Slava Ukraine

Lehenumber 6. jaanuar 2016 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Kaitseväe uus peakaplan on Gustav Kutsar

Jõuluaja teise pühapäeva jumalateenistusel seati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse Eesti kaitseväe peakaplan major Gustav Kutsar. Ametisse seadmise talituse viis läbi emeriitpeapiiskop, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder, teda assisteerisid peapiiskop Urmas Viilma, emeriitpeakaplan kolonel Tõnis Nõmmik, reservpeakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere ja Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg. Kaasa teenisid toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, ...

Halliste kirik sündmuste keskpunktis

Eesti rahva jaoks sümboolse tähendusega Halliste kirikus laulatasid 2. jaanuaril Halliste koguduse hooldajaõpetaja praost assessor Marko Tiitus ja Riia Püha Gertrudi koguduse pastor Krists Kalniņš president Toomas Hendrik Ilvese ja lätlanna Ieva Kupce abielu. Enam kui 500 aasta pikkuse ajaloo vältel on Halliste kirik kolmel korral põlenud. 1989. aastal asus legendaar­ne Kalev Raave 40 aastat varemetes seisnud kirikut üle ehitama. Saatjaks Raave enda tõotus 1990. aastast: ...

Nimi ja vastutus

Nimi tähendab üldjuhul inimesele midagi olulist. On küll vana ütlus, et nimi ei riku meest, kuid mäletan lapsena, et olin kaunikesti pettunud, kui sain teada, et vend Andrese nime tähenduseks on mehine, minu nimi tähendas aga mulle tollal üsna arusaamatut kaksikut. Raskusi tekitas ka see, et 1964. aastal sündinud poiste hulgas oli Toomaid palju: keskkoolipäevil neli, ülikooli esimesel kursusel kolm. Millelegi nime andmist on korduvalt kirjeldatud ka pühakirjas. Näiteks on ...

Et hoiaksime kokku

Salumäe,Tiit

Hea Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ajalehe Eesti Kirik lugeja, õnnitlen Sind uue aasta puhul ning soovin Sulle Jumala juhtimist ja kuulekust temale. Aasta juhtmõte paneb meile südamele, et hoiaksime kokku ja paneksime üksteist tähele. Püha Paulus kirjutab: «Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks» (Rm 15:7). Mul on südamel juhtida tähelepanu kolmele teemale. Esmalt kiriku avalikud suhted. Võime olla tänulikud, et kiriku hääl ...

Kas parlament peaks pühakirja tõlgendust reguleerima?

Kilp,Alar2015

Venemaa duuma võttis hiljuti vastu seaduse, mille kohaselt koraanis ja kristlikus piiblis, juudiusu ja budismi pühakirjades olevate tekstilõikude tsiteerimist ei saa pidada äärmusluse ilminguks. Ehk teisisõnu, kui keegi õigustaks näiteks Taaveti ja Koljati loo põhjal, et «samadel tingimustel» on inimeste kividega loopimine õigustatud, siis sellist õigustust võib vaidlustada küll, ent Taavet usukangelasena ja ka lugu ise ei ole äärmuslus. Tundub harjumatu, et pühakirja ...

Valgeks lumetatud uude

Milline oli mööduv ja mida oodata uuelt, sellest kõneldi seltskonnas ja mõeldi omaette. Lootuses pidet leida külastati kirikut  ja tunti huvi, mida arvavad juhid. President nimetas lahkuvat aastat logisevaks. Maailm, millega me harjunud oleme, läks paigast lahti, nimetas ta oma aastalõpukõnes, täpsustades: «Nägime meie põlvkonnale tundmatut põgenike ja pagulaste voolu Euroopasse ning nägime sõda nii Euroopas – Ukrainas – kui ka kaugemal, Süürias, kuid sellegi mõjud ulatusid ...

Laulatus kui hea sõnum

Marko Tiitus, Viljandi praostkonna praost: Tahaks alustada aastavahetusest, mille veetsin perega maakodus Lahemaal. Tänu kolleegidele ei olnud ma sel ajal seotud ametikohustustega ja sain teha asju, mida vajab aeg-ajalt ka vaimulik. Sain aega jalutada mere ääres, lugeda Uku Masingu ja Toomas Pauli kirjavahetust ja ennekõike sain olla koos perega. Aasta viimasel nädalal olin suuresti hõivatud ka presidendi laulatuse ettevalmistusega. Paljud meediaväljaanded võtsid info ...

Küllike Valk: mõlemad kogudused on kallid

Detsembri viimasel pühapäeval seati õpetaja Küllike Valk Ridala ja Martna koguduse õpetajaks. Need korrad, mil Küllikesega kohtunud olen, on olnud seotud lastetööga. Küllike ütlebki, et kõige rohkem on ta kirikus teinud lastetööd ja sel alal on tal kõige rohkem kogemusi. Alguse sai see Tallinna Kaar­li koguduses ajal, kui ta alles politseis töötas. Sellest on paarkümmend aastat. Siis hakkas ta usuteaduse instituudis religioonipedagoogikat õppima, ent katkestas ...

Kogudus on vaimulike kasvulava

Tartu Pauluse kirikus oli teise jõulupüha jumalateenistus eriliselt pühalik, sest see oli ühtlasi ordinatsioonijumalateenistus. Paarkümmend aastat koguduseliikmena paljudele tuttav Tiit Maasikmäe on 26. detsembrist diakon. Ordinatsioonitalituse viis läbi piiskop Joel Luhamets,  keda assisteerisid praostid Ants Tooming ja Vallo Ehasalu ning õpetaja Kristjan Luhamets. 1993. aastal koguduses ristitud vastne diakon on öelnud, et on neljandat põlve tartlane ja kasvanud 1960ndate ...

Lühiuudised

Keila_kirik

Linn toetab tornikellade projekti Kaaluka panuse Keila kiriku (fotol) tornikellade renoveerimisse ja uue kella valamisse annab Keila linn, eelarves on selleks toetus eraldatud. Linnavolikogu aasta viimasele istungile kutsuti orelitöökoja juht Toomas Mäeväli, kes tutvustas linnajuhtidele kirikukellade projektiga kaasnevaid tegevusi. Projektiga loodetakse lõpule jõuda selle aasta mihklipäevaks, kui tähistatakse koguduse 797. aastapäeva. Selleks ajaks plaanitakse asendada ...

Ingeri kirik ootab soome-ugri vaimulikke konverentsile

Iga nelja aasta järel kohtuvad soome-ugri pastorid omavahel, et vahetada hõimurahvastena kogemusi kiriklikust teenimistööst. Koosolekud toimuvad alates 1937. aastast. Kõige sügavamal stagnatsiooniajal konverentse ei korraldatud ja seetõttu on käesoleva aasta koosolek järjekorras 13. Kohtumise teeb eriliseks see, et esmakordselt toimub konverents Venemaal, Ingeri kiriku territooriumil Petroskois. See on planeeritud ajavahemikku 17.–21. augustini ning teemaks on «Luterlik ja ...

Aastalõpp Händeli «Messiaga»

Eesti Kiriku toimetus pani 2015. aastale punkti, lubades oma hingi rõõmustada 28. detsembril Tartu Jaani kirikus esitatud Georg Friedrich Händeli (1685–1759) kuulsal oratooriumil «Messias». Pühadeaegne kirikukontsertide tava, mis toob kristlike muusikateoste algse sõnumi kuulajateni, on Lääne-Euroopa kristlikus kultuuriruumis oluline traditsioon. Ühest sellisest sündmusest said osa Tartu Jaani kirikusse kogunenud pea paarsada muusikasõpra. Kontsert toimus 10. aastapäeva ...

Ingeri kirik tähistab piiskopi ordinatsiooni aastapäeva

piispa_kuukauppi

Ingeri kirik tähistab Aarre Kuukauppi (fotol) piiskopiks ordineerimise 20. aastapäeva 16. ja 17. jaanuaril Peterburis Püha Maria kirikus. Piiskop Aarre Kuukauppi on sündinud 14. veebruaril 1953 Petroskois. Esimese ameti omandas ta Leningradi kunstikõrgkoolis disaineriks õppides. Õpingud lõpetas 1981. aastal, misjärel asus tööle graafiliste tööde tegijana. Kiriku teenistusse astumine toimus 1990 Puškinis, mil Aarre Kuukauppi ordineeriti diakoniks. Preestriametisse seati ...

Pille Valgu elutöö jätkamiseks

Pille Valgu nimelise stipendiumi, mis on loodud varalahkunud õpetlase elutöö väärtustamiseks ja jätkamiseks, pälvis Eesti Kiriku ajakirjanik, Tartu luterliku Peetri kooli ning Tartu Tamme gümnaasiumi usu- ja usundiõpetuse õpetaja Liina Raudvassar. «See on suur au, aga ka vastutus,» arvab stipendiaat, lisades, et käsitleb tunnustust kui avanssi veel eesseisva, tegemata töö eest. Koolitunde ette valmistades on ta tajunud vajadust metoodilise õppematerjali järele, mis toetaks ...

Suure südamega eestlased annetasid põgenikele

Mullu novembris toimus ka Eestis rahvusvaheline heategevuskampaania «Täht idas», millega koguti mänguasju ja muid kingitusi põgenikelaagrite lastele. Selle eestvedajaks oli Läti kristlik misjoniorganisatsioon Baltic Global Initiative ning koostööpartneriks Eestis ka EELK. Kampaania koordinaator Eestis Nelli Vassila kinnitas, et esialgsetel andmetel saadi kampaaniaga kokku umbes 3500 pakki, sealhulgas üle 2700 Lätist ja 545 Eestist. Eestis tegutses 36 kogumispunkti, millest ...