Lehenumber » Väljaanded » 8. aprill 2015 Nr 16

Palve

Pojake, pojake, mu linnupojake! Ema, ma minema pean, ma ei taha. Pojake, pojake, mu linnupojake! Ema, ma tean, aga pean, ei vaata taha. Pojake, pojake, mu poeg, linnuke! Minu tee on tõde, mu elu, nii on elu. Mu pojake, poeg, mul on hirm, mul on valu. Kuhu lähed, mu poeg, minu vaev, minu arm! Ära pelga, mu ema, olen tugev, elu vahel on karm. Ma julgen ja jõuan, talun hirmud ja vaeva. Näe, ema-emake, näe, ma lendan! Lendan taeva!

Ülestõusnud Jeesus on meie elu alus

Melder_KatrinHelena

Lk 24:36–49 Selle pühapäeva ladinakeelne nimetus on quasimodogeniti ehk nii kui vastsündinud lapsed. Seda mõistet kasutatakse Peetruse esimeses kirjas: «Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole» (1Pt 2:2). Peetruse kirja algusosa peetakse ristimiskõneks või manitsuseks ja juhatuseks vastristitud pagankristlastele. Autor juhib tähelepanu sellele, et ristimise läbi Jumala lapseks sündinute usk on veel nõrk, seepärast ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled äratanud Kristuse surnuist ja avanud nii inimestele tee elule. Aita meil sellesse uskuda ja selle kohaselt elada ning anda oma eluga hea tunnistus usust. Õnnista selleks kiriku tööd siin maailmas, et sõnum päästest jõuaks kõigi maailma inimesteni. Aamen.

Ülestõusnu tunnistajad

Usk ülestõusmisesse on kristliku usu tuum. Samas on sellesse raske uskuda. Pühakirjast võime näha, et ka esimesed jüngrid polnud sugugi kindlad Issanda ülestõusmises. Jeesus andis oma järgijatele kindlust, näidates end neile ülestõusnuna. Need hetked muutsid jüngrite jaoks kõik ja kahtlejatest said uskujad, kes olid valmis oma elustki usu nimel loobuma. Piibel annab meile mitmeid kirjeldusi sellest, kuidas Jeesus end oma õpilastele ilmutas. Nendes tunnistustes on jõudu ja ...

Eesti Kiriku uus kinkekaart!

EK-KINKEKAART

Parim kink heale sõbrale, pereliikmele või tublile koguduse töötegijale on ajalehe EESTI KIRIK tellimus. Kauni kinkekaardiga saate sellest teada anda inimesele, keda soovite ajalehe tellimusega rõõmustada. Kogudused võivad küsida kinkekaarte ka rohkem enda kätte kantseleisse hoiule. Kinkekaardi saab Eesti Kiriku toimetusest kirjutades aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee või helistades numbril 733 7795.

Hingehoiualane täienduskursus

Usuteaduse instituut kutsub vaimulikke, hingehoidjaid ja teisi koguduste töötegijaid hingehoiualasele täienduskursusele 17. aprillil. Koolitus toimub instituudi ruumes (Pühavaimu 6, Tallinn) algusega kell 10. Koolitus lõpeb kell 17. Koolitus toimub teemal «Paarisuhte toetamine ning hingehoidlik nõustamine abielulahutuse puhul». Koolituse viib läbi Jouko Kiiski, kes on Ida-Soome ülikooli praktilise teoloogia professor, Soome Luterliku Kiriku vaimulik ja perenõustaja. ...

Juhtimisalane koolituspäev

Eesti Kirikute Nõukogu koostöös siseministeeriumiga korraldab koguduse juhatuse esimeestele juhtimisalase koolituspäeva. Koolitus toimub 11. mail Lääne-Viru maavalitsuse saalis Kreutzwaldi tn 5, Rakvere. Kl 10 avapalvus. Kl 10.10–11.30 Juhi roll muudatuste läbiviimisel (Einike Pilli, EKN). Kl 11.45–2.45 Vabatahtlike kaasamine, koolitamine ja motiveerimine (Triin Käpp, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja). Kl 12.45–13.30 Projektide võimalused koguduste tegevuse ...

Muusikapäevad tulevad taas

Tallinnas peetakse 10.–17. aprillini taas eesti muusika päevi. Sel aastal on festivali teemaks «Küllus» oma paljude varjundite, vastanduste ja tähendustega. Festivali kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner. 12.4. kl 16 Niguliste kirik. Orelimuusikat Toomas Trassilt. Toomas Trass esitab ka spetsiaalselt muusikapäevadele loodud uudisteose. Kontserdile pääseb muuseumipiletiga (5 eurot, sooduspilet 3 eurot kehtib pensionäridele ja õpilastele, perepilet 10 ...

Täname

JANE MADI Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Reisile Orion Reisidega

Rohenäppudele! Suur Läti taimeparaad Siguldas ja Riias 2. mail hinnaga 35 eurot. (Väljumine Tartust, peale saab tulla Elvas, Valgas jm) Pühtitsa klooster ja Narva 31. mail väljumisega Tartust hinnaga 49 eurot. www.orionreisid.ee ; info@orionreisid.ee; 631 0540, 5608 1059

Õnnitleme

Ingo-Tiit Jaagu, praost 12. aprillil – 70 Kirikumuusikud 10. aprillil Jüri Vaino 13. aprillil Ülle Rebane Ordinatsioonitähtpäev 8. aprillil – 36 Jaak-Peeter Reesalu, assessor 12. aprillil – 32 Tõnu Linnasmäe, abipraost Mihkel Kukk Algur Kaerma 13. aprillil – 12 Toomas Nigola (preestriordinatsioon 09.03.2007)