Lehenumber » Väljaanded » 14. september 2016 Nr 36

Reformatsiooniaegsed reliikviad Tallinna linnaarhiivis

Kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkel augustis Tallinna toomkirikut külastas, sai ta seal tutvuda ka Martin Lutheri Tallinna raele saadetud kirjadega, mis kõrge külalise auks linnaarhiivist kirikusse olid toodud. Tallinna linnaarhiivi haruldaste ürikute hulgas on kolm Martin Lutheri kirja: 3. maist 1531 (vt allpool), 7. augustist 1532 ja 9. juulist 1533. Eesti Kirik palus linnaarhiivi teaduril Juhan Kreemil neist lähemalt rääkida. Otsekontakt Wittenbergiga «Esimene, ...

Veerand sajandit priiust 2. osa

2. Samas olid lääneriigid nõudnud tegusid, mis tõestaks sõna- ja mõttevabaduse austamist Nõukogudemaal, ning enne Reagani visiiti vabastati osa poliitvange. Augustis moodustati Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) ja 1988 talvel tehti ettepanek Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei loomiseks. Need kuud ja järgnevad kaks aastat oli hirmu ületamise aeg. Tollast ametlikku pressi lugedes ei taju ajavaimu. Ikka hoiatati äärmuste eest ja kutsuti üles ...

Palve

Ma olen maast lahti lõigatud kui lill vaasis,     eraldatud juurest ja kandvast pinnast. Iiob ja Jesaja ja Jeesus –     te räägite mulle mu lühikesest ajast,         hetkest päikese ja kõrvetava tuule armu all. Ma palun, Issand, unusta mind, et hetkeks ma tunda                         võiksin rõõmu.     Kuid Sina ei unusta.         Sest Sa oled mu jaoks pannud valmis igavese elu,         et ma õitseksin Sinu aias Sinu rõõmuks. Ma tänan Sind, Issand, et Sa ei täida kõiki mu ...

Uskumise mõttest

toompuu_tauno-copy

Js 44:21–23 Aeg-ajalt tuleb usklikul inimesel ikka selgitada mõnele uudishimulikule, miks ta usklik on. Inimesel, kes ise ei ole võimeline vähemalt taolisel ja selgel moel olema religioosne, on keeruline usu mõttest aru saada. Üks on intellektuaalne tasand: miks peaks keegi pidama reaalseiks asju, mida tegelikult olemas ei ole. Teine on moraalne pool ja väljendub arusaamas, et uskliku inimese elu on ikka tublisti tühjem kui sellel, kes religiooni ikkest vaba. Seda ei tohi ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Pojas andnud meile vabaduse. Aita meil mõista, kuidas seda vabadust õigesti kasutada ja milliseid valikuid oma elus teha. Anna meile armastust, et me ei teeks teistele inimestele haiget, vaid et oleksime mõistvad ja hoolivad kõigi vastu. Aita meil hoiduda kõigest halvast ja teha head kõigile. Aamen.

Kristlase vabadus

Sageli teavad inimesed väga hästi, milline peab üks kristlane olema. Nii lihtne on seada piire ristiinimese riietusele, soengustiilile ja ka muusikamaitsele või söögivalikule. Vahel kujunevad välja traditsioonid, mida teatud piirkonna kristlased järgivad, ja kui keegi nendest üle astub, siis on tal raske koguduses oma kohta leida. On juhtunud ka nii, et neid inimlikke reegleid peetakse olulisemaks kui Jumala sõna poolt seatut. Jeesus näitas oma tegevusega, et inimeste ...

Lauluvõistluse tähtaeg läheneb

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas 1. juunil avatuks lauluvõistluse, et leida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks võistluse kaudu laule, mis kõneleksid isamaa austusest ja armastusest läbi kristliku usu ja maailmavaate ning annaksid kogu rahva aatelisusele elujõudu. Parimad laulud arranžeeritakse, kirjastatakse ja kantakse ette Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud jumalateenistusel 24. veebruaril 2018 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Võistlusele tuleb esitada viis ja ...

Tartu Pauluse koguduse õpetajakoht vakantne

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Tartu Pauluse koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 15. oktoobriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: piiskop Joel Luhamets, joel.luhamets@eelk.ee, Tartu praost Ants Tooming, ants.tooming@eelk.ee.

Uusteaduse instituut kutsub kongressile

Usuteaduse instituut kutsub seoses 70. aastapäevaga osalema kongressil «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid», mis toimub 25.–26. oktoobrini Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis. Kongressi eesmärk on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis. Teisipäev, 25. oktoober Kl 9–9.30 Registreerumine. Kl 9.30 Kongressi algus. Moderaatori avasõnad. Tervitused. Kl 10–10.30 EELK UI ...

Sisemise kindluse programm «Mehed päriselt!»

Perekeskuses alustab sügisel sisemise kindluse neljakuuline programm «Mehed päriselt!». Programmi käigus saavad mehed teada oma sisemiste tunne ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema. Programmi kirjeldus Eesti Kirikus nr 34. Programm käivitub ka Tartus, Perekeskuse ruumides Õpetaja tn 5. Läbiviijad on psühhoterapeut Anton Aunma ja perekeskuse nõustaja Signe Uustal. Grupp käib koos 30. septembrist kuni 30. detsembrini. Kohtumised toimuvad igal ...

Laste- ja beebimuusika juhendajate koolituspäev

Koolituspäev toimub usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 1. oktoobril algusega kell 10. Koolitusele on oodatud kõik, keda huvitab muusika ja kristliku kasvatuse valdkond, ning väikelaste vanemad. Koolitusel pakutakse teadmisi ja praktilisi oskusi väikelaste muusikaringi juhendamiseks, esitletakse väikelaste muusikatöö käsiraamatut «Laululinnu lood», mida saab ka osta. Koolitavad Pia Ruotsala, Anna Humal, Sigrid Põld, Maarian Lend ja Ave Mølster. Kui soovid oma ...

Tartu Maarja kiriku konverents ja laulupäev

24. septembril tähistatakse konverentsi ja laulupäevaga I üldlaulupeo juhi A. H. Willigerode 200. sünniaastapäeva ja koguduse koori 180. aastapäeva. Kl 11 on konverents kogudusemajas Õpetaja 5. Kl 15 on samas E Stuudio noortekoori kontsert. Kl 16 laulupäeva rongkäik TÜ peahoone juurest Maarja kiriku juurde. Kl 17 laulupäeva kontsert kirikus Pepleri 1. Sissepääs vaba annetusega kiriku taastamise heaks.

Rahvusvaheline vaimuliku muusika festival CREDO

T 20.9. kl 19 Niguliste muuseum-kontserdisaal. Aleksandr Knjazevi oreliõhtu. Oma aja karismaatilisim muusik Aleksandr Knjazev on Moskva konservatooriumi tšelloklassi ja Nižni Novgorodi konservatooriumi oreliklassi vilistlane. Tallinnas esitab muusik  J. S. Bachi oreliteoseid. Muusiku sõnul vapustab teda Bachi muusikas kogetav lõpmatuse tunnetamine, uskumatu ajatunnetus.

Täname

JUHAN RUMM TIMO SHVEDKO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank