Slava Ukraine

Lehenumber 2. märts 2016 Nr 10 Archives - Eesti Kirik

Eestlaste pidupäevad

20.–21. veebruarini tähistati Neevalinnas piduliku jumalateenistuse ning mitme hea kontserdiga kahte suurt sündmust: Eesti Vabariigi 98. aastapäeva ja Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemise 5. aastapäeva. Meenutades viie aasta tagust külma ilma, mil termomeetrinäit 30 külmapügalani langes, kiirustan mööda Dekabristide tänavat, nüüd sulalumesopas jalale kohta otsides. Möödudes kuulsast Maria teatrist ning Peterburi konservatooriumist, jõuan mälusse sööbinud vaatepildini: ...

Kirikud kinnitasid koostööd

21. veebruaril kinnitasid EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Aarre Kuukauppi Peterburi Jaani kirikus oma allkirjaga koostöö jätkamise järgmiseks viieks aastaks. Viis aastat tagasi lepingut sõlmides leppisid osapooled kokku, et lepingu tekst vaadatakse iga viie aasta järel uuesti üle ning vajadusel korrigeeritakse. Et tekst ei vajanud kirikute esindajate meelest täiendusi ega parandusi, kinnitasid kirikupead selle oma allkirjaga ...

Lõplikul teel tallan isamaa radu

janekmaggi

Kui ma poisike olin (olen sündinud 1973), kadestasin neid, kelle vanavanemad või vanemad sõja ajal läände põgenesid. Punaste eest. Hinges oli tunne, et Rootsis ja Kanadas on parem. Kui töömeheteed alustasin (1994), imetlesin neid, kes suundusid Londonisse või Ameerikasse läbi lööma. Kui 2013. aastal 40 sain, tahtsin ainult koju. Olla siin. Juured all. Arusaam isamaa väärtuslikkusest tuleb vanusega. Võib-olla ka tundega, et ükski elatud päev ei kordu iialgi, teha tuleb ...

Kui püsti olles ei taipa, tuleb põlvitada

Kytt,Merike2014

Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid. (Mt 12:7) Hea lugeja, mul on Sulle täna tähendamissõna. Hankisin endale moodsa keskküttesüsteemi. Kallad saepurukrõbinad sisse, vajutad nuppu ja töötab põhimõtteliselt 24/7, vahepeal tuleb tuhaimuriga puhtaks teha, siis töötab jälle. Lihtne ja lollikindel. Peaaegu. Hiljuti avastasin koju tulles külma toa ja targa masina kuvaril veateate. Vaatasin targast ...

Miks vaikib enamik mõõdukaid muhameedlasi?

kelam3

Osalesin 23. veebruaril Brüsselis Euroopa Parlamendis korraldatud kuulamisel, mis keskendus ISISe inimsusevastastele kuritegudele Süürias ja Iraagis. Peaprobleem võitluses islamiäärmuslusega on mõõdukate muhameedlaste enamiku vaikimine. 21-aastane jeziidi neiu Nadia Murad Taha andis tunnistusi oma vangistusest Islamiriigi terroristide võimu all. 2015. suvel vangistas ISIS umbes 5800 jeziidi naist ja last, kellest üle 3000 viibib ikka terroristide vägivalla võimuses. Siiani ...

Paastuaja rõõmud

Kui palju on meil neid, kes peavad paastuajal ranget toidupaastu? Kardan, et mitte eriti palju. Ranged paastujad ei söö paastuajal ka mune. Aga näiteks Valamo kloostris ei söödagi liha kogu aasta läbi. Seal on see-eest väga maitsvad taimetoidud, ja ka kala – paastutoitu – süüakse kogu aeg. 40 päeva taimetoidul värskendab organismi. Võib arvata, et paastumine pole kerge. Ütles ju Jeesuski paastujale: õlita oma juukseid ja ole rõõmsa näoga, nii et keegi ei näe, et sa paastud. ...

Tunnustati vaimulikke

luhamets_joel_nh

Teenetemärgi Tartumaa Kuldse Tammeoksa sai iseseisvuspäeval piiskop Joel Luhamets. Maavanem Reno Laidre nimetas teenetemärki piiskopile üle andes, et Tartu Pauluse kirik on tänu Joel Luhametsa pühendumusele leidnud uue hingamise ja ka uue väärika kuju ning Tartumaa inimestele on 2015. aastal piiskopiks tõusnud vaimulik jaganud väsimatult hingehoidu ja vaimulikku juhatust. «Mind rõõmustab, et Tartumaal osatakse näha ja hinnata kiriku tööd ja panust inimeste teenimisel,» ...

Diakoonia sõnum ühiselt elamise kunstist

23.–26. veebruarini viibis Tallinnas Luterliku Maailmaliidu (LML) diakooniatöö uuendamise töörühm, et kujundada sõnum, millega minna 2017. aastal Namiibias toimuvale maailmaliidu konverentsile. EELK esindajana töörühmas osalev õp Avo Üprus kinnitas Eesti Kirikule, et koos veedetud aeg kulges meeldivas õhkkonnas, samuti hindab ta kõrgelt päevade sisulist poolt. Tema selgitusel keskendus kohtumine nelja-aastase töö tulemusena valminud dokumendile «Re-forming Community ...

Lühiuudised

Johan_Pitka

Rahvamatk Jalgsemalt Peetrisse Veebruari kolmandal pühapäeval kõnniti kümnendat korda Johan Pitka (19. veebruar 1872 – sept 1944?, fotol) mälestuseks Jalgsemalt admirali mälestuskivi juurest Peetrisse. Matka korraldavad Kaitseliidu Järva malev, Naiskodukaitse Järva ringkond, noorkotkad, kodutütred, kohalikud omavalitsused. Osalejatel palutakse alati kaasa võtta rahvuslippe, et anda matkale rahvuslikku hõngu. Matkal korraldavad vabatahtlikud teemakohase viktoriini. Esimene ...

Urmas Viilma: kirikuna peame teenima kogu rahvast

Urmas Viilmal (42) täitus 2. veebruaril aasta EELK peapiiskopi ametis. «See aasta on läinud ääretult kiiresti. Olen saanud palju positiivset tagasisidet, mind on alati igal pool väga hästi vastu võetud. Olen näinud väga ohvrimeelset ja ennastsalgavalt ustavat tööd, mida meie kirikus tehakse.» Peapiiskopi amet on laiahaardeline: ühte päeva mahub mitmeid erinevaid kohtumisi, töö nõuab kiireid ümberlülitumisi teemalt teisele. Paljud süvenemist nõudvad tööd, nagu jutluste, ...

Minapildist jumalapildini

Tallinna metodisti kirikus veebruari alguses toimunud hingehoiukoolitusel keskenduti teemadele, kuidas saab teiste aitaja rollis olev inimene iseenda eest hoolt kanda ja kuidas üksteist selles toetada. Esimese loengu pidas pastor, pereterapeut ja hingehoidja Runo Lilleaasen, kes rõhutas, et inimese hinge, vaimu ja keha koostoimimises on ka neljas osa ja see on sotsiaal­ne suhe. Me oleme loodud olema suhtes. Enamik probleeme algabki suhtenihkega. Perekonnalugu on juba ...

Enn Salveste: vaimulik töö teeb heameelt

Viru praostkonna õpetaja Enn Salveste (fotol) on ametis kahes koguduses, lisaks hooldab ta Peterburi Jaani kogudust. Märtsi 2. kuupäeval on tal sünnipäev, täna saab ta 55. Veerand sajandit vaimulikuna inimesi teeninud õpetaja ütleb, et töö on stabiilne ja tekitab heameelt ning toob ka toredat vastukaja. Kohustuste koorem on nüüdseks mõne aja tagusega võrreldes natuke vähenenud. Praegu on ta Simuna koguduses õpetaja ja Väike-Maarja koguduses hooldajaõpetaja. Peale selle käib ...

Kirik avab uksed 24tunniseks palvuseks

Paavst Franciscus kutsub kõiki katoliku kogudusi üle maailma osalema halastuse aasta algatuses «24 tundi Issandale». Tallinna Pühade Apostlite Peetruse ja Paulus kogudus vastab paavsti kutsele ning paastuajal, 4.–5. märtsil, on esmakordselt Eestis avatud katedraal (Vene tn 18, fotol) 24 tunniks palveks. Paavst Franciscuse järgi just tänases maailmas on vaja halastust ja andeksandmist ning ta on kirjutanud, et «kiriku esmane tõde on Kristuse armastus. Kirik teeb endast ...

Palvetades saab toetada arsti tööd

Untitled-1

Läinud oktoobris käisid kuulutusnädalal Puhja koguduses külas Healing Roomsi palvetajad. Enne vabariigi aastapäeva olid nad taas Puhjas. Koguduse vaimulik Tiit Kuusemaa ütleb, et nii nagu sügisel, võeti Tartust saabunud palvekliiniku meeskond ka nüüd hästi vastu. Seda tõendab fakt, et keskpäeval alanud ettevõtmine lõppes hämaruse saabudes. Neid, kes palvest oma muredele abi tulid otsima, oli paar tükki enam kui ühel käel sõrmi. Saadud kogemust sõnades edasi anda on ...

Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus

Vana Testamendi üks enim tsiteeritud autoritest on Koguja. Tema tähendusrikast mõistulugu linna piiravast suurest kuningast ja targast vaesest mehest, kelle nõu keegi tähele ei pane, kuulsime juba täna siin kirikus ette loetavat. Rõhutan veel vaid ühte fraasi sellest kirjakohast. Nimelt kirjutab tark Koguja: «Tarkus on parem kui ramm» (Kg 9:16). Austatud ja auväärsed kirikulised, armsad sõbrad! Täna on meil kahekümne viies kord tähistada omariikluse taastanud Eestis ...