Slava Ukraine

Lehenumber 5. november 2014 Nr 44 Archives - Eesti Kirik

Kirikut ja ühiskonda teenides

29. oktoobril tähistas 75. sünnipäeva dr. theol. Toomas Paul – mees, kelle kohta praost Jaan Tammsalu on öelnud: «Toomas Paul on inimene, kes on paljude eestlaste teadvuses loonud EELK vaimulikust väga hea pildi. Samas on see ehk tõstnud ka ootust meie kõikide suhtes.» Tallinna Jaani kogudus, keda Tooma Paul teenis aastast 1986 ja korralise külalisõpetajana teenib aastast 2005, pühendas austusavaldusena juubilarile näituse kiriku lõunasaalis. Näitus koosneb kahekümnest ...

Kuninglik visiit Eestis

Tõhustamaks Eesti ja Rootsi vahelist kultuurilist, majanduslikku ja keskkonnaalast koostööd, külastas Rootsi kroonprintsess Victoria koos abikaasa, prints Danieliga 28.–29. oktoobrini Eestit. «Printsess Victoria on Rootsis rahva poolt väga armastatud,» kinnitas Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, kes saatis kuninglikku abielupaari Tallinnas. «Selline võimalus oli mulle ennekõike suureks auks,» rääkis õp Göransson Eesti Kirikule, kui palusime jagada ...

Usupuhastuspüha mõtteid

Minu vanavanaonu Anton Jürgenstein, kes oli kooliõpetaja, kirjamees, kriitik ja Postimehe toimetaja, kirjutas oma mälestusteraamatus ühest kavalusest, mida ta noore mehena kasutas sisseastumisel Valgas asunud ja kooliõpetajaid ettevalmistavasse Jānis Cimze seminari: «Ma tegin veel ajaloos hea viguri. Küsis mu käest ajalooõpetaja: ma jutustagu temale Speyeri riigipäevast. Ehk ma ajaloos küll hästi olin ette valmistanud, sest see asi mind huvitas, ei teadnud ma Speyeri ...

Puhtast ja pühast hingest

Sander,Ove

Oktoobri lõpp ja novembri algus on kirikuaastas erinevate, aga tihedalt läbipõimunud mõtete aeg. Nõnda kõnelevad meile kolm püha: usupuhastuspüha, kõikide pühakute päev ja hingedepäev. Mida ütlevad nad meile üksikult ja üheskoos? Usupuhastusega peaks olema kõige selgem. Meie ette asetatakse õpetus, mille kohta ütles usuisa, et sellest sõltub «kiriku tõusmine või langemine». Keskseks sisuks on lapsemeelne usaldus ja seda saatev sügav arusaamine, et ainus tee Jumala ja tema ...

Valge vihmavari ja vaikne manifestatsioon

Vilumaa,Hedi2_2009

Aastaid tagasi käisime ühe saksa keele õpetajaga Austria suursaadiku vastuvõtul Tallinnas. Oli tore ja uhke koos lastega minna isegi lapsevanemast saatja rollis, mis siis veel õpetajatöö ühest kroonimisest rääkida. Osutatud au kõrval üleantud kingituste seast kannan siiani siin-seal praktilist valget vihmavarju. Nüüd on lapsed kasvanud suureks, õpetajad jätkanud oma head tööd, kuid Seda õpetajat ei ole enam – Ene Sarap, minugi laste erialaõpetaja II klassist alates, hukkus ...

Milleks meile usupuhastuspüha?

Möödunud sündmusterohke nädala lõpetasid kolm tähtpäeva. Neist kaks, halloween ja hingedepäev, on küll pikkade ajalooliste traditsioonidega, kuid Eestis suhteliselt uued pühad. Vaatamata sellele tähistatakse neid laialdaselt. Usupuhastuspühaga on vastupidi. Kunagi oli see meil üpris oluline, esimesel iseseisvusajal koguni riigipüha. Tänapäeval ei korraldata aga 31. oktoobril paljudes kogudustes enam isegi eraldi jumalateenistusi. Küllap on see osalt seletatav sellega, et ...

EELKs kolm uut diakonit

21. oktoobril toimunud diakonieksamile said kutse kolm pastoraalseminari korraldatud diakonikoolituse läbinud kandidaati: (fotol, vasakult) Annely Neame Tallinna Jaanist, Rein Keskpaik Koselt ja Tiit Zeiger Tallinna Kaarli kogudusest. Kõik läbisid konsistooriumi ees eksami ning nad hinnati diakoniordinatsiooni vääriliseks. Eksamil kontrolliti teadmisi Piibli, katekismuse, kiriku ajaloo ja hingehoiu kohta, samuti võeti arvesse õppetöö tulemusi ja senist tegevust oma ...

Kuidas ehitada kirikut keset riiki?

31. oktoobril toimus Viljandi Jaani kirikus VIII frantsiskusepäeva konverents «Kirik ja ühiskond». Arutlusteemaks oli seatud kiriku osa tänapäeva ühiskonnas ja ootused kirikule. Teema üle mõtisklesid sotsiaalteadlane, poliitik ja Tartu ülikooli emeriitprofessor Ülo Vooglaid ning riigikogu liige Mart Nutt. Konverentsi teises pooles väitlesid ja esinesid sõnavõttudega peapiiskopikandidaadid Tiit Salumäe, Joel Luhamets, Marko Tiitus ja Urmas Viilma teemal «Millist kirikut me ...

Oma Jumala, maa ja rahva teenistuses

Johan Kõpp (1874–1970), kelle 140. sünniaastapäeva 9. novembril tähistame, jääb Eesti lukku usuteadlase, ajaloolase, EELK piiskopi ja peapiiskopi ning Tartu ülikooli rektorina. Johan Kõpp kuulub Eesti rahva haridus- ja kirikuelu kõige olulisemalt kujundanud isikute kitsasse ringi, väidab ajaloolane Andres Andresen Kõpu 135. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil «Uskuge valgusesse» Jõgeval 2009. aastal. Ajaloolase hinnangul on Kõpp üks nendest meestest, tänu kellele ...

Lühiuudised

lauma

Lätlastel naispiiskop Läti Evangeelne Luterlik Kirik Väljaspool Lätit on valinud praost Lauma Zušēvica (fotol) järgmiseks seitsmeks aastaks kiriku piiskopiks. Valimistel osalesid kogudused kümnest riigist. Zušēvica on sündinud 1954. aastal USAs ja alates 1978. aastast teeninud samas vaimulikuna. Välis-Läti kirikus teenib arvukalt naisvaimulikke, samal ajal kui kodumaal tegutsev Läti kirik 1993. aastast naisi enam ei ordineeri. (www.lelb.lv ) Poolakad halloween’i ...

Tuuli Raamat: iga uus kogemus on inspiratsiooni allikas

Pooleks aastaks Montreali Jaani koguduse õpetaja ametisse asunud Soome kiriku eestikeelse kogudusetöö pastor Tuuli Raamat (38) on rõõmus võimaluse üle teenida Kanadas elavaid rahvuskaaslasi. Kui rahuliku südamega jätsid eestikeelse kogudusetöö Helsingis pooleks aastaks koguduse õpetaja kohusetäitja pastor Mira Salmelaineni hooleks? Mulle on alati meeldinud väljakutsed ja sellepärast olen juba ammu mõelnud, et tahaksin proovida teenimist ka mujal kui Soomes, kuid alati on ...

Eesti kiriku tegevus Põhja-Inglismaal on lõppenud

Bradfordi Eesti Kodus tuli 28. sept kokku Põhja-Inglismaa koguduse täiskogu, et otsustada mõnda aega päevakorral olnud küsimus. Kas kogudusel on jõudu jätkata? Ühiselt leiti, et kahjuks ei suudeta leida inimesi koguduse juhatusse ning seega on edasine tegutsemine võimatu. Selle otsusega sai läbi 65 aastat Eesti kiriku ametlikku tegevust Põhja-Inglismaal. Koguduse algus 1949 Põhja-Inglismaa koguduse algus on seotud II maailmasõjaga. Ei ole teada, kui palju elas piirkonnas ...

Toronto Vana-Andrese kogudus on müünud kiriku

Kanada eestlaste ajaleht Eesti Elu kirjutab 24. oktoobril, et Toronto Vana-Andrese eesti kogudus on maha müünud oma kiriku. Kogudus jätkab tegevust kohalikule soome kogudusele kuuluvas Agricola kirikus. Neogooti stiilis Vana-Andrese kirik valmis 1878. aastal. 1951 omandasid selle kahasse eesti ja läti luterlik kogudus. Rohkem kui kuuskümmend aastat oli see mõlemale pagulaskogukonnale nii vaimuliku kui seltskondliku elu keskuseks. Suure kiriku ülalpidamine oli kahanevale ...

Poola: ühiskond, kus kirikul on veel oluline roll

Hoolimata Eesti üpris ebatüüpilisest religioossest situatsioonist on siinses usuasjade üle peetavas avalikus debatis üllatavalt vähe originaalset. Tundub, et niihästi teemavalik, ideoloogilised rõhuasetused kui kasutatav argumentatsioon ja kõnepruuk võetakse sageli üle riikidest, kus kirik on jätkuvalt mõjuvõimas huvigrupp. Üks neist on meile lähedal asuv Poola. Järgnev ülevaade põhineb suuresti välisajakirjanduses ilmunul, ent osalt ka isiklikel muljetel hiljutisest poole ...

Järvamaal ootavad ees uued väljakutsed

kari_tynkkynen

Hingedepäeval teenis õpetaja Kari Antero Tynkkynen veel kogudustes Läänemaal, et pärast puhkust asuda tööle Paide koguduses. Kui pühapäev on paljudele puhkepäev, siis kirikuõpetajale mitte. Läinud pühapäev oli aga eriti töine üheksa aastat Soome SLEY misjoniühenduse misjonärina Ridala (koguduseõpetaja) ja Martna (hooldajaõpetaja) koguduses teeninud Kari Antero Tynkkynenile (fotol), kes aitab teenistusi pidada ka Haapsalu koguduses. Lisaks teenistusele kolmes koguduses ...