Slava Ukraine

Lehenumber 8. aprill 2015 Nr 16 Archives - Eesti Kirik

Tänupalve ühendas kirikulisi

Ülestõusmispüha jumalateenistusel, altari ja altariruumi taaspühitsemisel teenisid õpetajad Valdo Lust (vasakul) ja Ants Tooming. Rita Puidet Pühapäeval kuulutati üle maailma rõõmusõnumit Jee­suse Kristuse ülestõusmisest. Nii ka Tartu Peetri kirikus, kus koguduse õpetaja praost Ants Tooming pühitses vastremonditud altariruumi. Viimased umbes pool aastat eraldas altariruumi ühe rõdu servast teise rõduni tolmukindel vaheriie. Kõik, mis pühas paigas selle aja jooksul ette ...

Gila Wiemeri maalide ja käsitöö näitus

Gila Wiemer (vasakul) vestlushoos Andres Uibo ning kunstnikepaari Ivi ja Jüri Arrakuga. Tiiu Pikkur Palmipuudepühal avati Tallinna Jaani kiriku lõunasaalis ja selle all olevas ruumis Iisraeli kunstniku Gila Wiemeri maalide ja käsitöö näitus. Jeruusalemmas sündinud kunstnik Gila Wiemer ütles, et näituse nimi «Värviline kohtumine» peegeldab tema nägemust erinevatest maadest, kus ta on elanud, ja erinevatest inimestest, keda ta on kohanud. «Ja mõistagi kajastub siin linn, kus ...

Tartus näitus piiblitaimedest

Elades hoopis teistsuguses kliimavöötmes neist paikadest, kus piiblisündmused toimusid, on põnev avastada, milline üks või teine pühakirjas nimetatud taim välja näeb. Millest kõneleb näiteks Ülemlaulu pruut, kui ta oma peigmeest kirjeldab: tema datlisarnased kiharad on ronkmustad, põsed nagu palsamipeenar, tema kuju kui valitud seedrid? Sellele ja paljudele teistele küsimustele on võimalik vastuseid leida 29. aprillini Tartu botaanikaaias avatud näitusel ...

Kümme aastat hiljem

1. aprillil täitus mul kümme aastat teenimist Viljandi Jaani koguduse õpetajana. Kui jätta kõrvale vanematekodu ja omaloodud perekond, siis pole ma üheski inimkoosluses püsinud nii pikalt ja pidevalt (ametid ja rollid, mille täitmine eeldab kohalviibimist mõned korrad kuus või aastas, ei lähe siinkohal arvesse). Olen palju mõelnud sellele, kui kaua peaks vaimulik ühel ametikohal teenima. Ühest vastust sellele küsimusele pole, sest vaimulikud, kogudused ja nende ...

Victor, quia victima

Laanepere,Taavi

Oleme kogemas kirikuaasta kulminatsiooni. Ülestõusmisnädalal tähistame Jeesuse võitu surma üle ja rõõmustame igavese elu võimalikuks saamise pärast. Kogu ülejäänud kirikuaasta tegeleme omal moel selle sündmuse mõtestamisega. Koos apostel Paulusega saame ka täna surma trotsida prohvet Hoosea sõnadega «Surm, kus on su okkad? Põrguhaud, kus on su astel?». Kuid aja möödudes võib võidujoovastus kuhtuda ja igavese elu reaalsus teadvustub meie jaoks sama saatuslikuna kui ...

Mitmekesisuse rikkus

Kätlin arvamuse juurde

Meie kiriku usuelus on erinevad vaimsete praktikate viljelejad: ühed oleme nimetanud krüptokatoliiklasteks, teised soovivad ehk väärida tõeliste luterlaste tiitlit, kolmandad kiikavad õigeusu suunas. Kõigil neil valikutel on osa meie kiriku vaimsusest, sest oleme üks Kristuses või tahame sinna jõuda, nagu mõnikord põhjendatakse. Ja tõepoolest – Jumal pole üheülbaline, temas on mitmekesisus, mis ületab mõistmise. Üks vaimne praktika, mis aasta-aastalt aina enam eluõigust ...

Iga päev meie keskel

Iga päev ja iga nädal toob järjest uusi sündmusi ja kohtumisi. Aeg-ajalt sünnib neist omavahelisi seoseid – see on meie igapäevane elu, mida kristlane elab koos taevase isaga. Lubas ta ju olla iga päev meie keskel maailmaajastu otsani. Sellesse me usume ega kahtle lubaduses. Sümpaatne on peapiiskopi soov saada rohkem osa koguduste elust, mida ta on väljendanud sinodil peetud kõnes. Mina kuulsin seda Nõos, aga tõenäoliselt on ta seda öelnud mujalgi. Enne palmipuudepüha ...

Rõõmusõnum Petseris

«Petseri koguduses kuulutati selges puhtas eesti keeles rõõmusõnumit Kristuse ülestõusmisest,» kinnitab Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere, andes Eesti Kirikule ülevaate teise ülestõusmispüha jumalateenistusest Petseri Peetri koguduses. Peale vaimuliku võttis sõnajumalateenistusest osa kaks inimest: elupõlisest petserlasest koguduseaktivist Mart Kallas ja Balti filmi- ja meediakooli üliõpilane Nora Särak, kel käsil kooli lõputööna film Petserimaast ja Petseri ...

Ühiselt ollakse tugevad

Praost Jüri Vallsalu (vasakul) ja Hageri koguduse juhatuse esimees Agu Kaljuste. Nende selja taga teaberohke rändnäitus, mis käib koos peapiiskopiga sinodilt sinodile. Sirje Semm Peapiiskopi ettepanekul Lääne-Harju praostkonna praostiks valitud Jüri Vallsalu on hetkel staažikaim ametisse tagasivalitud praost EELKs. Praosti kodukoguduse Hageri kirikus jumalateenistusega, kus jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, alanud sinodipäev jätkus pastoraadis. Organist Mai Mänd saatis ...

Lühiuudised

soontagana

Lapsed etendasid Kristuse kannatusi Paide ühisgümnaasium, mis kuulutab, et aitab kaasa noore inimese väärtushinnangute kujunemisele ja hariduse väärtustamisele, suhtub oma eesmärki tõsiselt. Kooli eesti keele õpetaja Marju Mändmaa tõi kooli kahe näitetrupiga – gümnaasiumiosa Maski Taga ja põhikooliõpilaste Meeleolu – vaiksel neljapäeval Paide kirikusse lavastuse «Via Dolorosa». Tegu on õpetaja enda lavastusega, kuhu on põimitud piiblitekstid ja vaimulikud laulud. ...

Perekeskus julgustab kogudusi osalema kogukonna töös

Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala (paremal) ja nõustaja Mari Paenurm panustavad inimestesse, meie riigi ja kiriku suurimasse varasse. Erakogu Aasta tagasi alustas Tallinnas tööd luteri kiriku perekeskus, et pakkuda oma teadmistega abi, kuidas vaimsete probleemidega või neist tulenevate emotsioonidega toime tulla. Sealsed nõustajad soovitavad enda poole pöörduda, kui kellelgi on mure paarisuhte pärast, raske toime tulla petmise või armukadedusega, kui kaalutakse lahutust või ...

Peterburi eesti kogudus võtab tulijad avasüli vastu

Peterburi Jaani kirikus toimus 22. märtsil pärast jumalateenistust koguduse üldkogu koosolek. Koosoleku päevakorras olid aruanded koguduse tegevusest ning valimised. Koguduse 42 liikmest oli kohal 32 ning volitusega oli esindatud veel viis liiget. Koosolekut juhatas Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, kes on ühtlasi ka koguduse juhatuse esimees. EELK vaimulikuna võttis koosolekust osa piiskop electus Tiit Salumäe, kes pidas ka koosolekule eelnenud armulauaga ...

Kas vennaksed veavad välja?

Hageris (Mäekülas) on üks tegutsevaist palvemajadest. Palvemaja aastapäeva peetakse septembrikuu kolmandal pühapäeval. Arhiiv Laupäev, 28. märts oli minu joaks pidulik päev. Olin kutsutud esimest korda osalema Eesti Evangeelse Vennastekoguduse sinodil Tallinnas Endla 68 asuvas väikeses palvemajas. See polnud siiski kaugeltki mitte esimene kokkupuude vennastega. Vennaste peavanemat Eenok Haamerit tunnen juba umbes kakskümmend viis aastat. Olen sõitnud koos vennastega, ...

Koolid, kus väärtustatakse kasvatust kristlikus vaimus

Signe Aus Kaarli kooli tutvustava stendi juures. Tiiu Pikkur Eesti Kristlik Erakoolide Liit ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldasid 27. märtsil konverentsi «Laps ja tema kolm k-d: kodu, kool ja kirik», kus peateemaks oli kodu, kooli ja kiriku koostöö lapse kasvamisel. Konverentsil räägiti hingest, vaimust ja ihust (piiskop Philippe Jourdain), sellest, kas kooli ongi vaja (Tartu luterliku Peetri kooli kaplan vaimulik Triin Käpp ning Eesti Meremuuseumi haridustöö kuraator Helene ...

Lapse teejuht kirikusse

Urvaste_broš

Toimetusse on jõudnud kahe koguduse üllitised, mis tutvustavad kirikut lastele. Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets on koostanud vihiku «Saa tuttavaks – Urvaste kirik», mis on ilmunud juba eelmise aasta lõpus. Ilmumist on toetanud muinsuskaitseamet. Vähestel lehekülgedel on koos fotodega lastele mõistetavas keeles selgitatud kiriku olemust, altari, kirikukellade, kantsli jm tähendust. Et Urvaste kiriku tornis on kukk, mitte rist – on seegi selgitust vajanud. Risti ...