Slava Ukraine

Lehenumber 13. jaanuar 2016 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Allianssnädal kuulutab rõõmu leitud pojast

Möödunud nädala lõpust palvetatakse Eestimaa kogudustes ja kristlikus maailmas Tšehhi Evangeelse Alliansi poolt ette valmistatud teemal «Kadunud poegade naasmine». «Nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust,» ütleb Jeesus Luuka evangeeliumis (Lk 15:7). Mainitud peatükk Luuka evangeeliumis on tuttav ka paljudele mittekristlastele ja kõneleb see tähendamissõnu kolmest kadunud asjast: ...

Otsus, mis vajaks selgitamist

Hiljuti väitis keegi ajakirjanik, et president Toomas Hendrik Ilves jääb Eesti ajalukku eelkõige oma eraeluliste seikadega. Ajakirjanikuga võib muidugi vaielda. Tõsi on aga see, et meedia kihab juba pikemat aega sündmuste ümber, mis päädisid presidendi kolmanda abielu laulatamisega Halliste kirikus. Viimasega seoses on muuhulgas küsitud, kas EELK käitus õigesti, pannes Ilvese ja Kupce paari. Seda enam tekitas minus imestust viis, kuidas ajaleht Eesti Kirik 6. jaanuari ...

Algab piiblikursus täiskasvanutele

29. jaanuaril alustab misjonikeskus täiskasvanute piiblikursuse teise hooajaga. Kursusele oodatakse inimesi alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest. Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani Põltsamaa pastoraadis. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemisel kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Lektoriteks ...

Tähelepanu, valmis olla … 2040!

Merillelt02

Kindel on see, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Selleks kasutab ta meid. Ühe inimese päästmiseks kasutab Jumal teist inimest. Nii on ta seadnud. Jeesus andis korralduse jüngritele: «Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!» lõikust on palju, seda ülesannet tuleb täita ka tänapäeval. Jumal vaatab veel palju kaugemale, kui meie näeme. Nii juhtus näiteks teisel jõulupühal 1938, kui piiskop Rahamägi ...

Arvestada mitte inimlike, vaid Jumala võimalustega

luhamets_joel_nh

Jumala rahvas on tulevikurahvas ja vaatab alati ettepoole. Oluline on küll meeles pidada ja tänumeeles mõtelda kõigile Jumala tegudele, kuid uue aasta õnnistused sõltuvad ka sellest, millised on meie ootused ja soovid. Kui Jeesuse juurde toodi pime, siis küsis Jeesus temalt: «Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?» Ühel noorteõhtul küsisid noored üksteiselt: «Mida sa teeksid, kui sul oleks lõpmatult palju raha?» Kui kõik olid oma unistused välja ladunud, siis selgus, et nad ...

Nelijärvele, nelipühi vaimus …

urmas nagel

Käes on jaanuar. Lõpuks talv. Mõned põhjamaalased rõõmustavad. Mõned tunnevad tuska. EELK vaimulikud saavad aga tulla 19.–20. jaanuaril toimuvale konverentsile Nelijärve puhkekeskuses. Loodetavasti rõõmsalt ja põnevate ideedega. Avatud südamega. Palvemeeles. Tänavuse konverentsi teemaks on «EELK Eesti ühiskonnas: meie õpetus, meie missioon». Kindlasti oleme nendel teemadel arutlenud varemaltki, kuid kuna just viimased paar aastat on meie kirikus olnud üsna muutusterohked: ...

Professionaalsuse küsimus

Vaid kaks sõna, ent kui mõõtmatu on nende taga olev tähendusväli. Selline mõte tekkis, kui nuputasin, millest kirjutada. Teemasid on palju, ent kas tahakski kõneks võtta naiste ahistamise välismaal või meie presidendi abielu. Esimene tekitab õudu ja teise puhul olen igati nõus piiskop Joel Luhametsa öelduga tänases lehenumbris. Hoopis lähedasem ja elulisem teema on käre pakane. Suurest kütmisest põhjustatud tulekahjud sundisid meelde tuletama, kas korstnapühkija sai ikka ...

Hõimutunded sõprussuheteks

Jaak Aus, Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja: Nädalalõpp viis mind koos koguduse väikese delegatsiooniga Soome. Peale minu olid grupis meie koguduse diakon Saima Sellak-Martinson, juhatuse esimees Vootele Hansen ja kirikumees Jaanus Ruiso. Visiidi eesmärgiks oli kirjutada alla kahe koguduse, Tammela ja Tallinna Toompea Kaarli vaheline sõprusleping. Initsiatiiv tuli Soome koguduse poolt. Kuna meil on aastatepikkused sõprussuhted Tammela naaberkoguduse, Forssa linna ...

Vanglast vabanenute tugiisikuteenus

18. detsembril said konsistooriumis Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi (edaspidi BKI) korraldatud koolitusel 15 õppurit vanglast vabanenute tugiisiku tunnistuse. BKI juhatuse liikme ja vangla tugiisikute projektijuhi Eva Üpruse sõnul möödus 45tunnise koolituse viimane päev konsistooriumis. Kogu koolituse käigus saadi tugiisikule olulisi teadmisi taastavast õigusest (tuntud ka kui restoratiivne õigus), diakooniatööst ja hingehoiust ...

Ees ootab kaheksa kuud puhkust

kari_tynkkynen_2014

8. jaanuarist on puhkusel Paide koguduse õpetaja misjonär Kari Antero Tynkkynen. Enne jõulupühi naerusuise Kariga juttu ajades ütles vaimulik, et tal on veel üksteist jumalateenistust pidada, siis on ta sunnitud puhkusele minema. Kes hea huumorisoonega soomlasega vähegi kokku puutunud on, kujutab hästi tema laia naeru täis nägu ja sädemeid pilduvaid silmi ning on valmis kuulma mõnd head nalja. Aga sunnitud puhkusele minek on siiski tõsine ja seotud Euroopa Liidus kehtiva ...

Lühiuudised

Dieter Falk

Kirik Kölni sündmustest Teatavasti toimusid uusaastaööl Kölni ja mõne teise Saksa linna tänavatel seksuaalse alatooniga rünnakud naiste vastu. Kahtlusalusteks on peamiselt immigrandid. Ka paljud kirikutegelased on sellega seoses sõna võtnud. Nii rõhutas Kölni evangeelsete kirikute ühenduse juht superintendent Rolf Domning: «Seksualiseeritud vägivald on meie ühiskonnas üldine ja sageli esinev fenomen ja seda tuleb kõige karmimalt paljastada, mitte üksnes siis, kui süüdlased ...

Tšehhi ühiskonna ilmalikkus tuleneb ajaloolisest taustast

Eesti ja Tšehhi paistavad Euroopas silma selle poolest, et vaid väike osa elanikkonnast on seotud kristliku kirikuga. Praha Karli ülikooli evangeelse usuteaduskonna dotsent teoloogiadoktor Pavel Hošek selgitab, miks on Tšehhi nii sekulaarseks riigiks kujunenud. Ühtlasi kinnitab ta, et kõigest hoolimata on kristlased võitnud lugupidamise tänu nende panusele ühiskonna teenimisel, eriti hariduse, sotsiaaltöö ja teaduse alal. Kas võib öelda, et Tšehhi ühiskond on üks ...

Oma tee on käia: 25 aastat ordinatsioonist

Kuigi lugu tuleb kahest mehest, kes 16. jaanuaril 25. vaimulikuks olemise aastapäeva tähistavad, ei saa kirjutajagi ennast välistada. Meenutused ja mälestused saavad olla enesest lähtuvad. Keegi teine võib näha sündmusi ja inimesi hoopis teisiti. Oli aasta 1997, maikuu. Eesti Kiriku toimetus sõitis Saaremaale kohtuma meie lehe lugejatega, külastama kogudusi. Meid võtsid suure külalislahkusega vastu koguduste vaimulikud, sh Valjalas Gustav Kutsar. Meiega koos sõitis ka ...

Apostel Andrease eeskujul vastu 2016. aasta misjonipäevadele

Põlva Maarja koguduse pastoraati kogunes detsembris praostkonna vaimulikke ja ilmikuid, et kuulata Soome misjonäri Seppo Niemeläinenit kõnelemas apostel Andreasest, kes oli Jeesuse üks jüngritest. Alates 2008. aastast on suviti Eestimaa eri paigus nähtud liikumas üht rõõmsameelset seltskonda, kes inimesi tänavalt, tööpostilt või kohvikust mõnele kirikuüritusele kutsuvad, evangeelse trükise pihku pistavad või lihtsalt Jumala-jutte räägivad, kui vestluskaaslane teema üle ...

Saksimaal ja Tüüringis, kus elasid Luther ja Bach 2. osa

2. Igaüks mõistku lugeda, seal on tee Jumalani Luterlikus kultuuriruumis, samuti Eestis levinud vennastekoguduse liikumine oli üheks alusepanijaks eestlaste rahvuseks ühendamisel. Martin Lutheri ja usupuhastuse ehk reformatsiooni mõjul õpiti rahva seas usku mõistma võimsa vaimse jõuna, mis ühendab inimese ja Jumala. Luterlus rõhutab hariduse tähendust iga üksikindiviidi jaoks, ergutades koolihariduse arendamist. Kindlasti tuli siit tõuge üldhariduse alustele ja levikule ...