Slava Ukraine

Lehenumber 1. juuli 2015 Nr 29 Archives - Eesti Kirik

EK lisaleht “Maarjamaa – Isa maa”

maarjamaa

  EK lisaleht "Maarjamaa - Isa maa" pdf formaadis

Teostunud unistus orelist

Mustvee kirikus on nüüd Soome Joutjärvi kiriku orelist ümber ehitatud 24 registri ja kahe manuaaliga kontsertpill. KÄtlin Liimets 27. juunil pühitses peapiiskop Urmas Viilma Mustvee kirikus Soome Joutjärvi kiriku orelist ümber ehitatud 24 registri ja kahe manuaaliga kontsertpilli. Orelimeister Olev Kents räägib veidi väsinult, ent silmanähtavalt õnnelikult, et kui ta 2013. aasta sügisel sai teate, et Soome Joutjärvi kiriku orelile otsitakse uut kodu, siis meenus talle Eenok ...

Urvaste kiriku ümbruses peeti lastelaagrit

Võru praostkonna lastelaagri esimene piiblitund Tamme-Lauri tamme juures. Ave Kägo Lastelaager on üks olulisematest ühisüritustest Võru praostkonnas. Juba kuuendat aastat kogunes pühapäevakoolipere kolmeks päevaks Urvastesse. Laagri teema oli «Jeesuse elu» ning selle põhikorraldaja Urvaste kogudus, abiks ka pühapäevakooliõpetajad, koguduste õpetajad ja vabatahtlikud. Laagris oli lapsi vanuses 2–16 aastat – kokku 53 – Kambja, Kanepi, Pindi, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste ...

Issand on Eesti rahva tugevus

Laulik ütleb (Ps 20:8), et «ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime». Samasuguse dilemma ees on seisnud ka hilisemad rahvad. President Toomas Hendrik Ilves julgustas võidupüha kõnes kuulajaid: «NATO toimib, NATO reageerib ja Eesti on seetõttu kaitstud.» Need sõnad kõlavad sarnaselt pealkirjaga, mis ulatus üle lehekülje, kui Postimees avaldas Eesti Vabariigi peaministri Kaarel Eenpalu kõne: «Eesti seisukord rahvusvaheliselt on kindel. ...

Elu osaduses

Põder_Kadri Eliisabet2015

Jaanipäevaeelsel nädalal toimus Genfis Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu korraline istung, millest nõunikuna osa võtsin. Igal aastal kogunevad liikmeskirikute esindajad, et anda hinnang möödunud aasta tegevusele, arutada tulevikuplaane ning langetada nende teostamiseks vajalikke otsuseid. Sõltuvalt külaliste, vaatlejate ja võõrustajate arvust on kokkutulnuid ligikaudu 150. Nõukogu liikmeskond on väga kirju nii traditsioonide, ametite kui vanuse poolest ja äratab imestust, ...

Sõnadesse suletud Jumal

jaanus kangur_2014 copy

Kultuuridel ja religioonidel on erinev suhtumine sõnadesse. On neid, kus sõnad on üsna juhusliku iseloomu ja kontekstuaalse tähendusega. Viibides välitöödel Yapi saarel (Mikroneesias), leidsin, et seal elavad inimesed suhtuvad meist üsna erinevalt sõnade tõesusesse. Sõnad peavad vastama teatud sotsiaalsetele kokkulepetele: palvele tuleb vastata jaatavalt, ehkki see ei tähenda, et palve täidetakse; lugu peab olema värvikate detailidega, faktidele vastavus pole oluline. ...

Ajalooline juuni

Kaunis suvekuu pakub juba sajandeid tähtpäevi, mis on mõjutanud terve riigi või kogunisti riikide ajalugu. Meenutagem Ristijat Johannest, apostleid Peetrust ja Paulust – nendele pühendatud päev oli üleeile –, Eesti lipu päeva, võidupüha või sügava kurbusega täidetud leinapäeva, 21. juuni riigipööret 1940. Paljud olulised sündmused on nii või teisiti mõjutanud meie elu ja saatust. Nii mõnigi kirik Eestimaal on pühitsetud Ristijale Johannesele, ka 29. juunil kümme aastat ...

Toetame annetusega kiriku­päeva ja laulupeo läbiviimist

Armsad vaimulikud, koguduste ja allasutuste juhid! Luteri kiriku sõnakuulutuse üheks oluliseks osaks on muusika ühes selles sisalduva sõnumiga. Nõnda on ka Maarjamaa 800. aastapäevale pühendatud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu pealkirjaga «Maarjamaa – Isa maa» meie kõigi usuline meeleavaldus, avalik evangeeliumikuulutus usust võõranduvas ja kaugenevas ühiskonnas. Ühtlasi on see tunnistus Kristuse kiriku elavast ja jätkuvalt aktiivsest tööst Eestimaal. Palun teid ...

Paremate valikute vabadus

Pärast aktust väljuvad peahoonest usuteaduse magister Kalle Rebane, prof Tarmo Kulmar ja taamal peapiiskop Urmas Viilma. Kätlin Liimets Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetas 22 üliõpilast: magistriõppe usuteaduse eriala 2, religiooniuuringute eriala 7 ja bakalaureuseõppe usuteaduse eriala 13 õppurit. Peahoone lippude ja lilledega ehitud aulas pärast ühist hümnilaulmist aktust sisse juhatades ütles usuteaduskonna dekaan prof Riho Altnurme, et lõpetamine ei tähenda, et ...

Usuteaduse instituudil oli edukas õppeaasta

Ühisel lõpupildil on rõõmsalt koos instituudi lõpetajad, õpetajad ja sõbrad. Tiiu Pikkur EELK Usuteaduse Instituudi lõpuaktusel 19. juunil võidi rõõmuga õppeaastale tagasi vaadata – töökas aasta andis häid tulemusi. Instituudi kraadiõppes lõpetajaid oli kokku 17: usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes kuus (Katri Aaslav-Tepandi, Heidi Reimann, mõlemad cum laude, Kai Jõemets, Katrin Viires, Kristi Nõmm, Timo Švedko), usuteaduse magistriõppes neli (Urmas Karileet cum laude, Joel ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Väljasõiduistung toimus 16. juunil Talu laagrikeskuses. Enne seda külastati Harkujärve kogukonnakirikut. Istungil oli ühe päevakorrapunktina arutlusel ka pagulasküsimus. Seoses sellega saatis konsistoorium siseministrile kirja, milles väljendatakse EELK soovi koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega aidata oma võimaluste ja kompetentsi piires kaasa pagulaste vastuvõtmisele ja nende tuleviku korraldamisele Eestis. EELK koostöömedali saab ...

Mai Mänd: tahaks mõnikord orelit mängida lihtsalt endale

Persooniloo kirjutamist võiks ju alustada tavapäraselt: kus isik sündis, kus õppis, kes olid ta vanemad jne. Mai Männist juttu kirjutades mõtlesin, et alustaks hoopis teistmoodi. Paneks esmalt kirja selle esimese mõtte, mis pähe tuleb, kui Mai peale mõelda. Olgu siiski alustuseks öeldud, et Mai Mänd on kõige muu kõrvalt peaaegu 44 aastat töötanud Hageri koguduse organistina. Esimene mõte, mis seoses Maiga meelde tuleb, on lapsepõlves nähtud käsitsi kirjutatud noodid. Need ...

Pühapäevakool töötab jälle

Pühapäevakoolilaste laagris osalejad kostitasid end jäätisega meeste tantsupeol Rakveres. Erakogu Tapa Jakobi koguduse pühapäevakool lõpetas esimese õppeaasta Pariisi puhkekülas. Kõik sai alguse sellest, et õpetaja Tauno Kiburi sõbrad Soomest Kitee evangeelsest rahvakoolist ulatasid oma abikäe Tapa kogudusele lasteasutuste töötajate koolitamiseks laste eetika ja kristlike põhiväärtuste vaimus kasvatamise teemal. Sealt hakkas idanema ka mõte, et koguduse juures peaks taas ...

Lõpetas hingehoidjate kursus

Hingehoidjate kursuse lõpetanud Tartu raekoja ees. Erakogu 6. juunil anti üle tunnistused hingehoidjatele, kes alustasid ühist teekonda 2014. aasta oktoobris Naatan Haameri ja Kerstin Kase juhitud hingehoiu baaskursusel. Kursuse lõputöödest keskendus suurem osa uurimustele, mis tõid selgelt välja Eesti ühiskonna vajadust hingehoiu teenuse järele ning ka kurva tõdemuse, et suur osa intervjueeritavatest ei ole varasemalt teadnud võimalusest oma rasketel eluhetkedel hingehoidja ...

Saalomoni ja Seeba kuninganna lugu

kuningate_ylevus

Johannes Esto Ühingu Kirjastuselt ilmus Kalle Kasemaa vanaetioopia keelest tõlgitud raamat Kebra Nagast ehk «Kuningate ülevus». 13. sajandi lõpust pärinev Etioopia rahvuseepos on üks omapärasemaid piibliloo (1Kn 10) töötlusi, mille eesmärgiks oli tugevdada 1270. a Etioopia troonile saanud «Saalomoni dünastia» positsioone. Lugu räägib Etioopia kuningatari reisist Jeruusalemma kuninga Saalomoni juurde, neitsiliku kuningatari võrgutamisest Saalomoni poolt, poja sünnist, ...