Lehenumber » Väljaanded » 12. august 2015 Nr 31

Salme Raatma perele ja kirjandusele elatud elu 1. osa

1. Salme Raatma elas meie keskel aastatel 1915–2008. Kodutalus oli komme iga lapse sünni puhul istutada nimeline õunapuu. Kümmekond aastat hiljem hakati ehitama uut eluhoonet ja Salme puu istutati teise kohta. Salme nägi selles ettekuulutust pagulaspõlvele. Salme Raatma, enne nimede eestistamist aastani 1935 Rosenberg, sündis Viljandimaal Helme vallas Liinakülas Aindujaagu talu peremehe tütrena. Õppis Helmes ja Tõrvas ning 1933–1938 Tartu ülikoolis kunstiajalugu, kirjandust ...

Teise Moosese raamatu sõnum

Michelangelo «Mooses». 1513–1515; marmor, kõrgus 235 cm. Rooma Püha Peetruse kirik. Repro Egiptusest pääsemine on üks Vana Testamendi olulisematest Jumala päästetegudest, kui mitte kõige olulisem. Teine Moosese raamat kõneleb sellest, kuidas Jumal juhib ja kannab hoolt. Issand kuuleb oma rahva ahastushüüdeid Egiptuse orjuses ja päästab enda omad. Teises Moosese raamatus räägitakse, kuidas Jumal annab ämmaemandate tööle õnnistuse ja kuidas iisraellased tugevnevad. Mooses jääb ...

Palve

Ma vaatan Sind, Issand, maailma valgusena, ristilööduna, ennast ise alandanuna. Ma vaatan Sind, Issand, ja näen, Su armastust peetakse allajäämiseks, Su võitu kaotuseks ja ülestõusmist pettuseks. Ma vaatan Sind, Issand, ja mõistan: valgust saab jagada üksnes see, kes iseendast loobub, säravalt põledes aatomhaaval hajub, kuni järele jääb mälestus – ere, säästmatu, eluandev.

Oleme loodud heade tegude tegemiseks

Aus, Jaak

Mt 23:1–12 Olen Soomes näinud kiriku ukse ees ajaloolisi jalapakke. Sinna pandi normide ja seaduste vastu eksinud inimene häbiposti. Kuna kirik oli kõige käidavam koht, siis oli ilmselt see paik õigustatud. Üks soome vaimulik, kellelt asja kohta uurisin, kõneles, et mingil ajal viidi need pakud kirikute juurest turuplatsidele, sest turul käis rohkem rahvast kui kirikus. Nüüd on need toodud tagasi kui eksponaadid. Meile tuleb ilmselt meelde Tallinna raekojaesine plats ja ...

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et võime alati Sinu ette tulla ja palvetades oma elule mõelda. Anna andeks kõik vead, mida oleme teinud. Anna andeks, et me pole suutnud elada Sinu sõna kohaselt ning et meie elus on liigselt enesekesksust ja kõrkust. Aita meil armastada Sind ja ligimest. Anna meile Püha Vaimu, et võiksime muuta elu paremaks. Aamen.

Enese läbikatsumine

Eestlastele on omane oma rahva võrdlemine teiste rahvastega. Sellise võrdlemise taustal on alati soov olla teistest parem ja edukam. Suurt rõõmu valmistab meie inimesele see, kui meie majandusareng on kiirem kui naabritel või tööpuudus väiksem. Sellise rahvusliku võrdlemisega kaasneb omajagu uhkustki. Pühapäeva teema kutsub meid võrdlema sellega, mida Jumal meilt ootab. See võrdlus pole enam nii lihtne, sest end Jumala ees läbi katsudes märkame paratamatult ka oma puudusi ...

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond kutsub õppima kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 aastat), C-kursusele (õppeaeg 2 aastat, eeldus D-kursuse läbimine) ja eelkursusele (õppeaeg 1 aasta). Kursuste lõpetanud saavad taotleda vastavalt kirikumuusiku D- või C-kutsekategooriat. Oodatud on muusikud, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi oreli- ja klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes. Õppeaastas on 10 ...

Vakantne Tapa koguduse õpetaja ametikoht

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Tapa koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. septembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: Tapa koguduse hooldajaõpetaja Tõnu Linnasmäe, tel 5647 1859. E-post: tonu.linnasmae@eelk.ee

Hingehoiukoolitus

Usuteaduse instituut kutsub vaimulikke, hingehoidjaid ja koguduste töötegijaid 30. septembril koolitusele «Hingehoiu psühholoogia». Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Käsitlemist leiavad neli teemat: hingehoidliku probleemi psühholoogia; hingehoidliku probleemi lahendamine hingehoidlikus vestluses; probleemide tekkimine ja lahendamine pikaajalises hingehoidlikus suhtes; Piibli kasutamise hingehoidlik metoodika. Koolituse meetodiks on rühmaarutelu, ...

Soome piiblikooli

Karkku piiblikool Soomes kutsub ka sel sügisel kahte eestimaalast piiblikursusele 31. augustist 27. novembrini. Kursuse juhtlause on «Meil on lunastus». Piibliraamatuid uurides veedetakse tööpäeviti kokku 300 tundi. Õppemaks, toit ja majutus on Eestist tulijaile tasuta; transport tuleb maksta ise. Õpe käib soome keeles, eksameid ega teste ei ole. Järgmine võimalus kursusel osaleda on 1.02.–29.04.2016. Kandideerimiseks võtke ühendust Misjonikeskusega.

Noorte piibli- ja misjonikursus alustab septembris

Viiendat korda toimuv kursus viiakse seekord läbi Põltsamaa kiriklas. Kursus on mõeldud 18–30aastastele noortele, keda huvitab kristliku usu tähendus elule ja tervikpildi kujundamine Piiblist. Kokku saadakse septembrist 2015 kuni maini 2016 kord kuus reedest pühapäevani. Õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning palveosaduses. Lisanduvad kodused ülesanded ja praktika koguduses. Huvilisel saata enda lühitutvustus (kes, kust kogudusest, vanus, miks soovid kursusel ...

Kogudusekooli juhendajate õppepäevad

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäevad toimuvad 26. septembril ja 21. novembril kell 9.30–17 toomkirikus Tallinnas (Toom-Kooli 6). Kogudusekool «Kasvuaeg» aitab sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonnas. Programmi mooduleid saab mitut moodi kombineerida näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks. Misjonikeskus korraldab «Kasvuaja» juhendajate õppepäevi, kuhu on oodatud need, kes soovivad ...

Hans Wühneri päev

V Hans Wühneri päeva peetakse 16. augustil Nõo kihelkonnas. Kell 11 armulauaga jumalateenistus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus (Tartu tn 2, Nõo). Jutlustab koguduseõpetaja Mart Jaanson. Kell 14 esinevad Keeri külas perekond Kuusiku taluõuel koorid, peetakse päevakohaseid kõnesid ja pakutakse kehakinnitust. Kell 17 Nõo kalmistul Hans Wühneri haual mälestusküünla süütamine. Üritused on tasuta ja kõik huvilised on lahkesti oodatud. Info koguduse õpetajalt tel 5661 1443 ja ...

Leerilaager intellektipuudega noortele

Sügisel toimub Talu laagrikeskuses leerilaager intellektipuudega noortele. Laager on plaanis korraldada kahel nädalavahetusel: 11.–13. septembrini ja 9.–11. oktoobrini, et saaksid osaleda ka tugiisikutena pereliikmed ja samuti need noored, kes käivad tööl. Osavõtutasu ei ole, kuid oma osalemisest palun teada anda hiljemalt 24. augustiks kas meiliga tiina.ool@eelk.ee või telefonil 5342 7096 (Tiina Ool). Kui teie koguduste piirkonnas elab intellektipuudega noori, jagage ...

Kontserdid Eestimaa kirikutes

15.8. kl 18 Tartu Maarja kirikus heategevuskontsert, millega kogutakse annetusi kiriku taastamise heaks. Kontsert kannab pealkirja «Magnificat. Kõndides Jumala poole nagu Maarja». 15.8. kl 14 Viljandi Jaani kirikus esitab duett Klassika aegumatut Neitsi Maarjale pühendatud muusikat itaalia heliloojate sulest. Orelil Tuuliki Jürjo. 18.8. kl 21 Tartu Jaani kirikus Robert Jürjendal. 21.8. kl 19 Audru kirikus Henry Laksi autorikontsert. 27.8. kl 19 Tartu Jaani kirikus Birgit ...