Lehenumber » Väljaanded » 4. veebruar 2015 Nr 5

Vaimuliku ameti astmed: piiskop, preester, diakon

EELK põhikirja ja kirikuseadustiku kohaselt on EELK vaimuliku ameti astmed piiskop, preester (õpetaja) ja diakon. Ajaloolist Kirik ehk kogudus kannab Uues Testamendis nimetust ekklesia, mis on tuletatud verbist ekkaleo, ’välja kutsuma’. Kogudusse kuuluvad need, kes on tulnud kokku kutse peale. Kirik on Jumala sõna kaudu kutsutud kokku ning selle liikmed kuuluvad ühte ristimise ja armulaua läbi, mis ühendab nad Kristusega. Sõna «kirik» on tuletatud sõnast kyriake, mis ...

Peapiiskopid on öelnud

Eesti Kirik pakub lugemiseks kokku kogutud killukesi, mida on kirja pannud EELK peapiiskopid. Head lugemist! Jaan Kiivit sen (27.2.1906–3.8.1971; peapiiskopina ametis 1949–1967) Kogudus ei ole mingi kinnine ühing, kuhu inimesi samade vaadete ja veendumustega, sama maitse ja elustiiliga vastu võetakse. Kui vankumatuks keskuseks ei ole Jeesus, kelles leitakse üksmeelt, siis võib mõnikord tekkida koguduste elus ka isemeelest tingitud raskusi. /---/ Üldiselt tuleb avaldada ...

Palve

Kabel Vastseliina ordulinnuse juures. Tekst ja foto: Tiiu Hermat Ma otsisin pühadust. Tõusin mägedele, laskusin orgudesse. Hulkusin laantes, purjetasin meredel. Vaatasin uhkeid ausambaid, külastasin kauneid katedraale. Pühadust oli. Aga midagi jäi kriipima hinge. Otsisin edasi. Ühel päeval jäi mu teele pisike kabel. Kahtlesin, kas astudagi sisse. Süda käskis: mine! Ma leidsin. Tänan.

Me kuulutame, sest me usume

Vilumaa,Hedi2_2009

Jeesus kõneles rahvale tähendamissõna: «Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.» Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: «Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.» (Mt 13:31–33) Need kuulsad võrdumid viivad ...

Eestpalve

Hea Taevaisa! Me täname Sind, et oled end meile ilmutanud ja andnud elu mõtte, sihi ja aluse. Aita meil sellel püsida. Aita meil olla Jumala sõnumi külvajateks selles maailmas ja aita meid anda oma eluga hea tunnistus ausust. Ole õnnistamas sel nädalal ametisse seatud meie kiriku peapiiskoppi ja juhi teda tema töös. Varja me maad, rahvast ja kirikut ning aita meil täita oma missiooni. Aamen.

Jumala sõna külv

Olen jälginud vahel teoloogilisi diskussioone ja imestanud, millistest väikestest asjadest võivad küll inimesed teha suure probleemi. Samas sageli kipuvad ununema need asjad, mis on kiriku jaoks olulised, nagu näiteks see, et vaid veidi üle veerandi Eesti elanikkonnast peab end kristlaseks. Selles olukorras on kristlaste ülesanne keskenduda olulisele: Jumala sõna külvile. Enne taevasse minemist andis Jeesus õpilastele misjonikäsu, öeldes: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik ...

Kaarli Kool ootab oma meeskonda alates augustist 2015 klassiõpetajat

Kaarli Koguduse Lasteaed ootab

Õpetajalt eeldame tahet ja armastust lastega töötamiseks, usaldusväärsust ja algatusvõimet, loovust ning hingeharidust, erialast kvalifikatsiooni. Sooviavaldusi koos CV-ga ootame aadressil Toompuiestee 4, Tallinn 10142 või meiliaadressil kaarlike@eelk.ee.

Vastuvõtt diakonikoolitusele

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2015. aasta diakonikoolitusele. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Vastuvõtutingimused, vajaminevate dokumentide loetelu ja informatsiooni nende esitamise kohta leiab EELK UI kodulehelt: http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar Dokumendid esitada 15. aprilliks. Info: Liina Sander, tel 611 7405; 5817 3444; liina.sander@eelk.ee

In memoriam Sirje Simson

SirjePyhavaimus copy

In memoriam Sirje Simson 24.08.1947–29.01.2015 Minu tutvus Sirje Simsoniga on sama pikk kui aeg, mil olen olnud Eesti Kiriku peatoimetaja. Kui viimati jaanuaris temaga telefonis kõnelesime, kurtis ta küll pikaleveninud köha ja ootas võimalust Ruhnust mandrile pääseda, et oma kodu Soodlas üle vaadata. Koju ta jõudis, oma koju ja Isa koju. Kui ta enam telefonile ei vastanud ja lapsed sinna sõitsid, oli ta diivanil igavesele unele uinunud. Kõik jäi pooleli ... 16 aastat ...

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Kose koguduse õpetaja ametikoha.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 3. märtsiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: Kose koguduse juhatuse esimees Andres Õis, tel 502 1159; e-post: kose@eelk.ee.

Lastekaitse väljakutsed ja võimalused

Laste ja perede abistamine on võimalik vaid erinevate osapoolte koostöös. Kogudusel on kohaliku kogukonna toetajana väga oluline roll, paljud töötegijad puutuvad kokku inimeste murede ja keerukate olukordadega. Perede abistamiseks ja heaks koostööks on vajalik teadlikkus ka lastekaitse rollist – kohustustest ja võimalustest. Usuteaduse Instituut ja Perekeskus kutsuvad koguduste lastetöö ja diakooniatöö tegijaid, vaimulikke ja õpetajaid lastekaitseteemalisele õppepäevale, ...

IX Tallinna talvefestival

Üheksandat korda toimuva muusikasündmuse raames kogutakse annetusi, et aidata muusikakoolidel soetada kvaliteetseid pille. Heateoga «Tõsta pilk ja ava süda» on aastate jooksul aidatud lisaks erivajadustega noortele ka muusikuid pillide soetamisel. Tänavusel muusika-aastal soovib festivali korraldav Pille Lille Muusikute Fond suunata tähelepanu lastemuusikakoolides muusikuteed alustavatele lastele. Oma panuse saate anda Pille Lille Muusikute Fondi kontole EE803300332069700006 ...

Kogutakse esemeid ja fotosid laste elust teise maailmasõja ajal

Eesti Ajaloomuuseum kutsub inimesi koguma mitmesuguseid esemeid ja fotosid teise maailmasõja ajal elanud laste elust, et aidata kaasa samateemalise näituse sünnile. Kogumisaktsioon kestab veebruari lõpuni. Näitus aitab heita pilku sõja ajal elanud laste maailma. Oodatud on 1940. aastate esimesest poolest pärinevaid esemeid nagu rõivad, jalatsid, mänguasjad, koolitarbed, fotod jmt, kuid ka toonased toidunõud, lastega seotud mööbliesemed ja muud tarbeesemed. Info: tel 696 ...

Taevalik armastus kutsub

6.–8. veebruarini on Põltsamaa kiriklas noorte talvepäevad «Taevalik armastus». Kavas on Taizé palvus, Emmause missa, palve ja ülistus, toimub jumalateenistus. Kogunetakse vestlusringi, muusikat nautima. Info aadressil http://talvepaevad.allikal.com/.

Õnnitleme

Taavi Laanepere, peakaplan 5. veebruaril – 46 Argo Olesk 6. veebruaril – 42 Urmas Paju 7. veebruaril – 43 Kristel Engman 7. veebruaril – 39 Kari Antero Tynkkynen 9. veebruaril – 49 Kirikumuusikud 4. veebruaril Marelle Siitas 4. veebruaril Maris Oidekivi-Kaufmann 6. veebruaril Helle Suurlaht Ordinatsioonitähtpäev 10. veebruaril – 27 Jüri Raudsepp, emeeritus See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks. (Õp 10:22) Südamlikud õnnesoovid kunstnik Liive ...