Slava Ukraine

Lehenumber 16. märts 2016 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Reimani aeg kestab

Tähistamaks Villem Reimani 155. sünniaastapäeva, korraldas tema pärandi hoidmisele pühenduv kolleegium 10. märtsil Tartus Postimehe toimetuse saalis kõnekoosoleku. Teemapäeva alustati Toomel, kus Villem Reimani monumendi (Amandus Adamsoni poolt 1931. aastal loodud, 1950 lõhutud ning Mati Variku poolt 2004 taastatud) juurde kogunedes süüdati mälestusküünlad. Mäest alla ülikooli peahoone vastas asuva Postimehe toimetuse saali jõudnutele ütles tere tulemast Villem Reimani ...

Ennäe, su kuningas tuleb!

Eelseisval pühapäeval, 20. märtsil juhatab palmipuudepüha sisse algava suure nädala. Palmipuudepüha nimetus tuleneb piibliloost, kus kirjeldatakse, kuidas inimesed tervitasid Jeruusalemma eesli seljas saabuvat Jeesust palmiokstega. Sündmus, mida kõik neli evangeeliumi kirjeldavad põhijoontes ühtivana ja mis kujunes prohvet Sakarja Messia tulemise kuulutuse (Sk 9:9) täitumiseks, juhatab sisse Jeesuse elu viimased päevad. Elmar Salumaa kirjutab raamatus «Matteuse rõõmusõnum», ...

Toetus Sambia Sõpradele

Siseministeerium tunnustas mittetulundusühingu Sambia Sõbrad tegevust. Projektile «Vabatahtlike lähetamine Sambiasse ENFYse orbudekooli ja Murundu külakogukonda seoses rahvahariduse edendamisega» anti toetust 10 000 eurot. Tänu siseministeeriumi toetusele lähevad kaks vabatahtlikku aprillis Aafrikasse, et seal jagada naistele õpetust terviseküsimustes ja aidata kooli. Toetus on tänuga vastu võetud seda enam, et ühingu liikmed tunnevad vastutust kaasmaalaste ees, kes ...

Kirikuelu muudab elusamaks regulaarne palve

Üks vaimulik läks külla oma koguduse vabatahtlikule töötegijale. Naine kasvatas üksi oma kolme poega. Kui vaimulik tuli, oli kogu pere just söögilauda istunud. Vaimulikule tehti ka koht ja ema teatas poistele, et need enne toitu ei puutuks, kui vaimulik on mõned sõnad öelnud. Vaimulik aga ütles, et mõni poistest võiks söögipalve teha, ja vaatas julgustavalt kõige vanemale otsa. See noormees ei saanud aga aru, mida temalt nüüd oodatakse. Siis ütles vaimulik midagi, mida ta ...

Kannatustee – võidutee

Soone,Einar

Aastaid tagasi oli mul võimalus palmipuudepühal viibida Iisraelis ja näha ning osa võtta pidulikust protsessioonist, kus noorukid lehvitasid lopsakaid palmioksi ja rõõmsate laulude ning muusika saatel suundusid kirikusse missale. Kirik oli rahvast tulvil. Seal oli araabia kristlaste kohalik kogudus ning kõik kokkutulnud väljendasid oma pühaderõõmu üsna elavalt ja valjuhäälselt. Põhjaeurooplastele tundus selline sigin-sagin harjumatu ja mõni väljendas ka arvamust, et ...

Voorustest ja väärtustest

Heiki Haljasorg 02 foto H. Heinsar

Oletame, et oleme sattunud ühte mahajäetud lossi. Astume uksest sisse ning näeme uut ruumi, kust läheb edasi kaks ust. Millise ukse valime? Ja miks me just sellise ukse valime? Kas me lõpuks saame ka Okasroosikest suudelda, et teda nõidusunest ellu äratada? Ja kas me peame üldse valima? Milline lipp lehvib lossi katusel? Lossi seinad ja põrand on täis märke, mida tasub vaadata. Need pole juhuslikud. Kas põrandal on jälgi? Mis pildid on seintel? Meie lossis on üks pilt ...

Tule eile meile …

... ja võta homne ajaleht kaasa. Tore ütlemine, mis meenub  siis, kui midagi segi läheb. Ikka tuleb ette. Kõigil. Vanadusega juhtub seda sagedamini, intellektuaalsed võimed taandarenevad. Tulevad mäluhäired ja võib muutuda tundeelu, tahteelu, tajumine, mõtlemine, instinktid. Nii selgitatakse toimuvat protsessi ja arst kinnitab diagnoosi dementsus. Haiguse algstaadiumis teeb armastatud vanem näiteks tempe, mida võiks kvalifitseerida pisihuligaansuseks. Haigus aga süveneb ...

Paastumaarjapäeva tähistamine

Paastumaarjapäeva tähistatakse tavaliselt 25. märtsil, kuna aga sel aastal on samal kuupäeval suur reede (Jeesuse surm ristil), siis tähistati paastumaarjapäeva läinud pühapäeval, 13. märtsil või tähistatakse saabuval laupäeval, 19. märtsil. Neitsi Maarja roll on kiriku jaoks ülioluline ja kirikukalendris on mitu Maarjaga seotud tähtpäeva. Paastumaarjapäev kannab sellist nimetust, sest see maarjapäev langeb paastuajale. Püha ametlik nimetus on Issanda kuulutamise püha, sest ...

Uute kirikute ehitamise kavadest

Hoolimata elanike arvu ja ka kiriku liikmeskonna vähenemisest, plaanitakse Eestimaal õige paljude uute kirikute ehitamist. See ei tähenda küll seda, et rahva seas oleks märgata erilist huvi kasvu usuasjade vastu. Enamasti on kiriku ehitamise plaani taga uued kogudused, kellel oma pühakoda pole. Need on üldjuhul rajatud asulatesse ja linnaosadesse, mis on rahvarohkeks muutunud suhteliselt hiljuti. Plaanidest tegudeni Esimesi samme tehakse näiteks selles suunas, et ehitada ...

Otsused

Kirikuvalitsuse istungil Veebruarikuu istungil otsustati vabastada Tiit Maasikmäe Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 2. veebruarist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Jõgeva koguduse diakoniks samast kuupäevast ja saanud õiguse seada armulauda kuni 30. juunini. Praost Ants Tooming on vabastatud Palamuse koguduse hooldajaõpetaja kohustest 1. veebruarist ning koguduse hooldajaõpetajaks 1. veebruarist 31. juulini 2016 on määratud Urmas Oras. EELK ...

Rapla rahvas on oma õpetaja üle uhke

26. veebruaril anti Rapla valla 125. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetajale Mihkel Kukele (59) üle Rapla valla aukodaniku tiitel. «Aunimetus antakse silmapaistvate teenete eest valla elu arendamisel. Aukodaniku tiitli on varem pälvinud Ly Seppel-Ehin, Andres Ehin, Esra Rahula, Linda Raus,» ütleb Rapla vallavanem Ilvi Pere. «Õpetaja Mihkel Kukk on ligi veerandsada aastat edendanud vaimulikku tegevust nii Rapla kihelkonnas kui ...

Läti luterlased arutlesid kiriku rolli üle

27. veebruaril toimus Riias Lutheri koguduse majas konverents luteri kiriku rollist Läti ühiskonnas. See oli võimaluseks asjalikult arutleda küsimuste üle, mis sealsete luterlaste seas erimeelsusi põhjustavad. Mullu usupuhastuspühal äratas Lätis tähelepanu avalik kiri, milles kutsuti üles reformatsiooni alguse 500. aastapäevaks (s.o 31. oktoobriks 2017) saavutama Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) ja Välis-Läti luteri kiriku (LELKVL) ühinemise. Pöördumise ...

Misjonikoor annab välja uue plaadi «Hingekuld»

Hiljuti 18. sünnipäeva pidanud Misjonikoor salvestab uut muusikat ja plaanib kevadel välja anda kaheksanda plaadi. Umbes neljakümmend lauljat koondav Misjonikoor on alati oodatud esineja ja on pikkade aastate jooksul rõõmustanud paljusid kuulajaid eelkõige hästi kõlava muusikaga ja toetava sõnaga Jeesusest Kristusest. Koor on esinenud mitmel pool välismaal, sealhulgas Venemaal, USAs ja Kanadas, aga ennekõike on rõõmustanud koori üle Eestimaa väikesed kogudused. Koori on ...

Õpetaja ja Õpilane, selgemus ja kõrgemus

 Usalda ennast Uku Masingu ja Toomas Pauli kirjavahetus. Ilmamaa, 2015. Koostanud ja toimetanud Mari-Liis Tammiste. Uku Masingu osa Eesti mõtteloos hõlmab nii palju eri valdkondi ja täidab nüüdsel ajal nii palju trükitud köiteid, et võhiklugejal pole neist enam ammu võimalik täit ülevaadet saada. Kuni mõtteloolase enda surmani 1985. aastal oli see kõik pigem salateadus ja sellest said osa valitud jüngrid, sageli nõukogude ülikooli ideoloogiast ja piirangutest tülgastunud ...

Peetri kooli kroonikaraamat on kodus

Tartu luterlik Peetri kool on väga rõõmus, sest vahetult enne vabariigi aastapäeva saadi enda valdusesse tagasi kooli kroonikaraamat, mida peeti aastatel 1906–1944. Tegemist on suuremõõdulise nahka köidetud raamatuga, mille kaanel kuldtähtedega tekst «Peetri kooli Tartu linna 10. algkooli kroonika 1906». Sissekanded 312 leheküljel on kirjutatud käsitsi kauni käekirjaga. Tuuakse välja, kes on kooli hooldajad, revidendid, õppejõud, teenijad ja hoolekogu esindajad, samuti ...