Slava Ukraine

Lehenumber 29. oktoober 2014 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Pühakoda on teine kodu

Koguduse ja kiriku aastapäeva jumalateenistusel sai suur kirik rahvast täis. Rita Puidet Tartus Narva mäel seisab 130 aastat uhke Peetri kirik, mille tartlased ehitasid endale I laulupeost kantud rahvuslikest tunnetest haaratuna. Linnarahvast ühendaval kogudusel oli selleks ajaks vanust 15 aastat. Isamaa-aateid ja kristlikku kasvatust hoitakse aus praegugi. Aga mitte ainult minevikust rääkides, mida ka pühapäevasel jumalateenistusel kahte tähtpäeva meenutades tehti, vaid ...

Usundiõpetajad pidasid bussikonverentsi

Sügisvaheajal, 22. oktoobril tegid koolide usundiõpetajad väljasõidu ning pidasid konverentsi «Elatud usk ja usundiõpetus». Sügisilm on karge ja muutlik: kord madalad pilved viimaste kaseräbalatega, siis päikeseline helesinine taevas rünkpilvedega. Selles maastikus sõidab buss usundiõpetajatega, et pidada ratastel konverents, mis sisaldas bussivahekäigus peetavaid ettekandeid, Pühtitsa kloostri, Kallaste vanausuliste kiriku ning Ranna ohvritamme külastamist. Konverentsi ...

Liikudes sündinud mõtted

Aeg-ajalt on mulle tundunud, et olen usundiõpetusest kirjutanud nõnda palju, et sellest jätkub kuhjaga elu lõpuni. Siiski sundis eelmise nädala kolmapäeval toimunud usundiõpetajate iga-aastane konverents, mis seekord kandis pealkirja «Elatud usk ja usundiõpetus» (vt ka 1. lk Kätlin Liimetsa artiklit «Usundiõpetajad pidasid bussikonverentsi»), sellel teemal veel kord mõtteid mõlgutama. Ühelt poolt inspireeris konverentsi ebatavaline vorm: ettekandeid peeti bussis, sõites ...

Sõnal on vägi

Soone,Einar

Nüüd on siis ka Eestis toimunud koolitulistamine. Hukkus Viljandi Paalalinna kooli õpetaja. Avaldame siinkohal kaastunnet hukkunu omastele ja soovime meelekindlust kooliperele. Halastaja Isa, kõige lohutuse Jumal olgu teiega! Mis viis nooruki sellisele äärmuslikule teole? Vastust pole. Aga see, et teated maailmas valitsevast vägivallast ja terrorismist tulevad pea igal päeval meile koju kätte, andis aimu, et ka siinmail võib millalgi juhtuda traagilisi sündmusi. Üha ...

«Kasutute» teadmiste kaitseks

Rain_Soosaar_oige copy

Aastate eest töötasin ajalooõpetajana. Kord ütles üks laps mulle, et tema ema meelest peaks tõsiselt võtma ainult matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse õppimist. Teisi aineid ei minevat elus vaja. Tollal tundus see mulle kurioosumina, ent nüüdseks näib, et sarnane suhtumine võtab üha enam maad. Harva räägitakse tänapäeval sellest, et teadmiste omandamise eesmärk võiks olla ka enesearendamine ja ühiskonna teenimine. Valdavalt peetakse haridusasutuste otstarbeks pelgalt ...

Koolitulistamine, ka Eestis

Uue veerandi esimene koolipäev ei jää meelde üksnes Viljandi Paalalinna gümnaasiumiperele, üks õõvastav hetk söövitas selle mällu tervele Eesti ühiskonnale. Kui siiani saime koolitulistamisest rääkida kauge Ameerika ning naabermaa Soome näitel, siis esmaspäeval Viljandis toimunu tegi nähtusest ühtäkki «meie teema». Neljalapselisest perest pärit 15aastane noormees tulistas koolitunnis surnuks 56aastase saksa keele õpetaja. Tapariistana oma isa kerget käsitulirelva kasutades. ...

Toompäevad muusikaga

Roman Toi_2009suvi

Järjekorras 14. korda toimuvad toompäevad (26.10–2.11) on jõudnud poole peale, aga päevade kõrgpunkt leidis sel aastal aset hoopis mere taga ja tagasihoidlikumalt kui siiani. Ent oli oma kammerlikkuses ja südamlikkuses ainulaadne. Seda pidulikku hetke, Tallinna Toomkoguduse Maarja medali ja kultuuripreemia üleandmist maestro Roman Toile (fotol) Toronto Ehatares saab videolt näha päevade pidulikul lõpetamisel pühapäeval Tallinna Toomkirikus. Ja interneti vahendusel aadressil ...

Kirikulaul on oskaja käes mõjus tööriist

Läinud nädala lõpul kogunesid kirikumuusikud Viljandisse kahepäevasele konverentsile «Koraal eile, täna ja homme». Küll püüdsid suurema staažiga kirikumuusikud Männimäe külalistemajas meenutada, kas neile varem ka on konverentsi korraldatud, ja midagi ka meenus, ent taolist siiski mitte. Ka puudus liidu esimehel Tuuliki Jürjol teadmine, kas kirikumuusikud enne sõda kaheks päevaks kunagi kogunesid. Tähtsamad kui väejuhid Nii avaldas peapiiskop Andres Põder lootust, et ...

Õnnistatud õppimine vaikuses ja palves

Usuteaduse instituudi korraldusel toimus laagrikeskuses Talu oikumeeniline retriidijuhendajate koolitus. Selle viisid läbi Soome Evangeelse Luterliku Kiriku estofiilist emeriitpraost ja pikaajalise retriidijuhendamise kogemusega Raili Heikinheimo, Võru praostkonna praost Urmas Nagel ja Tartu ülikooli usuteaduskonna doktorant katoliiklane Kristel Põder. Retriit ehk süvi, mis tähendab tavapärasest elust tagasitõmbumist, et kohtuda vaikuses vaimulike harjutuste ja intensiivse ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Sakari Lehmuskalliole, Eesti Meremisjoni koostööpartnerile, anti EELK koostöömedal. Küllike Valk on vabastatud politseikaplani kohustustest alates 31. juulist ja määratud Lääne praostkonna vikaardiakoniks alates 1. augustist. Kaido Petermann on vabastatud politseikaplani kohustustest alates 1. septembrist ja arvatud reservi samast kuupäevast. Ligi kümme aastat Lääne praostkonnas Ridala ja Martna kogudusi teeninud SLEY misjonär õpetaja ...

Teated

28.–29. oktoobril toimub usuteaduse instituudis täiendusõppe kursus «Kristliku perenõustamise põhiküsimused». Koolituse viib läbi vaimulik Tero Pulkkinen Soomest. 31. oktoobril kell 13 konverents «Taeva poole hüüdes – Hugo Lepnurm (1914–1999) ja Tallinna Toomkiriku Ladegasti-Saueri orel 100» konsistooriumi nõupidamissaalis.

Koerateraapia arendab lastes julgust

Marina Klaus on võtnud südameasjaks aidata koerateraapia abil erivajadustega inimesi. Koerte tingimusteta armastus on pakkunud nii Marinale endale kui paljudele lastele üle Eesti rohkelt rõõmu. «Oma lastele olen koerateraapiat teinud kogu selle eluperioodi, kui mul on lapsed ja koerad kodus olnud. Kuid teiste laste aitamiseks lõime 2014. aasta alguses MTÜ Hoolin Sinust. Tekkis kindel soov hakata kanisteraapiat pakkuma erivajadustega lastele üle Eesti,» selgitab Marina oma ...

Tagasivaade hõimunädalale

Eestis peeti taas hõimupäevi. Ka meie kirikutes olid suurema tähelepanu all sugulasrahvad: peeti hõimurahvastele pühendatud palvusi, jumalateenistustel teenisid soomeugrilastest pastorid ja muusikud. Hõimupäeval, 18. oktoobril kogunesid hõimlased Tallinna metodisti kirikusse hõimukärajatele, kus muusika, tantsu ja sõnumiga lõid kaasa komid, udmurdid, marid, handid, neenetsid, sölkupid, soomlased ja saamid. Järgmisel päeval osalesid kirikute ja koostööorganisatsioonide ...

Avades ennast Jumalale

elusama_elu

Viljandimaa praost Marko Tiitus on ühiste kaante vahele kogunud kümmekonna aasta jooksul kirjutatud tekstid. Suure osa neist moodustavad kirikulehes avaldatud kolumnid. Neid on oma sisukuse, huvitavate mõtete ja ladusa sõnastuse tõttu ikka oodatud ja lausa lennult loetud. Raamatu pealkirja «Elusama elu poole» on autor laenanud Uku Masingult – temaga küll kunagi kohtumata –, keda peab oma õpetajaks. Nimelt arvas Masing, et elu on mõttekas siis, kui «inimene saab olla ...

Paik, mis ühendab ja toetab

Lea Saar

Tartu Maarja koguduse diakooniatöö on eelmise aasta suvest saanud uut hoogu. Mullu suvel sõlmiti kolmeaastane leping Soome evangeelse misjoniorganisatsiooniga, kelle toetusel palgati diakooniatöötaja Lea Saar (fotol). Usuteaduse instituudis hingehoidja haridust omandav Lea Saar nendib: «Ei saa öelda, et diakooniatööd enne koguduses polnud. Tegevus on käinud lainetena, kord on seda olnud rohkem, kord vähem.» Diakooniatöö rõhk on praegu koostööl valdadega ja Lea Saar ...