Slava Ukraine

Lehenumber 3. august 2016 Nr 30 Archives - Eesti Kirik

Kuldleeripüha Raplas

Rapla kihelkonnapäevad said 24. juulil piduliku lõpu Maar­ja-Magdaleena kirikus, kus kuldleerilaste hulgas oli piiskop Einar Soone, kes kogudusele ka jutlustas. Jumalateenistus algas koguduselauluga (KLPR 384) «Ei mitte meile, mitte meile», mille sõnade autoriks Rapla koguduse õpetaja Joosep Liiv (Raplas aastail 1907–1941). Kogudust teenisid piiskop Einar Soone, õpetajad Mihkel Kukk, Ants Leedjärv ja Kalju Kukk. Laulsid Rapla ja Hageri segakoor Aivi Otsniku juhatamisel, ...

Saaremaa Jaani kirikus hakkab kõlama renoveeritud orel

Pühapäeval, 7. augustil kell 14 ootab Saaremaa Jaani kogudus oma liikmeid ja kõiki huvilisi jumalateenistusele, kus pühitsetakse põhjalikult renoveeritud orel. Pilli renoveeris orelimeister Hardo Kriisa. Oreli pühitseb koguduse õpetaja Veiko Vihuri, pillil mängib organist ja diakon Jaanus Torrim. Jumalateenistusel kõlavad mitmed orelipalad ja lauldakse varakristlikku pidulikku hümni «Te Deum laudamus» ehk «Sind, Jumal, kiidame». Viimati mängiti orelil 1990. aastatel ja ...

Palugem, otsigem, koputagem

Mäejutluses kutsub Jeesus inimesi üles paluma, otsima ja koputama koos lubadusega, et kui sa palud, siis sulle antakse, kui sa otsid, siis sa leiad, ning kui sa koputad, siis sulle avatakse. Tänapäeva individualistlikus ühiskonnas on kiusatus tõlgendada Jeesuse õpetust individualistlikult, ent kolm üleskutset kas on sotsiaalse suhtluse põhised otseses mõttes – on vägagi tõenäoline, et Jeesus ei mõelnud koputamist omaenda uksele või palumist vaid Jumalalt – või vähemalt ...

Millal muusikud puhkavad?

Jyrjo_Tuuliki

Suur suvi ja õnnis puhkuseaeg on täies hoos. Igat sorti festivale, näitusi, suveetendusi, laatasid ja lihtsalt kontserte on nagu seeni pärast vihma. Tõelisel kultuurinautlejal on raske parimaid valikuid langetada, sest väärt üritusi on palju. Eelmiselgi nädalal toimus korraga Viljandi pärimusmuusikafestival ja kaks orelifestivali: Halliste ja Tallinna orelifestival. Viimane jätkub selgi nädalal. Ja see on hea, et vähemalt suvelgi saab häid kirikukontserte kuulata ka ...

Riigi ja rahvana saime tagasi eneseväärikuse

Kukk,Mihkel

20. augustil möödub 25 aastat päevast, kui tollane Eesti Vabariigi ülemnõukogu taastas meie 1940. aasta suvel likvideeritud riikliku iseseisvuse. Oma taasiseseisvumispäeva võime julgelt asetada samasse ritta 1918. aasta 24. veebruariga, mil Tallinnas loeti ette «Manifest kõigile Eestimaa rahvastele», milles esmakordselt kuulutati välja sõltumatu ning demokraatlik Eesti Vabariik. Nn uus Eesti aeg on nüüdseks kestnud juba kauem esimesest, sõjaeelsest perioodist, kui loodi ...

Kirik tähelepanu keskmes

Veel paarikümne aasta eest arvasid paljud, et mida aeg edasi, seda vähem oluliseks muutuvad ühiskonnas kirik ja traditsiooniline religioon. Möödunud nädal näitas selle arvamuse paikapidamatust isegi Euroopa puhul. Meedia peateemad olid suuresti kirikuga seotud. Kui teisipäeval mõrvasid islamistid missa ajal Normandias roomakatoliku preestri, äratas see nii Prantsusmaal kui kogu Euroopas suurt vastukaja. Solidaarsust kristlastega väljendasid neil päevil ka muslimid ja ...

Misjonipäevad on algamas

2016-misjonipäevade-logo

Pühapäeval, 14. augustil algavad selleaastased misjonipäevad kõigis Võru praostkonna kirikutes hommikuse jumalateenistusega. Kell 15 on Räpinas misjonipäevade avajumalateenistus. Terve nädala kestva (14.–21. august) ürituse jaoks on praostkonna kogudustes Võru- ja Põlvamaal kokku pandud kirev kava, kus sõna ja muusika, näitemängu, filmiõhtu, mõttetalgute ja piknikuga kutsutakse inimesi vaatama üles, Jumala poole ja teda tundma õppima. Reede, 19. augusti keskpäeval on Võru ...

Tähtpäevadele pühendatud konverents Tallinnas

4. novembril toimub Tallinna Peeteli kirikus Eesti Vabariigi 100. ja reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud konverents «Tuhkatriinud ja Nukitsamehed juubeliaasta Eestis». Reformatsiooniga kaasnesid olulised kultuurilised muutused Euroopa riikide arengus. Omakeelsed jumalateenistused, kirjaoskuse levik, haridus- ja hoolekandesüsteemi kujunemine ning paljud teised näitajad iseloomustavad seda aega. Konverentsil võrdleme minevikku ja olevikku, peame aru teemadel, millised ...

Usuteaduse instituudi 70. aastapäevaks

Aastal 2017 tähistatakse 500 aasta möödumist luterliku reformatsiooni algusest. EELK Usuteaduse Instituut kutsub seoses oma 70. aastapäevaga osalema 25. ja 26. oktoobril Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus toimuval kongressil «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid». Kongressi eesmärk on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu ning avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis. Kongressile saab registreeruda ja maksta osavõtutasu kuni 15. ...

Narva koguduse rajamist saab toetada annetustelefonile helistades

22. juunil ostsid riik ja EELK pankrotipesast välja Narva Aleksandri kiriku. Lisaks päästeti pankrotipesast ka Sininõmme kalmistu, Vaivara vana ja uus kalmistu, vallasmälestised ning ajaloolise ja kunstilise väärtusega esemed. Ostetav vara läks siseministeeriumi omandisse ja kalmistud antakse Vaivara vallale tasuta üle. Järgmise sammuna esitab kultuuriministeerium koostöös siseministeeriumi ja rahandusministeeriumiga oktoobris valitsusele kujutluse selle kohta, millise sisu ...

Oodatakse muudatusettepanekuid põhikirjale ja kirikuseadustikule

Peapiiskop Urmas Viilma on pöördunud vaimulike ja koguduste juhtorganite liikmete, allasutuste juhtide, konsistooriumi ning kirikukogu komisjonide ja nõukogude liikmete, kirikukogu saadikute ja konsistooriumi liikmete poole ettepanekute kogumiseks EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks. Konsistooriumi otsusega 5. aprillist on moodustatud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjon (edaspidi õigusreformi komisjon) koosseisus Andres Põder (esimees), ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil EELK koostöömedal anti Kai-Ole Gustavile, Vastseliina koguduse kaastöölisele Taanist. On antud välja litsents järgmistele jutlustajatele: Saarte praostkonnas Helle Rüütel (Valjala kogudus), Tõnu Veldre (Anseküla kogudus) ja Eve Viidalep (Jämaja kogudus); Viru praostkonnas Vadim Petrovitschev (Jõhvi kogudus), Juhan Rumm (Rakvere kogudus), Riina Trankmann (Illuka kogudus) ja Tia Vene (Käsmu kogudus). Pikendati jutlustajate Anne Ferscheli ...

Kristlik noortefestival teemal «Armastuseks loodud» peeti Järva-Jaanis

7.–10. juulil toimus Järva-Jaanis iga-aastane kristlik noortefestival Järgmine Peatus ehk JäPe. Seekordseks festivali läbivaks teemaks oli «Armastuseks loodud», mistõttu olid igapäevaste mini-piiblitundide lähemateks teemadeks romantilised suhted, sõbrad, isamaa-armastus, rahaarmastus, tööarmastus ja Jumala armastus. Festivali avajumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, õpetajad Katrin-Helena Melder, Kristjan Luhamets ja Andrus Mõttus. Peapiiskop koos perega jäi ...

20 aastat koos Ruhnu rahvaga

Ruhnu kirikus peeti Harri-Johannes Reinu 90. sünnipäeva tänujumalateenistust. Alates eelmise aasta sügise hakust, mil õpetaja Harri-Johannes Rein pidi tervise tõttu viibima mandril, oli Ruhnu kirikutes harukordselt vaikne. 1996. aastast, kui väärikas vaimulik sai Jumalalt kutse tulla teenima 60 püsielanikuga väikesaart ja selle kogudust, algas regulaarne jumalateenistuslik elu mõlemas kõrvuti seisvas kirikus. Ettevalmistused Ruhnu saarel ja selle pühakodadel on omadus ...

Tööandja kohustused töötaja tööohutuse tagamisel

Siseministeeriumi usuasjade osakond koostöös tööinspektsiooniga korraldas koolituse koguduste ja kirikute esindajatele. Koolitusel anti ülevaade töökeskkonna korralduse ja töötervishoiu ning -ohutuse tagamise alustest. Tööinspektsiooni esindaja Apo Oja ütles sissejuhatavalt, et nende külastused kirikutes ja kogudustes on välja toonud sarnased töökeskkonna ja tööohutusega seotud murekohad. Ta toonitas, et eesmärk ei ole kedagi esimeses järjekorras trahvida, vaid tagada, et ...