Lehenumber » Väljaanded » 27. aprill 2016 Nr 19

Ajaleht EESTI KIRIK päevakeskustes ja hooldekodudes

Koostöös Martin Luther Bundiga on aasta jooksul olnud võimalik 133 hooldekodus ja päevakeskuses lugeda ajalehte Eesti Kirik. Loodame, et selle aja jooksul on ajaleht leidnud endale kindla lugejaskonna. Lehe tasuta tellimus lõpeb 30. aprillil ja kõigil projektis osalenud hoolekandeasutustel on võimalik tellida nüüd endale ajaleht Eesti Kirik soodushinnaga. Aastatellimus maksab 15 eurot. Ootame kõigilt lugejatelt tagasisidet. Tellimissoovi ja muude küsimustega pöörduda ...

Ansambli Orthodox Singers kontsert

Reedel, 6. mail kell 19 on Niguliste kirikus vaimuliku muusika kontsert, mis on pühendatud õigeusu ülestõusmispühadele. Esineb kooriansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel. Kontserdi kavas on ülestõusmispühadele pühendatud kauneid teoseid nii traditsioonilisest kui kaasaegsest õigeusumuusikast. Kõlab vanavene, kreeka, bulgaaria õigeusumuusika. Samuti on kavas vene heliloojate vaimulik looming. Ansambel esitab Pjotr Tšaikovski, Pavel Tšesnokovi, Nikolai Diletski ...

Autorilaulu festival Mailaul

Mailaul on festival, mille keskmes seisab AUTOR. Autor, kes loob muusika ja esitab ise oma loomingut. Olgu siis üksi, ansambliga või sümfooniaorkestri ees. See on ehe ja vahetu muusika otse algallikalt publikule. Mailaul toimub 5.–7. maini Tartus. Muhedat muusikat saab ja mürtsu saab ka! 5. 5. Kl 18 Jaani kirik: Pastacas, Odd Hugo. Kl 20 Tartu Songwriters Club (kohvik Krempel) – Magali Michaut (Prantsusmaa) ja Brett Perkins (USA). Kl 22 Genialistide klubi: Kadri Voorand, ...

Surnuaiapühad Lääne praostkonnas

HAAPSALU 24.06    16:00    Vana kalmistu 24.06    17:00    Uus kalmistu HANILA 23.06    14:30    Hanila kalmistu KARUSE 19.06    10:00    Tuudi kalmistu 19.06    12:00    Karuse kalmistu 14:00    jumalateenistus kirikus KIRBLA 19.06    14:00    Kalmistu 15:00    Missa kirikus KULLAMAA 05.06    11:00    Kalmistu järgneb armulaud kirikus LIHULA 26.06    11:00    Armulaud kirikus 12:00    Kalmistu LÄÄNE-NIGULA 19.06    14:00      Koela ...

TÜ Usuteaduskonna vastuvõtte

reklaam-usuteaduskonda

Selgitus

Vabandame kõigi Eesti Kiriku tellijate ees, kes on viimastel nädalatel leidnud oma postkastist kortsunud ajalehe. Tegemist oli trükitehnilise probleemiga. Toimetus pöördus trükikoja Kroonpress poole ja saavutasime kokkuleppe, et edaspidi ilmub Eesti Kirik alati läbinisti värvilisena, mis peaks tagama parema trükikvaliteedi. Täname kõiki kirikulehe tellijaid ja soovime häid lugemiselamusi. Eesti Kiriku toimetus

Õnnitleme

Tõnis Nõmmik, dr, titulaarpraost 29. aprillil – 83 Kaisa Kirikal 29. aprillil – 36 Allan Kährik 1. mail – 48 Annika Laats, abipraost 1. mail – 46 Magne Mølster 1. mail – 44 Urmas Oras, diakonõpetaja 2. mail – 56 Rene Reinsoo, abipraost 2. mail – 48 Rein Schihalejev 2. mail – 43 Andi Angel, diakon 3. mail – 26 Kirikumuusikud KML liikmed 30. aprillil Kristiina Hoidre 1. mail Siiri Ronimois