Slava Ukraine

Lehenumber 28. jaanuar 2015 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Aasta vaimulikud valitud

Aasta vaimulikuks valitud õpetajad Urmas Nagel Räpina Miikaeli ja Marek Roots Keila Miikaeli kogudusest on tänulikud Jumalale teenimisvõimaluse ja kolleegidele tunnustuse eest. Kui praost Jaan Tammsalu teatas nimepaari Urmas Nagel ja Marek Roots, võttis vaimulike konverentsi pidulikul õhtusöögil maad vägev aplaus, mis kuidagi ei tahtnud lõppeda. Nõnda anti märku oma tunnustusest, sellest, et aasta vaimulikeks pärjatute head tööd on kolleegide seas tähele pandud. Kui Jumal ...

Urmas Viilma kohtumine presidendiga

Peapiiskop electus Urmas Viilma kohtus esmaspäeval, 19. jaanuaril president Toomas Hendrik Ilvesega. Kadriorus riigipea residentsis toimunud kohtumisel kõneldi luterliku kiriku rollist tänapäeva Eestis. President rõhutas kiriku osa hoolivuse, sallivuse ja usalduse suurendamisel ühiskonnas, mis tema sõnul muudab tugevamaks kogu Eesti ühiskonda. Kohtumist kommenteerides kinnitas Urmas Viilma, et talle avaldas muljet presidendi mure kiriku asjade pärast, see, et riigipea ei ...

Kirikuvalitsuse eelmise ja uue koosseisu liikmed

yhiskonsistoorium

Emeriitpeapiiskop Andres Põderi maali all konsistooriumi saalis 27. jaanuaril enne ühisistungi algust on kirikuvalitsuse eelmise koosseisu ja 13. jaanuaril kirikukogul valitud uue koosseisu liikmed: piiskop electus Tiit Salumäe (esimene rida, vasakult), piiskop Einar Soone, peapiiskop electus Urmas Viilma ja piiskop electus Joel Luhamets; assessor Ove Sander (teine rida, vasakult), Mati Maanas, Gustav Piir, assessor Kadri Eliisabet Põder, kantsler Ülle Keel, assessor Marko ...

Arengupiduri vajadus

Üks vana ja tark õpetus soovitab inimesel talle antud ööpäevi kolmeks võrdseks osaks jagada: kolmandik tööks, teine Jumala ja ligimese teenimiseks ja kolmas kolmandik magamiseks. Fred Jüssi kinnitas mulle hiljaaegu, et paljude tänapäeva tarkade väitel vajab inimene hästi elamiseks 9 tundi uneaega. Roman Toi teatas aga kavala naeratusega, et tema elu on ligi saja-aastase mehena kahe numbri osas sarnane varasemaga: kunagi tegin 18 tundi tööd ja magasin 6; nüüd on numbrid ...

Kirikulaeva tüüril ja mastikorvis

Andres Põder

Tantsivad ja trumme taguvad lõunamaa pojad. Gregoriaane ja kõrgklassikat kõlada laskvad koorid. Delegatsioonide hordid igast ilmakaarest, seisusest, soost ja vanusest. Iidsed ja mõistetamatud rituaalid ning viimase peal tele- ja digitehnika. Ning sõnad – inimlikult julgustavad ja ülendavad sõnad! Sellisena on meelde jäänud paari aasta tagune Canterbury peapiiskopi ametisseseadmine. Niisugune sündmus pole üksnes pidu, vaid Jumala ilmutuse võimas tunnistus. Ka meie kiriku uue ...

Kui vanem(ad) on kodust ära

Raudvassar, liina

Mitmed ühiskonnas mõju avaldavad protsessid saavad ilmsemaks läbi isiklike kogemuste. Nii tõi hiljuti avalikkusele tutvustatud uuring tööjõu vaba liikumisega seotud probleemidest meelde unustamatu seiga. Mõni aasta tagasi olin šokeeritud, kuuldes, et minu poja kaks sõpra sattusid vastuollu, mis nõudis noorsoopolitsei sekkumist. Oli raske mõista, kuidas kaks viienda klassi poissi, siiani lahutamatud semud, jõudsid suhtepuntrasse, mida iseseisvalt lahendada ei suutnud. Üks ...

Et silmad näeksid ja kõrvad kuuleksid

Ei ole ilmselt teemat, millel oleks ainult üks vaatenurk. Nii võib ka nägemise ja kuulmise üle mõtteid vahetada ja vahel tunduvad olevat õigemad ühed mõtted, mõnikord teised. Mina, kes ma alati olen eelistanud jalgsi käia, olen ometi viimasel aastal sunnitud kasutama ühistransporti. Selles pole midagi ebatavalist, ent ometi olen sellest sügavalt häiritud. Jah, on üks valik – teha nägu, et silmad ei näe ja kõrvad ei kuule. Milles siis asi? Nimelt jääb minu bussisõit ...

Aktuaalne

Kuigi riigi ja kirikute koostöötahe on kinnitatud juba EKNi ja Vabariigi Valitsuse vahel 2002. aastal sõlmitud ühishuvide protokollis, tunti tarvidust selle tõhustamise järele. Allkirjastatud dokumendi eesmärgi täitmiseks leppisid pooled kokku peamised koostöövaldkonnad ning tegevused. Vastavalt vajadusele moodustatakse töögruppe ning kavandatakse ja viiakse ellu ühistegevusi. Ministeerium kaasab EKNi teatud õigusaktide ja strateegiliste plaanide koostamise protsessi. Veel ...

Vaimulikuametit vaagides

20.–21. jaanuarini toimunud EELK vaimulike konverents keskendus tänavu vaimuliku ameti sisule ja ootustele. Umbes pooled EELK vaimulikud üle Eesti ja Välis-Eesti piiskopkonnast (praost Mart Salumäe Kanadast ja õpetaja Tiit Pädam Rootsist) leidsid võimaluse võtta osa kokkutulekust, mis aastatega on muutunud kindlaks osaks aasta alguse sündmustereas. Traditsiooniks on saanud seegi, et kokku saadakse Läänemaal, looduskaunile mererannale rajatud Roosta puhkekülas. Kuigi ...

Tallinna Toomkogudus valib uut õpetajat

Toomkoguduse senine õpetaja Urmas Viilma seatakse 2. veebruaril peapiiskopi ametisse ja kogudus on asunud valima uut õpetajat. Toomkoguduse õpetaja ametikohale kandideerimise loa on piiskop Einar Soonelt saanud Jaanus Jalakas, Lembit Tammsalu, Marko Tiitus, Ants Tooming, Arho Tuhkru ja Andres Tšumakov. 25. jaanuaril Toomkoguduse nõukogu koosolekul olid kohal kõik kandidaadid, et end tutvustada ja nõukogu liikmete küsimustele vastata. «Ja seda võimalust ei jäetud ...

Lühiuudised

Jõulumüük2013

Instituudi raamatukogu täieneb Usuteaduse instituudil on unikaalne raamatukogu, kus käiakse raamatuid laenutamas ka näiteks Tartust. Viimastel aastatel on raamatute ostuks saadud lisaraha Põhja Kiriku ja teaduslikuks uurimiseks antavate toetuste kaudu, samuti heategevusliku jõulumüügiga. Raamatukogu juhataja Jana Lahe sõnul on palju abi olnud Tartu Teoloogia Akadeemiast. Möödunud aastal oli raamatuid ostes põhirõhk teoloogiliselt tuumakatel ingliskeelsetel ...

Usul on suurem roll, kui tihtipeale välja paistab

kari mäkinen piispa turun tuomiokapituli

Soome luterliku kiriku peapiiskopi Kari Mäkineni kabinetti sisenejat ootab laual kaks termost: ühes kohv ja teises tee. Pärast tervitamist küsib peapiiskop, kas soovin kohvi või teed. Minu vastuse peale võtab ta kohvitermose ja valab sealt tassi kohvi ning ulatab selle sõbraliku naeratusega mulle. On hetk, mil unustan, et minu vastas on üle 4 miljoni liikmega kiriku peapiiskop, kogen vaid, et tegu on tavalise ja positiivse inimesega. Enne intervjuu algust küsib peapiiskop ...

Ajaleht Eesti Kirik lisaleht – Kutsutud ja seatud

Ajaleht Eesti Kirik lisaleht Kutsutud ja seatud pdf formaadis

Lapsed saavad lustida kirikuringis

Igal teisipäeval teeb EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku karge sisekujundusega valgusküllane fuajee läbi muutuse mõnusaks kirjuks lastetoaks. «Meie kirik on täis üllatusi: on rohkesti näitusi, kontserte ning nüüd ka kirikuring 3–6aastastele,» kommenteerib nähtust koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Kolme tunni jooksul saavad väikesed nii mängides kui meisterdades, lauldes kui ka vaikseks jäädes sisse elada kristlikku maailma, kus iga inimene on väärtuslik ning iga laps oma Looja ...

Laul on teenistuse tähtis osa

Saabunud oli 1935. aasta. Jaanuaris tähistas 75. sünnipäeva Aleksander Läte, kirikumuusikast ja sellega seonduvast räägiti erakordselt palju usuteadlaste konverentsil. Jõulude lõpp ehk kolmekuningapäev 6. jaanuaril tõi meie kirikumuusika publiku ette Saint-Saënsi «Jõuluoratooriumi». Solistid olid Helmi Betlem, Niina Romanova, Olga Vääter, Aleksander Tamm ja Voldemar Weigart (Vootele Veikat), orelipartii esitas Johannes Jürgenson (Juhan Jürme). Kaasa tegid Tallinna ...