Slava Ukraine

Lehenumber 28. oktoober 2015 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Usu puhastumise teekond

31. oktoobril tähistame usupuhastuspüha, luterliku kiriku sünnipäeva. Usupuhastuse algatanud teeside naelutamine 1517. aastal Wittenbergi lossikiriku uksele on saanud selle püha sümboliks. Urmas Petti kirjutab Martin Lutheri «Valitud teoste» järelsõnas, et viidatud sündmuse tegelik toimumine on vaieldav, sest sellest kõneleb esmakordselt Philipp Melanch­thon aastal 1546 ehk alles pärast Lutheri surma. Teisalt kasutati lossikirikut ülikooli aulana, kus toimusid ka väitlused ...

Õige aeg tellida Eesti Kirik 2016. aastaks

Just praegu on õige aeg tellida ajaleht EESTI KIRIK 2016. aastaks! Ajalehe EESTI KIRIK tellimishinnad 2016. aastaks Aastatellimus 29 € 6 kuud           16 € 3 kuud             8 € PÜSIMAKSELEPINGUGA SWEDBANKIS 2.40 € KUUS. Vajaliku viitenumbri saab toimetusest. PAKUME SOODUSTELLIMUST KOGUDUSTE KAUDU: Tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 27 € Tellides 10 ja enam lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 26 € Sooduspakkumine ...

Eesti Kiriku kinkekaart

EK-KINKEKAART

Parim kink heale sõbrale, pereliikmele või tublile koguduse töötegijale on ajalehe EESTI KIRIK tellimus kas aastaks või lühemaks ajaks. Kauni kinkekaardiga saate sellest teada anda inimesele, keda soovite ajalehe tellimusega rõõmustada. Kinkekaart on tasuta, maksta tuleb lehe tellimuse eest. Kingisoovi korral vormistame toimetuses tellimuse ja saadame arve. Kinkekaardi saadame samuti postiga kingituse tegija aadressile, siis saate selle sobival hetkel kingituse saajale üle ...

Võtame vastu tellimusi

kalender 2016.cdr

Ilmunud on Eesti Kiriku seinakalender «Eestimaa kirikud 2016. EELK Võru praostkonna pühakojad». Nagu esikaas viitab, on seekord kalendris Võru praostkonna kirikud ja palvemajad, sh ka pildid Petseri kirikust. Toimetus võtab vastu kalendri tellimusi aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Üksikmüügi (1–9) hind on 2.50 €, alates 10 eks 2.30 €, alates 100 eks 1.95 €. Postiga saatmine (1 kalender) maksab 3.50 eurot. Kalender tuleb müüki ka EELK konsistooriumis, ...

Kas reeglid aitavad arutleda?

Kust täpselt läheb piir, millest alates mingi seisukoha avaldamine pole enam seadusega kaitstud õigus sõna- ja arvamusvabadusele, vaid muutub keelatuks ja karistatavaks, seda on lihtsam teada mitte üldpõhimõtte («kõne on lubatud, vihakõne mitte»; «salliv seisukoht on lubatud, sallimatu mitte»), vaid üksikjuhtumi ehk selle järgi, kui me teame, mida tuleb sallida, mis liigitub vihakõneks ja mida ei tohi eitada. Näiteks holokausti eitamine on mitmes Euroopa riigis (Austria, ...

Muutumisest

Kadri_Poder

Eelseisval usupuhastuspühal, reformatsiooni aastapäeval, mil mõtleme mitmesaja aasta eest alguse saanud suurtele muutustele kirikus ja ühiskonnas, samuti sellele, kas ja kuidas peaks kirik muutuma tänapäeval, on ehk õige aeg mõelda meie enestegi muutumise peale – millisteks ja kas üldse oleme aastatega muutunud, kuidas järgime Pauluse üleskutset mitte muganduda praeguse ajaga, vaid muutuda meele uuendamise teel (Rm 12:2). Üks mõjus viis enese muutmiseks on õppimine – uute ...

Särasilmne laps kesk suurte inimeste vaidlusi

Salum2eErik_2006

Haridus- ja teadusministeeriumi algatus muuta erakoolide tegevuskulude katmise põhimõtteid on tekitanud elavat vastukaja. Kelle jaoks oodatult, kelle jaoks üllatavalt. See, et erakoolid ja nende ühendused kujutavad enestest üha tugevamat ja häälekamat jõudu, on juba iseenesest positiivne märk sellest, et ollakse õigel teel. Teel, mis tähendab mitmekesist koolikorraldust ning mis tugineb kindlaid väärtusi kandvatele aktiivsetele kogukondadele ja perekondadele. Kas nendes ...

Omad ja võõrad

Massikommunikatsioonist eravestlusteni, rahvusvahelistest poliitikute nõupidamistest kirikukohvilaua kõnelusteni haarab meeli ja eetriaega teema «Oma vs võõras, olija vs tulija». Jätkuvalt. Telesaates «Plekktrumm» usutles saatejuht noort teoloogi küsimuses, mida kirikud arvavad maailma raputavast keerulisest olukorrast. Õigeusu taustaga Tauri Tölpt viitas Eesti Kirikute Nõukogu hiljutisele (vt EK nr 41) pöördumisele suhtumisest põgenike vastuvõtmisesse. Kirikud rõhutavad ...

Isamaa tütarde ringis

Margit Nirgi, Haljala koguduse õpetaja: Lõppenud nädalavahetus eristus tavalisest seoses korp! Filiae Patriae 95. aastapäevaga, kuhu taasasutajana kuulun. Sõitsin Tartusse juba reedel ja võtsin laupäeval osa mitmest üritusest. Hommik algas Jaani kirikus armulauaga jumalateenistusega, kus teenisin koos kaasvilistlase õp Kerstin Kasega. Jutluses meenutasin kümne noore naise südikust, kes 95 aastat tagasi vastukaaluks meesüliõpilasorganisatsioonidele otsustasid asutada ...

Kirikumuusik on instrument

Selleaastasele konverentsile kogunesid kirikumuusikud Rakverre, et olla kaks päeva osaduses ja kuulata ettekandeid teemal «Muusika valik kirikus». Konverentsi kordaminekuks paluti õnnistust Kolmainu kirikus, kus koguduse õpetaja assessor Tauno Toompuu pidas jumalateenistuse Emmause missa vormis. Jutluses meenutas ta levinud ütlust, et orel on pillide kuningas. Ja küsis, kes on siis sulane. Sulane on organist, kes annab Jeesuse kombel, ta on alandlik instrument Jumala ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati Eve Kruus alates 15. oktoobrist. Kirikuseadustiku § 96 ja vaimulike teenistussuhete töörühma otsuse alusel on muudetud teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud aastail 2000–2007. Teenimiskoha muutumisel muudetakse teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud enne 2000. aastat. Koguduseõpetaja teenistuslepingu lisa sõlmimine ...

Ristikoguduse ülesanne on lepitada, mitte vastandada

5. novembril 90. sünnipäeva tähistav katoliku preester Vello Salo on teada-tuntud nii oma erudeerituse kui tegevuse laiahaardelisuse poolest. Pika loetelu võiks koostada valdkondadest, milles ta on avalikus debatis oma kaaluka sõna sekka öelnud. Kui sõitsin Vello Salot Piritale intervjueerima, otsustasin aga pärida lähemaid seletusi eelkõige nende kiriku- ja usuelu puudutavate teemade kohta, mida auväärne juubilar on viimasel ajal üles tõstnud. Teid on autasustatud EELK ...

Mälestuspink kiriku taastajatele

Piiskop Joel Luhamets (vasakul) ja õpetaja Markus Haamer mälestuspinki avades. Margit Haamer Põltsamaa kiriku esisel avatud mälestuspingiga meenutab kogudus tänuga õp Herbert Kuurme ja tema abikaasa Asta panust kiriku taastamisel. Tähistamaks õpetaja Herbert Kuurme Põltsamaa koguduse vaimuliku tööle asumise 76. aastapäeva ning tema abikaasa Asta Kuurme 90. sünnipäeva, oli 18. oktoobri jumalateenistus Põltsamaa Niguliste kirikus tavapärasest pidulikum. Ka kirikulisi oli ...

Noored lauljad võtsid Viljandis mõõtu

Juba kuuendat aastat järjest toimus Viljandis frantsiskusepäevale pühendatud laste omaloominguliste laulude konkurss «Päikeselaul», korraldajaks Viljandi Jaani kogudus. 18. oktoobril kogunesid osavõtjad Pärimusmuusika Aita, et üksteisega mõõtu võtta. Laule oli kokku neliteist, neist kaheksa nooremas vanuserühmas 1.–4. klassini ning kuus vanemas vanuserühmas 5.–12. klassini. Neid hindas žürii koosseisus Kadri Hunt, Marko Tiitus, Maris Lend ja Eve All. Osalejaid oli ...

Tunnustus tuli kiriku restaureerimise eest

Muinsuskaitseamet tähistas 16. oktoobril 22. sünnipäeva ja tunnustas koostööpartnereid. Nagu tavaks saanud, on muinsuskaitseameti sünnipäeval kaks osa. Päeva esimene pool on ametlik-õpetlik ja möödub ettekandeid kuulates. Selleaastase seminari teemaks oli «Kultuuripärand kui uus väärtus». Esinema olid kutsutud Elari Udam Riigi Kinnisvara ASist, Kalle Küttis haridus- ja teadusministeeriumist ja Mart Habakuk Metro Capitalist. Olulisena nimetati kultuuripärandi säilitamisel ...