Slava Ukraine

Lehenumber 25. veebruar 2015 Nr 9 Archives - Eesti Kirik

Sinodite hooaeg on avatud

Väärikad koguduste juhatuste esimehed: 2014. aasta juhatuse esimees Arvo Rodi (vasakult), Eivolt Genergard ja Karli Lambot, 2012. aasta juhatuse esimees. Sirje Semm Ida-Harju praostkond avas EELK sinodite hooaja. Jumalateenistuse järel sõideti Jõelähtme kirikust Muuga sadamasse meremeeste misjoni majja. Kõik kulges sinodite traditsioonilist rada – tähtsaim päevakorrapunkt on eelmisest aastast ülevaate andmine. Sinodi muutis eriliseks see, et aasta tagasi seati Ida-Harjus ...

Peterburi Jaani kirik sai kaks vitraažakent

20. veebruaril pühitsesid Enn Salveste, Vladimir Batuhtin ning Hannu Keskinen Peterburi Jaani kiriku kooriruumi vitraažaknad. Kunstnik Andrei Lobanovi (snd 1962) kaks väiksemat vitraaži on ilmestanud kirikusaali juba alates 2012. aastast. Algselt tema personaalnäitusel eksponeeritud tööd «Madonna lapsega» ning «Kristus» jäidki kirikusse kontsertsaali direktori Zoja Tumanova ettepanekul. Juba siis oli juttu aknavitraažidest. Umbes aasta hiljem Jaani kirikus kontserti ...

Riskibisnisi strateegiliselt tähtis element

Peapiiskop Urmas Viilma on intervjuus põhjanaabrite misjoniseltsile inimeste kuulumist kirikusse kommenteerides öelnud, et kirik on suur riskibisnis. Taoline sõnavara ei ole aastaid kantsleriametit pidanud ja ilmselgelt ühe valdkonna ressursiülevaadet omava inimese suus iseenesest midagi uut ega ebakohast. Traditsiooniliselt käsitletakse majandusalases terminoloogias viit tüüpi riskitegureid: rahalisi; tegevusest tulenevaid; seadusekuulekusest lähtuvaid; neid, mis kaasnevad ...

Kristuses on meie tulevik

Sander_Ove2010 copy

Head sõbrad, õed ja vennad, soovin Teile õnnistatud Eesti riigi 97. sünnipäeva. Sel päeval on põhjust mõelda tänumõtteid Jumalale, kes meile meie riigi on andnud ja seda tänini hoidnud. Loomulikult on inimestel selles suur osa, kuid viimaks on kõik Jumala kätes. Ent mida tähendab fookusemuutus inimestelt Jumalale? Eelkõige tänulikkust. Meie silmade avanemist kõigele sellele, mida elu tänases Eestis võimaldab. Tänulikkust loomulikult ka olnu eest, kõigi nende inimeste eest, ...

Ühiselt Maarjamaad hoides ja ehitades

Hanno_Pevkur_07 copy

Alar Kilp kirjutas 18. veebruari Eesti Kiriku kolumnis, analüüsides erakondade valimisprogramme, et «võib-olla toimib koostöö kirikutega ajalooliste pühapaikade säilitamisel nii hästi, et seda pole valimisprogrammis vaja mainidagi». Tema mõttekäiguga saab vaid nõustuda ja seda laiendadagi – riigi koostöö kirikutega mitte ainult ajalooliste pühapaikade säilitamisel, vaid palju enamates valdkondades on kujunenud sedavõrd normaal­seks ja tulemuslikuks, et tõepoolest ei peagi ...

Maapealse isamaa püha

Eile tähistatud vabariigi aastapäev on omamoodi religioosne sündmus. Tegu on riigipühaga, toimuvad pidulikud tseremooniad, avaldatakse austust rahvuslikele sümbolitele ja kangelastele. Kõige selle aluseks on uskumus, et meie maal elavad väga erinevad ja lahkuminevate huvidega inimesed peaksid ühte hoidma, kuna räägivad sama keelt ja on sama riigi kodanikud. Iseseisvuspäeva tähistamine ongi üks neist asjadest, mis tõepoolest suuremat osa rahvast ühendab. Tõsi, viimasel ajal ...

Tartu Peetri koolis väärtustatakse õpilast

Direktor Tarvo Siilaberg klassiruumis. Rain Soosaar Tartu Luterlik Peetri Kool on alustanud järjekordset vastuvõttu esimesse klassi. Seoses sellega korraldati lahtiste uste päev. Lapsevanematel oli võimalik tutvuda koolikorraldusega, vestelda direktori ja õpetajatega ning tunde külastada. Kooli eripära 2013. aasta juulis haridus- ja teadusministeeriumilt koolitusloa saanud Peetri koolis on praegu avatud kaks klassi, mis tegutsevad Tartu Maarja koguduse majas. Kohe uksest ...

Lühiuudised

Jaeger,Juhani 012 copy

Tunnustus Juhani Jaegerile Tartu linn tunnustas kultuuripreemiatega loovisikuid ja aasta tähtsündmusi muusika-aastale pühendatud tänuõhtul. Aunimetuse Tartu kultuurikandja 2014 üheks laureaadiks sai ka Tartu Ülikooli-Jaani koguduse juhatuse esimees muusik Juhani Jaeger, kelle eestvedamisel toimub linnas palju erinevaid muusikasündmusi, nagu Tartu Jaani kiriku «Tornimuusika» sari, Eesti heliloojate festival ja autorilaulufestival Mailaul. Teda tunnustati aasta ...

Kogukond toetas oma hooldekodu

Kogukonna ja kodanikualgatuse toel koguti sõbrapäeva kontserdil Räpina koguduse hooldekodule valgustite tarvis 701 eurot. Hooldekodu juhataja Ene Mölderi sõnul on valgustite väljavahetamiseks tarvis 800 eurot. See, et esimese korraga peaaegu kogu summa kätte saadi, oli nii temale kui ka heategevuskontserdi initsiaatorile Uno Nagelmaale endalegi üllatuseks. Uno Nagelmaa sõnul olid kõik, keda ta esinema kutsus, kohe sellega ka päri. Esinejaid oli enam kui 70 ja kontsert ...

Kiirustamata, avatuna märguannet oodates

Heilika Pikkov (32) sattus Iisraeli pealtnäha juhuslikult, läks Euroopa vabatahtlike programmi vahendusel kaheksaks kuuks pärast telerežii eriala lõpetamist kõrgkoolis. Selles riigis asuvad tegelikult kaks maad: Palestiina ja Iisrael. Tema sattus kõigepealt elama Iisraeli, Vahemere rannikule Ashdodi linnakesse. «Nagu paljud paigad Iisraelis on Ashdod paneelmajade linn, püsti pandud 50 aastaga pärast juudiriigi loomist. Seal elavad vaid väikekodanlikud pereinimesed ning ...

Vancouveri Peetri kogudusel õpetaja Eestist

Koguduse peale õnnistamine: Milvi Puusepp (vasakult), praost Lori-Anne Boutin-Crawford ja Algur Kaerma. Erakogu Kanadas Vancouveri Peetri kirikus õnnistati 18. jaanuaril oma teenimise perioodiks koguduse peale õpetaja Algur Kaerma. Täpselt pool kolm alustas organist dr Robert Batt oreli eelmänguga ning nõukogu abiesimehe Armas Kivisilla juhtimisel sisenes protsessioon kirikusaali: ühes kohale seatava vaimulikuga kaheksa Suur-Vancouveri praostkonna ametivenda ja -õde, ...

Usalduse noortelaager peeti Lääne-Nigulas

Vestlusringis kõneldi usaldamisest ja selle tähtsusest. Erakogu Lääne-Nigula kirikus toimus 13. ja 14. veebruaril Checkpoint’i laager «Julgen usaldada». Checkpoint on igakuine noorteõhtu, kus saadakse kokku, süüakse, vesteldakse omavahel ja räägitakse ka Jumala sõnast. Oodatud on kõik need, kes iga kuu teisel reedel on vabad ja otsivad kohta, kuhu minna. Nagu laagri nimigi ütleb, käsitleti seal usaldamist ja selle tähtsust. Usaldamine ei ole kerge, kuid seda on võimalik ...

Sünnipäevakingid tulevad Eestisse

Marjatta Laitinen, üks sünnipäevalastest. Helena Semm Leidsin Kotimaa kuulutuste sabast teate, kus Arto ja Marjatta Laitinen annavad edasi kutse oma ühisele sünnipäevale. Nende kahe sünnipäev kokku annab aukartustäratava numbri. 140 aastat – just selle arvuga kutsuti osa saama muusikahetkest ja kohvilauast Kauniaise kirikus pärast pühapäevast jumalateenistust. Ja lisatud on, et kingi asemel on võimalik annetada raha Eestis asuvate sõpruskoguduste toetamiseks. Abielupaari ...

Postuumselt valla aukodanikuks

mare_palgi copy

Kose vallavolikogu otsustas 22. jaanuari istungil anda valla aukodaniku tiitel postuumselt kirikuõpetaja Mare Palgile. Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Kose kultuurikeskuses läinud reedel võttis tunnustuse vastu Tiit Palgi. Vallavalitsuse otsus määrata valla aukodaniku tiitel igavikku lahkunud Mare Palgile (10.11.1973–03.11.2014, fotol) tuli kogudusele ja kogudust teenivale diakon Rein Keskpaigale meeldiva üllatusena, kuna tegu oli vallapoolse ...

Vabariigi aastapäev ja palju kontserte kirikuis

Toomkiriku sisevaade 1930ndail. 10. veebruaril 1935. a õnnistati Tallinna Toomkirikus Issanda viinamäge harima korraga seitse noort õpetajat. Ordinatsioonikõne aluseks oli piiskop Rahamägi valinud «Issand ütleb: mitte teie pole mind ära valinud, vaid mina olen teid ära valinud». Arhiiv Veebruari tähtsamaid sündmusi aastal 1935 oli muidugi vabariigi 17. aastapäev, mispuhul toimusid jumalateenistused, kus tänati Jumalat, et ta on aidanud vabastada ja hoida meie maad. Osavõtt ...