Slava Ukraine

Lehenumber 22. aprill 2015 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Tartu Akadeemilise Meeskoori kontsert

Pauluse kirikus 24. aprill kl 18 kontsert (piletiga): Tartu Akadeemiline Meeskoor, solist Arete Teemets, orelil Urmas ja Pille Taniloo.

Kari ülendas Paides südameid

Kari Antero Tynkkynen on äsja introdutseeritud Paide koguduse õpetajaks. Altaris praost Teet Hanschmidt (vasakult), peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop electus Tiit Salumäe. Rita Puidet Pühapäeval introdutseeris peapiiskop Urmas Viilma Paide kirikus koguduse õpetajaks Kari Antero Tynkkyneni. Refereerides armulauapalvet «Meie ülendame südamed Issanda poole», saame toreda sõnamängu. Alati sõbralik ja heatujuline soome misjonär on oma karjale, kellele pealkirjas viitan, väga ...

Piiskopiks pühitsemise jumalateenistus

Jüripäeval, 23. aprillil kell 16 pühitsetakse Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus piiskopiks õpetaja Joel Luhamets ja õpetaja Tiit Salumäe. Ametisse pühitsemisel annavad mõlemad piiskopi ametivande, mille tekst kiideti heaks EELK piiskopliku nõukogu 11. novembri koosolekul eelmisel aastal. «Ma tõotan elada jumalakartlikult ja ausalt, kristlikus usus kasvada, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida kirikut ja ligimest, olles kõigile heaks ...

Piibliluule nüüd heliplaadil

Nii nagu 2009. aastal ilmunud «Psalmide» trükist, illustreerib ka äsja valminud heliplaati Vive Tolli graafika. Arhiiv Tallinna raamatumessil esitleti Eesti Piibliseltsi ja Raadio 7 ühistööna valminud CD-d «Psalmid», kus luuletaja Indrek Hirv loeb Vana Testamendi Taaveti laule, mis ta koos preester Vello Saloga eesti keelde on seadnud. Esitlusest võtsid osa ka vaimulik ja poeet, et kõnelda piiblitõlkealasest koostööst, mille tulemusel aastatel 2003–2009 valmis psalmide ...

Kui vägivald kolib magamistubadesse

Ei oskagi öelda, kas olen hea vägivalla taluja või mitte. Mul on niipalju vedanud, et kodud, kus olen kasvanud ja elanud, on pakkunud kindlust ja turvatunnet ning kõik see, mida olen tajunud vägivallana, on alanud lävepakust kaugemal. Ja kindlasti olen ma olnud hea põgeneja. Enamasti. Ajakirjanduses tõuseb vägivalla teema esilehekülgedele sageli mõne õõvastava juhtumi läbi. Need lood tunduvad paljudele ennekuulmatud, talumatud ja rasked, pannes küsima, mis on inimeseks ...

Elektidele

Sander, Ove

Ei ole just igapäevane, et meie kirikus seatakse ametisse piiskop. Enamgi veel, selle lehe ilmumisele järgneval päeval oleme tunnistajateks Jumala armule, milles seatakse pühasse ülevaataja ametisse meie vennad Joel ja Tiit. Ühinen paljude õnnitlejatega meie kirikust, sõpruskirikutest ja laiemast üldsusest ning soovin teile mõlemale Jumala armu ja väge, kannatlikkust ja tarkust, pühadust ja püsivust selles kõrges kutses. Tõesti, «kui keegi igatseb ülevaatajaametit, siis ta ...

Koguduse peretöö väljakutsed ja võimalused

TiitusMirjam2015_2

Möödunud nädalavahetusel Tallinnas aset leidnud diakooniakonverentsil keskenduti kiriku peretööle. Aastakümneid on kogudustes tehtud laste- ja noortetööd, viimasel ajal räägime peretööst, mis hõlmab nii lapsi, noori, lastevanemaid kui vanavanemaid – kõige laiemas mõttes perekonda. Kogemus näitab, et sageli osaleb koguduse (pere)töös vaid üks osa perest, enamasti ema ja lapsed. Mis jääb kiriku tegevuses puudu, et ülejäänud pereliikmed veedavad seda aega teisiti? Koguduse ...

Protestimise lainel

Eelmise nädala sündmused Hollandis tõid taas meelde mulluse võitluse Tartu ülikooli reformimise ja sealhulgas usuteaduskonna allesjäämise ümber. Ka Amsterdamis oli päevakorral ülikooli ümberkorraldamine, mis kriitikute hinnangul lähtus pigem majanduslikest kui õppe- ja teadustöö parema korraldamise kaalutlustest. Kui reforme püüti vastuseisust hoolimata ellu viima hakata, hõivasid tudengid 25. veebruaril ülikooli administratiivhoone. Suur osa õppejõududest avaldas neile ...

Vähiravifond ootab abilisi

Vähiravifond «Kingitud elu» korraldab 9. mail heategevustalgud ja otsib selleks abilisi. Vähiravifondi juht Toivo Tänavsuu kutsub üle Eesti inimesi nii osalema kui annetama 9. mail toimuval aktsioonil «Teeme ära! Kingime elu!», millega kogutakse annetusi Apotheka apteekides üle Eesti. Igasse apteeki plaanitakse saata vähemalt kaks vabatahtlikku, kes varustatakse kõige vajalikuga (T-särgid, annetuskastid, flaierid). Tähtis on julge pealehakkamine ning valmisolek abivajajaid ...

Kõige olulisem on vaimulik kasvamine

Rõõmus elevus pärast praosti valimisi: piiskop electus Tiit Salumäe (vasakult), äsja praostiametisse valitud Leevi Reinaru ja peapiiskop Urmas Viilma. Kätlin Liimets Emajõe kaldalt läbi sisemaa aina mere poole liikudes märkad, et sarapuud õitsevad ja esimesed rändlinnuparved proovivad rännuteid. On varakevad, 26. märts, ja kohe algamas Lääne praostkonna sinod Taeblas Lääne-Nigula koguduse pastoraadis. Lääne praostkonna praost, piiskop electus Tiit Salumäe alustas sinodit ...

Lühiuudised

sinilill

Maakonna turismi­info­keskus kolib Palamusele Praegu Jõgeva maavalitsuse hoones asuv Jõgevamaa turismiinfokeskus viiakse alates 1. maist üle Palamuse koguduse majja aadressil Köstri allee 1. Asukoha muutmise põhjuseks on Jõgeval asuva turismiinfokeskuse vähene külastatavus ning keskusi rahastava Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eeldus, et turismiinfokeskus asub turistide poolt aktiivselt külastatavas kohas. Ratastoolis turistid saavad kasutada samas majas asuva rahvamaja ...

Tundes rõõmu hea sõnumiga muusikast

Anne-Mai Salumäe elu on olnud kulgemine läbi muusika ja muusikaga. Erakogu Anne-Mai Salumäe öökapil seisab ootevalmis noodipaber, kuhu oleks ootamatu inspiratsiooni korral võimalik ka keset ööd märkmeid teha. Eesti Kiriku praktikant Tartu ülikooli usuteaduskonnast Doris Diana Orr uurib kirikumuusikult, mis innustab jätkuvalt musitseerima. Millal tekkis ja millest sai alguse huvi muusika vastu? Anne-Mai Salumäe: Muusikaarmastus sai alguse lapsepõlvest. Minu ema oli väga ...

Pühapäevakooli etenduses tegid kaasa nukud

Põlva koguduse pühapäevakooli noored nukunäitlejad ja Teele Nigola (paremal). 2 x Toomas Nigola Põlva Maarja kirikus etendus esimesel ülestõusmispühal koguduse pühapäevakooli laste nukunäidend. Toimunut võib nimetada suisa esietenduseks, sest teise ülestõusmispüha hommikul toimus lisaetendus Mammaste kooli lastele. Teadaolevalt on see esimene nukuetendus Põlva koguduse pühapäevakooli ajaloos ning seda olulist sündmust oli jälgimas arvukalt silmapaare. Kuidas tekkis idee ...

Tartus kõneldi taas perehooldusest

Sanna Kosonen (vasakul) ja Irene Tarkiainen tutvustavad perehoolduse projekti. Rita Puidet Perehooldus on Soomes jätkuvalt kasvav suund ja seda käisid tutvustamas Kitee evangeelse koolituskeskuse õpetajad Sanna Kosonen ja Irene Tarkiainen. Sanna ja Irene ei olnud Tartus esimest korda, aga nad on Soomes üha levivat perehoolduse projekti tutvustanud ka mujal Eestis. Soome kogemusel on perehoolduse mudel leidnud tunnustust, kuna see on kolm kuni neli korda odavam abivajaja ...

Evangeelne Allianss seab sihte uueks aastaks

EEA juhatus (vasakult): peasekretär Indrek Luide (EEKBKL), president Mihkel Kukk (EELK) ja asepresident Taavi Hollmann (EMK). EEA arhiiv Eesti Evangeelne Allianss (EAA), mis 25. aprillil üldkogu peab, on üks meie tegusamaid eri konfessioonide kristlasi ühendavaid organisatsioone. Allianssliikumine, mille eesmärgiks on edendada erinevatesse protestantlikesse konfessioonidesse kuuluvate kristlaste koostööd, sai alguse XIX sajandil USAst. Eestis on tegutsetud alates 1920. ...