Slava Ukraine

Lehenumber 25. märts 2015 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Oluline mitte unustada

Eestimaa keskel Pilistveres on omapärane memoriaal, mille rajamist alustati 1988. aastal, ent mis ei saa kunagi lõplikult valmis. Nii kaua, kui veel on neid, kes tahaks oma murekivi kangrusse jätta, kasvab mälestusmärk. Siia on toodud kive üle Eesti ja kaugemaltki, kive on suuri ja pisikesi, tekstiga ja tekstita. Märtsiküüditamisel Siberisse viidud ja võõramaa mulda jäänud kalleid omakseid mälestab kivikangrusse toodud massiivne maakivi, kuhu lisaks ristimärgile on sisse ...

Rõõmusta, sa armuleidnu!

Fra Angelico «Maarja kuulutus» 1430–1432. Prado muuseum, Madrid. Repro Täna on Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev. EELK kirikuseadustik nimetab paastumaarjapäeva teiste ehk siis väiksemate pühade nimekirjas ja kui nädala sees pole võimalik püha pidada, lubab seadus pühitseda seda lähemal pühapäeval. Maarjapühadest on paastumaarjapäev ainuke, mis on saanud protestantlikus kirikukalendris olulise koha pärast Maarja kultusest loobumist. Issanda kuulutamise püha ...

Sünnipäevakuu soodustellimus

Märts on EESTI KIRIKU sünnipäevakuu. Telli ajaleht endale või kingituseks sõbrale eriti hea hinnaga! Aastatellimus 27 eurot. Poolaasta tellimus 14 eurot. TELLIMISEKS saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.ee või helista toimetusse 733 7795. Tellimus jõustub pärast  raha ülekandmist SA Ajaleht Eesti Kirik kontole Swedbankis IBAN: EE852200221020430989, SWIFT: HABAEE2X

Uus muinsuskaitseseadus on valmimas

Tänapäevane kultuuriväärtuste hoidmine ei ole muinsuskaitseekspertide kitsas mängumaa, vaid oma arvamuse ja panuse saavad anda kõik osapooled. Hea näide koostööst on Tartu Jaani kiriku taastamine ja hoidmine, millesse on panustanud nii riik, linn kui kogudus, tornikiivri uue vaskplekist katte jaoks annetusi teinud tartlased ning külastajad, kelle piletiraha saab suunata kirikuhoone säilitamisse. Samas tuleb tõdeda, et praeguses muinsuskaitsekorralduses on palju seda, mis ...

Karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015

M_embleem_mv_908x1133

Ingel ütles: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Eliisabet hüüdis: «Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!» Lk 1:28, 42 Evangelist kirjutab, kuidas ingel Gabriel tervitab taevase sõnumitoojaga kohtumisest ehmunud Maarjat rahustavate sõnadega: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» (Lk 1:28) Me usume, et Jumal võib meidki kõnetada isikute kaudu, kellega meie elutee või -saatus ristub. Vahel võib mõni selline kohtumine tuua suure ...

Muretsen Eesti rahva pärast

Kuulun nende hulka, kes ahastavad Eestimaa ja tema rahva saatuse pärast. Oleks vale ja rumal esikohale seada raha, asjad ja karjäär mistahes hinna eest, jättes kõrvale moraali ja noorusliku elustiili õpetamise kasvavale noorsoole. Emeriitpeapiiskop Andres Põder on öelnud, et Eesti poliitiline vabanemine tõi kaasa usulise elavnemise, kuid ühiskonnal tekkis soov jõuda kiiresti järele lääne elustandardile ja peagi vahetati vaimsed prioriteedid välja majandusliku tõusu vastu. ...

Keskendugem olulisele

Möödunud nädal tekitas maailmas toimuva vastu huvi tundvas inimeses kimbatust. Toimus sedavõrd palju olulisena näinud sündmusi, et kerkis küsimus, millele neist keskenduda. Tõsi, nii erakordsed kui virmalised, päikesevarjutus ja soojarekordid ka ei ole, jäävad need tõenäoliselt vaid lühiajaliseks kõneaineks. Pikemas perspektiivis on olulisem jälgida poliitikamaailmas toimuvat. Ent kas meie tähelepanu väärib rohkem näiteks Krimmi annekteerimise aastapäevaga seondunu või ...

Riik annab raha väliseestlaste teenimiseks

Siseministeerium eraldas 10 000 eurot eestikeelsete jumalateenistuste pidamiseks eestlaste kogudustes väljaspool Eestit. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul aitab toetus hoida eestikeelset kultuuriruumi eestlaste kogukondades. «EELK annab olulise panuse, teenides vaimulikult eestlasi nii ida- kui läänediasporaas ja aidates seeläbi kaasa eestluse kestmisele.» Kõige suurem toetus, 3662 eurot, on eestikeelsete jumalateenistuste pidamiseks Peterburi Jaani kirikus. Viimastel ...

Tänati vabatahtlikke

Valga praost Vallo Ehasalu kuulab Henn Kääriku huvitavat ettekannet luterlikust tööeetikast. Töötagem südamega ja hästi, oli Lutheri üleskutse. Tiit Kuusemaa Esmaspäeval pärast naistepäeva peeti Nõos Valga praostkonna sinod. Jumalateenistusel kirikus teenisid praostkonna vaimulikud, jutlustas peapiiskop Urmas Viil­ma. Johannese evangeeliumi 8. peatükki aluseks võttes kinnitas ta, et ka tänapäeval ajab inimesi tülli maitseküsimus. Ehk kuigi kirik on muutumises, lähtuvad ...

Lühiuudised

Kadrina ratastee

Kadrina kirikus on kaldtee Kirikule kroonlühtri kinkimine pole ainus võimalus toetada kodukogudust. Piisas vaid põgusast vihjest, et jumalakotta oleks vaja kaldteed, kui Hulja alevikus tegutsev puidutööstusettevõte Aru Grupp vajaliku seadeldise Kadrina kirikusse kingitusena valmis tegi ja paigaldas. Õpetaja Meelis-Lauri Erikson jääb annetusega väga rahule, toonitades, et tegemist on asjalikult praktilise kingitusega. «Ratastoolis ei ole siiani teenistusele küll tuldud, aga ...

Sotsiaaltöötajatele tutvustati diakooniatööd

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkond kutsus rahvusvahelise sotsiaaltöötajate päeva puhul valdkonna töötajaid ja teisi asjahuvilisi Tartusse teemapäevale, kus tutvustati luteri koguduste hoolekandetööd. Teemapäevale koguneti 18. märtsil SA Domus Dorpatensis ruumesse, kus pärast ESTA Lõuna juhatuse liikme Piret Taluri sissejuhatust sai sõna aastaid kirikus valdkonna assessorina töötanud piiskop electus Joel Luhamets. Kuulajad said teada, mida tähendab üldse ...

Joel Markus: koos Kristusega pole ma kunagi üksi

Kuidas sünnivad usuteemalised luuletused ja kui lihtne on olla kristlik noor, sellest kõneleme Vanalinna hariduskolleegiumi viimase klassi õpilase Joel Markus Antsoniga, kelle video kujul salvestatud luuletus «Metanoia» on pälvinud avalikkuse huvi. Algatuseks uurin, millal, millest ja miks Joel Markus luuletama hakkas. Saan teada, et neli ja pool aastat tagasi. Siis, kui tunnetas ja teadvustas huvi usu, vaimsuse ja filosoofia vastu. Lihtne arvutus näitab, et praegune ...

Kaido Ole isikunäitus «Jumalik valik» on avatud Viimsi kirikus

Maalisarjas «The Band» on kesksel kohal kõlar. Kaido Ole näitus Vaalgaleriis. Erakogu Viimsi Püha Jaakobi kirikus 8. märtsil avatud Kaido Ole isikunäitus jääb vaadata 30. aprillini. Nii hea, kui juba loodud teoseid saab uuesti vaadata, näha neid mõnele juba armsaks saanud ja tuntud teoseid, teistele aga tundmatuid, seega uusi maale uuel näitusel ja uues keskkonnas. Kindlasti lisab pühakoja ajatu mõõde ka maalidele uue hinguse ja mõtestatuse. See ei ole küll eesmärk omaette, ...

Elu on elamist väärt

Kindlasti oleks Ronald Rüütli (90) elutee teisiti kulgenud, kui teda poleks koos vanematega 1941. aastal Siberisse küüditatud ning pärast Eestisse põgenemist 1949. aastal taas külmale maale saadetud. Kokku veetis ta Siberis väljasaadetuna 17 aastat. «Elu on alati elamist väärt,» on sõnum vanahärralt, kes äsja tähistas oma 90. sünnipäeva ning kelle noormeheaastad möödusid väljasaadetuna Eestist kaugel. Ta teab, mis on elu hind karmides Siberi tingimustes. Hoolimata paljudest ...

Taastamistöid alustatakse trepi ehitusega

Taastatav Tartu Maarja kirik saab uue peatrepi. Arhiiv Tartu Maarja kiriku taastamine on saanud rahalist toetust ja uut hoogu. Sel sügisel taaspühitsetakse Riia tänava äärde jääv pikalt riigi, linna ja koguduse toel ümber ehitatud Pauluse kirik. Peetri kirik Narva mäel on saanud uue katuse ja palju muudki uuenduskuuriks vajalikku tänu Tiit Veeberi suurannetusele. Nüüd on aeg Pepleri tänavale jääva Maarja kiriku käes, et pühakoda võiks avatud olla. Kui 2009. aastal ...