Slava Ukraine

Lehenumber 16. detsember 2015 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Sinu ruutmeeter kodukirikus

3. advendipühapäev on Jüri kiriku sünnipäev. Sel aastal kandis see ümmargust numbrit 130. Soojaks köetud kirikusse, kus ootasid kohv, kringlid ja kaks suurt torti, kogunesid jumalateenistusele koguduseliikmed ja külalised. Georgi kirikut on märgitud juba 1400ndate alguse ürikutes, kuid 1884 kirjutas ajaleht Wirulane, et enam kui 600aastane kirik on nii vigane, et sinna enam sisse ei tohi minna. Jüri kirik oli Põhja-Eestis üks vanemaid, kuigi mainitud on tõenäoliselt uuemat ...

Jõulutervitus Jeesuse sünnilinnast

24. detsembril ETVs ülekantava jõuluõhtu perejumalateenistuse Haapsalu toomkirikust teeb eriliseks videotervitus Jeesuse sünnilinnast Petlemmast. Piiskop Tiit Salumäe sõnul on jõuluõhtu jumalateenistusel neli rõhuasetust: «Esiteks soovime tähelepanu juhtida, et Haapsalu ja Jeesuse sünnilinn Petlemm on sõpruslinnad. Lisaks täitub 25 aastat toomkiriku taaspühitsemisest ning käesoleva aasta 1. maist on Haapsalu piiskopilinn sellest tulenevate rõhkude ja vastutusega. Neljandaks ...

Kiriku 7 misjonaarset sammu

Misjon on kirikule elu ja surma küsimus. Kirik ilma misjonita on kirik ilma Jeesuseta (Mt 28:18jj). Kirik ilma misjonita ei olegi kirik. EELK misjonikomisjon on püüdnud hetkeolukorra väljaselgitamiseks koguda tagasisidet praostkondadest sealsete misjonipiirkondade ja misjonäride vajaduse kohta. Järgnevalt ongi välja toodud nii saadud tagasiside kui ka senise misjonikomisjoni töö tulemusel välja joonistunud prioriteetsed valdkonnad ja nende arendamiseks vajalikud seitse ...

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2016

Urmas Viilma

Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed! Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub inimesi, kes vastavad jaatavalt. Ehk on selle vastuse taustaks rahutus, mille põhjuseks on meie ümber toimuv, sealhulgas sõjakoledused ja vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei tunne. Võib-olla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise pärast. Vahest on meel rahutu igapäevaste maiste ...

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi – taotle autasu

Taas on käes aeg vaadata tänades kõikidele kaastöölistele. EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös vastava taotluse alusel. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. Autasud annab üle EELK peapiiskop Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal 15. mail 2016. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: ...

Valmistage Issanda teed

Ootus on lootusrikas, kui oodatavani on tee olemas. Isegi kui see on rohtunud. Või kui oled unustanud, siis tead, et on neid, kes mäletavad. Kuulates suvel Viljandis Jaani kiriku kellamängu tunnusmeloodiat, mille komponeeris hiljuti ERR muusikatoimetajate poolt aasta heliloojaks nimetatud Tõnu Kõrvits, jäi hinge helisema heliteose sõnum «Tulge tagasi, inimlapsed!» 90. psalmist. Seesama kutse kostub ka advendiajas ning see pole väljakutse, vaid sissekutse. On aeg enese sisse ...

Head vaimulikku muusikat

kiida_nvvd

Kingitusi võib alati teha ja muusikat võib alati kuulata ning mõlemad pakuvad suurt rahuldust. Hea võimaluse selleks annab jõuluootuse aeg, mil oma argiaskeldused jätame ja pühendume olulisemale. Vaimuliku laulu varasalve on lisandunud nelja aasta jooksul salvestatud Nõo kiriku meesansambli neljas plaat «Kiida nüüd Issandat, minu süda». Plaadil kõlavad 16 «Kiriku laulu- ja palveraamatu» laulu. Professionaalsel tasemel laulev koguduse meesansambel tutvustab luterlikke ...

Jaani kogudus tunnustas tublimaid

Kolmanda advendi jumalateenistusel tähistati Tallinna Jaani kiriku 148. aastapäeva ja anti üle koguduse tänumärgid. «EELK Tallinna Jaani koguduse tänumärk, mis koosneb hõbedast kaelaskantavast kotkaga ristist, ketist ja kotkakujulisest rinnamärgist, antakse ustavalt kogudust teeninule või mõnel moel märkimisväärselt koguduse ja kiriku heaks tegutsenule», seisab tänumärgi statuudis. Jaani koguduse tänumärki antakse välja alates 2008. aastast, märgid on nummerdatud. Märgi ...

Hiiumaa kirikuelu tähtsündmus

Hiiumaa Pühalepa kirik, millest 1951. aastal nõukogude võimu ajal sai ladu ja mis 1993. aastal taaspühitseti, sai sel sügisel üle viiekümne aasta endale jälle oreli. Oreli annetas Rootsi Skövde Püha Markuse kogudus, kes siiani pilli ise kasutas. Neobarokkstiilis pillide kuningas, millel on kaks manuaali ja 18 registrit, valmis 1977. aastal Lidköpingis orelimeister Orvar Smedmani tööna. «See on ikkagi Hiiumaa kirikuelu tähtsündmus sel aastal,» jagab rõõmu koguduse õpetaja ...

Lühiuudised

Scripta

Lääne praostkonna aasta­raamat Scripta Annalia      Traditsiooniline aastaraamat Scripta Annalia võtab 24 leheküljel kokku praostkonna koguduste olulisemad sündmused, aga käsitleb ka üldisemaid teemasid. Pika intervjuu annab peapiiskop Urmas Viilma, kes räägib muu hulgas oma vaimulikust kasvamisest ja mõjutajaist sellel teel. Palju tähelepanu pühendab Scripta Haapsalu ajalukku jäävale sündmusele ehk päevale, mil Haapsalust sai taas piiskopilinn. Seda kajastab kaanepilt, ...

Dionysius on ühendanud kiriku ja kogukonna

Puhja koguduse ansambel andis 12 aastat tagasi välja plaadi. See oli märkimisväärne sündmus. Tänavu sügisel tähistati aja jooksul kooriks kasvanud kollektiivi 20. sünnipäeva kontserdiga. Kui koguduse organistid Miina-Liisa Kuusemaa ja Meelis Roosaar ning toona pühapäevakooliõpetaja Ave Paesalu (nüüd Teesalu) aastal 1995 Puhja kirikus laulsid Looja ülistuseks esimest õpitud laulu «Ma laulan suust ja südamest» (KLPR 387), ei osatud arvata, et nemad saavad seemneks koguduse ...

Urmas Karileet seati Käsmu koguduse õpetajaks

Urmas Karileet on Käsmu kogudusega seotud olnud viis aastat. Arhiiv 70aastaseks saanud Käsmu kogudusel on ajaloo esimene päris oma õpetaja, kes Käsmus kohapeal elab. Esimest korda koguduse ajaloos hakkavad Käsmus olema jumalateenistused igal pühapäeval. Seni alates 2010. aastast kogudust diakonina teeninud Urmas Karileedi (57) laulatus kogudusega toimus 22. novembril, kui piiskop Einar Soone koos assessor praost Tauno Toompuuga seadsid ta ametisse. Kaasa teenis diakon Tõnis ...

Kampaania «Aitame Antsul aidata» kutsub abistama hädasolijaid

Heade uudiste portaal Goodnews algatas heategevuskampaania, mille eesmärgiks on aidata Põlvamaa heategijal Ants Väärsil soetada uus invatakso, millega tema saab omakorda abistada hädasolijaid. Ants Väärsi on inimene, kelle töö väärib ülimat austust: ta pakub juba kolmandat aastat invataksoteenust, kusjuures tegu pole äri, vaid otsese abistamisega. Elutee jõnksud tegid sellest mehest kord saatusekaaslaste abistaja: ise raskeid haigusi põdenud ja ratastoolis olnud mees aitab ...

«Oma esimesele 90-le tagasi vaadates kaotasin usu juhusesse.»

Novembri alguses ilmus hinnatud ja armastatud vaimuliku, teoloogi, ajaloolase, literaadi, tõlkija ja kirjastaja Vello Salo elulooraamat, mis annab nagu hoogsad pintslitõmbed lõuendil ülevaate tema senisest elust ja tegevusest maailma erinevais paigus. Raamat on jagatud viieks põhiosaks, mis käsitlevad erinevaid perioode peategelase elus, alustades lapsepõlvest Nurmekunnas ja lõpetades praeguste päevadega Pirital. Sinna vahele jääb 90 aastat tegusat teel olemist – lapsepõlv, ...

Maavanem tunnustas saarte koguduseõpetajaid

Saare maavanem Kaido Kaasik kohtus maakonna koguduste esindajatega. Kohtumisel osales ka piiskop Joel Luhamets, kes soovis kõigile õnnistust ja tundis heameelt, et riigiasutuste ja koguduste vahel on hea koostöö, vahendab Meie Maa. Kaasiku sõnul on kogudustega kord aastas kokkusaamine traditsiooniks kujunenud. Koosolekul arutati selle aasta kordaläinud tegevuste üle ning räägiti ka murekohtadest. «Meil on hea koostöövaim erinevate koguduste vahel, see on aastatega ainult ...