Lehenumber » Väljaanded » 6. jaanuar 2016 Nr 1

Matteuse evangeeliumi ajalugu

Uue Testamendi alguses on rikas nelikõla: Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium. On neli evangeeliumiraamatut, aga vaid üks evangeelium Jeesusest Kristusest, hea sõnum sellest, mida ta tegi ja õpetas ning mis temaga juhtus. Päästesõnumi tuum on tema surmas ja ülestõusmises. Evangeelium on oma juurtelt kreekakeelne sõna ja tähendab head sõnumit, rõõmusõnumit. Selle sõnaga tähistati Rooma riigis algselt teateid uue valitseja sündimisest või ametisse astumisest või ...

Saksimaal ja Tüüringis, kus elasid Luther ja Bach 1. osa

1. Septembris käisime vaimulikul reisil Saksamaal, paikades, kus tegutsesid Martin Luther (1483–1546) ja Johann Sebastian Bach (1685–1750). Protestantliku Eesti jaoks olulised suurkujud. Varem oli Tallinna Saksa koguduse õpetaja Matthias Burghardt viinud huvilisi ja ametivendi Lutheriga seotud paiku uurima. Sealt sai seeme mulda. Uuesti võttis teema üles oreliprofessor Andres Uibo, kes usub, ja paljud usuvad koos temaga, et luterliku reformatsiooni tähendus Eesti- ja ...

Kolmekuningapäev

Täna, 6. jaanuaril tähistab ristikirik Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäeva, mil Mt 2 järgi kolm idamaa tähetarka külastasid Petlemma, et kummardada esimeste paganatena vastsündinud Jeesus-last ja tuua talle kingitusi.

Pärt kutsub meid pisarate orust vaimumaailma

«Arvo Pärt – isegi kui ma kõik kaotan». Režissöör, stsenarist ja operaator Dorian Supin. Esilinastus ETVs 30.12.2015. Me kuulsime ja nägime ETVs Arvo Pärti rääkimas, esinemas ja loomas. Jah, Pärt on tüüpiline õigeusklik, kes tahab olla ei miski nagu pühakud, olla alandlik ja ohvrimeelne. Ja linnusitt ja koerasitt õpetavad talle alandlikkust, toovad maa peale taevastest kõrgustest või kõrkusest ja isekusest. Aga kõige toredam oli ikkagi see, kui Pärt laulis lapsele «Kukk, ...

Palve

Ei tulega ega kullaga, ei verega ega mullaga, lihtsalt veega, puhta veega hingele pääste Ta pühitses, pühitses vee puhtuse.   Läbipaistev maitsetu lõhnatu elu alus, imede alus vesi ja hing   Elu puhta veega edasi kanda, puhta hingega elu pärida võime.

Olgem osalised Kristuse missioonis

Kukk,Mihkel

Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust. Js 42:1–4 Oleme tulnud jõulupühadest, kus väga paljud ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et oled andnud meile ristimise, mille kaudu võime saada Sinu lasteks ja käia eluteed, toetudes Sinule. Aita meil eluteel alati meeles pidada Sinu armastuse suurust ja elada selle kohaselt. Aita meil olla Ristija Johannese viisil tunnistajad, kes kutsuvad inimesi pöörduma selle maailma pimedusest Sinu poole. Ole meid õnnistamas alanud aastal ja kingi meile eluteele oma tugi ja õnnistus. Aamen.

Ristimise and

Pühapäeval pärast Kristuse ilmumispüha ehk kolmekuningapäeva kõneldakse kirikus Jeesuse ristimisest. Kolmekuningapäeval kummardasid Jeesus-last idamaa targad, mis näitas, et Jeesus on kõigi maailma rahvaste Päästja. Järgmine olulisem sündmus Jeesuse elus oligi ristimine. Ristija Johannes oli see, kes ristis Kristuse. Johannes ristis selleks, et inimesed parandaksid meelt ja valmistaksid nii teed Päästja tulemisele. Kui nüüd Jeesus end ristida lasi, siis saatis Jumal Püha ...

G.Kutsari ja O.Sandri 25. ordinatsiooniaastapäev

Oleme tänulikud, kui tulete jagama meie tänu ja lootust Issandale 25. ordinatsiooniaastapäeva puhul Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 16. jaanuaril kl 16 ja sellele järgneval koosviibimisel kirikus. Kl 15 süütame Rahumäe kalmistul küünla meid ordineerinud peapiiskop Kuna Pajula mälestuseks. Gustav Kutsar ja Ove Sander

Lastetöö põhikoolitus

Usuteaduse instituut kutsub huvilisi osalema kiriku lastetöö põhikoolitusel. Koolituse läbinud tunnevad lastetöö teoloogilisi ja pedagoogilisi aluseid, erinevate eagruppide arengupsühholoogilisi eripärasid, lastetööd puudutavaid riiklikke ja kiriklikke õigusakte ning oskavad nendega oma töös arvestada; tunnevad ja oskavad analüüsida oma töö konteksti ning planeerivad sellest lähtuvalt oma tööd ja otsivad koostööpartnereid; tunnevad ja oskavad oma töös kasutada Piiblit; ...

Norra koolitajad Tallinnas

Kõrgkool Diakonova Oslost koostöös Tallinna Diakooniahaiglaga kutsub Teid Tallinna metodisti kirikusse (Narva mnt 51) oma järjekordsele koolitusele, mis on mõeldud vaimulikele, diakonitele ja teistele koguduste töötegijatele. Koolitus keskendub põhiliselt teemadele, kuidas saab teiste inimeste aitaja rollis olev inimene iseenda eest hoolt kanda ja  kuidas me saame üksteist selles aidata. Lisaks sellele räägime ausast elust, läbipõlemisest, terviklikust inimkäsitlusest ja ...

Vaimulike konverents

19.–20. jaanuarini Nelijärve puhkekeskuses teemal «EELK Eesti ühiskonnas: meie õpetus, meie missioon».   Teisipäev, 19. jaanuar 9.15 Registreerimine, majutus ja kohvipaus. 10 Jumalateenistus Aegviidu kirikus. 11.30 Konverentsi avamine. 12 Ettekanne «Mis on (luterlik) õpetus?» - Tauno Teder. 14 Paneel «Kuidas «õppida» luterlaseks?» - Annika Laats, Kristjan Luhamets, Toomas Nigola, Tauno Toompuu. Juhatab Jaak Aus. 16 Töötoad. 18 Pidulik ...

EELK perelaager

Perelaager-plakat

Talvemuusika festival Tartu Jaani kirikus

Tartu interpreetide uusaasta kammermuusika festival on 2.–9. jaanuarini.  Tartu Jaani kirikus toimuvad igal päeval kontserdid, kus kuuleb nii Tartu ooperisoliste, rahvusvaheliselt tunnustatud pianiste, orelimuusikat ja erinevaid instrumente metsasarvedest, saksofonidest kuni viiuliteni. Kavas on nii päeva- kui õhtukontserdid ja muusikaveerandtunnid. Kontsertide üksikpiletid saadaval tund enne iga kontserdi algust kohapeal. 6.1. kl 18 «Vasehelid lumesajus». Noored ...

Infrapuna küttepaneelid

Untitled-1

Küttepaneel sobib kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi kütmiseks säästes elektrikuludelt kuni 30%. Küttepaneele saab paigaldada seintele, põrandale või lakke. Paneelidele saab peale trükkida teie poolt soovitud pildi.