Lehenumber » Väljaanded » 3. detsember 2014 Nr 48

Koolitused aitavad koguduseliikmetel kristlastena kasvada

Vabatahtlike kogudusekool Toomkoguduses. Anu Väliaho Misjonikeskus on aastaid pakkunud kogudust ülesehitavaid koolitusi. Avades misjonikeskuse kodulehe, leiame end vastakuti küsimusega: «Kas Sina oled misjonär?» Tahaks kohe vastata «Ei», mõeldes tüüpkuvandile misjonärist kaugel kuumal maal. Vastusevariante lugedes avardub horisont ja rõhuasetus nihkub välismisjonilt sisemisjonile. Millise valiku keegi teeks, on igaühe enda südametunnistuse küsimus. Mulle tundub kõige ...

Kirikumuusikud kohtusid sel sügisel Rumeenias Sibius

Juba paarkümmend aastat ehitusjärgus olev õigeusu kirik Rumeenias Făgăraşe väikelinnas. Sigrid Põld Kirikumuusikud Euroopa 14 riigist said kokku Sibius ehk sakslastele Hermannstadtis. See on endise Transilvaania, sakslastele Siebenbürgeni riigi pealinn, mis praegu kuulub Rumeenia koosseisu. Sibiul ja üldse Transilvaanial on kirju ajalugu. Linn ja selle lähiümbrus on kuulunud aegade jooksul sakslastele, ungarlastele, türklaste ja paljudele teistele, tänapäeval rumeenlaste ...

Gustav-Adolf-Werk on meile toeks ja eeskujuks

2009. aastal Eestit külastanud grupp GAWi vabatahtlikke Tartus Gustav II Adolfi mälestussamba juures. Koduleht Üheks oluliseks EELK toetajaks on olnud Saksamaal tegutsev protestantlikke vähemuskirikuid toetav Gustav-Adolf-Werk. Kui paljude koguduste majanduslik olukord pole kuigi hea, on hindamatut abi igapäevaseks tegevuseks hädavajalike kulutuste tegemiseks õnneks saadud ka välismaalt. Abiks usuvendadele Meie tunneme Rootsi kuningat Gustav II Adolfit eelkõige tänu sellele, ...

Viljandi Jaani koguduse liige jutustab mälestusi

raamat copy

Kirjastuselt Ilmamaa ilmus käesoleval aastal raamat «Ühe arhitekti mälestused». Esimene köide 1944–1957. Raamatu autor on Ülo Stöör, kes on olnud Eesti ühiskondlikus elus ja kultuuris tuntud inimene. Oma elutöö on ta peamiselt teinud arhitektina Viljandis aastatel 1966–2004, olles 10 aastat ka rajooni peaarhitekti ametikohal ja linna peaarhitekt aastatel 1991–1993. Ülo Stöör on Viljandi Jaani koguduse liige, keda kohtame kirikus peaaegu igal jumalateenistusel. Sündinud ...

Lipu lugu on põlistatud marmorisse

Hanno Pevkur (paremal) ja Märt Kose eemaldavad uuelt bareljeefilt katte. Rita Puidet Eesti lipu 130. aastapäeva üritused lõppesid ülemöödunud reedel Otepääl, kui kirikuaia postidel avati kaks uut lipu lugu kajastavat bareljeefi. Bareljeefid õnnistas Valga praostkonna praost Vallo Ehasalu. Talve karmi nägu näidanud ilm ei osutunud siiski takistuseks ja Otepää kiriku juurde kogunes kohalikke elanikke, koolilapsi, üliõpilaste seltsi liikmeid, külalisi. Tõenäoliselt kõik tundsid ...

Arne Hiobi raamat viib rännakule Rooma

Pärast esitlust oli Arne Hiob valmis jagama soovijatele autogrammi. Liina Raudvassar Õpetaja Arne Hiob esitles Tallinna Jaani kirikus oma uut raamatut «Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa», mis kutsub lugeja elamuslikule rännakule alg­kristlaste jalajälgedes. Neid, kes raatsisid äripäevakiirest tunniks-paariks Vabaduse väljaku pühakotta minna, oli palju. Kahetseda ei tulnud, sest keegi ei pidanud tühjade kätega lahkuma. Kes rõõmustas esitlushinnaga ostetud uudisteosest, kus ...

Jõulumarkidega tähistatakse Maarjamaa aastat

margid2014 copy

Jõelähtme kiriku altariruumi vitraažaknad on jõudnud Eesti Piibliseltsi jõulumarkidele. Ühes vanemas Harju- ja Virumaa pühakojas, Jõelähtme Maarja kirikus, mida esmakordselt mainiti aastal 1241, pühitses vitraažaknad peapiiskop Andres Põder 2005. aastal. Nende loomis- ja lunastuslooteemaliste õrnade klaasimaalide autor on Andrei Lobanov, Tallinna Polütehnilise Instituudi ja kunstiakadeemia maalikunsti eriala lõpetanud kunstnik. Nüüd on osa neist vitraažidest – Maarjale ...

Raamatuletilt

arne rooma copy

Arne Hiob. Rooma, apostlite pärand ja Maarjamaa Teoloog Arne Hiobi vastilmunud raamat viib meid jalutuskäigule igavesse linna Rooma, mille algusajaks on üle seitsmesaja aasta enne Kristuse sündi. See on vaieldamatult maailmalinn oma rikkaliku kunstipärandiga, ent selle pikas ajaloos on paljugi niisugust, millest vähemalt eesti keeles seni eriti kõneldud ei ole. Siit leiame käega katsutava ja silmaga vaadeldava materjali Uues Testamendis kõneldud apostlite kirjadele, ...

Kui usk on seadusest ülem

Olukorraga leppinud ja nõus ootama: muslimi traditsioonis astutakse abiellu vaid korra elus. Pildil on illustratiivne tähendus. Internet Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side! (Kl 3:14) Tahan jagada lugejatega kohtumist armastusega. Inimeste nimed ja enamiku kohanimesid jätan välja kirjutamata. Lastekaitsetöötajana olen seadusest tulenevalt seotud vaikimislubadusega. Alljärgneva loo peategelane on aga andnud mulle loa endast kirjutada ning oma lugu ...

Palverännakute renessanss 3. osa

Püha Peetruse kirik Roomas – kristlastele tähtsuselt teine palverännaku sihtkoht maailmas. Erakogu 3. Religioosse inimese jaoks on loomulik end ränduriga samastada, sest enamik religioone võrdleb inimese elu teel olemisega. Palverännak on peale füüsilise liikumise ja pühade paikade külastamise paralleelrännak iseendasse ja oma usumaailma, palverännakul kohtuvad vahetult profaanne ja sakraalne maailm. Palverännakud ei ole olnud ega ole ka tänapäeval oma ehedaimas vormis ...

Tumeduse juurest ja Jumalast

Tumedus. Tumedus vaikuses. Kus on tumeduse juured? Valus? Ja valu juured? Vaikuses? Või on tumedus – valu vaikuses –, millest ei loobuta. Isegi kui see on läbi. Kas siis kildudeks purunenud potti saab saviks sulatada ja otsast alustada? Tumedus inimeses. Sa seisad ukse taga ja koputad. Uks ei avane. Sa seisad ukse taga ja teisel pool ust oled sa ise. Ja sa ei ava iseendale. Sa ei taha iseendaga kohtuda. Pigem loobud, sest tervikuks saamine hirmutab. Tumedus mehes ja ...

Palve

24 aastat tagasi laotati Halliste varemetest taastatud kirikusse vaip, millesse kooti üksteise järel liturgilist värvi ristid. Kui sedamööda mustast ristist kuni valgeni altari ette astud, võid läbi teha palverännaku pimedusest valgusesse. Ei peagi teab kui kaugele minema … piisab kodukirikust. Hea taevane Isa! Uus ja värviline aastaringi teekond on alanud. Saada Sina meid, kui sellel läheme: ristilt ristile astume, kord püstipäi, kord kummargil, kord hõisates, kord ...

Kui tuleb täielik, kõrvaldatakse poolik

Vallsalu,Jyri2

Lk 17:20–24 Kristuse tulemise teema on väga lai. Teine advendipühapäev on piiritlenud seda teemat Jumala riigi tulemise ootusega. Sinu kuningas tuleb kirkuses. Olen veendunud, et teema selline püstitus ei jäta kedagi puudutamata. Päeva evangeeliumis küsivad Jumala riigi tulemise kohta nii variserid, kes on väljaspool olijad, kui jüngrid, kes kuuluvad Jeesuse järgijate siseringi. Vahel on võimalik variseride puhul ära tunda Jeesuse kriitikuid ja kiusajaid. Seekord tekst ...

Eestpalve

Kirkuse Issand, täname, et saadad oma taevalist valgust ja näitad meile teed, mida peame käima. Aita meil sel teel püsida, et oleksime siis, kui Sina siia maailma tagasi tuled, valmis Sinu ette astuma. Varja me maad ja rahvast, ole õnnistamas meie kiriku peapiiskopiks valitud Urmas Viilmat ja aita tal juhtida kirikut Sinule meelepäraselt. Aamen.

Sinu Kuningas tuleb kirkuses

Advendiaeg kõneleb Jeesuse tulemisest siia maailma. Oleme harjunud, et siis räägitakse Jeesus-lapse sünnist Petlemmas ja sellest, mida tähendas see inimkonnale. See oli Jeesuse esimene tulemine siia maailma. Kuid ees ootab veel teinegi Kristuse tulemine, mis saab teoks ajastu lõpul. Kui esimesel korral tuli Päästja siia maailma väikse lapsukesena, kes oli abitu ja vajas abi, siis teisel korral tuleb Kristus tõelise valitsejana, kelle käes on kogu meelevald. Esimesel korral ...