Slava Ukraine

Lehenumber 4. mai 2016 Nr 21 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Oikumeeniline palvus Tallinna Toomkirikus

Laupäeval, 14. mail algusega kell 18 toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus oikumeeniline nelipüha kontsertpalvus, mis läheb järgmisel päeval ERRi teleülekandesse. Palvus on ühendatud Misjonikoori uue CD «Hingekuld» esitlusega. Koor loodab, et uus plaat võiks olla äratuseks otsijatele ja pühitsuseks leidnutele. Korraldajad on EKN, Misjonikeskus ja Tallinna Toomkogudus.

Tahaksin andeks anda 3. osa

andeksand

3. Ebaõiglust kogenud inimene, kes kordab oma mõtetes kogu aeg toimunut, pole ka ise õnnelik, kuigi tal oleks seeläbi trump tagataskus. Kui sellest loobumine tundub liiga suur ohverdus, siis võib ta hakata oma mõtetes kauplema. Kui valesti käitunu tuleb piisavalt alandlikult andeks paluma, siis võin isegi võib-olla anda andeks. Ja kui ta palub avalikult vabandust nii, et kõik saavad tema jultumusest teada, siis äkki võin anda andeks. Kauplemise probleem tundub olevat ...

Palve

Jumala Püha Vaim, Tõe Vaim, kes Sa oled tulnud taevast alla ja lohutad igaüht, kes usub, ole tegev ja elustav, halastav ja rõõmustav igaühele, kes avab ennast Sulle! Luba tärgata elul meis taas, kui on olnud ka raske ja oleme närbunud, luba rõõmsasti hõisata taas, sest Sinu heldus on taevastest saadik, on üle kõige ja iga inimese, kes vaid usub Sinusse.

Jumala Vaim on meie lohutaja, nõuandja ja juhataja

Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu! Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres. Üks ütleb: «Mina kuulun Issandale», teine nimetab ennast Jaakobi nimega, kolmas kirjutab oma käe peale: «Issanda ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Kristus läks taevasse, et meile seal kohta valmistada. Täname, et Sa saatsid oma Püha Vaimu siia maailma, et anda meile usku ja kindlust selles, et Sina ei jäta meid maha. Aita meil valmistuda Püha Vaimu tulemiseks ja olla avatud sinu Vaimule. Ole ligi kõigile, kes otsivad eluteed, ning anna neile usu kaudu elu mõte ja siht. Aamen.

Püha Vaimu ootus

Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kui Kristus läks taevasse, siis valdasid jüngreid mitmed tunded. Nad võisid tunda rõõmu selle üle, et Kristus läks taevasse, sest see tähendas tema triumfi, tõendust sellest, et ta oli Jumala Poeg. Teisalt võisid Jeesuse järgijad aga olla kurvad selle üle, et Issand polnud enam nendega. Kristuse tõotatud Püha Vaim lõi kontakti taevasse läinud Issanda ja jüngrite ...

Kirikute Öö kutsub kogudusi kaasa lööma

Kirikute Öö meeskond kutsub 10. juunil kõiki kogudusi kaasa lööma ja avama kirikute uksed. Kodulehe www.kirikuteoo.ee vahendusel saab nii jälgida, missugused kirikud on avatud, kui ka end osalemiseks kirja panna. Selleks tuleb avada kodulehe vasakus tulbas aken «Kirjutage meile», kust leiab registreerimislehe. Kirikute Öö selle aasta moto pärineb Johannese ilmutuse raamatu 21. peatüki 25. salmist: «Tema väravaid ei lukustata päeval, öö seal ju puudub». Registreeerimine ...

Vakantseks on kuulutatud järgmised ametikohad

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Järva-Madise koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. juuniks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post konsistoorium@eelk.ee . Info: Järva praostkonna praost Teet Hanschmidt, tel 514 6590; e-post:  teet.hanschmidt@eelk.ee . EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Paide koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. ...

Töökeskkonna ja töösuhete alane teabepäev

Tööinspektsioon ja siseministeerium korraldavad 23. mail siseministeeriumis Tallinnas (Pikk tn 61) usuliste ühenduste juhatuste liikmetele töökeskkonna ja töösuhete alase teabepäeva. 10.30–11 Kogunemine, hommikukohv. 11–11.15 Töökeskkonna järelevalve ja kogudused: kas ja miks? Miks Tööinspektsioon teeb järelevalvet, mis on meie tähelepanekud, kuidas edasi? Apo Oja, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal 11.15–12.30 Töökeskkonna ...

Registreerimine kirikumuusikute konverentsile on alanud

Konverents teemal «Laulge Issandale uus laul» toimub 28. ja 29. oktoobril Türil ja Paides. Konverents on pühendatud KLPR 25. aastapäevale. Kõiki kirikutes töötavaid muusikuid – organiste, koorijuhte, soololauljaid – oodatakse kuulama ettekandeid, osalema jumalateenistusel, kontserdil, Ines Maidre meistrikursusel ning õppima järgmisel aastal Suure-Jaanis toimuva laulupeo laule. 31. maini on osalustasu 35 eurot, mis sisaldab majutuse, toitlustuse ja konverentsi materjale, 1. ...

Rootsi kirikukoor laulab Läänemaal

Söderforsi kirikukoor Rootsist annab 5. mail kell 18 kontserdi Lääne-Nigulas ja 6. mail kell 18 Haapsalu toomkirikus. Sissepääs vaba annetusega. Peatselt 100. sünnipäeva tähistav 35-liikmeline segakoor teenib jumalateenistustel ja võtab aktiivselt osa oma kogukonna elust andes kontserte ning lauldes riigihümni rahvuspühal või kevadet tervitades. Koori näo kujundamisel on kindlasti kaalukas roll lauljate rõõmsal entusiasmil, kuid ka andekal koorijuhil Niclas Axelssonil, ...

Täname

ESTER LIINAK Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Palvemaja aastapäev

EEVK Nissi palvemaja 123. aastapäeva tähistatakse nelipüha laupäeval, 14. mail kell 16.

Õnnitleme

Jaanus Klaas 4. mail – 47 Ove Sander, dr, assessor 4. mail – 46 Tõnu Linnasmäe, abipraost 5. mail – 57 Endel Apsalon, vanemkaplan 6. mail – 55 Michael Schümers, praost 6. mail – 45 Herki Talen, diakon reservis 7. mail – 43 Hüllo-Kristjan Simson 8. mail – 45 Ahti Bachblum, diakon 8. mail – 40 Juta Siirak, emeeritus 10. mail – 87 Kirikumuusikud KML liikmed 5. mail Sille Apri 7. mail Helle Reinaru 9. mail Kristel Aer Aluseks on võetud viimane ...