Slava Ukraine

Lehenumber 21. jaanuar 2015 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Kirikujuhtide hulgas esma­kordselt kaks naist

Vastvalitud kirikuvalitsus ja piiskopid. Istuvad Joel Luhamets (vasakult), Einar Soone, Urmas Viilma, Andres Põder ja Tiit Salumäe; seisavad Ove Sander, Ülle Keel, Tauno Toompuu, Marko Tiitus ja Kadri Eliisabet Põder. Tiiu Pikkur EELK XXIX Kirikukogu erakorraline 4. istungjärk valis peapiiskop electus Urmas Viil­ma ettepanekul uue kirikuvalitsuse, kuhu esmakordselt kuulub kaks naist. Samuti valiti ametisse kaks piiskoppi. Kirikukogu juhatas piiskop Einar Soone, abijuhatajad ...

Misso oreli uus elu

Praost Urmas Nagel pühitses Misso kiriku oreli. Kätlin Liimets Misso kirikus taaspühitseti Tannil Kriisa 1886. a ehitatud ja 2014. a OÜ Kriisa Oreliehituse restaureeritud ühe manuaali ja kuue registriga orel. Keset vihmast jaanuari oli Eesti lõunapiiri lähedale Riia-Pihkva maantee äärsesse Misso kirikusse (kuulub Vastseliina koguduse juurde) koondunud hulk ootusärevaid inimesi. Kõlasid mahedad, justkui arglikud orelihelid, mida pole siin hoones üle kuuekümne aasta ...

Preesterlik kuulamisoskus

Täna, Eesti Kiriku ilmumispäeval lõpeb kahepäevane vaimulike konverents, mille juhatus on palunud mul pidada ettekande vaimuliku valmimisest ja vaimulikuks valmistumisest. Princetoni teoloogilise seminari professori Richard R. Osmeri käsitluses on praktilise teoloogia – ent iga kogudusevaimulik on praktilise teoloogia viljeleja – esimeseks ülesandeks preesterlik kuulamine (preesterlik seetõttu, et niisugust kuulamisviisi harrastades osaleb vaimulik või kristlane otseselt ...

Lepitusametis käijad

Nagel,Urmas

20. ja 21. jaanuaril saavad oma iga-aastasel traditsioonilisel konverentsil kokku Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikud. Selle aasta teemaks on «Vaimulik amet – perspektiive seest ja väljast?». Vaimulikuks olemist ja vaimuliku ametiga seonduvat on mõned aastad tagasi konverentsil käsitletud, kuid eks ole see teema kirikus alati aktuaalne. Seekord oleme keskendunud rohkem sellele, kuidas vaimulikule vaadatakse ühiskonnas. Ettekande peab kommunikatsioonispetsialist dr ...

Peapiiskop ja meie

«Sest piiskopi kohus on Jumalale kasvatada inimestest uus paradiis.» (Uku Masing, «Piiskop») Euroopas valitakse riigipea tavaliselt 4–5 aastaks. Iga uue juhiga kaasnevad uued lootused. Lootused, et elu läheb paremaks. Aga mis on see «elu»? Tavaliselt see, et majanduslik heaolu kasvaks, et vaesus väheneks, et oleks rahu. Euroopa Liit aga otsib praegu ka uut narratiivi, sest majandus pole ainuline, vaja on ka vaimset rooga. Äsja valiti meil uus kirikujuht. Luteri kiriku ...

Pühadus versus püha

Küsimusele, millise sündmusega kirjutas aasta algus end ajalukku, saab olla vaid üks vastus: Euroopat taas vapustanud terrorismilainega. Pariisis toimuv tõi meelde ja pani paralleele tõmbama 2011. aasta katastroofiga New Yorgis, kus maailma kaubanduskeskuse kaksiktornide õhkimine islamiäärmuslaste poolt pani kasutama retoorikat: maailm enne ja pärast 11. septembrit. Sellest ajast on läänemaailm olnud alarmeeritud. Tunnistan, et Prantsusmaal toimunu traagika häälestas mind ...

Maarja-lauludele oodatakse lisa

Maarjamaa_ovaal copy

Kirikumuusika liit ootab 16. märtsiks neitsi Maarjale pühendatud uusi koorilaule. Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo selgitab Eesti Kirikule, et tegemist on teema-aasta «Kaheksa sajandit Maarjamaad» egiidi all toimuvaga, mille eesmärgiks on koguda materjal toeka Maarja-laulude kogumiku väljaandmiseks. Ta selgitab kriteeriume, millele loodav muusikateos peab vastama: laul peab olema vähemalt kahehäälne, kirjutatud vabalt valitud kooriliigile ning selle sisu peab olema ...

Peterburi Jaani kirik ja maa kuuluvad kogudusele

Peterburi Jaani kirik on olnud avatud neli aastat jumalateenistusteks ning kontsertideks. Arhiiv Eestlaste Jaani kirik Peterburis, mis 2011. aastal taaspühitseti, on nüüd koos hoonealuse maaga koguduse omandis. Peterburi linnavalitsus tagastas kordatehtud pühakoja kogudusele 2012. aasta sügisel. Seejärel sõlmis Ingeri kiriku koosseisu kuuluv eestlaste kogudus tasuta kasutuslepingu 49 aastaks Eesti Kontserdiga, kes on võtnud enda kanda kohustuse hoonet üleval pidada ja ...

Uus saksakeelne Piibel valmimas

Saksamaal valmistatakse reformatsiooni alguse 500. aastapäeva tähistamiseks ette uut Lutheri piiblitõlke versiooni, teatab Deutsche Welle. Martin Lutheri 1534. aastal ilmunud piiblitõlge avaldas suurt mõju saksa kirjakeele kujunemisele ja ühisidentiteedi tärkamisele. Alates XIX sajandi lõpust on viiel korral välja antud selle revideeritud väljaandeid, mille eesmärgiks on muuhulgas sammu pidada saksa keele muutumisega. Nüüdne piiblitõlke revideerimise töörühm koosneb 70 ...

Lühiuudised

Paenurm Mari_aug2009 copy

Vestlusringis raamatukogus Sangaste koguduse diakoonia- ja vestlusringi grupp saab kokku kord kuus Keeni raamatukogus. Need on Keeni küla inimesed, kes leiavad aega vestelda piibliteemadel. «Raadio 7 raamatu «Sõna tänaseks päevaks» abil oleme valinud teemadeks igati elulised mõtted, mis puudutavad meid kõiki,» selgitab vestlusringi eestvedaja Riina Pill. «Kuidas elada ja olla rahul? Elus tekivad konfliktid ja probleemid, ka mõtetes ei leia me rahu. Algavad otsingud, ...

Kiituslaul Jumalale ja puukoidele

Umbes 200 aastat tagasi pärast järjekordset põlengut üles ehitatud Kuressaare Laurentiuse kirikus peaks märtsis tänu Jumala ja inimeste abile lõppema põhjalik siseremont, mis võeti ette suuresti puukoide tõttu. Nii võib naljatamisi tänusõnu öelda ka üraskite tegevusele, sest nende kahjutöö osutus ulatusliku remondi põhjuseks. Igal pühapäeval koguneb Saaremaa peakirikusse, kui saare ainsa linna luteri kirikut nii võib nimetada, üle saja inimese. Vähemalt on ...

Kõrgem Usuteaduslik Seminar muutuste tuules

Senine rektor Margus Kask annab uuelel rektorile Einike Pillile üle sümboolse võtme. Kätlin Liimets EEKBKL vanematekogu koosolekul Kehras kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) Tartus asuv Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) on muutuste tuules. Kehras 2. detsembril toimunud vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab KUSist tulevikus liidu erinevaid ...

Autasude komisjoni tööst statistika abil

2014. aastal sai EELK aukirja konservaator Hilkka Hiiop, kes oli tegev Tallinna Kaarli kiriku altarimaali restaureerimisel. Pildil koos koguduse juhatuse esimehe Vootele Hanseniga, kes pälvis 2007. aastal EELK teeneteristi II järgu ordeni. Erik Peinar EELK autasude komisjoni koosolekul hinnati möödunud aastate tegevust. Tänuüritusest nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud helge päev, kus on võimalus tänada tublisid ...

Algab rahvusvaheline koostöö diakoonia vallas

Partnerid Saksamaalt: Doris Scheer ja Martin Urdze. Avo Üprus Plaanitava ühisprojekti SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas) partnerid kohtusid 12.–13. jaanuaril konsistooriumis. Ühisprojekti juhtpartner on Saksamaalt Schleswig-Holsteini diakooniakeskusest, lisaks partnerid Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Poolast. Projekti tähelepanu keskmes on kohalike omavalitsuste, kohalike koguduste ja teiste sotsiaalselt orienteeritud organisatsioonide koostöö, ...

Veebruaris loodetakse pastoraat katuse alla saada

Kuu lõpus on Kuusalus oodata sarikapidu. Rein Vingal Talve kohta soojad ilmad on soosinud ehitajaid ja nii loodetakse veebruaris saada katuse alla taastatav Kuusalu pastoraat. 18. sajandi lõpus ehitatud Kuusalu pastoraat, mis möödunud aasta 24. aprillil mantelkorstnast alguse saanud tulekahjus varemeteks põles, saab peatselt katuse alla, kirjutab Harju Elu. Kuna ajaloolist hoonet peeti oluliseks, asus kogukond kogudusele appi põlengust tekkinud prahti koristama. Kohalik ...