Slava Ukraine

Lehenumber 9. detsember 2015 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

Põltsamaa piiblikursus ületas ootusi

28. novembril lõppes Põltsamaal EELK Misjonikeskuse korraldusel peetud esimene piiblikursus täiskasvanutele. Osavõtjate tagasiside on olnud väga positiivne. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru sõnul on misjonikeskus aastaid korraldanud piiblikursusi noortele ja need on andnud väga häid tulemusi. Paljud osavõtnud on saanud vaimulikku kinnitust ning ka innustust aktiivseks kaasalöömiseks kodukoguduse töös. Mitmedki on läinud õppima teoloogiat. Positiivne kogemus viiski ...

Õige aeg tellida Eesti Kirik 2016. aastaks

Just praegu on õige aeg tellida ajaleht EESTI KIRIK 2016. aastaks! Ajalehe EESTI KIRIK tellimishinnad 2016. aastaks Aastatellimus 29 € 6 kuud           16 € 3 kuud             8 € PÜSIMAKSELEPINGUGA SWEDBANKIS 2.40 € KUUS. Vajaliku viitenumbri saab toimetusest. PAKUME SOODUSTELLIMUST KOGUDUSTE KAUDU: Tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 27 € Tellides 10 ja enam lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 26 € Sooduspakkumine ...

Alati hea kingiidee – Eesti Kiriku kinkekaart

EK-KINKEKAART

Parim kink heale sõbrale, pereliikmele või tublile koguduse töötegijale on ajalehe EESTI KIRIK tellimus kas aastaks või lühemaks ajaks. Kauni kinkekaardiga saate sellest teada anda inimesele, keda soovite ajalehe tellimusega rõõmustada. Kinkekaart on tasuta, maksta tuleb lehe tellimuse eest. Kingisoovi korral vormistame toimetuses tellimuse ja saadame arve. Kinkekaardi saadame samuti postiga kingituse tegija aadressile, siis saate selle sobival hetkel kingituse saajale üle ...

Võtame vastu tellimusi

kalender 2016.cdr

Ilmunud on Eesti Kiriku seinakalender «Eestimaa kirikud 2016. EELK Võru praostkonna pühakojad». Nagu esikaas viitab, on seekord kalendris Võru praostkonna kirikud ja palvemajad, sh ka pildid Petseri kirikust. Toimetus võtab vastu kalendri tellimusi aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Üksikmüügi (1–9) hind on 2.50 €, alates 10 eks 2.30 €, alates 100 eks 1.95 €. Postiga saatmine (1 kalender) maksab 3.50 eurot. Kalender tuleb müüki ka EELK konsistooriumis, ...

Kumb on enne, kas Jumal või raamatud temast?

Kristlust nimetatakse raamatureligiooniks. See tähendab, et kristlike uskumuste aluseks on fikseeritud tekst. Kõik dogmad ei ole alustekstis e Piiblis kirjas sellisel kujul, nagu usutunnistustes neid väljendame, siiski on kristlike uskumuste tuum alati pühakirjale tagasiviidatav. Erinevalt islamist ei olnud kristlus algusest peale raamatureligioon, vaid esimestel sajanditel levis ristiusk peamiselt suulise pärimusena ning kirjadena. Kanooniline tekst sündis lõplikult siis, ...

Kristuse tulemine, Kristuses olemine

Sander, Ove

Advent on tulemise aeg ja tulijaks on meie Issand Jeesus Kristus. Kirikus on läbi sajandite olnud tavaks kõnelda Kristuse kahest tulemisest – tulemisest väeti jõululapsena kahe aastatuhande eest ning tulemisest kuningana taevapilvedel, et hävitada kurjus ja tuua oma lastele igavene pärandus. Nende kahe tulemise vahele mahub aga kolmas tulemine – Kristuse meie juurde tulemine pühas sõnas ja armurikastes sakramentides. Kirikule antud armuvahendites ta ei tule vaid hetkeks ...

Peterburis tähistati eestlaste kiriku aastapäeva

29. novembril tähistas Peterburi Jaani kogudus kiriku pühitsemise 155. aastapäeva. Jumalateenistusel jutlustas koguduse diakon Hannu Keskinen, orelit mängis Anton Tšernjajev ning lauluga teenis kaasa koguduse ja Peterburi Eesti kultuuriseltsi segakoor Kaja. Jutluse aluseks olnud tekst Saamueli teisest raamatust räägib Taaveti kohtumisest Jumalaga. Taavet ütleb, et koos Jumalaga hüppab ta üle müüri. Seda on teinud ka kogudus – kirik on tagasi saadud ning see teenib jälle ...

Kui kristlik on Kristus?

Tiitus,Marko_2014

Tänavu suvel peapiiskop Urmas Viilmale saadetud kirjas vastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi peapiiskopi küsimusele, kas Tallinnas tegutseb mõni kristlik munitsipaalkool, kus kristlikud väärtused on sisse kirjutatud kooli alusdokumentidesse, nii: «Põhihariduse üldinimlikud alusväärtused – ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu –, mille alusel toimub õppetöö kõigis Eesti koolides, on kantud eetilistest ...

Enno Tanilas: rahu otsimine vaikuses on ilus tee

Kuuerevääril Soome Püha Laurentiuse kiriku palverännaku märk, tervitab Karula koguduse diakon Enno Tanilas mind Karula kiriku õuel. Enne 1997. aastal valminud pühakotta sisenemist jalutame 1944. aastal sõjas hävinud kiriku varemete ümber. Maakivimüürid ja varemate vahel kasvavate puude sügisilu püüavad pilku. «Olen praegu ainuke vaimulik Valga praostkonnas, kes teeb ainult kirikutööd. Palk tuleb suurel määral Soome sõpruskogudusest, selles mõttes võib öelda, et oleme nende ...

Olulised sõnad algavad i-ga

Päevapoliitilisi sündmusi ja kemplemist kõrvale jättes kaldus vaimne kaalukauss möödunud nädalal Tartusse. Juba palju-palju aastaid pakub ülikool detsembri alguses rahvusülikooli aastapäeva tähistades eri vanuses ja erinevate huvidega inimestele huvitavat ja mitmekülgset ajaviidet. Olgu siis loenguid, näitusi, tantsu ja muusikat aastapäevaballil, tõrvikurongkäiku läbi linna, konverentsi ning doktorite promoveerimist. Samasse nädalasse jääb Soome vabariigi aastapäev ja sel ...

In memoriam Õpetaja Vello Salumit meenutades

Andresepäeval, 30. novembril lahkus ajast igavikku meie kiriku ustav hingekarjane Vello Salum. Täpselt 32 aastat tagasi andresepäeval 1983. aastal pidas Vello Salum oma esimese jumalateenistuse EELK Pilistvere Andrease koguduse õpetajana. Vello Salum sündis 5. juulil 1933 Vahe talus Elistveres Äksi kihelkonnas viielapselise pere neljanda lapsena. Tema koolitee algas Saare algkoolis, jätkus Palamusel ning Jõgeval. Rõõmsalt mainis ta ikka, et on Tootsi koolivend, kuigi ...

Sõnumitoojad on koolitatud

Paarkümmend inimest käis sügise alguses Soomes Kittee evangeelses rahvakoolis omandamas kogemust, kuidas toimib perehooldus. Tartu Maarja koguduse diakooniatöötaja Lea Saar, rahvakooli Eesti-poolne koostööpartner, ütleb, et võimalust Euroopa fondide kaudu rahastatud koolitusel osaleda pakuti erinevate kanalite vahendusel. Huvilisi oli omastehooldajate liidust, sotsiaaltöötajate seast, Tartu tervishoiu kõrgkoolist, Pärnu kutsehariduskeskusest, lisaks paar kirikutöötajat. ...

Jaan Kivistik: haridus on püha asi, mis ei vajagi põhjendamist

Tartu ülikooli usuteaduskonna esimene prodekaan Jaan Kivistik meenutab teaduskonna taasavamise aega, räägib teaduskonna õhkkonnast ning mõjust seoses ülikooli struktuurimuutusega. Palun meenutage teaduskonna taasalgust. Jaan Kivistik: Teaduskonna taasavamine sai alguse vaikselt kuskil kabinettides. Avalikuks sai see 1991. aasta talvel, kui selgus, et leidub inimene, kes sobib nii akadeemiliste kui kiriklike omaduste poolest teaduskonda juhtima – see oli Kalle Kasemaa. Tema ...

Pühapäeval kuulutatakse Jõgeval välja jõulurahu

Peapiiskop Urmas Viilma kuulutab 13. detsembril Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile. Kell 16 algab kultuurikeskuse juures tseremoonia, kus linna jõulukuusel süütavad kolmanda advendiküünla peapiiskop Urmas Viilma, riigikogu esimees Eiki Nestor, Jõgeva linnapea Aare Olgo ja volikogu esimees Margus Kask. Jõulurahu meeleolu loob Jõgeva kammerkoor, dirigeerib Margus Kask. 25 aastat eestikeelset kogudusetööd Helsingis Helsingi Alppila kirikus tähistatakse 13. detsembril kell ...

Peapiiskop pidas toomkirikus advendikõne

Peapiiskop Urmas Viilma kutsus 3. detsembril Tallinna Piiskoplikku Toomkirikusse kontsertmõtisklusele ja järgnevale vastuvõtule riigi- ja ühiskonnategelasi, kellel on mööduval aastal olnud kokkupuude luteri kirikuga või kes on teinud kirikuga koostööd. Kutsutute seas oli valitsuse ja riigikogu liikmeid, välisriikide saadikuid, riigiametite, mitmete omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide juhte, samuti partnerkirikute ja partnerorganisatsioonide esindajaid. Selle ...