Lehenumber » Väljaanded » 25. november 2015 Nr 47

Kuidas tähistada reformatsiooni aastapäeva

Piiskop Tiit Salumäe esindas EELKd Ühinenud Saksa Luterliku Kiriku (VLKD) sinodil 5.–8. novembrini Saksamaal Bremenis, kus arutati, kuidas tähistada reformatsiooni 500. aastapäeva. Tegemist oli VLKD 12. sinodi teise istungjärguga, kuhu oli EELK-le saadetud kutse. Piiskop Salumäe nimetas Eesti Kirikule, et võttis Saksa partnerkiriku suurkogust külalisena osa juba viiendat korda, et «olla kohal seal, kus tehakse otsuseid». «Tegemist on suurepärase ja esindusliku sinodiga, kus ...

Maarjamaa-aasta meenutusi Helmest

maarja-aasta2015

Helme Maarja kogudus on teema-aastat «Maarjamaa 800» tähistanud mitmete üritustega. Hea meelega võtsime vastu Maarjakase Seltsi kingitusena maarjakase istiku, mille istutasime pidulikult ja pühalikult Helme kiriku õue maamulda 7. juunil. Samal päeval mälestasime õpetaja Valter Vaasat tema 100. sünniaasta­päeval. Puu istutamist juhendas Maarjakase Seltsi esimees Ivar Sibul. Jutlustas ja maarjakase õnnistas piiskop Einar Soone. Kaasa teenisid praost Marko Tiitus, diakon Enno ...

Piiblitõlkimine eile, täna ja homme

Sellist nime kandis Eesti Piibliseltsi XXII piiblipäev 7. novembril Tallinna Linnamuuseumile kuuluva Neitsitorni konverentsisaalis torni sissekäigu ees maa all. Avaettekandes andis EELK Usuteaduse Instituudi dekaan Randar Tasmuth ülevaate nädalatagusest Akadeemilise Teoloogia Seltsi seminarist, kus Eesti piiblitõlkijate raskekahurväe osalusel selgitati välja ootusi ja võimalusi uuele piiblitõlkele 2039. aastaks, meie esimese täispiibli 300. aastapäevaks. Eesti kirjakeele ...

Nooruslikust vaimust kantud sünnipäev

Mustamäe Maarja Magdaleena viieaastane kogudus tähistas nädala jooksul erinevate üritustega aastapäeva, mis tipnes tänujumalateenistusega. Kui vaadata kõike seda, millega noor kogudus tegeleb, võiks mõelda, kas saadakse tõesti alles viieseks. kuueliikmelisest tuumikust on kasvanud 70 inimest koondav tõeliselt noor kogudus, sest pooled selle liikmed on lapsed. Seepärast oli ka sünnipäevanädal kantud nooruslikust vaimust ja osavõtjaid jagus igale õhtule. Diakooniatöötaja Ülle ...

Jõulumuusika festival «Kirikupühad Maarjamaal»

ene-salumae

Corelli Music (www.corelli.ee) kutsub 28. novembrist 7. jaanuarini kauni muusikaga imelisele jõuluajale kirikutes, mõisates ja muusikasalongides üle Eesti. Corelli Music rõõmustab publikut juba viiendat aastat jõulumuusika festivaliga «Kirikupühad Maarjamaal». See kestab kogu pika pühadeaja alates 1. advendist läbi jõuluootuste ja pidulike aastalõpukontsertide  kolmekuningapäevani ja õigeusu jõuludeni 6.–7. jaanuaril. Festival toob tänapäeva inimesteni kaasaja muusikute ...

Nüüd tehke kõrgeks väravad

laul_Tehke

Kirikuaasta algab alati nende sõnadega. Need sõnad seisavad meie lauluraamatu 10. laulus. Salmid järgivad psalmi 24 (stroof 7 ja järgmised): «Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!». Luther soovis kunagi, et psalmidest laulud tehtaks. Sada aastat hiljem on selle soovi uuel moel teoks teinud Ida-Preisi õpetaja Georg Weissel. Weissel sündis 1590. a, niisiis 425 aastat tagasi, Domnaus Ida-Preisimaal. Tema isa ...

Mida oligi tarvis tõestada

Roland_Karo

Pühapäeva, 8. novembri Meie Kirik avaldas nupu pealkirja all «M.O.T.T: teadlaste sõnul ei muuda religioon inimest moraalselt paremaks». Artikkel, millele ses seoses viidatakse, on Jean Decety ja kolleegide poolt ajakirja Current Biology 2015. a 25. numbris avaldatud raport «The Negative Association between Religiousness and Children’s Altruism across the World». Tegemist on mahult väikese (5 lk), kuid üliambitsioonika tekstiga, mille taotluseks on näidata, et kodune ...

Lapsendamine fookuses

28. septembrist 4. oktoobrini korraldas lapsendamiskeskus Oma Pere esimest korda Eestis lapsendamise teemanädala. «Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: «Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!»» (2Ms 2:10) Ka Ester, kelle Ahasveros tegi kuningannaks, oli lapsendatud (Est 2) ning lapsendamisena võib käsitada ka Jeesuse omaksvõttu ning kasvatamist Maarja ja Joosepi poolt. Tänasel ...

Noortejuhtide seminar lõi ühenduse koguduste vahel

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus korraldab kaks korda aastas noortejuhtide seminare. Kevadel ja sügisel saavad Rannamõisa kogudusemajas terveks nädalavahetuseks kokku noored, kes juba oma koguduses noortetööd juhivad, ja ka need, kes soovivad omandada teadmisi noortejuhiks olemise vallas, et neid tulevikus rakendada. Oktoobri- ja novembrikuu vahetusel toimus väga huvitav, hariv ja lõbus seminar teemal «Meeskond». Kohal oli taas suurepärane seltskond noortejuhte üle kogu ...

Palve

Kuulsin kord laulatusel: «Tõeline armastus ei väsi iialgi ära!» Oli see täpsustus? Julgustus? Või hoopis vabandus? Juhuks, kui asjad peaksid minema teisiti … Vana peapiiskop pahandas kord noore ametivennaga: «Miks ütled õnnistussõnade lõpul: «… andku sulle oma rahu»? Kas on olemas rahu peale Jumala oma?» Kas on olemas armastust – peale tõelise?

Võimalus eesmärgile jõuda on olemas

Ollino_Arvet_leks

Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp! Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Ja neid hüütakse «Pühaks rahvaks», «Issanda lunastatuiks». Ja sind hüütakse «Otsituks», «Linnaks, mis pole maha jäetud». Js 62:10–12 Leidsin kord koltunud paberil masinakirjas jutlusekatke, millel sellised ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname, et saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse, et meid päästa. Tema alandas end, et me võiksime saada kord igavesse ellu. Aita meil sellesse uskuda ning uuel kirikuaastal ja algaval advendiajal elada Sinu tahet järgides ja ligimest aidates. Ole õnnistamas meie kirikut, et hea sõnum päästest kostaks kõigini. Aamen.

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Inimlik on soovida suuri asju. Nii tahaks enamik inimestest saada jõukaks ja edukaks. Ning kui ise seda ei saa, siis soovitakse vähemalt näha kedagi, kes on saavutanud oma elus tipptaseme. See võib olla kuulus poliitik, kuningas või paavst. Televiisorist on tuttav vaatepilt: sajad ja tuhanded inimesed seisavad tee ääres, et näha teda, kes on kuulus, oma uhke autoga mööda sõitmas. Mida annab inimesele see mõnikümmend sekundit, mille vältel ta näeb kedagi, kes on kuulus? ...

Tööpakkumine EELK Perekeskuse peanõustajale Tartus

EELK Perekeskus otsib 2016. a jaanuaris avatavasse Tartu keskusesse peanõustajat, kelle peamiseks tööülesandeks on klientide nõustamine ja uue üksuse töö arendamine. Kandidaadil  peab olema haridus psühholoogia, sotsiaaltöö või teoloogia alal ning lisaks terapeudi tunnistus. Nõutav töökogemus vähemalt üks aasta eripalgeliste juhtumite käsitlemisel. Vajalik juhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus. Perekeskus on kristlik organisatsioon. Meie missioon on «Kõiges su ...

Hingehoiualane täiendusõppe kursus

Usuteaduse Instituut korraldab 3. detsembril Tartus Pauluse kiriku tiibhoones (Riia 27) kell 10.30–17.15 täiendusõppe kursuse. Kursuse viivad läbi Todd Riggs (hingehoidja-psühhoterapeut) ja Kevin R. Hoffman (hingehoidja ja sõltuvustega inimeste nõustaja) USAst. Kursus aitab aru saada, kuidas häbi on seotud eluga mittefunktsioneerivas perekonnas. Käsitletakse «häbile rajatud identiteedi» tähendust, kuidas häbile rajatud identiteet võib mõjutada mõtteid ja käitumist. Kuidas ...