Lehenumber » Väljaanded » 14. oktoober 2015 Nr 41

Franciscuse sõnum täna ja meie keskel

Marko Tiitus uurib Kaido Soomilt Viljandi Jaani kirikus peetud frantsiskusepäeva konverentsil, kuivõrd on eesti inimestel huvi religiooniteemade vastu. Liina Raudvassar Juba üheksandat aastat toimus Viljandi Jaani kirikus 5. oktoobril Assisi Franciscuse surmapäevale pühendatult frantsiskusepäeva konverents, mis tänavu oli kantud teema-aastast «Kaheksa sajandit Maarjamaad». Ettekannete ja ettekandjate valikut kommenteerides nimetas koguduse õpetaja assessor Marko Tiitus, et ...

Lõpetas 14 retriidijuhendajat

Usuteaduse instituudi korraldatud oikumeenilise retriidijuhendajate koolituse juhendajad ja osalejad laagrikeskuses Talu. Kerstin Kask 21.–24. septembrini toimus laagrikeskuses Talu eelmisel aastal alanud, usuteaduse instituudi korraldatud oikumeenilise retriidijuhendajate koolituse teine osa. Retriidijuhendaja tunnistuse said 14 osalenut: Margus Kirja, Elve Bender, Mart Johanson, Margit Lail, Liina Sander, Kerstin Kask, Jaanus Jalakas, Tauno Kibur, Marko Tiitus, Kristi ...

Erinevate konfessioonide noored kohtusid Pilistveres

Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel kogunesid mitme erineva konfessiooni noored Pilistverre, et üheskoos veeta Eesti Kirikute Noortenõukogu (EKNN) noortepäevi. Seekordsel nädalavahetusel olid esindatud kuue koguduse noored: luteri, baptisti, metodisti, apostlik-õigeusu ja karismaatilisest episkopaalkirikust ning adventkogudusest. Ürituse ühe eestvedaja Triin Salmu sõnul on EKNNi eesmärk selliste noortepäevade korraldamisel luua koht, kus eri kirikute ja konfessioonide ...

Tallinna toomkirikus konfirmeeriti intellektipuudega leerilapsed

Peapiiskop Urmas Viilma (paremalt) ühes Kaido Soomi, Tauno Toompuu ja Tiina Ooliga õnnistamas leerilapsi. Tommi Nikki Pühapäev, 11. oktoober oli kaunis päev üheksa intellektipuudega leerilapse jaoks, kes said Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus peapiiskop Urmas Viilmalt leeriõnnistuse. Seitse leerilast ristiti sama jumalateenistuse käigus, kaks olid juba varem ristitud. Enne leeriõnnistamist toimus kahel korral kolmepäevane leerilaager EELK laagrikeskuses Talu. Leerilaagris ...

Kogudus läks kogukonna keskele

malle pärn

Puhja kogudus pidas oma vaimuliku Tiit Kuusemaa eestvõttel kuulutusnädalat ja pakkus kogukonnale kuulamiseks erinevaid esinejaid, aga ka muusikat. Tiit Kuusemaa ütleb, et on kuulutusnädala mõtet endas kandnud pikka aega, eeskujuks on olnud Nõo kogudus. Nüüd lõpuks tuli julgus ja ta arvab, et nädal aega erinevaid üritusi on inimestele korda läinud. Küll polnud tema arvates mõtet kuulutusnädalat pidada kirikus ja seepärast mindi oma kavaga Konguta hooldekodusse, Puhja ...

Tapa koguduse õpetajaks valiti Valdo Reimann

valdo reiman2_mai2011_f.RitaPuidet

30. septembril toimus Tapa Jakobi koguduse nõukogu koosolek, kus kahest koguduse õpetajaks kandideerijast, Jaanus Klaasist ja Valdo Reimannist (fotol), osutus valituks viimane. Valdo Reimann ordineeriti diakoniks ja diakonõpetajaks 1992. aastal, õpetaja õigused anti 2001. aastal. Ta on teeninud 11 aastat Rõuge kogudust ning viimased 12 aastat Jõgeva kogudust. «Inimene otsib väljakutseid. Tundsin, et olen ühtpidi end Jõgeval ammendanud, teisalt vajas majanduslik olukord ...

Teodor, kullake!

Põrandalaudades on praod sees. Kuidas see mulle nüüd silma jäi? Mõni laud oli väändunud, kõver; pealt lõhed sisse kuivanud. Lõhedesse tolmu, kübemeid läinud. Teodor, kui palju sa nägid vaeva selle põranda tegemisega! Näen sind praegugi siin käpuli maas töötamas. Ütlesin sulle kord, et kui mina ka niimoodi püüdlikult töötaksin, siis ma ei teeniks poolt palkagi välja. Sina jälle vastu, et asi peab hää saama, muidu ei ole mõtet tehagi. Siim-poeg on samasugune. Värvis siin ühte ...

Psalmide raamatu ajalugu

Psalmide raamat on nagu kaasaegsed lauluraamatudki läbinud mitu etappi, mille käigus on psalme ja nende järjekorda muudetud. Juutlik traditsioon on Taavetit psalmide raamatu kirjutajana esile tõstnud. Vana judaistlik psalmikommentaar Midrash Tehillim kirjeldab psalmide teket järgmiselt: «Mooses andis Iisraelile viis seaduseraamatut ja Taavet andis viis psalmide raamatut». Jutt viiest psalmide raamatust viitab ka Soome kiriku 1992. aasta piiblitõlkes kasutatud viisile jagada ...

Harald Põld – tõeline luterlane

Augusti keskel ilmus kordustrükis õpetaja Harald Põllu (1874–1939) raamat «Luterlusest» (144 lehekülge). Raamatu toimetas Arne Hiob, kes on kirjutanud ka ülevaate Põllu eluloost ning lisanud mitmeid tekste Põllu teoloogiliste vaadete avamiseks. Raamat anti esmakordselt välja 1936. aastal pealkirja all «Luteriusu alustest ja tunnustest». Harald Põld oli mitmekülgne vaimulik. Aastatel 1906–1938 – 32 aastat – teenis ta Kose kogudust, oli kaheksa aastat Ida-Harju praostkonna ...

Palve

Kõigeväelise Jumala ainusündinud Poeg! Sinu saadik on igaüks, kes usub, igaüks, kes usub Sinu päästvasse armu ja mõõtmatusse halastusse! Kes usub, et Sina muudad ka kivid elavaks ja avad meilegi taevaste õuede kaunidust ja rõõmu. Seepärast olgu meie usk Sinusse ikka tuline ja elav, et mitte ükski müür seda piirata ei saaks, mida ikka ju enda piiratuses rajada püüame! Sinu arm olgu üle kõikide usklike! Mikk Leedjärv

Issanda saadikute väärikus

Lasting,Arvo

Jh 13:16–20 Tänavu tõstab kirikukalender tihti esile Piibli tekste, kus meid õpetatakse teenima. Kirjakohti, kus õpetatakse ennekõike meie kiriku teenijaid, vaimulikke; kus Jeesus juhendab just oma kahtteist jüngrit. Ka tänases kirjakohas veedab Jeesus suure neljapäeva õhtut koos oma kaheteistkümne jüngriga enne suure reede ristisurma ja annab neile kõige tähtsamad juhised. Just neile kaheteistkümnele jüngrile, kellest peatselt saavad apostlid, koguduste juhid, õpetajad ja ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, et meid aidata ja anda meile elu mõte ja siht. Täname, et on olnud inimesi, kes on meile seda sõnumit kuulutanud. Ole ligi neile, kelle elus on ebakindlus ning puudub elu mõte ja siht. Aita meil olla raskuses olijatele abiks ja hea sõnumi kandjaks siin maailmas. Aamen.

Jeesuse saadikud

Iga inimese tee Jumala ja usu juurde on erinev. Jumal kutsub igaüht omal viisil. Kuid tavaline on, et inimene saab esimest korda kuulda sõnumit Jumalast teise inimese vahendusel. Nii on kaasinimene meile olnud Jumala saadikuks, kes on kutsunud kirikusse, kõnelnud meile Jumala sõnast, teinud hea teo, pidanud kirikus hea kõne või ulatanud vaimuliku raamatu ja Piibli. Nii on läbi ajaloo Jumala sõnum jõudnud teiste inimesteni kaasinimeste vahendusel. Selles sõnumis on kõnelnud ...

Alati hea kingiidee – Eesti Kiriku kinkekaart

Parim kink heale sõbrale, pereliikmele või tublile koguduse töötegijale on ajalehe EESTI KIRIK tellimus kas aastaks või lühemaks ajaks. Kauni kinkekaardiga saate sellest teada anda inimesele, keda soovite ajalehe tellimusega rõõmustada. Kinkekaart on tasuta, maksta tuleb lehe tellimuse eest. Kingisoovi korral vormistame toimetuses tellimuse ja saadame arve. Kinkekaardi saadame samuti postiga kingituse tegija aadressile, siis saate selle sobival hetkel kingituse saajale üle ...

Vakantne Käsmu koguduse ametikoht

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Käsmu koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldused esitada peapiiskopi nimele 21. oktoobriks. Infot saab Viru praostkonna praostilt Tauno Toompuult, tel 529 0651.