Lehenumber » Väljaanded » 26. november 2014 Nr 47

Saku kogudus tõmbab noori

Saku Toomase kogudus, mis on aastaid silma paistnud noortetöö poolest, ootab gospelmuusika huvilisi ja tähistab pühakoja aastapäeva. Sakus alustas kirikutööd Hageri kogudus 1990. aastate keskel. Möödunud aastast alates tegutsetakse iseseisva kogudusena. Praegu käiakse koos vanas palvemajas, ent tulevikus on kavas ehitada kirik. Peale pühapäevaste jumalateenistuste tegeldakse pühapäevakooli- ja diakooniatööga ning korraldatakse eakate palveõhtuid. Abiõpetaja Magne Mølsteri ...

Inimese elu on nagu rida prelüüde …

Kirikumuusikas on novembris ikka andnud tooni surnute mälestamise püha. Ei olnud selle poolest erand ka 1934. aasta. Aasta tagasi oli sel puhul esiettekandele tulnud Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) kantaat «Memento mori». Orelipartii eest hoolitses siis Alfred Karafin (Karindi). Aastaks 1934 oli A. Karafin, kes oli endale juba nime teinud Tartu kirikumuusikuna, noore energilise jõuna suutnud end ka Tallinna Kaarli muusikategemistes maksma panna. Surnutepüha ...

Palverännakute renessanss 2. osa

2. Paljud märtrid tunnistati pärast surma pühakuteks ning pühakute kultusest kujunes kiiresti mõjus kaart vaimulike omavahelises, aga ka mõjukate ilmikutega peetud võimuvõitluses. Palverännakute kõrgaeg oli XII–XVI sajand, mil palverändurite teed läbisid Euroopat risti ja põiki. Kes lõuna poole palverännakule minna ei saanud, suundus põhja poole. Püha maa lõplik langemine muslimite kätte lõpetas kristlaste palverännakud sinna ja tõstis Euroopas asuvate palverännakute ...

Palve

Sõnu vähe vahel vaja vahel vähe sõnu enam enam leida arusaama saama aru aimamisi aimama, mis ootamisi ootajate laulemisi laulud kõrvu kõlamaie kõrvu rajad rajamaie mõtterada mõistemaski mõistemine südameski Andres Lehestik

Taevauksed tehakse lahti

Vilumaa,Hedi2_2009

Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest, öeldes: «Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinni­seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia! Ja kui keegi peaks teilt küsima: «Miks te ta lahti päästate?», siis öelge: «Issand vajab teda.»» Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Sa saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid päästa ja aidata. Ole meid uuel kirikuaastal juhtimas ja kaitsmas. Ole õnnistamas me maad, rahvast ja kirikut. Õnnista peapiiskopi valimisi ja aita, et meie kirikut võiks teenida inimene, kes teeb seda Sinu Poja vaimus ja juhtimisel. Aamen.

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Maises elus on nõnda, et mida tähtsam võimu esindaja külla saabub, seda suuremad on turvameetmed. Võime meenutada kõrgete isikutega seotud liikluse ja liikumise piiranguid. Maailmas, kus on palju kurjust, on see põhjendatud, vastuvõtja peab tagama külalise turvalisuse. Mõnes riigis on kohaliku võimu esindajad nii turvatud, et lihtinimene peab nende teelt lahkuma. Seda kummalisem on vaadata kuningate kuninga Jeesuse tulemist Jeruusalemma palmipuudepühal. Ta sõitis eeslisälu ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 41

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 19. novembri küsimusele Mees, kes Paulusele Efesoses ja Roomas abi osutas ja kelle peret ta Timoteose kaudu tervitas, oli Onesiforos (2Tm 1:15–18; 4:19). Toimetusse laekus 11 vastust, loosi tahtel saab auhinna Kaja Lemberg. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 41. Viiendas Moosese raamatus rõhutab Mooses ...

Narva kogudus kuulutab vakantseks õpetaja ametikoha

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Narva koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 15. detsembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: Viru praostkonna praost Peeter Kaldur, tel 516 4946.

Eestikeelne Piibel 275

Reedel, 28. novembril kell 14 avatakse Maarja-Magdaleena pastoraadis Eesti Piibliseltsi jõulumarkide näitus ja peetakse konverents «Eestikeelne Piibel 275». Kell 14 näituse avamine, tervitused. Kell 14.30 peab ettekande Piibli tõlkimise problemaatikast teoloogiadoktor Peeter Roosimaa. Eesti Piibliseltsist ja eestikeelsest Piiblist kõneleb ajaloolane ja EPSi peasekretär Jaan Bärenson. Kell 16.15 dokumentaalfilm «Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200».

Rakvere 7. kirikupäevad «Vali usk»

Pühapäev, 30. november Kl 11 koguduste ühine jumalateenistus Kolmainu kirikus. Kl 17 advendiküünla süütamine keskväljakul. Kl 18 Karmeli koguduses (Koidula tn 15) kontsert «Sinust voogab elu»: Elo Toodo & Co. Esmaspäev, 1. detsember Kl 19 lootuse sõnumi õhtu Karmeli koguduses, leinanõustaja Pertti Räty. Teisipäev, 2. detsember Kl 19 ajalookonverents «Vali usk». Maarjamaa 800. Tõnno Joonuks ja Arne Hiob Rakvere raamatukogus Lai tn 8. Kolmapäev, 3. detsember Kl 13 ...

Tallinna praostkonna kontsertpalvus

1. advendi kontsertpalvus «Maarja – Issanda teenija» on Tallinna Jaani kirikus 30. novembril kell 16. Laulavad Tallinna Jaani, Kaarli, Nõmme Rahu, Oleviste, Peeteli, Püha Vaimu, Toomkoguduse ja Viimsi koguduse koorid ning Toomkooli koor. Sõna kuulutavad piiskop Einar Soone, praost Jaan Tammsalu ja Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus. Orelil Tiia Tenno. Sissepääs vaba.

Plaadiesitluskontsert Hageris

Hageri kirikus esitletakse Pekka Simojoe eestikeelset CD plaati «Ülistus» 30. novembril kell 18. Esinevad Jana Abzalon, Rael Jüriado, Liis Mäesalu, Samuel Reinaru, kammerkoor Lambertus ja Tero Ruotsala bänd. Sissepääs tasuta.

Lauluga jõulurõõmu oodates

Päev enne esimest advendipühapäeva ehk laupäeval, 29. novembril kell 16 on Tartu Peetri kirikus laulupäev «Jõulurõõmu ootuses». Kohale tuleb 13 laulukollektiivi Tartu- ja Valgamaalt. Ühiselt lauldakse rõõmsaid advendi- ja jõululaule. Kaasa musitseerivad ka instrumentaalmuusikud: Karijärve keelpilliorkester, ansambel Servimus Dominum, Siim Barkala (metsasarv) jt. Osalevad organistid Elke Unt, Miina Liisa Kuusemaa, Anneli Klaus. Ühislaulmisest on palutud osa saama iga ...

Hugo Lepnurm 100

Eesti muusika- ja teatriakadeemial on 95. sünnipäev. 6. detsembril peetakse Hugo Lepnurme päeva. Kl 11 tervitused ja näituse avamine oreliklassis A-401. Samas kontsert Lepnurme heliloominguga. Kl 12 Ilvi Rauna ettekanne ja näitus raamatukogus. Muusika Lepnurme esituses. Kl 13 orelisaalis A-404 Lepnurme õpilaste kontsert. Esinevad noored orelimängijad. Kl 14 orelisõprade ühingu üldkoosolek ja juturing «Mälestusi Hugo Lepnurmest». Kl 15.30 Toomas Trassi ...