Slava Ukraine

Lehenumber 20. mai 2015 Nr 23/24 Archives - Eesti Kirik

Palvega mööda teed ja läbi elu

Haapsalu Jaani kirikus: piiskop Tiit Salumäe ja palvepäeva korraldaja, Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel Engman. Liina Raudvassar Ka Eestis on palverännukultuur uuesti jõudsalt elustumas, kuid selle sisu ja vorm on muutunud, räägiti 16. mail Haapsalu Jaani kirikus palverännupäeva konverentsil. Kuivõrd saab palverännu puhul kõnelda kiiresti arenevast turismiharust? Kuidas võib religioosne mõõde teel olles olmeküsimustesse lahustuda? Miks eeldab arenev trend uue taristu ...

Head asjad mõjutavad meie elu

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere korraldas noore mehena sügaval nõukogude ajal kirikutes muusikaõhtuid ning organiseeris vaimuliku lektüüri paljundamist ja levitamist. Kirik tänab ja tunnustab teda EELK Teeneteristi II järgu ordeniga. «See on väga kõrge ning täiesti ootamatu ja selle tõttu eriti liigutav tunnustus mu panuse eest, mis suurelt jaolt sündis 30–40 aasta eest ning millega oli kursis vaid väike ring inimesi,» räägib Tarmo Soomere Eesti Kirikule ...

Tänujumalateenistus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab oma tublisid töötegijaid ja kaastöölisi Teeneteristi ordenite ja aukirjadega tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus nelipühal, 24. mail kell 17. Pärast jumalateenistust on kirikus kaetud kohvilaud. Kiriku uksed on avatud kõigile.

Pinnapealsuse pingeväli

«Ma arvan, et see juhtub selle pärast, et me kõik võitleme vähemalt kolmel erineval rindel ja kaotame aeg-ajalt asjadest ülevaate. Vähemalt minuga läheb nii.» Sellise siira arvamuse kirjutas mulle hiljuti üks vaimulik. Olin pika aja jooksul mitmes kirjas palunud mõnel vaimulikul mulle paarile konkreetsele küsimusele vastata, kuid vastuseid ei tulnud. Tundub, et tal on õigus. Seda kõike, mida me teeme, saab liiga palju ja pinnapealsus muutub tasapisi normiks. Üle ...

Õnnistavate käte all

Leevi Reinaru

Kevad, sinu lävel seistes aimab Looja suurust hing, sest et meie keeldes, kästes ei veel muutu loodusring. Laulusalm räägib meile kevadest, inimese kätetööst ja Jumala asendamatust osast meie igapäevases elus. Üks on selge: külvata tuleb, siis on ka sügisel midagi põllult oodata. Külvitöö kogudustes vajab tegijaid. Rõõm oli eelmisel pühapäeval, 17. mail õnnistada noori piibli- ja misjonikursuse lõpetajaid. Kümme noort olid koos käinud üheksal nädalalõpul ning selle aja ...

Lugejate kirjad

Vihmane neljapäev Järvamaal Rakvere Kolmainu koguduse nõukogu eesotsas õpetaja Tauno Toompuuga korraldas oma truudele kirikulistele ekskursiooni Järvamaale. Sõit sai teoks maikuu esimesel neljapäeval. Esimese peatuse tegime Tapa Jakobi kirikus. Õpetaja Tauno Kibur rääkis ekskursantidele kiriku ajaloost palju huvitavat, kuid eriti üllatas meid vaimuliku taevalik hääl, mis tundus lausa teispoolsusest tulevat. Järgmiseks peatuspaigaks oli Ambla Maarja kirik. Mitmedki meist ...

Kirikust kirikuni

Seoses töökohustustega pakkus möödunud nädal võimalusi linnast looduse rüppe jõuda. Mitmel puhul jätsin auto teepeenrale seisma, et vaadata lähemalt ilu, mida iga kevad meile toob. Issand, ära lase mu meeltel kalgistuda ja luba lapsemeelselt olla vaimustuses sellest imest, tundsin sundi palveks. Ernst Enno «Rändaja õhtulaulu» Anne Maasiku esituses kuulates olin teel Haapsalusse palverännu päevale, kui mõte vormis lihtsa kreedo: elu ongi palverännak. Hommikuvalgus pole ...

Lihtsalt üks pühapäev

Kursi kiriku altari ees: (paremalt) Anneli Rätsep, Rait Rätsep, õpetaja Kristjan Luhamets, Ainar Siht, Reelika Kask, Melany Siht ja Marta-Maria Reedi. Sirje Semm On pühapäevi, kui kiriku kuulutusest võib osa saada hommikust õhtuni. Pühapäevahommikuti löövad kirikukellad linnades enamasti kell 10, maal kell 11 või siis hoopis pärastlõunal, kui õpetajal on mitu kogudust teenida. Ülestõusmisaja 7. pühapäeva hommikul kell 11 helisesid kellad Kambjas, kus koos õpetaja Andrus ...

Riik ja EELK teevad ühiseid jõupingutusi Narva kiriku päästmiseks

EELK ja vabariigi valitsuse ühiskomisjoni ettepanek on, et Narva Aleksandri kirik peab jääma avatuks ja avalikku kasutusse. Arhiiv 6. mail toimus valitsuse ja EELK koostöö arendamiseks moodustatud valitsuskomisjoni järjekordne koosolek. Koosolekut juhatanud peapiiskop Urmas Viilma oli komisjoni kaasesimehe rollis esmakordselt. Teiseks kaasesimeheks on ametikohajärgselt siseminister Hanno Pevkur. Siseministeeriumi haldusalas Tõsi, nagu minister koosolekul ka märkis, uue ...

Lühiuudised

Toomet_abik copy

Jagati toetus laste-, noorte- ja perelaagritele Luterliku Maailmaliidu poolt toetatud Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) laagrifondi, mille suurus sel aastal on 1000 eurot, laekus 11 taotlust kokku 3050 eurole. LNÜ juhatus otsustas rahuldada kuus taotlust: Lääne-Harju praostkonna lastelaager «Kes on minu ligimene?», isade ja poegade laager, Viru praostkonna lastelaager Kärus, vaimupuudega laste ja noorte laager, Võru praostkonna lastelaager «Jeesuse elu» ja kirikunoorte ...

Muusikal on võimas vägi, kinnitab organist

Nadežda Maran läks veerand sajandit tagasi Järva-Jaani organistiks ja jäigi sinna. Katrin-Helena Melder Järva-Jaanis on kolmekümne aasta ringis jumalateenistustel kaasa teeninud Nadežda Maran (50), kes peab oluliseks elu Loojaga ja looduga. Nadežda Maran on päritolult Siberi eestlane, sündinud Omski kandis ja jõudnud Eestisse seitsmeselt. Tema esivanemad rändasid tsaari ajal välja, juba Nadežda vanaema sündis kaugel Siberis. Aga ajal, mil Nadežda Viljandis elas, sattus ta ...

Riho Terras: usk on väga isiklik asi

Eesti Kaitseväe juhatajat kindralleitnant Riho Terrast autasustatakse nelipühal Tallinna Toomkirikus EELK teeneteristi III järgu ordeniga. Internet On suur au ja meeldiv kohustus osaleda kodukoguduse elus, kinnitab Eesti Kirikule Eesti Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras, Tallinna Toomkoguduse nõukogu liige, kes saab EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Seoses 4.–15. maini kogu Eestit hõlmava suurõppusega Siil oli kaitseväe juhataja Riho Terras tavalisest enam ...

EELK tänab

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. EELK Teeneteristi I järgu ordeni saavad EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad 1. Jaan Jaani, peakaplan. Sündinud 28. mail 1951 Tallinnas. Ordineeritud aseõpetajaks 17.02.1982, antud õpetaja õigused 17.12.1987. On teeninud kogudusi Viru-Nigulas, Kundas, Keilas, Paldiskis, Viimsis, Peterburi Jaanis. Alates 2006. aastast Eesti politsei ...

Reformatsiooni aastapäev elavdab luterlaste ja katoliiklaste dialoogi

Kahe aasta pärast tähistame koos kogu maailma luterlastega 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest. Erinevalt varasematest ümmargustest reformatsioonijuubelitest meenutavad luterlased ja katoliiklased omaaegseid sündmusi seekord ka üheskoos. Muu hulgas on Luterlik Maailmaliit (LML) ja Rooma-Katoliku Kirik avaldanud teemakohase ühisdokumendi «Konfliktist osaduseni». Ehkki selles mööndakse ka kirikutevahelisi erinevusi, rõhutatakse pigem siiski ühisosa otsimise vajadust ...

Usk teeb julgeks ja imed sünnivad

Ametist lahkunud Võru praost Urmas Nagel juhendamas vastvalitud praosti Üllar Salumetsa. Kätlin Liimets Võru praostkonna sinod algas 30. aprillil kevadises päikesesäras jumalateenistusega Räpina kirikus. Sinodikoosolek toimus mõisapargi veerel mõisatalli rajatud Räpina loomemajas. Keskkond oli koduselt inspireeriv: maakiviseintel lapitekid, kaltsuvaibad ja rahvariide motiividega kleidid, nöörile seatud kudumid ja vööpaelad. Võru praostkonna praost Urmas Nagel andis ...