Slava Ukraine

Lehenumber 13. aprill 2016 Nr 17 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Inimeste rõõmustamise aktsioon Treffneri koolis

Hugo Treffneri gümnaasiumis toimus aktsioon, mis kutsus õpilasi üles koolikaaslasi ja õpetajaid rõõmustama, kirjutades spetsiaalsetele märkmepaberitele midagi ilusat ning kleepides siis need salaja tolle inimese mõne asja külge. Ürituse korraldasid kooli kristlased, kes said idee ja vajalikud vahendid kristlasnoorte organisatsioonilt Uus Generatsioon, mis julgustab noori looma oma koolides palvegruppe ja annab ideid üritusteks, millega nad saaksid oma koolikaaslasi ...

Paide kirikule uus tornikell

Umbes 170 aastat on paidelased saanud kirikutornist õiget aega vaadata, viimastel aastatel aga mitte, seepärast on kogudusel plaan ajanäitaja renoveerida. Klassitsistlik Paide kirik valmis 1786, ent ei püsinud sellisena kaua, sest 1845 pühakoda põles, sealhulgas hävis barokkstiilis torn. Kirik taastati, lõunaküljel asuv torn sai aastal 1848 ajanäitaja. Selle järgi on linlased saanud aega mõõta üle saja kuuekümne aasta, ent nüüd ähvardab sihverplaat alla kukkuda. Viimaste ...

Rõõmu kandmine

Näe, ulatan Sulle oma tänase päeva anni, mis pole muud kui tere me sõpradele. Minu hõiskamine on Sinu suure rõõmu sees, seni kui suudan hoida Su andi. Seni, kuni hoian, tunnevad mu sooned ja säsi ning tunnen Su õnnelikke käsi. Küll kingid lootust, mis meelitab tärkama, ning säratavad needki, kes kössis või katki. Kuulatan neid sõnu, mis ammu kord rannal lausutud mu õele-vennale, et mõnest leivast jagub kõikidele ja vähesest piisab, et ära tunda Su hoolt.

Meie rõõmu ja jõu allikaks on meie Issand Kristus

Js 40:26–31 Me elame praegu ülestõusmispühade järgses ajas. Ülestõusmispühade sündmus annab sisu kogu meie elule. See täidab meie südamed rõõmu ja lootusega. Lauliku sõnadega võime meiegi öelda: «Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!» Igal kevadel tunneme rõõmu Jumala loomingust ja ülestõusmispühade sõnum ning tähendus annavad meile uut jõudu. Prohvet Jesaja sõnum juhatab meie tähelepanu Jumalale, kes on loonud meid ümbritseva maa ja maailmaruumi. Loodus peidab endas tohutuid ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Poja kaudu avanud meile ukse taevasesse kodusse, kuhu võime pärast oma maist elu pääseda ja näha seal seda, millesse siin oleme uskunud. Aita meil elada nõnda, et võiksime kord sinna pääseda. Anna selleks meile usku ja aita teha elus õigeid valikuid. Aita meil usus vaadata lootusrikkalt Jumala rahva tulevikku. Aamen.

Jumala rahva koduigatsus

Võõrsil võib olla tore, aga kodus on alati parem. Vahel tundub, et me pole sellega nõus ja nuriseme oma kodumaa üle, sest näeme enamasti asju, mida saaks paremini teha. Käies võõrsil ja olles seal kauem kui mõne päeva, võib aga juba selgelt märgata, mis on kodumaal hästi. On loomulik, et võõral maal võib tulla igatsus kodumaa järele. Jumala rahva, kristlaste koduks on jumalariik. Taevane kodu tähendab ootuste täitumist, see on kodu, kus ei ole asju, mis on valesti või mida ...

Reformatsioonikongress 25. ja 26. oktoobril

Usuteaduse instituudi 70. aastapäeva tähistatakse kongressiga Eesti Rahvusraamatukogus. Teisipäev, 25.10.2016 9.30 Kongressi algus, tervitused 10–10.30 Usuteaduse Instituut teoloogilise hariduse järjepidevuse kandjana Eestis 1. osa: Usupuhastus, vaimsus ja ajalugu 10.45–11.30 Evangeelium ja usu vabadus: reformatsiooni teoloogia ja vaimsuse põhijooni 11.30–12.15 «Reformatsioon» reformatsiooniteoreetiliselt 13.30–14.15 Reformatsioon Eesti aladel 14.15–15.00 ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2015

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Köite hind on 25 eurot. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Saadaval on üksikud köited aastatest 2010 ja 2013 (hind 20 eurot).

Viimsi kirikus on avatud uus näitus

Naima Neidre isiknäitus «Rändavad mõtted» on avatud 27. maini. Kunstnik Naima Neidre loomingut iseloomustavad tema südamest keerduvad lood, vaated nendele lugudele ja neist hargnevale jutustusele. Tema looming on illustratiivne, vormiliselt minimalistlik, mis toetab või õigemini avab tee kunstniku ilmutusliku ja kohati unenäolise sisemaailma juurde. Kunstnik ei ava oma tööde ja töid iseloomustavate kaemuslike pealkirjade siseilma öeldes vaid: «Mis ma oskan ütelda, tuleb ...

Piibel Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana

10. mail on Tartus kell 9.30–16.45 õpetajatele, haridustöötajatele, kultuurihuvilistele õppepäev Piibli kujunemisest ajaloos ja raamatu ülesehitusest. Õppejõud on teoloogiadoktor Kaido Soom. Eesmärgiks on anda ülevaade Piiblist Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana. Õpiväljundid: teab Piibli kui raamatu ajaloolist kujunemist ja ülesehitust; teab tähtsamaid piiblilugusid ja Piibli mõju kultuurile; teab kirikupühi, nende tähendust ja seost piiblitekstidega; ...

Infopäev Tartu Perekeskuses

Tartu Perekeskus korraldab 4. mail kell 15.30–17 infopäeva, et tutvustada koolitus- ja nõustamisvõimalusi Lõuna-Eesti piirkonna elanikele. Osalema oodatakse omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, koguduste töötegijaid, erinevate abikeskuste töötajaid ja kõiki, kes huvituvad Tartu perekeskuse tegevusest. Ettekanded: • EELK Perekeskuse visioon koostööst. – Pia Ruotsala, EELK Perekeskuse juhataja; • IMAGO teraapia – kellele ja milleks? – Signe Uustal, imagoterapeut, nõustaja; • ...

Teatmematerjali kogumise võistlus

Eesti Rahva Muuseum kuulutas jaanuaris välja teatmematerjali kogumise võistluse. Võistluse teemad on kolimine; Nõukogude Liidu sõjaväegarnisonid Eesti linnades; välismaale tööleminek 1990. aastatel. Kirjutada võib ka vabal teemal. Teemade lahtikirjutamisel on abiks küsimuskavad ja teematutvustused. Kui osaleja ei soovi järgida etteantud küsimusi, võib kirjutada vabas vormis. Lisaks küsitule on teretulnud kõik muud teemasse puutuvad andmed ning kõikvõimalikud argised ...

Täname

Timo Shvedko Mare Vinnal Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Soovin üürida

Vanem naisterahvas soovib üürida Tallinnas 1toalise korteri. Tel 5684 0135 või 673 5022, Tiiu Turi.

Jumalateenistus Toris

23. aprillil kl 12 on Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris vabadusvõitluse mälestusele pühendatud jüripäeva jumalateenistus ja jüritule süütamine. Pärast jumalateenistus pärgade asetamine ratsamonumendi jalamile ja kohvilaud. Kaasa võtta latern.