Lehenumber » Väljaanded » 27. mai 2015 Nr 24

Lõuna piirkonnal oma piiskop

Teisel nelipühal, 25. mail seati Tartu Pauluse kirikus ametisse lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Tartu Pauluse kiriku tiibhoonesse kogunenud vaimulikud said enne teenistuse algust osa kohaliku praosti Ants Toominga tänusõnadest aastaid praostkonda juhtinud Joel Luhametsale. Kingitusena anti üle piiskopi vapikilp, millel ristatud mõõk ja võti, apostlite Pauluse ja Peetruse atribuudid. Vapikilp sai kohe väärika koha protsessioonis, milles osales üle poolesaja enamasti ...

Petseri kirikuaias tegid vabatahtlikud hooldustöid

Looduse Omnibuss ja Fenno-Ugria Asutus korraldasid ühisretke Venemaa alale vanale Setomaale. Juba traditsiooniks saanud ühisretkede eesmärgiks on tutvustada soome-ugri rahvaid. Seekordne reis oli pühendatud setodele. Petseris tehti talgud luteri surnuaial ja Peetri kiriku juures. Koguduse hooldajaõpetaja Andres Mäevere sõnul toimetas tol päeval ümber kiriku umbes poolsada inimest. «Riisuti risu ja lehti, võeti kiriku ümbert võsa maha ning tassiti hunnikusse. Petseri ...

Ilumäe kabeli altaripiire on kohal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ilumäe kabeli ajalooline altaripiire (fotol) on endises ilus taastatud. Altaripiirde restaureerimine ja taaspaigaldamine sai teoks tänu Vihula valla toetusele ja seitsmekümnele hooandjale, kes läbi internetikeskkonna meie projekti toetasid. Altaripiirde restaureerimisel asendati hävinenud detailid nii oskuslikult, et jätkukohti on võimalik märgata vaid tähelepanelikul uurimisel. Nii Ilumäe kogudus kui ka Lääne-Virumaa muinsuskaitseinspektor Mirjam Abel tunnustasid OÜ ...

Ehituskivide kiituseks

Kuidas te suhtute klotsidesse? Minu põlvkond ilmselt mäletab veel omaaegseid puidust klotse, kus tähed ja numbrid peal. Nendega sai sõnu kokku kirjutada ja arvutamist õppida ning oli tore mängida ka siis, kui neid enam selleks otstarbeks tegelikult vaja polnudki. Lapsed on ju loomingulised, nad leiutavad kõikvõimalikke kujundeid, mänge ja uudset nimetut. Nüüd on tänu kohalikele firmadele taolised klotsid jälle tagasi tulnud, ehkki, pean möönma, uuemat põlvkonda nad nii ei ...

Raamatu head read

Semm,Sirje

Püha Jüri päev on ka raamatu ja roosi päev, raamatupüha. Päeva tähistamine saanud alguse Kataloonias 1920ndail, kus inimesed sel päeval vahetasid raamatuid. Teise versiooni kohaselt pärineb päeva idee Barcelona raamatukaupmehelt, kes raamatumüügi suurendamiseks soovitas, et sel päeval võiks iga mees kinkida naisele roosi ja naine mehele raamatu. 1995. aasta 15. novembril kuulutas UNESCO 23. aprilli rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste päevaks. Eestisse jõudis raamatu ja ...

Lugejate kirjad

Perekonna traditsiooni ja pärimust kandes Üldiselt katoliiklikul Baierimaal pole luterlasi kunagi liialt palju olnud. Regensburgi linna kõige tähtsam luterlik kirik on Kolm­ainukirik (Dreieinigkeitskirche), mis ehitati esimese uue luterliku kirikuna Baierimaal aastail 1627–1631. Kolmainukiriku hea haldjas on emeriitõpetaja dr Gustav Siegfried Rosen­stein (snd 1941). Ilmunud on palju mälestusi, mis meenutavad seitsme aastakümne taguseid aegu ja eestlaste põgenemist ...

Vähem poliitikat!

Nelipüha tähistamisel tõstetakse ikka esile kristlaste ühtsuse teema. Ilusaks tavaks on saanud sel puhul korraldada oikumeenilisi jumalateenistusi. Ent näib, et konfessioonidevahelistest erimeelsustest märksa rohkem lõhuvad kristlastevahelist osadust tänapäeval ühiskondlikud ja poliitilised küsimused. Kirikuinimeste seaski on ju neid, kes oma poliitilisi vaateid kirglikult kuulutavad – kui mitte kantslist, siis vähemalt kirikukohvi ajal või muidugi internetis. Mõnikord ...

Kirikuvalitsus arutas põgenike küsimust

Konsistooriumi aruteluistungil käsitleti kiriku suhtumist Vahemere põgenike probleemi. Peapiiskop Urmas Viilma andis ülevaate Norras Trondheimis toimunud Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikujuhtide konsultatsioonil vastuvõetud deklaratsioonist, milles kutsutakse liikmeskirikuid üles toetama oma asukohariikide valitsusi põgenikeprobleemi lahendamisel. Diakoonia- ja ühiskonnatöö eest vastutav assessor Ove Sander rõhutas, et kiriku olemusse kuulub abivajajate igakülgne ...

Kiriku sünnipäeval

Aastatega traditsiooniks saanud kombel tänas EELK oma tublisid töötegijaid, vabatahtlikke, kaastöölisi ja toetajaid esimese nelipüha tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. «See ei ole tavaline päev, see on Issanda päev,» rõhutas oma kõnes peapiiskop Urmas Viilma, üteldes suvistepühakogudusele tere tulemast kaskedega ehitud kirikus, kus punased kirikutekstiilid toonitasid päeva eripära. Kinnitades, et alates esimesest nelipühast ei ole maailm enam endine, ...

Otsused

Konsistooriumi istungil EELK kirikuseadustiku § 63 lõike 2 alusel tegi konsistoorium otsuse piiskoppide piirkondade määramisest. Põhja piirkonna piiskop Einar Soone – Tallinna praostkond, Ida-Harju praostkond, Järva praostkond ja Viru praostkond. Asukohalinn Tallinn. Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets – Tartu praostkond, Viljandi praostkond, Võru praostkond, Valga praostkond, Pärnu praostkond ja Saarte praostkond. Asukohalinn Tartu. Lääne piirkonna piiskop Tiit Salumäe – ...

Teejuht akadeemilisel teel: Randar Tasmuth 60

Kuulsin esimest korda Randar Tasmuthi nime oma ema suust, kes tundis tema kirikuõpetajast isa Rene Tasmuthit. Randar Tasmuthit nägin ma aga esmakordselt 1990. a paiku EELK Usuteaduse Instituudis, kus kuulasin tollal vabakuulajana mind huvitavaid loenguid ja plaanisin alustada kohe pärast keskkooli lõpetamist teoloogiaõpinguid. Randar Tasmuth oli tollal just lõpetanud (või kohe lõpetamas) diplomiõpinguid Helsingi ülikoolis, mis on piibliteaduste alal kuni siiani üks ...

Kodu kaunistades saab toetada oreliehitust

Taevaminemispüha eelsel kolmapäeval oli Viimsi kirikus tavatu üritus – toimus kunstioksjon. Teadupärast on Viimsi Püha Jaakobi kirikus korraldatud pidevalt kunstinäitusi ja seoses sooviga saada kiriku pühitsemise 10. aastapäevaks pühakotta orel pöörduti näitustel oma töid eksponeerinud autorite poole annetuspalvega. Ilus mõte leidis kunstnikelt heakskiidu ja nii annetasid nad kokku 19 tööd, mis kunstnike määratud alghinnaga oksjonil kaubaks läksid. Siiski ütleb koguduse ...

Palverännutee kaardirakendus on tehtud

Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostöös on valminud Maarjamaa ühest otsast teise kulgeva palverännutee kaardirakendus, mille leiab aadressilt maaamet.maps.arcgis.com. Kaardirakendus kuvab palverännuteele jäävaid punkte koos kirjeldusega, millega see või teine koht aja- või kultuuriloos eristub ja tähelepanuväärne on. Samuti on ära toodud soovituslikud marsruudid, kuidas valitud sihtpunkti praktiliselt kohale jõuda. Teekond algab Tallinnas Piritalt ja kulgeb läbi ...

Rahvusvaheline kristlik meedialaager Venemaal

Järjekordne kristlike noorte meedialaager leidis seekord aset Püha Maria Ingeri kirikus Peterburi kesklinnas. 14.–17. maini Venemaal toimunud laagrist võtsid osa noored Eesti Plussmeedia tiimist ning Soome Nuotta meeskonnast. Kahjuks oli sel korral vene noori Võbori tiimist väga vähe. Kuid see ei takistanud noortel tegemast suurepärast meediatööd. Meedialaagris veedetud aja jooksul õpiti tegema reklaamklippe, kasutama erinevaid programme filmi kokkumonteerimiseks, ...

Uurimus protestantiseerijast tõi auhinna

Teoloogiadoktor Piret Lotman pälvis oma eelmisel aastal Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste sarjas ilmunud monograafiaga «Heinrich Stahli elu ja looming» ajalookirjanduse aastapreemia. Žürii hinnangul on tegemist suurepärase akadeemilise uurimusega, mis võtab kokku autori aastakümnete jooksul tehtud töö. Piret Lotmani lähtepositsioon Heinrich Stahliga tegelemiseks ei olnud arvustajate meelest kerge, sest varasemad uurijad on keele- ja kirikumehele omistanud mitmeid ...