Slava Ukraine

Lehenumber 7. jaanuar 2015 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Ema ja Issanda nimel

18. detsembril kaitses doktoritöö Nõo koguduse õpetaja ja Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi lektor Mart Jaanson. Doktoritöö kandis pealkirja «Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine», juhendajad olid dots Urmas Petti Tartu Ülikoolist ja prof Mart Humal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Tegemist on mitmekülgse interdistsiplinaarse tööga, mis analüüsib ...

Eesti Kiriku toimetus tänab

Jõulud ja aastavahetus on aeg, mil üksteist tervitatakse heade soovidega. Ka siis, kui varasemalt terve aasta jooksul selleks põhjust, tahtmist või aega polnud. Õnneks ei kehti see Eesti Kiriku, tema lugejate ja koostööpartnerite suhtes. Meie oleme üksteise vaateväljas igal nädalal aasta ringi. Aga häid soove ja tagasisidet saada oma lugejailt ja sõpradelt on siiski jõulude aegu väga meeldiv. Saksamaalt Martin- Luther-Bundi peasekretärilt dr Rainer Stahlilt saabus tervitus ...

Kirikuvalitsuse valimine

Järgmise nädala teisipäeval, 13. jaanuaril kell 10 koguneb Tallinnas EELK XXIX Kirikukogu, et valida kirikuvalitsus. Peapiiskop electus Urmas Viilma ütles, et annab avalikkusele enne kirikukogu toimumist teada kandidaatide nimed, keda ta esitab kirikukogule valimiseks kirikut juhtima assessorite ja kantslerina. Urmas Viilma ametissepühitsemise jumalateenistus toimub küünlapäeval, 2. veebruaril kell 12 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Uut kirikujuhti oodates

Vana nali ütleb, mida tegid inimesed 1. jaanuaril aastal 476: nad tulid tänavatele lippude ja loosungitega «Maha orjanduslik kord! Elagu feodalism!». Nimelt loetakse aastat 476 antiik­aja lõpuks ja keskaja alguseks. Nädala eest võtsime jälle ühe uue aasta vastu, ja mine tea – võib-olla tuleb sedagi pidada mõne uue epohhi alguseks. Toob ju uus aasta meie kirikule uue peapiiskopi. Vähem kui kuu aja pärast astub ametisse peapiiskop Urmas Viilma. Sügisesel kirikukogul osutus ...

Miks tulid targad hommikust …

Kukk,Mihkel

Jõulud kui aasta suurimad pühad on selleks korraks taas möödas. Paljud muidu kirikukauged ja -leiged eestlased jõudsid ilmselt vähemalt korragi jõulukirikus ära käia, kasvõi mõnd kaunist kontserti kuulamas. Kuid vaatamata iga-aastasele meeldetuletusele jõulude tähendusest on enamik inimesi paraku ikka vanas vaimus uue aasta teele asunud. Justkui polekski nad kogu jõulumelu keskelt sõime ja lapsukest sealt üles leidnud. Eilne Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev, mida ...

Piiskopivalimiste teema meedias

Rain_Soosaar_oige copy

Olin üks neist, kes EELK peapiiskopi valimiste ümber toimuvat elava huviga jälgis. Seejuures ei andnud kõige enam mõtteainet aga mitte kandidaatide seisukohavõtud, vaid teemad, mis esile kerkisid. Muust meediast märksa asjatundlikumalt kajastasid valimisi kirikuga seotud ajakirjanikud (Meelis Süld, Indrek Treufeldt jt). Eriti võib esile tõsta netiväljaandes Kirik ja Teoloogia valimiseelsel perioodil ilmunud materjale. Üsna palju oli juttu kiriku ühtsuse küsimusest ja ...

Rõõm vabadusest ja muusikast

Laupäeval helisesid kirikukellad, et meenutada vabadussõja lõppu 95 aastat tagasi. See oli oluline sündmus peaaegu sajand tagasi ja on jätkuvalt. Kui hetketi võib poliitilistest kemplemistest tüdinenult vahel tunduda, et meile läheb korda vaid igapäevaeluga toimetulek, siis läinud jõulud oli taas tunnistus, et meie ajalugu ja tulevik on jätkuvalt olulised. Tuleviku sünonüümina võiks siin kontekstis kasutada ka sõna «vabadus». Aastaid viidi jõululaupäeval Julius Kuperjanovi ...

Märka ja täna oma kaastöölisi

1. nelipühal, 24. mail annab peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le. EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse: • aumärgid: kuldrist, Teeneterist, Teeneteristi tunnustusmärk, • tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, • ...

Diakon Tiit Zeiger punub tugevat köit

Viimasel advendipühapäeval sai luteri kirik rikkamaks ühe vaimuliku võrra: Tallinna Kaarli kirikus ordineeriti diakoniks koguduse nõukogu liige Tiit Zeiger. Natuke enam kui veerand sajandit tagasi piiskop Einar Soonelt leeriõnnistuse saanud Tiit Zeiger sai koguduse 379. ja kiriku 144. aastapäeval taas piiskopilt õnnistuse, nüüd juba vaimuliku ametiks. Piiskoppi assisteerisid koguduse õpetaja Jaak Aus ja abiõpetaja Kaisa Kirikal. Vastne vaimulik hakkab jumalateenistusliku ...

Mälestuspink Herbert Kuurmele

EELK Põltsamaa kogudus on algatanud mälestuspingi rajamise oma pikaajalisele õpetajale Herbert Kuurmele (1911–2005). Kuurme õppis usuteadust Tartu ülikoolis 1933–37. Põltsamaa kirikuõpetaja oli ta aastatel 1939–93, kuid osales koguduse teenimisel ka hiljem emeriitõpetajana. Tänu Kuurme jõupingutustele õnnestus nõukogude ajal uuesti üles ehitada Teises maailmasõjas purustatud Põltsamaa kirik. Ta oli kohapeal tuntud südamliku ja hea suhtlemisoskusega inimesena. 1990. ...

Lühiuudised

mäkinen

Soome kiriku peapiiskopi sünnipäev Peapiiskop Kari Mäkinen (pildil) sai 5. detsembril 60 aastat vanaks. Teoloogiadoktor Mäkinen valiti peapiiskopiks 2010. aastal, enne seda oli ta Turu piiskop. Sünnipäevaintervjuus ajalehele Helsingin Sanomat leidis Mäkinen, et eksivad need, kelle arvates on kirik kriisis. Tema väitel pole luteri kirikut kunagi iseloomustanud ühetaolisus, vaid «diskussioon ja loovad lahkhelid». Soome luteri kirikust lahkus mullu üle 70 000 liikme. Viimase ...

Kuulav ja tegutsev Rändmeister

Tallinna Toomkirikus viibis taas rändmeister! Eks neid on siin toimetanud 13. sajandist saadik, mil nii meistreid kui ka objekte nappis, nii et ehitajail tuli palju ringi liikuda. Tänapäevaks on tegutsemisjärg jõudnud OÜni Rändmeister, mille juhatajat Juhan Kilumetsa on pühakodade korrastamise eest tunnustatud Toomkoguduse kultuuripreemiaga Maarja medaliga. Seekord polnud tegu suure objektiga, vaid viie­istmeline, eelmise sajandi II veerandist pärit pink tuli kohandada ...

Martin-Luther-Bund ja EELK on usaldusväärsed partnerid

Dr Rainer Stahl on olnud Martin-Luther-Bundi (MLB) peasekretär alates 1998. aastast, seega üle 15 aasta. Sama vanad on ka kontaktid EELK ja MLB vahel. Juba kolmandat ametiaega pidades on Rainer Stahlil jäänud ametis olla veel veidi üle aasta, sest 2016. a kevadel täitub tal 65. eluaasta ja ta jääb väljateenitud pensionile. Pensioniajaks ei ole ta endale veel suuri plaane teinud. «Olen viimaste aastate jooksul läbinud kaks vähiteraapiat ja see on minusse oma jälje jätnud,» ...

Lennukitäis jõulupakke tuli Norrast

Juba aastaid on jõulukuu alguses jõudnud Norrast meie maile üks salapärane jõululennuk. Kas see on päkapikkude lennuk, küsin Peeteli koguduse õpetajalt Avo Üpruselt. «Tegu on ikka päris lennukiga. Selle heategevuslikku abi vähekindlustatud peredele Eestis vahendava aktsiooni algatas SASi piloot, nüüdseks juba pensionil olev Karsten Midtun 11 aastat tagasi.» Norras korjatakse kodanikualgatuse korras igal aastal hulk annetusi paljudelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt. ...

Martin Kuuskmann külas Vancouveri koguduses

Vancouveri Peetri koguduse rahvas sai meeldiva üllatuse osaliseks. Enne 2. advendi jumalateenistuse algust astus kirikusaali uksest sisse laialdaselt tuntud rahvusvaheline muusikamees Martin Kuuskmann, ja mitte niisama kirikulisena, vaid ikka pillimängu kuulda laskma. Et asi oleks tummisem, oli isa Martiniga sama pikka fagotti hoidmas poeg William, kellega koos esitati jumalateenistuse alguses Itaalia päritolu menuett. Martini enda sõrmede alt kuulis kirikurahvas ...