Lehenumber » Väljaanded » 23. märts 2016 Nr 13/14

Tallinnas peeti nõu diasporaa­töö võimaluste üle

EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni esimehe piiskop Tiit Salumäe eesistumisel oli konsistooriumis koos rahvusvaheline nõupidamine diasporaatöö teemal. Osavõtjate hulk ja asukohamaa andis sellele rahvusvahelise mõõtme. Paarkümmend osavõtjat arutlesid eestlaste teenimise üle välismaal. Nii arvukas koosluses pole varem nõupidamisi peetudki. Peapiiskop Urmas Viilma tõi sissejuhatavas ettekandes esile erinevaid väljakutseid, mis Eestile on viimasel ajal osaks saanud, ja ...

Kaplani ja hingehoidja kutse­tunnistus annab kindlustunde

Konsistooriumis anti 11. märtsil pidulikult kätte Eesti ajaloo esimesed kaplani ja hingehoidja kutsetunnistused Avo Üprusele, Naatan Haamerile ja Aleksander Sarapikule. «Esimeste kutsetunnistuste saajate puhul oli tegemist n-ö katsevooruga, kus Eesti Kap­lanite Kutseühingu liikmed tegid iseenda peal kutse taotluse protseduuri läbi,» räägib  ühingu juhatuse liige Igor Miller. «Et tegu on üsna põhjaliku protsessiga, on hea asi endale selgeks teha.» Kuidas saada ...

Nelipühi kirik sai uue juhi

6unpuu,alur_märts2016

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku aastakonverentsil kinnitati uueks kiriku juhiks Alur Õunpuu (fotol). Konverentsil ordineeriti ka 13 uut töötegijat, kuulutati välja 2015. aasta tegijad ja õnnistati EKNK liikmeteks kaks uut kogudust: Maardu ja Stockholmi Eesti. Alur Õunpuu on lõpetanud EKNK pastorikooli ning õpib Eesti Metodisti Kiriku teoloogilises seminaris. Ta on juhtinud EKNK Kuressaare kogudust 2009. aastast ning ordineeritud pastorina alates 2. aprillist 2011. Alates ...

Issandas hoitud 50 aastat

20. märtsil, palmipuudepühal tähistas Kanepi koguduse õpetaja ja Võru praostkonna abipraost, 2007. aasta ema tiitli pälvinud Margit Lail oma 50. sünnipäeva. Kevade esimese päeva pärastlõunal kogunesid Margit Laili lähedased, sõbrad ja ametikaaslased Võru praostkonnast ning pastoraalseminari päevilt tänujumalateenistusele Kanepi kirikusse. Koos juubilariga teenisid praost Üllar Salumets ning õpetajad Andres Mäevere ja Urmas Nagel. Rohkete õnnesoovide ja lilledega üle ...

Kogudus austas oma liiget 95. sünnipäeval

Erna Säägi95_märts2016

Pärast palmipuudepüha jumalateenistust austati Tartu Peetri kirikus koguduse kauaaegset koorijuhti ja organisti Erna Säägit (fotol) 95. sünnipäeval. Koguduse koorilauljad seadsid kiriku värskelt remonditud fuajeesse üles pidulaua. Lauda olid palutud hällilapse sugulased, koguduse aktiiv ja koorilauljad. Sünnipäevalisi oli üle 40 inimese. Auväärset sünnipäevalast tervitasid lauluga koguduse lasteansambel ja laulukoor. Anti üle lilled, öeldi tänusõnu ja lauldi palju ...

Fotosilmaga tabatud maailm

Kirikus, muuseumis ja maavalitsuses saab näha eriilmelisi ja -teemalisi fotosid. Viimsi Püha Jaakobi kirikus saab 2. aprillini vaadata Mari-Ann Kelami fotonäitust «Vaata ja sa märkad». Näituse kuraator Erkki Juhandi ütleb näituse tutvustuses, et Mari-Ann Kelam on tundliku sotsiaalse närviga, tal jätkub tähelepanu oma perele, kõigile kaasteelistele ja loodusele. «Tundub, et maailm tema ümber on hoolivust ja kaasaelamist vääriv. Ja kui sa tunned huvi, oskad märgata maailma ...

Meeles nagu eilne päev

Mida tähendab tühi kõht, seda mäletab inseneriametist pensionipõlve pidav tartlane Peeter Volt nii hästi, et tänini pole olemas toitu, mida ta enda sõnul pärast Siberis nälgimist ei sööks.   Ma olen õnnelik inimene, kordab vanahärra, ja selles pole põhjust kahelda. On ta ju loonud tubli pere, teotsenud valitud erialal ning nüüd eluõhtule jõudes on veel küllalt vitaalne, et elust rõõmu tunda. Lapseea läbielamised pole teda murdnud ega muserdanud, küll aga on toonased ...

EELK tähistab koostöös Tallinnaga reformatsiooni 500. aastapäeva

reformatsioon

EELK delegatsioon eesotsas peapiiskop Urmas Viilmaga käis Tallinna linnavalitsuses kohtumas abilinnapea Mihhail Kõlvarti, kesklinna vanema Alar Nääme ja linna kultuuriameti juhataja Aini Härmiga, et arutada reformatsiooni 500. aastapäeva ühise tähistamise võimalusi Tallinnas. Peapiiskop Urmas Viilma märkis, et reformatsiooni aastapäeva tähistamiseks värskendatakse Tallinna vaimset ja kultuurilist pärandit reformatsiooniajast ning see saab toimuda Tallinna linna ja EELK ...

Palve

Ah, milline imeline hommik! Valgus tõuseb, pimedus taganeb. Elu surmale ulatab käe, ütleb: «Mine, sinu aeg on läbi! Mina valitsen nüüd!» Surm tahaks vastu vaielda, kuid ei suuda ... Lontsides läheb ta ... Soojust ja valgust sai maailm täis. Palun Sind, Issand, hoia mind oma valguses. Sina oled elu, ainus, mis mul on. Tekst ja foto: Tiiu Hermat

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et sinu armastus inimeste vastu on suur! Täname, et armastusest lasid oma Pojal inimkonna eest surra, et meie patud kanda. Täname, et ülestõusmisega surnuist avas Kristus meilegi tee igavesse ellu. Aita meil elu pime­datel hetkedel uskuda, et Sina oled võitja ja Sinule toetudes võime meiegi kord võidu saada. Aamen.

Sõnum kuulutab uue algust

Teder,Tauno2

Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad. (Ho 6:1-3) Jumala teod saavad meile tihti nähtavaks ja kogetavaks väliselt ebasoodsates oludes ja kriiside ...

Kristus on surnuist üles tõusnud!

Aastast aastasse kõlab ülestõusmispühadel kirikutes rõõmus hüüe «Kristus on surnuist üles tõusnud!» ühes vastusega «Tõesti, ta on üles tõusnud!». Selles tervituses on kokku võetud ristiusu kõige olulisem sisu. Usume ülestõusmisesse ja elu võitu surma üle. Selles maailmas võib vahel tunda, et võitjad on patt ja surm. Näeme nii palju kannatusi enda ümber. Ometigi pole piibellikus mõtteviisis kahtlust: Jumal on võitja ja midagi selles maailmas ei suuda meid lahutada Jumala ...

Teabepäevad koguduste juhatuste liikmetele

13. aprillil Tartus (Keskkonnaameti saalis, Aleksandri tn 14) ja 5. mail Tallinnas (Siseministeeriumis, Pikk tn 61) toimuvad koguduste juhatuste liikmetele teabepäevad. Kl 10.30  Kogunemine. Kl 11 Ilmo Au, Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja. Kl 11.05 Tuleohutusnõuded sakraalhoonetes. Marko Rüü, Päästeameti tuleohutuse talituse juhataja. Kl 12 Päästetööd ja operatiivkaart. Toomas Kääparin, Päästeameti valmisoleku talituse ekspert. Kl 13 Riskianalüüs ja ...

Sünnipäevakuu soodustellimus

Märts on EESTI KIRIKU sünnipäevakuu. Sel puhul pakub toimetus võimalust soodsalt lehte tellida. Telli ajaleht endale või kingituseks sõbrale eriti hea hinnaga! Toimetuses on saadaval kaunid kinkekaardid. Aastatellimus 27 eurot Poolaasta tellimus 14 eurot TELLIMISEKS -          saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.ee; -          helista toimetusse 733 7795. Tellimus jõustub pärast  raha ülekandmist SA Ajaleht Eesti Kirik kontole Swedbankis IBAN: ...

Toomkool otsib õpetajaid

Tallinna Toomkool otsib seoses kooli jätkuva kasvu ja õppeainete lisandumisega oma sõbralikku kollektiivi uuest õppeaastast 2016/2017 uusi õpetajaid: *eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 koormusega); *vene keele õpetajat (0,3 koormusega); *klassiõpetajat (1,0 koormusega), kes on valmis alustama meie koolis tööd alates 1. septembrist. Õpetajakandidaatidelt ootame pedagoogilist kõrgharidust ning valmisolekut panustada oma mõtteid ja ideid noore kooli arengusse. Omalt ...