Lehenumber » Väljaanded » 28. oktoober 2015 Nr 43

Õnnitleme

Kõiki kuulutajaid keeli rohkest armust õnnista. Kõigi kuulajate meeli Sõna läbi kinnita. Armuseadust nendega Vaimu läbi uuenda. KLPR 200B Õnnitleme peatoimetaja Sirje Semmi tema 65. sünnipäeval. Toimetus Kalle Kadakas 29. oktoobril – 55 Toomas Paul, dr, emeeritus 29. oktoobril – 76 Enn Auksmann, praost 30. oktoobril – 46 Hermann Kalmus, diakon 1. novembril – 39 Arvo Orav, kaplan 2. novembril – 49 Martin Lall, diakon reservis 3. novembril – ...