Lehenumber » Väljaanded » 3. juuni 2015 Nr 25

Uuringu «Elust, usust ja usuelust» tulemuste tutvustamine

Rahvusraamatukogu kuppelsaalis toimuval pressikonverentsil tutvustatakse 15. juunil kell 11 uuringu «Elust, usust ja usuelust» tulemusi.

Õnnitleme

Joona Matias Toivanen 4. juunil – 31 Enn Kivinurm, diakonõpetaja emeeritus 5. juunil – 73 Markus Haamer, abipraost 6. juunil – 48 Kaido Soom, dr 7. juunil – 43 Merike Schümers-Paas 8. juunil – 43 Ants Tooming, praost 9. juunil – 50 Ordinatsioonitähtpäev 4. juunil – 14 Moonika Tali, diakon 5. juunil – 27 Hannele Päiviö, dr 5. juunil – 11 Mait Mölder (preestriordinatsioon 05.06.2007) Kätlin Liimets, diakon 5. juunil – 10 Eve Kruus (05.06.2007) 6. juunil ...