Lehenumber » Väljaanded » 7. jaanuar 2015 Nr 1

Praostkonna sisukas aastaraamat

Detsembris ilmus taas Lääne praostkonna aastakiri Scripta Annalia, mis teeb kokkuvõtte läinud aasta tegemistest. Pean iga aasta lõpul ilmuvat Scripta Annaliat oluliseks välja­andeks, sest sellest saab suurema vaevata hea ülevaate Lääne praostkonna koguduste olulisematest tegemistest. Samas pakub aastakiri lugemist üldkiriklikult pinnalt ja ka ka Läänemaale olulistest inimestest. Kõnesolevast numbrist pakub tõenäoliselt kõige enam lugemishuvi intervjuu emeriitpeapiiskop ...

Heebrealaste kirja ajalugu: kes kirjutas kirja heebrealastele?

Kiri heebrealastele on oma stiililt pigem jutlust kui kirja meenutav. Kirjutaja peab oma kirja manitsuskõneks (lógos tes parakléseos, 13:22). Nimetus vihjab algkristliku jumalateenistuse jutlusele. See tähendas prohvetite raamatu teksti järel peetud manitsuskõnet ehk jutlust algkristlikus jumalateenistuses. Sellele viitavad ka algussõnad: «Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis prohvetitele esivanemate kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu» ...

Jumalat ja oma rahvast teenides läbi elu

Kirikuõpetaja ja kaitseväe kaplani Tõnis Nõmmiku sulest on ilmunud järjekordne raamat, seekord autori enda mälestusteraamat «Talaaris ja välivormis». Autor ütleb raamatu alguses, et pani mälestused kirja peamiselt oma laste soovil, ent huvitavat lugemist on siin kahtlemata kõigile, sest tegu on väga mitmekesist elu elanud mehega. «Jumalale tänu, olen õnnelikus olukorras, mul on olnud igati huvitav elu!» kirjutab Nõmmik. «Ma ei kahetse, et valisin nooruses vaimuliku kutse, ...

Kasvatamise tähtis töö

kristlik_kasv

Möödunud aasta viimasest Kristlikust Kasvatusest (nr 3 (176)) saab lugeda teemakohaseid artikleid nii teoreetilisest lähenemisest kui ka praktilisest rakendamisest. Teoloogilisi põhimõtteid jagab roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, rõhutades, et laste kasvatamisel tuleb arvestada nende vanuse ja soolise erinevusega, avamaks nende tundeelu ja seksuaalsust. Oluline on avastada voorused, aga veel olulisem on õppida neid rakendama. Kuidas lapse emotsionaalset arengut ...

Paides meenutati hukkunud korravalvureid

Mäo mälestusmärgi juures mälestasid 15. detsembril politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitseiameti töötajad teenistuskohustuste täitmisel hukkunud kolleege. Tseremoonial asetati mälestusmärgi jalamile pärjad hukkunute mälestuseks ning seejärel toimus mälestuskontsert Paide Püha Risti kirikus. Politsei- ja piirivalveameti kaplan Ago Rand ütles mälestusmärgi juures peetud kõnes, et kuigi on raske taluda ja leppida sellega, kui keegi on pidanud andma oma tööülesannet ...

Märgid me teel

kuldne_pihk

Kuldne käejälg säramas uksel, soe nagu sõbralik puudutus õlal. Olla võib tõeliselt väärtuslik kutse neile, kes endiselt ukse taga. Ava see uks, kui otsid valgust – südame, mis paneks särama! Ava see uks, kui lohutust vajad, murede koorem et jagatud saaks! Märgid me teel vahel säravalt kuldsed, teinekord vaevu neid näha sa saad. Avatud meel teeb lahti ka uksed, mis sulle on õiged, kuid sina ei tea … Daisy Lappard

Jumala lihakssaamine on usu vundament

Roots,Marek

Lk 3:15–18, 21–22 Kirikuaasta mosaiigis oleme jõulupühad taas jätnud seljataha. Muidugi ei tähenda see, et jõulusündmus – Jumala lihakssaamine – muutuks nüüd kuidagi teisejärguliseks. Tegemist on ju vundamendiga, millele ehitub kogu ülejäänud Jumala päästetegu: Jeesuse Kristuse avalik tegevus, tema kannatused, ristisurm, ülestõusmine ja taevaminek. Enamgi veel, inkarnatsiooni saladusele rajaneb kogu kristliku kiriku elu ja kasvamine. Kristus võtab üha uuesti kuju usklike ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid pühas ristimises võtnud kristlaste hulka. Aita meil väärtustada kristlaseks olemist ja elada oma usu kohaselt. Me täname, et Sa kannad hoolt ristitute eest ja juhid meid läbi elu. Ole meid alanud aastal varjamas ja saatmas ning anna elule õige mõte ja siht. Aamen.

Ristimise and

Saabuv pühapäev käsitleb Jeesuse ristimist. Jeesus ristiti täiskasvanuna enne tema avaliku tegevuse algust. Talituse viis läbi Ristija Johannes, kes ristis meeleparandusristimisega neid, kes soovisid valmistuda Päästja tulemiseks. See oli inimese meeleparanduse akt, mida Jeesus ei vajanud, sest Jumala Pojana oli ta õige. Kuid Jeesus lasi end ristida ja nii andis ta inimestele märgi ristimise olulisusest. Ristimise järel laskus Püha Vaim Issanda peale ja ta alustas oma ...

Eestpalve vennale

Mihkel Kukk palub eestpalvesse võtta oma haige venna Kalju Kuke.

Eesti Piibliseltsi viktoriin

Clipboard01

VASTUS 23. detsembri küsimusele Heebrealastele saadetud kirjas nimetatakse usutunnistuse apostliks Jeesust (Hb 3:1). Toimetusse laekus 12 vastust, loosi tahtel saab auhinna Aime Haamer. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671.

Alliansspalvenädala kava

Haapsalu 11.1. kl 16 õigeusu kogudus, Tiit Salumäe. 12.1. kl 18 EELK Jaani, Urmas Rahuvarm. 13.1. kl 18 adventkogudus, Eenok Palm. 14.1. kl 18 metodisti kogudus, Jüri Ilves. 15.1. kl 18 vabakogudus, Rein Käsk. 16.1. kl 18 baptistikogudus, Urmas Rahuvarm. 17.1. kl 18 EELK Jaani, Eenok Palm. 18.1. kl 18 baptistikogudus, Peeter Vikman. Keila 11.1. kl 11 EELK Miikaeli, Gunnar Mägi. EEKBKL kogudus, Marek Roots. EMK kogudus, Marge Randlepp. 17.1. kl 11 adventkogudus, ...

Koolitus eneseabi strateegiatest

Oslo Diakonova kõrgkool ja Tallinna diakooniahaigla kutsuvad vaimulikke ja teisi koguduste töötegijaid 9.–10. veebruaril koolitusele Tallinna metodisti kirikusse (Narva maantee 51). Koolitus keskendub teemadele, kuidas saab teiste inimeste aitaja rollis olev inimene iseenda eest hoolt kanda ja  kuidas me saame üksteist selles aidata. Koolituse läbiviija on paljudele varasemast tuttav Runo Lilleaasen, kes on Markeri luteri kiriku pastor. Hariduselt on ta teoloog, ...

Algab piiblikursus täiskasvanutele

Misjonikeskus alustab jaanuarist piiblikursust täiskasvanutele. Kursuse sihtgrupiks on piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest Piibli õppele ja osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest. Kokku saadakse kord kuus reedel-laupäeval jaanuarist detsembrini Põltsamaa koguduse kiriklas. Juunis, juulis ja augustis peetakse suvevaheaega! Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ...

Kohtumisteisipäevad Paldiskis

Kogudus ja õpetaja Merle Prass-Siim kutsuvad huvilisi alates 2015. aasta jaanuarist osalema kohtumisteisipäevadel. Kokkusaamised toimuvad kaks korda kuus I ja IV teisipäeval kell 14 Pakri Plaza majas (Rae 38, 0 korrusel, perearstikeskuse poolsest uksest). Kuu IV teisipäev kannab nime «Hingetõmbehetk» ja seal puudutatakse neid teemasid, mis antud hetkel tunduvad olulised. Räägitakse muredest ja rõõmudest, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest. Kõigest, mis tundub olevat ...