Slava Ukraine

Lehenumber 22. juuni 2016 Nr 28/29 Archives - Eesti Kirik

Orelimuusika kolmapäevad Tartu Peetri kirikus

Juba neljandat suve on Tartu Peetri kirikus  orelimuusika kolmapäevad rõõmustanud klassikalise muusika sõpru. Üle saja aasta vana Tartu Peetri kiriku Müllverstedti orel on huvipakkuv nii mängijaile kui kuulajaile.  Orelimuusika kolmapäevad lõpevad traditsiooniliselt oreli sünnipäevakontserdiga 4. augustil. Kontsertide algus kell 19. Sissepääs vaba annetusega oreli korrashoiu heaks. 6. juuli Elke Unt. Kontsert «B&B». 13. juuli Tuuliki Jürjo, Aabmets (bariton). Kontsert ...

Illuka kirik sai korda

Äsja pühitsetud altari ja vitraažakende juures teenivad Tauno Toompuu (paremalt), Einar Soone, Avo Kiir ja Tõnis Tamm. 3 x Liina Raudvassar Piiskop Einar Soone pühitses 18. juunil äsja põhjaliku renoveerimise läbinud 85aastase Illuka kiriku uue altari ja kolm vitraažakent. Mööda Jõhvi-Vasknarva maanteed Kuremäe külast kilomeetri jagu Jõhvi poole sõites hõivab teelolija tähelepanu silt «Illuka surnuaed ja kirik». Laupäeva ennelõunal oli neid palju, kes pruunist teetähisest ...

EELK Usuteaduse Instituut kiriku mõttemootorina

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas EELK Usuteaduse Instituudi (UI) juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavaks Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ning otsustas akrediteerida UI seitsmeks aastaks. Käesoleval aastal teoloogiat õppima asujad teevad seda instituudi 70. tegevusaastal. Nii kaua on paljud inimesed andnud endast parima vaimulike ettevalmistamise, teoloogilise mõtlemise värske hoidmise ja ...

Kirikuloomad

Merillelt28_29

Meie kirik on vana. Peale inimeste on seal olnud aegade jooksul veel igasuguseid teisi olendeid. On olnud hiiri, nahkhiiri, igat sorti lin­de … Alustame alt. Põrandal on nähtud vahel harva hiiri jooksmas. Mis on pisut ootamatu, sest mida on neil kirikus söögipoolist leida! Arvata võib, et tegemist on läbirändajatega, kes toiduotsingul eksikombel sinna sattunud. Ja küllap nad kirikus alaliselt ei ela (kes hiiri kardab, võib nüüd rahulikumalt hingata). Kirikusse on ...

Tähendus sõnade taga

Andres Põder

Sellist pealkirja kandis tänusõnu pälvinud piiblikoolitus Nõmme Rahu kirikus. Sõnaga hermeneia (kr ’seletus, tõlgendus’) tähistas Aristoteles hinges mõeldu üleminekut välisesse vormi. Ometi võib küsida, kas sõnu kasutatakse rohkem selleks, et mõtet väljendada, või hoopis selleks, et varjata? Kas valget võib nimetada mustaks ja musta valgeks? Mäletan satanistide katseid veenda ametkondi, et kurat pole millegi poolest halvem kui Jumal. Paremgi veel. Apostel Paulus ei pea ...

Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab

Klaas,Urmas

Üks kõne, tähtsa ameti pidaja peetud, pani mind tõsiselt mõtlema. Nädal tagasi õnnitlesime Tartu ja Tartumaa tublimaid koolilõpetajaid ja sellelt ürituselt järgnev «õpetus» ka pärineb. Kõnepidaja tõi välja, et on kolm eriala, mida kindlasti ei tohiks õppida: riigiteadused, ajakirjandus ning ärijuhtimine. Täpselt ei saagi aru, miks just need kolm eriala kõige kasutumad on. Tegelikult pole ka vahet, millise pealiskaudse arvamuse najal noortele sellised õpetussõnad jagati. ...

Riik, see olen mina

Ühes külas kogunesid õhtuti naised, et üheskoos lapitekki valmistada. Selleks oli vaja puust raami, puuvillavatiini ja riidelapikesi, mille igaüks ise kaasa tõi. Kõik võtsid istet ümber raami ja igaüks töötas oma konkreetse osa kallal. Üheskoos istudes jutustati ajatäiteks üksteisele midagi kaasatoodud riide varasemast kasutusest või tähtsusest. Kogu töö tehti käsitsi ja kui üks väsis, siis võttis teine tema koha sisse, kuni tekk sai valmis. Lõpetatud tekk oli armastustöö, ...

Tere, suvi!

Nädal tagasi kirjutas Eesti Kiriku juhtkirjas assessor Tauno Toompuu suvekirikust ning suve rikastamise võimalustest. Olgu need siis koguduste ühised väljasõidud, üldkiriklikud üritused või igaühe enda palverännutee läbimine. Maastikul või mõtetes. Teeliste kirikud on avatud ja mõnegi juures on võimalik ka öömaja küsida. Kes seab suuna Peipsi-äärsete paikade ja vanausulistega tutvumiseks, leiab koha Torma pastoraadi külalistubades. Kes Lõuna-Eestisse ja Setomaale sõidab, ...

Haldusreform puudutab ka kogudusi

Saarte praostkonna sinod peeti 18. mail Torgu vallas, võõrustajaks Jämaja Kolmainu kogudus. Jumalateenistus peeti Jämaja kirikus, koosoleku kohaks oli mõne kilomeetri kaugusele jääv Iide küla. Sealne endine põhikooli hoone on ümber ehitatud kogukonnamajaks. Algus kirikus Praostkond on eriline selle poolest, et ühendab lisaks Saaremaa ja Muhu kogudustele ka Hiiumaa ja Ruhnu saare kogudused – kokku 20. Kaugemalt tulijate elu tegi «maailma lõpus» asuv toimumiskoht ilmselt ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil EELK koostöömedal anti Anders Eliassonile, Jõhvi koguduse kaastöölisele Rootsist. EELK kirikuseadustiku § 86 lõike 2 ja praost Ants Toominga taotluse alusel pikendati Jüri Pallo ametiaega Tartu praostkonna vikaarõpetajana 15. juulini 2017. EELK kirikuseadustiku § 73 ja kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari esildise alusel ennistati Meelis Rosma EELK vaimulike nimekirja ja määrati ta teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 23. ...

Lipu pühadus ühendab kiriku ja kooli

Eesti lipu päeva tähistamise eel käisin Nõos, meie lipu- ja kiriku- ning haridusloos olulise tähtsusega paigas. Kolmandat aastat tähistavad Nõo põhikool, reaalgümnaasium ja kogudus ühiselt Eesti lipu päeva ning ühtlasi kooliaasta lõppu. Kaks kooliperet marsib lippude lehvides rongkäigus kirikuaeda, kus väikse kontserdi ja palvega austatakse meie riiki ja lippu. Reaalgümnaasiumi direktor ja vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja argumenteeris pidupäeval Eesti lipu ...

Jagades vastutust jõuab rohkem

Kogudusliku töö tulemuslikkus sõltub suuresti tublidest vabatahtlikest, teab Vastseliina pastor Toivo Hollo, kes 1. nelipühal võttis peapiiskopilt vastu EELK Teeneteristi III järgu ordeni. «Mis me ilma õpetajata oleks, toda ei taha kohe mõeldagi,» usaldab Helve Niido ajakirjanikule tasandatud häälel, mis pole mõeldud jõudma köögi ja talvekiriku vahel askeldava õpetaja kõrvu. «Too oli üks lumerohke külm talvepäev, kui tulime õpetajat valima, ka vanad inimesed kaugel ...

Näidend pühadusest passib kirikusse

Sõnumi «Ärge kartke armastada!» saab kirikuline koduteele kaasa Tartu Jaani kirikus etendunud Karl Ristikivi ainetel loodud näidendist «Katarina mõrsjalinik. Risti ja kivi tee». Kui teadustaja pöördumine «Tere tulemast Emajõe Suveteatrisse!» tekitaski hetkelise ebakõla, siis järgneva kahe ja poole tunni jooksul ei tõstatu küsimus teatrietenduse sobivusest kirikusse siinkirjutaja meelest kordagi. On tajuda, et tegijad on näidendit kirjutades ning kirikus lavale seades ...

Eesti palverändurid said osa pühakuks kuulutamise tseremooniast

Paavst Franciscus kuulutas pühakuks birgitiinide ordu taaselustaja ema Maria Elisabeth Hesselbladi (1870–1957) ja mariaanide ordu rajaja Stanislaus Papzcinski (1631–1701). Pühakuks kuulutamise tunnistajate seas oli ka grupp palverändureid Eestist, keda püha isa pärast kanoniseerimise missat peetud Angeluse palvuse ajal tervitas. Vatikan teatas, et Püha Peetruse väljakule oli kohale tulnud 40 000 palverändurit. Püha ema Elisabeth ning püha Jeesuse ja Maarja Stanislaus arvati ...

Olla ja laulda Jumala kiituseks

Sel aastal täitub Kihelkonna koguduse organistil, koorijuhil, heliloojal ja pühapäevakooliõpetajal Ülle Reinsool (55) 35 tööaastat Saaremaal. Otsa kooli lõpetajana suunati Ülle 1981. aastal Lümanda kooli muusikaõpetajaks. Oma osa oli siin ka tema isa, Kihelkonna koguduse õpetaja Elmar Reinsoo kutsel asuda organisti-koorijuhi kohale. «Noore tallinlasena tahtsin ikka pealinna jääda, aga nüüd olen väga rahul,» heidab Ülle heatujuliselt pilgu aastate taha. Pühapäevakool ...