Slava Ukraine

Lehenumber 12. november 2014 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Me kõik oleme Jumala lapsed

Et saada uut indu ja ideid intellektipuudega inimestega töö jätkamiseks või hoopis sellega alustamiseks, peeti 7. novembril Tallinna tugikeskuse Juks saalis EELK intellektipuudetöö osaduspäev. Osaduspäeva teemaks oli «Igavikupühapäevast jõuludeni», sest lähenemas on advendiaeg ja jõulud, mil külastatakse tavalisest sagedamini hooldekodusid ja erivajadustega laste koole. Päeva vedas EELK intellektipuudetöö koordinaator õpetaja Tiina Ool koos misjonikeskuse rändlauliku Kirsti ...

Eestimaa kristlastele

Armsad vennad ja õed Kristuses! Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Oleme tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile rahu ja armu elada rahulikku elu ning teenida teda viisil, kus me ei ole pidanud kogema otsest tagakiusu oma usu praktiseerimisel ja kuulutamisel. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega kõigil meie vendadel ja õdedel maailma erinevates paikades. Erilist kannatust on pidanud kogema kristlased sellistes maades nagu ...

Mälestati Johan Kõppu

Johan Kõpu (1874–1970), kelle nõul ja jõul asutati Eesti rahvuslik ülikool ja Eesti luterlik vaba rahvakirik ning kelle juhtimisel ehitati üles Eesti luterlik pagulaskirik,  sünnist möödus 140 aastat. Seda tähistati Eestis ja piiri taga, sest nagu Johan Kõpu elutöö ei ole mõõdetav üksnes tema eluajaga, vaid selle mõju ulatub jõudsalt tänapäeva, nii ei kulgenud tema elutee ainult sünnimaal, vaid viis ta pagulasena Rootsi, kuhu tema põrm on sängitatud. Johan Kõpp oli ...

Tänusõnad ilusa kiriku leidjale

6. oktoobril Põltsamaa kiriklas toimunud kohtumisel küsiti peapiiskopikandidaatide käest, kas nad oleksid tulevikus valmis teenima naispeapiiskopi juhtimisel. Naine, kelle sisemist autoriteeti ma alati olen tunnistanud ning kelle ees kui kiriku ülemkarjase ees ma ühegi kõhkluseta olnuksin valmis kummarduma, oli Kose koguduse õpetaja Mare Palgi. Aeg, mil ma Marega tihedamalt kokku puutusin, jäi minu Juuru koguduse teenimisperioodi – olime Marega naabriteks ning jagasime ...

Uue kirikujuhi ootuses

Mati Maanas

«Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust» (1Kn 10:8). Tahan juhtida tähelepanu ühele ebaõnnestunud sõnakasutusele Eesti Kiriku 8. oktoobri numbris, kus oli  lugeda peapiiskopikandidaatide debatist Põltsamaal. Olin ise kohal ja jälgisin  suure huviga. Toimunu vastab tõele. Eksitav on pealkiri aga selles osas, et debatti kui sellist tegelikult ei toimunud. Kandidaatide sõnavõtud olid rahumeelsed, vaidlusi ei võetud ...

Mida Jumal neile nende südames ütleb

M2evere,A

Nõnda ütleb Issand Jumal: «Vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks!» (Hs 37:5) Peapiiskopi suhtes on meil kõigil omad ootused ja lootused. Ühed soovivad näha peapiiskoppi, kes oleks vahva ja tugev nagu Taavet, teised tahaksid teda näha targana kui Saalomon, kolmandad ootavad, et ta oleks nutikas nagu kaval majapidaja maistes asjades, neljandate sooviks on, et ta oleks vaga nagu Iiob. Neid soove on ilmselt veelgi. Kes suudaks seda kõike olla ühes isikus!? Ega ...

Uus ajalugu

Isa on eesti keeles üks lühemaid nimisõnu, veel lühemad on vaid side- või asesõnad. Ometi on selle sõna taga mõõtmatu tähendusväli. Pühapäeval isadepäeva tähistades mõtlesime oma isale, tema hindamatule osale oma elus: isa eeskujule, armastusele ja hoolimisele, tööle ja vaevale. Õnnelikud on need lapsed, kellel on või on olnud selline isa, kellele tänulik olla. Aga tänulik tuleb olla tegelikult iga isa eest, ka siis, kui ta kutsub meis esile vaid kurbi mälestusi. Olgu nende ...

Sinodil räägiti kuulutusest digiühiskonnas

Dresdenis peetud Saksamaa Ühinenud Luterlike Kirikute (VELKD) peasinodi keskne teema oli «Evangeeliumi edastamine digitaalses ühiskonnas». 8. novembril valis sinod üksmeelselt veel kolmeks järgmiseks aastaks juhtivaks piiskopiks tagasi Gerhard Ulrichi. «Meile on oluline, et ta on EELK sõpruskiriku, Põhja Kiriku iiskop,» kommenteeris sinodist osa võtnud assessor Tiit Salumäe. Enda jaoks huvipakkuvamaks nimetas Salumäe päevakorrapunkti, mille raames vaagiti kaasaegseid ...

Villu Jürjo lõi praost Kaldurit enne ametist lahkumist näkku

Teisipäeval otsustas EELK kirikuvalitsus, et 14 aastat Narva Aleksandri kogudust teeninud Villu Jürjo saadetakse järgmise aasta algusest pensionile. Järgneval ööl kirjutas Jürjo avalduse, kus palus end vabastada alates 4. novembrist koguduse õpetaja ametist. Päeval enne seda oli ta oma kabinetis Viru praostkonna praostile Peeter Kaldurile käega näkku löönud. Viru praostkonna praost Peeter Kaldur saatis peapiiskopile, piiskopile, kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi liikmetele ...

Lühiuudised

Jüris tähistati eestikeelse Piibli juubelit Eesti Piibliselts korraldas 8. novembril Jüris emakeelse Piibli 275. aastapäeva tähistamiseks konverentsi. Piiblipäev algas Jüri kirikus oikumeenilise tänupalvusega, millele järgnes konverents gümnaasiumis. Peeti neli päevakohast ettekannet. Teemal «Kuidas tõlkida tekstilõiku Ef 5:21» vestles dr Peeter Roosimaa. Nimede ja hauatähiste uurija mag Pille Arnek rääkis teemal «Eestikeelsed piiblitekstid ja lauluraamatu salmid vanematel ...

Punase Risti juht kannatab «Balti pisiku» käes

Henning Krameril on Eesti südames. Seekordne reis tõi teda Virumaale. Avo Kiir Septembri alguses vuras taas Iisaku kiriku juurde Saksa numbrimärkide ja punase ristiga kaubik Henning Krameriga roolis, kes oma 74 eluaastale vaatamata on väga kraps ja nooruslik. Endisest Põhja-Elbe kiriku ülemkirikunõunikust Schleswig-Holsteini Punase Risti praegune president teab, et ilusatest sõnadest ei piisa, kui nendega ei käi kaasas teod. Eesti, mida sakslane külastas esimest korda ...

Kivisse raiutud perekond

Mustjala kiriku kõrval seisab traditsioonilist perekonda ülistav Matti Variku suurejooneline ja võimas Saaremaa dolomiidist skulptuur «Perekond». Skulptor Mati Karmin oli see mees, kes nimetatud skulptuuri päästis unustusest ja hävimisest. Skulptuur seisis poole meetri ulatuses maasse vajununa ja võssa varjununa Tallinna lähedal Laagris endises Arsi tootmisbaasis, mis aasta alguses maha müüdi. Kõik vähegi väärtuslik tuli sealt minema vedada. Mati Karmin ajas jälgi, kellele ...

Armastus tõi muusikust leedulanna Eestisse

Imelise nime Dangoule Tamberg taga peitub tarmukas leedulanna, kes teenib Nõva koguduses organistina. Dangoule ütleb, et tutvus üle kahekümne aasta tagasi kooriga Tallinnas laulupeol käies oma tulevase abikaasaga. Siis töötas ta veel muusikaõpetajana Kaunases. Südamehäält järgides kolis ta Eestisse ja elama asuti Noarootsi valda, suurtest linnadest eemale. Huvi muusika ja usu vastu viis Dangoule õppima Viljandi kultuuriakadeemiasse, kus ta kaks aastat tagasi kaitses ...

Vaimustub orelimuusikast

anton medvedev

Anton Medvedev (fotol) on Eestis elanud kaks aastat, ta õpib Viljandi kultuuriakadeemias ning aitab teenida Viljandi Pauluse ja Kõpu koguduses. Võiks öelda, et Anton on tõeline leid. Või nagu noorte kõnepruugis öeldakse, et nunnumeeter on laes. Tal on vanust 27 aastat, räägib hästi eesti keelt, kuigi on sündinud Venemaal Nižni Novgorodis ja Eestis elanud vaid kolm aastat. Anton ütleb, et käis kodulinnas Ingeri kiriku jumalateenistustel ja kord pani õpetaja ta fakti ette, ...

Kutse rõõmu allikale tõi rohkelt rahvast kokku

Kontsertmõtisklus «Rõõmu allikas», mille raames esitleti Anu Raua ja Jaan Tammsalu ühist teost «Vaimulikud mõtisklused 3» ning Robert Jürjendali ja Jaan Tammsalu ühisplaati «Rännak Rõõmu Allikale», tõi Tallinna Jaani kirikusse 1. novembril tuhatkond huvilist. Pildi põhjal, mis avanes pühakutepäeva õhtul Tallinna Jaani kirikusse jõudnule, ei saa kuidagi nõustuda, et kiriku lävepakk eestlastele liiga kõrge on. Kui on kutsuja ja mõjus kutse, tullakse, ja rõõmuga. Umbes ...