Slava Ukraine

Lehenumber 8. juuni 2016 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Nõmmel kutsuti inimesi lauluga Jumala juurde

Pühapäeva pärastlõunal oli Nõmme Rahu kiriku aias rahvarohke – peeti Tallinna praostkonna laulupäeva «Kutse Jumala riiki». Kontsert-jumalateenistusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, emeriitpeapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, abipraost Arho Tuhkru ja praostkonna  vaimulikud. Jumala kutse paljudeni Nõmme koguduse õpetaja assessor Ove Sander tervitas kohalviibijaid ja ütles: «Tänase pühapäeva üle on Jumala sõna Matteuse evangeeliumist, kus Kristus ütleb: «Tulge ...

Valdo Lust seati politsei ja piirivalve peakaplani ametisse

5. juunil pühitseti Tallinna Toomkirikus ametisse Eesti Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) uus peakaplan politseikapten Valdo Lust. Piduliku tseremoonia viis läbi EKNi president Andres Põder, teda assisteerisid peapiiskop Urmas Viilma, politsei emeriitpeakaplan Jaan Jaani, kaitseväe emeriitpeakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ja EKNi asepresident Meego Remmel. Kaasa teenisid toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, politseikaplanid Ago Rand ja Tõnis Kark. Muusikaga teenisid organist ...

Kujutluspildist loobumise hind

Läti kiriku sinodi äsjane lõplik otsus naiste mitteordineerimisest ei tekitanud minus enam mingeid erilisi emotsioone. Eks ole meie lõunanaabrid ennegi teinud kardinaalseid otsuseid, mis tulevikuperspektiivi arvestades erilist kindlustunnet ei sisenda: kasvõi näiteks kohustusliku ajateenistuse kaotamine, millel on just väikeriikide kaitsevõimes väga oluline roll. Eestis on heitlustest hoolimata kummalisel kombel säilinud mõlemad praktikad, justkui eristudes jälle Balti ...

Mõistvast uskumisest

Tasmuth_Randar_leks

Ees ootab põhjamaine suvi, lühike ja ilus, enne seda toimub aga kevadine kõrgkooli diplomite kätteandmine pikka aega kestnud töö kinnitusena. Nii ka tänavu, mil me 17. juunil tänuteenistust ja lõpuaktust peame. Sel kevadel saavad oma töö vilja maitsta mitu diplomanti. Selle nimel on tehtud palju tööd, kuid tulemuseni jõudmise iseloomustamiseks sobib hästi kasutatud aja mõiste. Aega saab kulutada või kasutada. Kulunud aeg kujuneb iseenesest, aja heaks kasutamiseks tuleb aga ...

Kandidaadi pilgu läbi …

Käpp,Triin_kolumn copy

Kui see äärmiselt kurb ja segadust tekitav hetk saabus, et Tartu Ülikooli-Jaani kogudus õpetajata jäi ning praost Ants Tooming ka minu käest küsis, kas ma olen valmis teenima, siis ei olnud mul teist vastust kui jah. Kui kogudus mind volitab, siis mina ju pean olema valmis. Olin mitu aastat kogudusega ühes hinganud, kitsaskohti leida ja lahendada püüdnud, rõõmuhetki jaganud ning tol hetkel tundus iga teine vastus mõeldamatu – ma ju pean seda edasi tegema, nii lihtsalt on. ...

Lehekuust heinakuusse

Lipupäeva tähistades mõtlesin samal päeval 90aastaseks saanud Ain Kaalepi meenutusele, et «vanal Eesti ajal» seda päeva pühana ei tuntud. See tähendus anti okupatsiooniajal, selgitas vanahärra. Vabadussõjaga vabaks võideldud Eestis tundus lipp vapi ja hümni kõrval üks kolmest riiklikust sümbolist midagi nii loomulikku, et rahvas ei tundnud vajadust tema tähtsust teemapäevaga rõhutada. Rahvuslipu 132. aastapäeval võrdles peapiiskop Urmas Viil­ma lipu heiskamist ja ...

Läti luteri kiriku sinodilt

3.–4. juunini toimus Riia toomkirikus Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) 27. sinod, millest EELK esindajana võttis osa piiskop Tiit Salumäe. Tõlkimisel oli talle abiks Läti eestlane Martin Samm, kes on LELK Skrunda koguduse õpetaja. Tiit Salumäe sõnul on lätlaste rahvarohked sinodid olnud tema jaoks võimas elamus, mida ei saa võrrelda EELK kirikukoguga. Seegi kord võttis sinodist osa 310 hääleõiguslikku delegaati, sealhulgas 146 kirikuõpetajat. Esindatud oli 283 ...

Kursus on teinud avatumaks Jumalale

EELK noorte piibli- ja misjonikursuse viies lend lõpetas oma õppetöö 22. mail. Septembris alanud õppeaasta üheksanda ja viimase nädalavahetuse vältel sai iga kursuslane tutvustada teistele oma kevadist praktikat jumalariigi tööpõllul ning kirjeldada, mida ta praktikast õppinud oli. Koos tehti ka kokkuvõtteid ühisest ajast Põltsamaal erinevate tegevuste kaudu. Kursuslased teenisid kaasa pühapäevasel teenistusel Põltsamaa kirikus laulu ja piiblilugemisega ning pärast lõunat ...

Eesti ja Soome kirikuloolaste koostöö

30. mail toimus Tartu ülikooli senati saalis Eesti ja Soome kirikuloolaste ühisseminar «Eesti ja Soome koostöö – kirikud ja kirikuloolased». Üritus oli pühendatud 1996. aastal Tartus dr Pille Valgu initsiatiivil toimunud Eesti-Soome kirikuloolaste konverentsi «Eesti kirikulugu» 20. aastapäevale. Ühisseminari juhatas Eesti Kirikuloo Seltsi (EKLS) esimees prof Riho Altnurme. Ettekandeid pidasid Helisingi ülikoolist Jukka Yrjölä ja Mikko Ketola ning Eestist Kristel Engman ja ...

Otsused

Käpp,Triin_kolmandale

Konsistooriumi maikuu istungil Avo Üpruse avalduse alusel vabastab konsistoorium ta Tallinna Peeteli koguduse õpetaja kohustustest alates 1. septembrist ja määrab ta Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks samast kuupäevast. Peeteli koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuli. Jaan Jaani on vabastatud politsei- ja piirivalveametis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplani kohustustest ja emerituuri arvatud alates 1. ...

Kirik ja erakonnad on ühise asja eest väljas

EELK peapiiskop Urmas Viilma kohtus jaanuarist maikuuni kõigi kuue riigikogus esindatud erakonna fraktsiooniga. Kohtumiste eesmärgiks oli kontaktide loomine ja ühist huvi pakkuvate teemade väljaselgitamine. Kuidas said alguse teie kohtumised riigikogu fraktsioonidega? Kui Andres Põder sai peapiiskopiks, hakkas ta korraldama erakondade ümarlaudu. Asja mõte oli sama mis minulgi: otsida koostöövõimalusi, teatud teemasid, mis võiksid olla huvipakkuvad nii kirikule kui ...

Sest imet teha on lastel luba …

Ellen Niidu surmateate saabudes muutus maailm kohe vaiksemaks ja hallimaks. Nagu ta ise ütles, kui tema abikaasa Jaan Kross suri: kurb on! Praegu saame meie kõik, nii Elleni pere, sõbrad kui ka lugejad samamoodi öelda: kurb on. Elleni sünninimi oli Ellen Hiob. Ta oli tüdruk, kes käis mööda Tõnismäe küngast, vaatas torne, kõrget Toompead, kõike seda imelist, mida kodulinn tähendas. Vaatas ja pani tähele. Sõjast purustatud linnas oli ta nende noorte seas, kes pommitatud ...

Üks tähtpäev aastas ka kodu jaoks

Murtud Rukkilille Ühing (MRÜ) tegi valitsusele ettepaneku lisada kalendrisse Eesti kodu päev, mida võiks hakata tähistama igal aastal 23. mail. Möödunud aastal istutati ühingu eestvedamisel Tallinna Jüriöö parki tamm, mille juures tähistati tänavu 27. mail Eesti kodu päeva. Tervitussõnad ütlesid MRÜ esimees Enno Uibo ja Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe, seejärel süüdati küünlad tamme ja mälestuskivi juures. Koosviibimine jätkus Susi hotellis, kus Eesti kodu ...

Vennastekoguduse liikumine Eestis

Mullu möödus 285 aastat, mil hernhuutlased eesotsas Christian Davidiga siirdusid Riiast Viljandi kaudu Tallinna, pannes aluse siinse rahva usulisele ärkamisele. Tänavu suvel tähistab Endla tänava palvemaja Tallinnas, mis on ühtlasi Eesti Evangeelse Vennastekoguduse keskus, 20. aastapäeva. Liikumine Eestis 18.–21. sajandil Vennaste ehk hernhuutlaste koguduste misjonärid jõudsid Eestisse 18. sajandil, mil Eesti ala oli läinud Vene tsaaririigi koosseisu, kuid kirikuelu ...

Palve

Ilmselt oleme kõik mõnikord tundnud end siin maailmas eksinuna ja kadununa. Ma ei ole suutnud leida oma elule mõtet ega sihti – see mõte on arvatavasti nii mõnegi peast läbi käinud. Usun, et üheks põhjuseks võib olla see, et me pidevalt püüame leida oma muredele lahendusi väljastpoolt, kuigi peaksime neid vastuseid otsima ehk iseenese seest. Kuulus saksa kirjanik ja valgustusajastu mõtleja Johann Wolfgang Goethe on öelnud: «Otsige iseendas ja te leiate kõik», viidates ...