Slava Ukraine

Lehenumber 25. november 2015 Nr 47 Archives - Eesti Kirik

Kiriku Varahalduse jõulutervitused

Ja nüüd valmistage teed armastatud kuningale; Tema oma armukäed sirutab ka teie poole.        KLPR 2 Õnnistatud advendiaega, rõõmsaid jõulupühi ja teguderohket Issanda aastat 2016 soovib Eesti Kiriku lugejatele OÜ Kiriku Varahaldus Hea Eesti Kiriku lugeja! Igal aastal õnnistab ja lummab advendiaeg meid oma sõnumikuulutuse, kauniduse ja hingelähedusega. Meeli täidab rahulolu tehtust ja tänutunne kõigevägevamale, et ta on lubanud korda saata heategusid ning ellu viia midagi ...

Palve haarab kaasa terve ihu

Triin Käpp küsib Eesti Kirikus (11.11.2015), kuidas toetab kristlik maailmapilt keha ning kas lisaks teatud keeldudele on midagi, mis toetaks inimest kui tervikut. Inimene pole vastandatavalt füüsiline või vaimne olend. Jumal on loonud meid olema ihu ja hingega. Jumala Poja inimesekssaamine pühitseb inimeseks olemist tervikuna ning samamoodi tervikuna tervendab ja pühitseb meid Püha Vaim. Inimese kehast rääkides pole küsimus pelgalt ajalikes, vaid igavestes asjades. Võib ...

Et valitseda kaost

Laanepere,Taavi

Tuntud terrorismi ja islami fundamentalismi uurija Scott Atran kirjutas pärast Pariisi terrorirünnakuid, et ISISe põhistrateegiaks on otsida, luua ja juhtida kaost. Samas on ISISe eesmärgiks täita tühimikku kõikjal, kus valitseb «kaos» või «metsikus» nagu mitmel pool Kesk-Aasias või Aafrikas. Ja kui «uskmatute» maal pole veel piisavat kaost, püütakse seda meilegi importida. Kaose vägivaldne tekitamine selleks, et luua uus ja parem maailmakord või kiirendada messia tulekut, ...

Mida sina vabatahtlikult teinud oled? Head

Janek_mäggi copy

Jeesus Siiraki tarkuseraamatu 3. peatüki 30. salmis seisab: «Vesi kustutab leegitseva tule ja heategevus lepitab patte.» Patud võivad olla tulised, põletavad ja põlevad, kuid heategevus suudab kustutada leegi ning lepitada patud. Olen Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige olnud 2002. aastast, 2005. aastast nõukogu esimees. Mullu 5. veebruaril asutasime Hille ja Toivo Tänavsuuga vähiravifondi «Kingitud elu». Oleme kogunud mitu miljonit eurot, mis on aidanud väga ...

Vaja on vaprust

Möödunud nädalale vajutas oma pitseri 13. novembri Pariisi terroriaktide järelkaja. Selgus üha uusi üksikasju toimunu kohta ning kolmapäeval hukkus tulevahetuses politseiga rünnakute arvatav peaorganisaator. Maad on võtnud ka hirm uute terrorirünnakute ees. Nädalavahetusel võeti Brüsselis seetõttu kasutusele erakorralised abinõud julgeoleku tagamiseks, mis häirisid märgatavalt Euroopa Liidu pealinna tavapärast elurütmi. On päris ilmne, et terrori kordumist kardavad ka ...

Paavst on lähenemas luterlastele ka armulauaküsimuses

Soome kiriku ajalehe Kotimaa veebiversioonis kirjutatakse, et paavst Franciscus on andnud mõista, et luterlasest ja katoliiklasest abielupaar võib minna katoliku kirikus armulauale, või vähemalt paavst ei keelanud seda. Pühapäeval, 15. novembril viibis paavst Roomas saksa luterlikus kirikus ja seal oli kohalviibijail võimalik esitada talle küsimusi. Luterlane Anke de Bernardinis, kes on abielus katoliiklasega, esitas paavstile küsimuse armulaua kohta ja paavst vastas talle ...

Avatuna valmis koostööks

Siseministeeriumi usuasjade osakonna taasmoodustamise 25. aastapäeva tähistati ettekandeseminariga «Ajas tagasi. Ja edasi» ning piduliku lõunaga Pirita kloostris. Päeva sisse juhatades mõtiskles osakonnajuhataja Ilmo Au aja mõõtmest ning aja suhtelisust illustreeris Artur Alliksaare luuleridadega ajast: ei ole paremaid, halvemaid aegu … Vaikusehetkega mälestati sel aastal meie seast lahkunud Tiit Seppa, osakonna üht taasasutajat ja hilisemat ...

Advendisõnum Lootuse külast

29. novembril kell 14.30 saavad televaatajad ETV vahendusel osa 1. advendi jumalateenistusest Lootuse külas. Aastal 2000 rajas väliseestlasest nelipühi kiriku emeriitpiiskop Märt Vähi oma vanaisa maadele Harjumaale Kernu valda Lootuse küla, kus alustati tööd alkoholi- ja narkosõltlastest meestega. Tegevuse eest sotsiaaltöö vallas tunnustas vabariigi president piiskop Vähit 2014. aastal Punase Risti III kategooria märgiga. Advendiaja 1. pühapäeva jumalateenistusel ...

Lühiuudised

jyri kirik2

Jüri kogudus kogub annetusi Kümmekond aastat on kogudus võidelnud 1885. aastal pühitsetud kiriku niiskuskahjustustega. Koguduse õpetaja Tanel Ots rõõmustab, et lõpuks ollakse valmis alustama sisetöid. Kuna esmamulje loob eeskoda, mis on praegu üsna õnnetu, võeti plaani see ära remontida. Efekt on juba loodud ja seda tänu kunstnik Anna Maria Vainole, kellelt telliti eeskoja roosaken (fotol). Kümme aastat tagasi valmis tal aken altari kõrvale. Vitraaži tellimist rahastas ...

Kirik toob ukrainlasi Põlvasse kokku

Seda, kui olulised on Eestis elavate lääneukrainlaste jaoks nende usk ja juured, näitab ilmekalt asjaolu, et isegi väikeses Põlva linnas on juba 20 aastat peetud kreekakatoliku kiriku jumalateenistusi. Viimaste aastate katsumused on ukrainlasi märkimisväärselt ühendanud. Siiski on Ukraina ikka veel tuntud oma suurte regionaalsete erinevuste poolest. Näiteks ida- ja lõunaosa oblastites räägib suurem osa kohalikest vene keelt ning usklikud on enamasti õigeusku. Seevastu ...

Taara sõjaväelinnakus on kaplan oma inimene

Kaplaniinstitutsioon Eesti kaitseväes tähistas sel aastal 20. taasasutamise aastapäeva Kohe ajateenistuse alguses saab sõdur teada, et väeosa personali hulka kuulub ka vaimulik ehk kaplan, kelle poole saab pöörduda nii võimaliku mure kui mis tahes küsimusega, mis sugugi ei pea olema seotud kitsalt usuteemaga.   Kord on esimene märksõna, mis seostub sõjaväega. Meelde tuleb ühe Soome ema sõjaväele adresseeritud tänukiri, kus naine tunnistab, et kaitsevägi on saavutanud paari ...

29. novembril algab uus kirikuaasta

Saabuval pühapäeval astume uude kirikuaastasse. Seepärast on kohane mõelda, miks kirikuaasta erineb kalendriaastast ja millised on selle suurimad pühad. Erinevalt kalendriaastast lähtub kirikuaasta Kristuse ja maailma elutsüklist. Nii saab ühe kirikuaasta jooksul igal pühal ja pühapäeval kirikus käiv inimene ülevaate Kristuse elust ning maailma minevikust, olevikust ja tulevikust. Uus kirikuaasta algab Kristuse tulemise ootamisega ja lõpeb igavikupühapäevaga, mis räägib ...

See, mis tõi meid siia, viib ka edasi

17.–18. novembril toimus Tartu ülikooli peahoones oikumeeniline konverents «Maarja­maa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse». Konverentsi, millel osales umbes 200 inimest, avas EKNi president emeriitpeapiiskop Andres Põder tervituse ja palvega, tänades Loojat, et tohime tagasi vaadata Maarjamaa ajaloo kaheksale sajandile ja otsida tänastes kriisides teed paremasse tulevikku. Siseminister Hanno Pevkuri läkituse edastas usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au. Inspireerivalt ...

Olla eestlane Saksamaal on töö

Kirikumuusika konverentsile oli kõnelema palutud ka Kristel Neitsov-Mauer, kes Eestist Saksamaale kolis kaheksa aastat tagasi. Taaskohtumisel jätkus juttu kauemaks. Kristelile mõeldes meenub automaatselt Hunt Kriimsilm, kes pidas üheksat ametit. Veel Eesti Kirikus töötamise ajal tegeles Kristel mitme asjaga korraga ja juhtus sedagi, et seetõttu tekkis vahel ajapuudus. Ennekõike pean Kristelit kirikumuusikuks. Muusikuna ta 2006. aastal Saksamaale Lübeckisse eksamile läks ja ...

Oluline on hoida kontakti

Lääne-Harju praostkonna sügissinod peeti simunapäeval Hageris. Käesoleva aasta kevadel, kui toimus Lääne-Harju praostkonna korraline sinod, avaldasid sinodisaadikud valjuhäälselt arvamust, et peaks sama koosseisuga tihedamini kohtuma, et oleks piisavalt aega erinevatesse teemadesse süveneda ning ka omavahel kogemusi jagada. Päevakorras olevad teemad tulenesid otseselt koguduste igapäevastest murekohtadest. Liikmetest ja liikmemaksust Kuidas toimida nii, et leerikooli ...