Slava Ukraine

Lehenumber 4. mai 2016 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

Kirik peab olema kergesti kättesaadav ja rahvale ligidal

Kirikukogu liikmete poolthäältega võeti vastu mitu otsust. Tiiu Pikkur EELK XXIX kirikukogu 7. istungjärk peeti 26. aprillil Tallinna lähistel Talu laagrikeskuses. Avajumalateenistusel teenisid piiskop Tiit Salumäe, praost Jüri Vallsalu, õpetaja Mihkel Kukk ja kirikukogu  liige Sigrid Põld. Kuulati peapiiskop Urmas Viilma tegevusaruannet, kirikuseadustikus tehti diasporaakoguduste teenimisega seotud muudatused, kuulutati välja valimiste aeg, asutati Mustamäe kiriku ...

Usuteaduse instituut ja aastakümneid läbiv mõttetöö

Kümnendid kuluvad nii, et ei märka. Küsin vahel endalt, kui palju on mäletajaid ja mida mäletatakse. Instituudi sünd on olnud mitmeetapiline protsess, ent 3. mai 1946 on üks olulisimaid teetähiseid õppeasutuse tegutsema hakkamise teel. Konsistooriumi otsusega pidi sõja ajal Tartus usuteaduse instituudina rajatud kiriklik õppeasutus hakkama tööle Tallinnas, vahepeal kandis õppeasutus ka Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni nime. Poole aasta pärast on meil võimalik lugeda ...

18. aprillist 18. maini kestab muinsuskaitsekuu

uk

18. aprillil avas Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) Tallinnas Paksus Margareetas igakevadise muinsuskaitsekuu. Kuu avaüritusele tõi tervituse piiskop Tiit Salumäe. Muinsuskaitsekuu avas riigikogu esimees Eiki Nestor, kõnelesid EMSi esimees Peep Pillak ja merekultuuriaasta koordinaator Karen Jagodin. Mereteemaliste lauludega esines Marko Matvere. Piiskop Tiit Salumäe tõi oma avakõnes esile kirikute ja koguduste rolli muinsusväärtuste säilitamisel ja kandmisel läbi ajaloo, ka ...

Milleks olla kristlane?

Tauno2

Presidendivalimiste künnisel on taas tõusnud päevakorda küsimus sellest, millised omadused peavad olema presidendil. Kindlasti oluline diskussioon, kuid teravik näib vahel minevat valesse kohta. Kui küsimus taandub jälle sellele, kes on siiski see kõige õigem eestlane, on olulisest teemast saanud taas karikatuur. Jääb ainult üle rõõmustada, et kirikus ei ole siiani taolistele tasanditele laskutud. Päris veider oleks olnud näiteks peapiiskopi valimistega seoses arutleda ...

Kasulik kõrvalpilk

Jürgenstein,Toomas 2013

Üsna Vana Testamendi algusest võib lugeda, kuidas kõrvaltvaataja nõuanne Iisraeli rahvast nende igapäevases elukorralduses edasi aitab. Kui Midjanist iisraellaste laagrisse tulnud Moosese äi Jitro näeb, kuidas ta väimees hommikust õhtuni kohut mõistab, soovitab ta kohtumõistjad ametisse seada. Mooses võtabki äia nõu kuulda ja pühakirja sõnadest võib aimata rahulolu uue mõistliku korra suhtes: «Ja Mooses valis tublisid mehi kogu Iisraelist ning pani nad juhtideks /../ Ja ...

Andkem oma panus

Möödunud nädalal pakkus taas kõneainet Narva Aleksandri suurkiriku saatus. Peapiiskopi üleskutse annetada kiriku päästmiseks on leidnud soodsat vastukaja, EELK kodulehe annetuskeskkonnas Korjanduskarp on raha selle heaks kogutud juba üle 20 000 euro. Võlausaldajad on aga Aleksandri kiriku alghinnaks enampakkumisel seadnud 500 000 eurot. Nagu neljapäevasel Lääne praostkonna sinodil rõhutas emeriitõpetaja Ants Leedjärv, pole see tegelikult kuigi suur summa – piisaks, kui iga ...

Taevaminemispüha

Taevaminemispüha (tänavu 5. mail) nimi tuleb sellest, et 40. päeval pärast surnuist ülestõusmist läks Kristus taevasse. Nelikümmend on Piiblis üks täiuslikkuse numbritest. See arv vihjab juudi kultuuriruumis puhastumisele ja valmistumisele. Näiteks suur paastuaeg kestab 40 päeva. Piiblis kordub 40 üha uuesti: nii sadas 40 päeva ja ööd veeuputuse loos vihma maa peale. Nelikümmend aastat oli Iisraeli rahvas teel tõotatud maale. Nelikümmend päeva oli Kristus kõrbes saatana ...

Enam rõhku vaimulikule kasvamisele

Viljandi praostkonna sinod peeti markusepäeval, 25. aprillil Tarvastus. Sinodit väisas ja jumalateenistusel jutlustas piiskop Joel Luhamets. Võiks öelda, et praostkond on igapidi keskmine, alustades sellest, et paikneb kesk Eestit ja on oma 14 kogudusega keskmise suurusega. Kui öelda, et seal ollakse teistest tublimad, teeksin ülejäänud praostkondadele liiga – seega, tubli keskmine. Mida praostkonna iseloomustamiseks välja tuua, on ühtehoidmine ja pidev enesetäiendamine, ...

Lühiuudised

Hurda haud

Peapiiskop Järva-Jaanis 25. aprillil külastas kirikupea Järva-Jaani koguduse õpetajat Katrin-Helena Melderit. Vallajuhtidega kohtumise järel käidi kirikus, kus käivad katusevahetustööd. Peapiiskop kiitis koguduse vaimulikku tubli töö eest koguduse ja kogukonna heaks. «Kogudus on heades kätes ning koostöö omavalitsuse, kooli ja kohalike asutustega on aktiivne,» kinnitas Urmas Viilma pärast kohtumist. Ristipuud kaardile kantud Keskkonnaameti tellimusel valmis ...

Akadeemia kõnetab laiemat lugejaskonda

Mis on aastast 1989 taas ilmumist alustanud kultuuriajakirja Akadeemia missioon ja kuidas toimub sisu kokkupanek erinevate valdkondade vahel, sellest oli Eesti Kirikule valmis rääkima ajakirja peatoimetaja Toomas Kiho ja universalia valdkonna eest vastutav toimetaja Jaan Kangilaski.     Kõneldes Akadeemiast ei saa mööda värviteemast. Nüüd saan uurida, kuidas leiate uuele aastakäigule ajakirja kaaneümbrise jaoks värvi. Toomas Kiho (T. K.): Trükikojast saadetakse lehvik ...

Patukahetseja teekond rõõmuni

23. aprillil tuli Kuressaare kirikus Saueri segakoori 130. aastapäeva kontserdil esmaettekandele Pärnu Eliisabeti koguduse diakoni Jaanus Torrimi teos «Psalm 51». Vana Testamendi patukahetsuspsalmile kirjutatud kümneminutiline teos segakoorile ja orelile oli lihtsa helikeelega, ent teksti ja muusikaliste motiivide kordused kutsusid kuulaja meditatiivsesse palveseisundisse, andes võimaluse kogeda patukahetseja teekonda vabastava andeksandmise ja hinge puhastava ...

Rahvusarhiiv kolib

Eesti Rahva Muuseumi kolimine uude hoonesse on pälvinud suurt avalikkuse tähelepanu. Teenimatult vähe meediakajastust on aga leidnud Tartu teise olulise mäluasutuse, nimelt rahvusarhiivi uue maja valmimine. 29. aprillil suleti lõplikult arhiivihoone Tartus Liivi tänaval. See oli õieti tsaariaegne ülikooli ühiselamu hoone, mis 1921. aastal «ajutiselt» tollase Riigi Keskarhiivi käsutusse anti. Alles nüüd on aga jõutud nii kaugele, et võidakse kolida spetsiaalselt kaasaegse ...

Juubeli eel arutletakse luterluse üle kaasaja maailmas

Eelseisva reformatsiooni 500. aastapäeva puhul kutsub Luterlik Maailmaliit arutlema selle üle, milles seisneb tänapäeval luterlik viis olla kristlane. Ka Eesti inimesed on oodatud diskussioonist osa võtma. Arutelu aluseks on neli artiklite kogumikku, mille toimetajaks meie oma kiriku õpetaja Anne Burghardt, kes töötab praegu LMLi oikumeeniliste suhete sekretärina. Artiklite autoriteks on asjatundjad kogu maailmast, kes esindavad väga erineva kultuuritausta ja ühiskondlike ...

Ühes muusikalises paadis

Kuressaare linna vanim, Laurentiuse kiriku segakoor Sauer tähistas 23. aprillil 130. aastapäeva. Segakoor asutati 1885. aastal ja alates 2006. aastast kannab kiriku oreli auks Saueri nime. Koori kuulub 29 lauljat ja enam kui sajandi jooksul on seda juhtinud Jüri Etruk, Joosep Aavik, Otto Tambur, Anne-Mai Salumäe, Tiina Luhamets, Ludmilla Toon, Ester Naagel, Madli-Maarja Vainokivi ja Jaanus Torrim. Viimased 12 aastat (kokku 15 aastat) on dirigendiks olnud Ester Soe ja ...

Kaplanid õnnistasid lipu Eesti kodu kaitseks

Veteraninädala raames, 19. aprillil toimus Tartu raekoja platsil militaarne kogunemine, mille käigus Tartu linn andis 2. üksik-jalaväebrigaadile kingitusena üle lipu, mille meie kaitseväe vaimulikud õnnistasid. Kui päev oli märkimisväärselt vihmane, siis vahetult enne liputseremooniat paduvihm lakkas ning ere kevadpäike lubas kogu üritusel meelde jääda helges koloriidis. Raeplatsile kogunenud rohked huvilised ei pidanud pettuma: pakuti nii sõna kui vaatemängu ja ...