Lehenumber » Väljaanded » 27. jaanuar 2016 Nr 4

Kaks kuud kulus Soome jõudmiseks

Kohtusin Ali Z-ga Espoo toomkoguduse laagrikeskuses Hilas, kus ta elas ja kohanes koos kümmekonna alaealise põgenikuga. Turvalisuse huvides ei tohtinud neid poisse, valdavalt 14–17aastasi, pildistada ega nimetada täisnimega. 15aastane Ali oli selleks ajaks olnud Soomes 20 päeva. Afgaani päritolu poiss alustas oma põgenikuteekonda 1. novembril Iraanist Türki üle mägede. Liiguti 10–15-liikmelistes gruppides ja Ali ütleb, et mägedes oli lume ja külma tõttu teekonna raskeim ...

Naine, kes lõi endale ise töökoha

Ilusa põhjamaise nimega eestlanna Solveig Saarinen peab Salo kesklinnas käsitöö- ja lõngapoodi. Kohalikud ja kaugemaltki tulijad käsitööhuvilised on tema poe üles leidnud ning külastavad sageli. Enne kui Solveig 2000. aastal abiellumise järel Soome kolis, oli ta omandanud Eestis õmbleja eriala, töötanud mitmes ametis, viimasena Tartus Tarmekos tehnilise kontrolörina. Oma abikaasaga tutvus ta eelnevatel suvedel Soomes maasikaid korjamas käies. Rõõmsameelne Solveig ütleb, et ...

Ajalooline päev Tamsalus

16. jaanuaril ordineeris piiskop Einar Soone Tiit Lastiku (25) Tamsalu Lunastaja kirikus diakoniks. Ordinatsioonil assisteerisid koguduse hooldajaõpetaja praost assessor Tauno Toompuu ja Kose koguduse õpetaja Tauno Kibur. Sündmuse erilisus oli selgelt tajutav, sest 1993. aastal valminud Tamsalu kirik, mis on koduks nii Viru praostkonna kui ka kogu meie kiriku ühele väikseimale, 12. detsembril 1992. aastal asutatud Tamsalu 35-liikmelisele kogudusele (2014. aasta andmeil on ...

Raamat hiilivast murest ja kellestki, kes ikka aitab

juhani ja lapsed

Raamatut «Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest» käisid Tartu luterlikus Peetri koolis tutvustamas autor Juhani Püttsepp ja lastepsühhiaater Anne Da­niel--Karlsen, kes autorit teose kirjutamisel erialaselt nõustas. Teadmine, et «päris kirjanik» tuleb tutvustama oma raamatut, mis «on päris raskest asjast kirjutatud», hoidis Peetri kooli pere meeled tundlikult erksad. Lapsed esimesest kolmanda klassini on kui lakmuspaber – nende kehakeelest ja kommentaaridest saab ...

Jaakobuse tahvel tänu märgina

Piiskop Einar Soone õnnistas Tapa Jakobi kirikus apostel Jaakobuse tahvli, mille autor on skulptor Tiiu Kirsipuu. Dolomiidist tahvel (150 x 70 cm), millele on modelleeritud pronksist apostel Jaakobuse kuju kirjaga «Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi» (Jk 4:8), paigutati Tapa kiriku altariruumi paremale küljele juba enne jõulupühi. Skulptor Tiiu Kirsipuu, kelle loomingusse kuulub rohkelt kujusid, kineetilisi skulptuure, münte, mälestustahvleid (tuntumad nt Wilde’i ...

Rapla kogudus sai jutlustaja

riina kaukver

Jaanuari kolmandal pühapäeval õnnistas Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk koguduse jutlustajaks Riina Kaukveri. Raplamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist Riina Kaukver (fotol) on õpetaja Mihkel Kuke sõnul aktiivne koguduseliige olnud kümmekond aastat. Riina Kaukver tunneb suurepäraselt Piiblit ja Iisraeli ajalugu, kuigi on iseõppija. Esinemisjulgus on tal samuti olemas, sest ta on varem olnud diakon Kohila baptistikoguduses. Riina on koguduse pereteenistustel kõnet ...

Võõramaalane Vanas Testamendis

k6rb1

Globaalses maailmas oleme mitmete eetiliste küsimuste ees, millele vastamisel võib Vana Testament olla igati aktuaalne allikas. Nii on ka pagulastega seotud teemadel arutledes kasu Vanast Testamendist. Vanas Testamendis esineb sõna (juutide hulgas elav) võõras (ger) 92 korda ja (väljastpoolt käima tulnud) võõramaalane (nokhri) 46 korda. Kiriku aktiivsus pagulasküsimuses on seega piisavalt põhjendatud. Mida siis Vana Testament räägib võõramaalastest ja nende ...

Pole lihtne vaid 101 kaunitari välja valida …

pyhakoda18537

Varraku kirjastuselt mullu novembris ilmunud raamatus «101 Eesti pühakoda» on 66 kirikut, mida kasutab praegu EELK, ja iga lugeja võib otsustada, kui õige-õiglane esitatud valik on. Arhitektuuriajaloolane Kaur Alttoa ütleb, et raamatu «101 Eesti pühakoda» valmimiseks kulus tal intensiivset tegemist alla aasta. Valikuprintsiibid Aga peab mainima pikemat perioodi − pildistamiseks sõitis Alttoa näiteks ringi kolmel suvel, kõik fotod raamatus on autori omad. Raamatu maht ...

Saksimaal ja Tüüringis, kus elasid Luther ja Bach 4. osa

4. Lutherit ja Bachi seovad mitmed ühisjooned Geograafiline lähedus – vähe sellest, et nad tegutsesid ühes paikkonnas Saksamaal, Luther ja Bach olid koguni ühe kooli vilistlased. Bach oli teadlik luterlane, sidudes Lutheri võimsate laulude ja poeetilise piiblitõlkega saksa rahvakeelde ka oma muusika, mis kujutab endast läbinisti vaimset palverännakut, ergutades loendamatuid inimesi palvele, isegi kui nad pole sellest teadlikud. Mõlema tegevus oli murranguline maailma ...

Raamatute sügav ja sümpaatne sarnasus

elusama

Külvaja läks välja külvama. Muist seemet kukkus tee äärde, muist kivisele maale, muist ohakate sekka. Kuid muist langes rammusasse mulda ning andis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet. (Mt 13:3–8) Kui 26–25 aastat tagasi olid meeletult suured ristitute ja leeritatute hulgad, siis sündis just nõnda. Muist langes ilusasse mulda ja kannab palju vilja. Kui vaadata konkreetselt tollal Jaani koguduses leeris käinuid, siis nende hulgast on tulnud meie ...

Palve

Kaalu tasa oma keset, hingerahu eluaset, milleks olema sind loodi, Loojaga sea mõte loodi. Oled ainus sina ise, ise tead, kas suurem, pisem. Sellel suurel ilmakeral oled väike mullatera. Mullaterast võsu sirgub, mõte taeva poole kõrgub – ei saa hooli mullast sest, kui ei hoia ligimest! Igaüks just sedamoodi, milleks teda ilma loodi. Nõnda meie Maarjamaal virgub vaim ja tasakaal.  Andres Lehestik

Jumal ei loonud meid kõrvalseisjateks

Kirikal,Kaisa_2005

Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal! Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meile andnud elu mõtte ja sihi. Aita meil märgata neid inimesi, kel puudub elu mõte, ja anna meile oma Vaimu, et võiksime ligimesi aidata ning tunnistada neile Jumalast ja usust. Ole selleks õnnistamas kõiki kristlasi maailmas ja aita meil täita oma missiooni. Ole ligi oma kirikule, et Sinu sõna jõuaks kõigi inimesteni. Aamen.

Jumala sõna külv

Sageli arvatakse, et Jumala sõna kuulutamine on üksnes pastorite ülesanne. Jeesus andis selle ülesande aga kõigile oma järgijatele, öeldes: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!» Iga kristlane peaks oma eluga olema tunnistaja ja Jumala sõna külvaja. Kirikus kõneldakse üldisest preesterlusest, mis tähendab seda, et igaühel on ülesanne tunnistada oma usust. ...

Täiskasvanute piiblikursus Misjonikeskuses

VEEL ON VABU KOHTI!!!​ Alates 29. jaanuarist alustab Misjonikeskus täiskasvanute piiblikursuse teise hooajaga. Sihtgrupiks on huvilised 26. eluaastast, kes soovivad süsteemselt läheneda piibliõppele, tugevdada usuelu ning vaimselt kasvada. Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani jaanuarist novembrini Põltsamaa kiriklas. Juunis ja juulis on vaheaeg. Üheksal korral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ollakse palveosaduses. Jaanuar ...