Slava Ukraine

Lehenumber 27. aprill 2016 Nr 19 Archives - Eesti Kirik

Lauldes taevaisale

Jüripäeval, 23. aprillil toimus Tartu Pauluse kirikus laste vaimulik laulupäev «Me võime rõõmsalt laulda», mille korraldas EELK Kirikumuusika Liit. Laulupäevast võttis osa 260 last ja täiskasvanut. Publiku jaoks üle tunni kestvat kirikukontserti tähendanud laulupäev algas lastele ja nende juhendajatele juba ennelõunastel hommikutundidel. Kaugemalt, Saaremaalt ja Tallinnast tulijatele aga päris varahommikul või ka juba eelmisel päeval. Läbi laupäeva kuni õhtuse kontserdini ...

Korjandus Narva Aleksandri kiriku päästmiseks

Peapiiskop Urmas Viilma kuulutas 25. aprillil välja korjanduse pankrotistunud Narva Aleksandri koguduse toetuseks ja varade päästmiseks. Paljud inimesed on avaldanud valmisolekut toetada omalt poolt jõukohase summaga Narva Aleksandri kiriku väljaostmist ning sakraal- ja kultuurihoonena avalikku kasutusse jätmist. Eestimaa kogudustele saadetud korjandusüleskutses tunnistab peapiiskop Urmas Viilma Narva koguduse juhtide tehtud vigu seoses Narva kiriku kiiremaks ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis 1. mail

«Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas» (Ps 119:89). Läkitus Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Tänavu möödub 70 aastat päevast, mil kuus rahvuslikku piibliseltsi asutasid Ühinenud Piibliseltsid, et sõjajärgses maailmas ühiselt tegutseda. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku ...

Kasutamata talentidest

Hiljuti rääkis Iirimaal elanud tuttav, kuidas pärast 2004. aastal toimunud Euroopa Liidu n-ö suurt laienemisringi saabus Iirimaale hulganisti inimesi Poolast, kes lisaks Iirimaal töötamisele ja elamisele ka sealsed katoliku kirikuga seotud skandaalide tõttu tühjaks jäänud pühakojad täitsid. Emeriitõpetaja Peep Audova meenutab kogumikus «Usk vabadusse» (2011), kuidas 1970. aastate alguses said paljud etnilised sakslased võimaluse asuda teistest Nõukogude Liidu piirkondadest ...

Nimi kirjas eluraamatus

Jaani_Jaan_ek2013

Mu ema oli sügav palveinimene ja Piibli lugeja. Olin vast nelja- või viieaastane, kui ta hakkas ka mulle Piiblit ette lugema. Ega ma sellest suurt aru saanud, aga kuulata mulle meeldis. See oli kuidagi ilus. Piibli vahel oli üks kaardike, millel oli kirjakoht, mis mulle eriti muljet avaldas. See lugu oli viimsest kohtupäevast (Ilm 20:11–15), kus raamatud avati. Teine raamat, mis avati, oli eluraamat ja mulle tegi muret, kas ka meie nimed on kirjutatud eluraamatusse. Ema ...

Kuidas innustada lapsi kirikusse laulma?

Jyrjo_Tuuliki

Lastele on alati meeldinud laulda, olgu kodus või koolis, kirikus või laulupeol. Meeldib ka praegu. Mitmel pool Eestis on väga tublisid pühapäevakoolide laulurühmi või lasteansambleid, aga enamiku koguduste juures neid pole. Miks? Kuidas mõnes väikses koguduses saab ja teises, palju suuremas, mitte? Vaimuliku lastelaulu areng on pikka aega olnud tihedalt seotud pühapäevakoolide arenguga. Kui 1990ndate alguses olid suured pühapäevakoolide rühmad, siis tekkisid ka ...

Anname au ja palvetame

On hea meel, et Eestis on viimased neli aastat aidatud märgata neid, kes oma tervist – nii vaimset kui ka füüsilist – on panustanud, et hoida ja kaitsta rahu kodumaal ja ka välismissioonidel. Sinilillede õitsemisel ajal (sel aastal 1. maini) on Eesti veterane toetav sinilillekampaania leidnud tee inimeste südametesse. Vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimeste käsitööna valminud stiliseeritud toetussinililli on viimastel nädalatel näha olnud nii mõnegi inimese pluusil ...

Avatud uksed

janno_tiina

Tiina Janno, Audru ja Tõstamaa koguduse õpetaja: Nädalalõpp algab minu jaoks tavaliselt neljapäeva õhtupoolikuga, kui saan keskenduda ainult kogudusetööle. Esmaspäevast neljapäevani olen seotud ka Audru huvialakeskusega, kus annan kitarriõpetust. Sel aastal on mul 22 õpilast. Igal nädalal päris vaba päeva ei olegi, aga kui avaneb võimalus, külastan oma vanemaid, kes elavad Saaremaal. Üle mere minnes on küll nädalalõpu tunne, sest töömõtted jäävad vee taha. Läinud ...

Elu on mitmetahulisem kui arvud

Viru praostkonna sinod 14. aprillil Simunas oli kui kevadine tuulepuhang täis uut lootust. Pärast peapiiskopi jagatud mõtlemapanevat sõna ja kosutavat osadust jumalateenistusel Simuna kirikus kogunesid sinodilised rahvamajja koosolekule. Meeldivat äratundmist pakkus sinodi puhuks välja antud spetsiaalne ajaleht, mille praost kuvas suurele ekraanile. Peapiiskop Urmas Viilma ja praost Tauno Toompuu, mõlemad aasta ametis olnud, võisid sinodi avatuks lugeda. Väike-Maarja ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Diakon Rutt Süvari avalduse alusel otsustati arvata ta emerituuri alates 31. maist. Peapiiskopi otsusega on ta vabastatud Järva-Madise koguduse diakoni ametist samast kuupäevast. EELK elutööpreemia anti emeriitpraost Harri Johannes Reinule. (Kõigi teiste autasustatavate nimed avaldatakse 11. mai Eesti Kirikus.) Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus 2015. a majandusaasta aruanne. Kiideti heaks EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahel sõlmitava ...

Tõnu Lehtsaar sada päeva usuteaduskonna juhina

Ülikooli struktuurireform tõi aastavahetusel prof Tõnu Lehtsaare taas juhtima Tartu ülikooli usuteaduskonda. Nüüd, mil teaduskonna juhil on oldud 100 päeva ametis, on paslik küsida, milliseid arenguid on olnud usuteaduskonnas ja kuidas Tõnu Lehtsaar end selles ametis tunneb. Lahkelt oli ta valmis Eesti Kirikule intervjuud andma. Oled olnud varem usuteaduskonna dekaan, seejärel ülikooli õppeprorektor, siis rektori kohusetäitja, nüüd jälle teaduskonna juhataja … Millised on ...

Oht on muutuda liiga paigatuks ja spirituaalseks

Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja ja usuteaduse instituudi dotsent teoloogiadoktor Arne Hiob (55) tunneb ennast kulgevat teel, mis talle määratud, ja adub kutsumusena teha oma tööd nii hästi, kui temale antud annid lubavad. Vabaduse väljakul asuv Jaani kirik on keset pealinna melu otsekui oaas, kus igati paslik aeg hetkeks maha võtta. Et rääkida usust ja uskumisest ning sellest, mis tänapäeval ristiinimesele jalale lambiks. Arne Hiob on oma tihedas päevakavas, kus tuleb ...

Misjonipõld on lai ja ootab külvi

Eestis viibisid Soome misjoniühenduse SLEY misjoniosakonna juht Pekka Huhtinen ja Eesti-Vene piirkonna asejuhataja Teemu Haataja. Juttu ajasime misjonär Kirsi Vimpari üürikorteris Tartus Toomemäe nõlval. Eesmärgiga levitada luterlikku kirjasõna asutati Soomes aastal 1873 misjoniühing Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), millega meie kiriku koostöö algas enam kui kümme aastat tagasi, kui aastal 1994 hakkas Lihulas teenima misjonär Kari Antero Tynkkynen. Kirsi ja ...

Talent on taeva kingitus

Täna möödub 90 aastat Kalev Raave sündimisest Tartumaal Konguta vallas Majala külas Ihatsi talus. 4. märtsil täitus 12 aastat, mil teda enam ei ole füüsiliselt meie hulgas. Kuid minu meelest ja lähedaste sugulaste ning paljude Halliste inimeste meelest on ta mõtte ja tunde poolest siiski siin ja praegu koguduseelu korraldamisel toimetamas, nõu andmas ning julgustamas uusi ideid ja väljakutseid Halliste kihelkonna vaimuelus või argipäevas ellu viima. Kalevil oli visiooni ...

Usuvägi saab nähtavaks misjoni kaudu

Misjonikeskus ja Võru praostkond kutsuvad augusti keskel Põlva- ja Võrumaal inimesi taevasse vaatama ning osalema misjonipäevadel «Kae’ üles». Misjonipäevadeni on jäänud kolm ja pool kuud ning Võru praost Üllar Salumets ütleb, et kondikava on kokku pandud, nüüd on vaja see sisuga täita ja eks see ongi kõige olulisem. Kord kuus saavad koguduste vaimulikud, misjonikeskuse töötajad ja vabatahtlikud kokku, et arutada päevadega seonduvat. Läinud teisipäeval, 19. aprillil oli ...