Lehenumber » Väljaanded » 24. august 2016 Nr 33

Pauluse kirja roomlastele ajaloolisest taustast

Kiri roomlastele on mitmel põhjusel erilisel kohal Pauluse kirjade seas. Selles õpetuslikult kõige olulisemas kirjas käsitleb ta erakordselt põhjalikult ristiusu põhitermineid nagu õigus, usk, seadus, patt ja arm. Seetõttu on kirja roomlastele kutsutud traditsiooniliselt ka usuõiguse hartaks. Kirja roomlastele võib pidada ka ristiusu üldtutvustuseks ja isegi apostliku aja esimeseks «dogmaatikaõpikuks». Kui apostel kirjutas kirja, siis ilmselt ei plaaninud ta teadlikult ...

Hõimukirikute rahvusvahelise suhtluse ajalugu 4. osa

4. Koosolek kandis pealkirja «Evangeelne vabadus – ajalooline ja rahvuslik identiteet» ja eeskätt soomlastest osalejatele pakkus suurt huvi Marianna Matrai-Szabo ettekanne, milles oli põhjalik analüüs sotsialistlikust ajastust Ungaris, mis suuresti kehtis ka teiste postsotsialistlike riikide kohta. Ettekandes kõneldi, kuidas ideoloogilise indoktrinatsiooni tingimustes oli sotsialistlikes riikides võimalik kirikus säilitada evangeelne vabadus. Oluline oli ka Ingeri kiriku ...

Palve

Ühe sooja päeva lõpuks, roidununa tuulest, päiksest laetud, rõõmu tunnen igast hetkest, elust – mis on kingitud. Kõik need põllud, heinamaad, paksud metsad, meri suur … Elan imekaunil maal! Süda laulab õnnest mul. Tänan Sind, mu Jumal Issand, selle maa ja taeva eest! Tänan sind, et oled ikka hoidnud mind ja hoiad veel!

Olgu meil tänulikkust

Jalaksas,Jaanus2012

Js 38:16–20 Piiblitekst on Juuda kuninga Hiskija tänulaulust pärast haigusest paranemist, kui prohvet Jesaja oli andnud kuningas Hiskijale teada Issanda sõna, et kuningas Hiskija jääb haigeks ja peab surema. Sõnad «sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured» küllap ehmatavad ka meid. Aga kuningas Hiskija keeras näo seina poole ja palus nuttes: «Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!» Ja ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, anna meile andeks, kui me pole märganud seda head, mida oled meile andnud, ning kui oleme nurisenud ja olnud rahulolematud. Me täname Sind, et oled kandnud meid eluteel ning andnud meile usu ja kindla sihi. Täname Sind lähedaste, töö, tervise ja igapäevase leiva eest. Ole meid ikka varjamas ja juhtimas. Aamen.

Tänulikkus

Vaadates ausalt meie elule, võime märgata seal väga palju sellist, mille eest võime olla tänulikud. Elame vabaduses oma kodumaal, meil pole sõdasid ega tagakiusu. Igaüks võib vabalt oma usku tunnistada ja selle kohaselt elada. Riik toetab kiriku tööd rahva heaks ja aitab säilitada vanu kirikuhooneid. Isiklikus elus on põhjust tänada töö, tervise, heade inimsuhete ja iga eluhetke eest. Meil on põhjust olla tänulik igapäevase leiva eest ja selle eest, et saame oma eluga ...

Pastoraalseminari preestrikoolitus UI-s

Usuteaduse instituut annab teada, et toimub vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolituse 2016/2017. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Avalduse ja vajaminevad materjalid leiate aadressil http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/preestrikoolitus Dokumendid esitada 1.–31. augustini peapiiskopi nimele e-posti aadressil konsistoorium@eelk.ee. Info: pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander, ...

Täienduskursus rühmaprotsessidest ja -juhtimisest

Usuteaduse instituut kutsub kursusele kõiki, kes puutuvad kokku rühmade juhtimisega. Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja koolitaja Naatan Haamer. Kursus annab ülevaate rühmaprotsesside peamistest dünaamikatest, rühmaprotsessi rühmasisestest ja välistest mõjutajatest ning peamistest rühmaprotsesside juhtimise põhimõtetest. Kursuse läbinu tunneb peamisi rühmadünaamikaid ja oskab ära tunda rühma arengu astmeid; tunneb rühmaprotsesse mõjutavaid sisemisi ja väliseid ...

Koolitusseminar «Käitumishäire on nagu palavik»

Nii kristlike koolide, tavakoolide kui koguduste lastetöös tegutsevatele õpetajatele ja lastetöötajatele suunatud koolitus on 24. septembril kl 11–16 Tartu ülikooli peahoones (Ülikooli 18) ruumis 228. * Õppimine ja suhted - Liivika Simmul, Püha Johannese kooli direktor ja klassiõpetaja. * Käitumisraskused ja nende ennetamine - Lii Lille­oja, eripedagoogika lektor ja perenõustaja. * Oskuste õpe käitumisraskustega lastele - Kristi Lee, Valga Põhikooli klassiõpetaja, ...

Konkurss sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale

Mustamäe Kiriku Sihtasutuse (asutamisel) nõukogu kuulutab välja konkursi sihtasutuse juhatuse liikme ametikohale. Sihtasutuse põhieesmärgiks on Tallinnasse Mustamäele luterliku kiriku ehitamise, rahastamise, haldamise ja kasutamise korraldamine. Sooviavaldus koos CV-ga, haridust tõendavate dokumentide ärakirjadega esitada märgusõnaga «Konkurss» hiljemalt 4. septembriks EELK Konsistooriumi aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või saata e-posti aadressile ...

Mustamäe koguduse kirikupäev

Kirikupäeva peetakse 28. augustil Tallinnas Kiili 9. Kl 11 hommikulaulmine; kl 12 jumalateenistus; kl 13 räägib Aleksei Turovski Mustamäe loodusest ja inimestest; Kl 13.30 lastekoorid, intervjuud, vestlused; kl 14 esinevad MLLM kollektiivid; kl 15 esineb ansambel Robirohi. Kl 16 istutatakse kirikuaeda õunapuu. Kl 16.15 esineb Bonzo, kl 17 päeva pidulik lõpetamine. Kiriku ehituseks saab annetada EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse kontole Nordea pangas ...

Pärdi päevad 2016

2.9. kl 19 Tallinna Jaani kirik. AVAKONTSERT: PRO ET CONTRA. Avakontserdil saab esimest korda Eestis kuulda Arvo Pärdi instrumentaalteost «Greater Antiphons», mille maailma esiettekanne toimus selle aasta mais Los Angelese filharmooniaorkestri esituses Gustavo Dudameli juhatusel Los Angeleses Walt Disney kontserdimajas. 3.9. kl 19 Tallinna Niguliste kirik. PALVERÄNDURITE LAUL. Kammerkoor Voces Musicales ja Tallinna Kammerorkester esitavad Arvo Pärdi muusikat koorile ja ...

Sügavam tähendus abielule

PREP-paarisuhtekoolitus kirikute ja koguduste liikmetele 17. septembril ja 1. oktoobril kell 10–18 Tartu Salemi kirikus Kalevi 76. Koolitajad on Karmen ja Meelis Maikalu. Kuidas rääkida tülli minemata? Kuidas erimeelsuste ja probleemidega toime tulla? Mis on probleemide sügavamad põhjused? Kuidas oma kaasast paremini aru saada? Kuidas stressiga toime tulla ja rasketel aegadel teineteist toetada? Kuidas vältida rutiini? Kuidas hoida lähedust ja pakkuda ...

Täname lahkeid inimesi

Therese01

13. jaanuaril ilmus üleskutse toetada Therese Klausi (fotol) unistust sõita vahetusõpilasena aastaks Brasiiliasse. Rõõm on teatada, et Therese unistus on täitunud ja ta on jõudnud Brasiiliasse, pere juurde, kus ta viibib 11 kuud.  Uude koju jõudes ootas Thereset tervitustort. Täname südamest neid ajalehe Eesti Kirik lugejaid, kes toetasid  rahaliselt  seda ettevõtmist. Therese tegemisi Brasiilias saab jälgida blogis https://theresebrasiilias.wordpress.com. Therese ja ...

Täname

TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank