Lehenumber » Väljaanded » 6. aprill 2016 Nr 16

Aasta 2016 on eluväärtuste aasta

EKN-logo_web_v

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on nimetanud käesoleva, 2016. aasta eluväärtuste aastaks. Aasta jooksul korraldab EKN neli teemanädalat, mis keskenduvad tervele inimesele, tervele perekonnale, tervele ühiskonnale ning tervele loodusmaailmale. «Terve inimene, terve perekond, terve ühiskond, terve loodus – Eesti Kirikute Nõukogu kutsub nende väärtuste järgi elama ja tegutsema kõiki eestimaalasi, kogukondi, organisatsioone, valitsejaid,» ütles EKNi president Andres Põder. ...

Palve

Hea karjase hoole all saab iga tee kord teekonnaks. Iga valgus saab olla uskumatult usutav. Iga proov toob ehedust ja ehib kandjat. Iga tundmine saab olla äratundmine. Iga peatus on süvenemine. Iga tänu on täna. Tänane on ja jääb. Arho Tuhkru

Sügavast igatsusest olla hea karjase juhitud

Prykk_Aivo

Hs 34:11–16 Täna, hea karjase pühapäeval mõtleme Jeesusele kui Jumala saadetud heale karjasele. Jeesus kui hea karjane, mida see õigupoolest võiks tähendada? Vana prohvetitekst Hesekieli raamatust viitab eespool Iisraeli juhtide ja karjaste valitsemise puudustele: «Häda karjastele, kes karjatavad iseendid! Kas karjased ei peaks karjatama lambaid?» Valjuse ja vägivallaga valitsevad karjased rahvast. Jumal annab teada, et ta teeb lõpu sellisele ülekohtusele valitsemisele: ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind selle eest, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid, inimesi, päästa. Aita meil usaldada eluteel Sinu juhtimist ja teha õigeid valikuid. Varja meie maad ja rahvast, kirikut ja kogudusi, peresid ja kodusid. Ole toetamas neid, kel on raske, anna lootust neile, kes on lootuseta. Aamen.

Hea karjane

Iga inimene vajab elus hoolitsust ja kasvatust. Kui laps sünnib siia maailma, siis on tema vanemad need, kes tema eluteele palju kaasa annavad. Esimesed sõnad, esimene õpetus, kaitse kõigi hädaohtude eest ... Kui vanemad armastavad last ja hoolivad temast, siis on suur tõenäosus, et lapse elu on tulevikuski turvaline ja õnnelik. Hiljem kasvatavad last ja hoolivad temast vanemate kõrval kool ja lasteaed. Haridusasutustes toimuvast sõltub samuti palju lapse eluteel. ...

Konkursi väljakuulutamine

Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi järgmiste professorikohtade täitmiseks alates 1. jaanuarist 2017: 1. süstemaatilise teoloogia professor (koormusega 1,1 täiskohta), 2. kirikuloo professor (koormusega 1,0 täiskohta). Nõuded professori ametikohale kandideerijale: • pedagoogiliste oskuste ja kogemuste olemasolu, sh üliõpilaste juhendamise kogemus; • vähemalt 5aastane aktiivse teadus- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus; • tunnustatud asjatundja oma ...

Meediakoolitused kogudustele

Konsistooriumi avalike suhete osakond kutsub meediateemalistele tasuta koolitustele. Koolitused toimuvad konsistooriumi suures saalis. 14. aprill kell 10–12. Sotsiaalmeedia (I osa) Sisuliselt on tegemist eelmisel aastal toimunud kursuse lühikokkuvõttega, mis annab baasoskused sotsiaalmeedias orienteerumiseks, samuti oma organisatsiooni (koguduse) facebooki ja/või interneti leheküljega opereerimisel. Ülevaatlik kursus on soovituslik kõigile, kes soovivad osaleda ...

Õppepäev jagab teadmisi perelaagrist

Usuteaduse Instituut kutsub 26. aprilli kell 10–17 osalema koolitusel «Perelaager – plaanist teostuseni!». Koolitus toimub instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn). Koolitus on mõeldud kõigile, kes oma koguduses ja kogukonnas soovivad perelaagrit korraldada ning vajavad selleks uusi teadmisi ning ideid. Koolitusel käsitletakse perelaagri korraldamise erinevaid aspekte ning koostatakse ühiselt perelaagri kava. Koolitus annab võimaluse jagada oma kogemusi ning õppida teistelt. ...

Usuteaduse instituudi koolitussari

Instituut korraldab reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitussarja «Jumala armu poolt vabastatud»: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval. Läbiviija on  usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse teadur Thomas-Andreas Põder. Sihtrühmaks on vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised ...

Kaplaniks või hingehoidjaks

Eesti Kaplanite Kutseühing pakub võimalust omandada kaplani või hingehoidja kutse. Dokumentide vastuvõtt lõpeb 15. aprillil. Juhul, kui mõnel huvilisel jääb mõni oluline dokument õigeks ajaks esitamata, siis saab need täiendavalt edastada hiljemalt 15. maiks. Vajalik info on leitav Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel ekn.ee .

Leinagrupp alustab

Tartu Perekeskuses alustab 14. aprillil tegevust leinagrupp. Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanud inimesi, kes on surma läbi kaotanud lähedase inimese. Kokkusaamised toimuvad seitsmel järjestikusel neljapäeval algusega kell 18 aadressil Õpetaja 5, Tartu. Gruppi juhendab Lea Saar.  Info www.perekeskus.eu või telefonil 521 8589.

Ei tohi unustada

5. aprillil 1990 tapeti Järva praost Harald Meri ja tema koduabiline Valve Klein. Nende surnukehad leiti 14. aprillil 1990 lähedalasuvast karjäärist. Praost Harald Meri oli 1989. aastal Kautlas pidanud kõne, kus ta olevat rõhutanud, et kõige punasematest on saanud kõige sinimustvalgemad. Sügav kaastunne leinajatele. Enn Tarto Tartus 2. aprillil 2016

Kontserdid Viljandi Pauluse kirikus

9. aprillil kell 16 on sarja «Koorimuusikaga aprillis» raames Viljandimaa kooride kontsert. Kontsert on pühendatud kiriku 150. aastapäevale. 10. aprillil kell 18 on ansambli Orthodox Singers kontsert. Piletid hinnaga 5–7 eurot on müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal.

Õnnitleme

Ivo Pill 6. aprillil – 61 Leevi Reinaru, praost 7. aprillil – 59 Tiina Janno 7. aprillil – 53 Jüri Pallo 12. aprillil – 53 Ordinatsioonitähtpäev 7. aprillil – 23 Urmas Nagel, praost (04.05.1992) Raigo Ojamets Urmas Oras, diakonõp Ülo Vaher, kaplan 12. aprillil – 33 Algur Kaerma Mihkel Kukk Tõnu Linnasmäe, abipraost Aluseks on võetud viimane ordinatsioon, sulgudes on märgitud varasem ordinatsioon.