Lehenumber » Väljaanded » 22. oktoober 2014 Nr 42

Elmar Kulli 100. sünniaastapäevaks

Üks nendest inimestest, kelle puhul võib selgelt rääkida Jumala kutsest ja sellele kutsele vastamisest, oli õpetaja Elmar Kull. Kahtlemata tugevdas tema kristlikke arusaamu sundmobiliseerimine 1941. a Nõukogude armeesse. Usaldamatuse tõttu Eestist pärinevate mobiliseeritute vastu, mis kestis üle aasta kuni Velikije Luki lahinguni, olid nad sisuliselt sunnitöölise seisuses ja nägid kogu inimlikku viletsust ning vägivalda. Kohe demobiliseerimise järel pärast sõja lõppu ...

Muutuste aeg

Kuula, kuidas puhub tuul, lõõskab laulda läbi laane … Tänulaulu sinu suul paneb Looja kõlama. Vaata, kuidas kõigub puu, tuulevinu vitsa väänab … Tasa paindub süda sees, valgus sinna leiab tee. Vaata, laine murrab randa pärast pikka mereteed … nõnda Looja vormib pinda, aegamööda teeb meis tööd. Vaata rännulindu taeval, üle suure vee ta lendab … Sihti silme ees ei näe, kui ta tõuseb tiibadel. Siis ära karda, kui midagi muutub! Astu nüüd ...

Otsige esiti Jumala riiki

Kirikal,Kaisa_2005

Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu «jah» ja «ei». Sest Jumala Poeg Jee­sus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos, oleme teie seas kuulutanud, ei olnud «jah» ja «ei», vaid temas oli «jah». Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses «jah». Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi «aamen» Jumalale kiituseks. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled olemas ja armastad meid ning kuuled meie palveid. Ole ligi neile, kel on elus raske ja kes otsivad elule alust, mis kannaks siis, kui kõik muud elualused ära langevad. Ole ligi neile, kes kahtlevad, kes ei leia teed. Anna meile usku, lootust ja armastust, et meie elu võiks olla kindlal alusel. Aamen.

Usk ja uskmatus

Iga inimene usub millessegi või kellessegi. Sageli kipub olema, et seni, kuni kõik on hästi, usub inimene iseendasse, materiaalsetesse väärtustesse või lähedastesse. Kui aga elus tekivad mingid probleemid ja mured, siis tunneb inimene, et ta ei saa ise hakkama ja lähedasedki ei pruugi aidata ning rahast pole kasu. Sellistes olukordades, kus keegi aidata ei saa, mõtleb inimene vahel Jumalale. Sageli on haigus, lähedase surm, abielu purunemine või tööprobleemid inimese elus ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 36

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 15. oktoobri küsimusele Mäel, kus Jeesus kirgastati, tahtis Peetrus ehitada lehtmaja Jeesusele, Moosesele ja Eelijale (Mt 17:1–4; Mk 9:2–5; Lk 9:28–33). Toimetusse laekus 21 vastust, loosi tahtel saab auhinna Helmi Ujuk. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 36. Kui iisraellased üle Jordani Kaananimaale ...

Peatselt tuleb müügile järgmise aasta seinakalender

kalender 2015.cdr

Toimetus võtab vastu kalendri «Eestimaa kirikud 2015» tellimusi aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee. Üksikmüügi (1–9) hind on 2.50 eurot, alates 10 eksemplarist on hind 2.30 eurot ja alates 100 eksemplarist 1.95 eurot. Postiga saatmine (1 kalender) maksab 3.40. Kalendrit hakatakse müüma ka Pauluse raamatupoes Tartus ja Logose poes Tallinnas.

Eesti Kirikute Nõukogu ootab aastapreemia kandidaate

EKN

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2014 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult ...

VIII frantsiskusepäeva konverents

31. oktoobril kell 11–-15.30 on Viljandi Jaani kirikus konverents «Kirik ja ühiskond». Seekordse konverentsi teema puudutab ühiskonna ja kiriku seoste temaatikat laiemalt – milline on kiriku osa tänapäeval ja mida ootame kirikult ühiskonnas. Oma ettekannetes mõtisklevad ja väitlevad ühiskonna arvamusliidrid Ülo Vooglaid, Helmen Kütt jt ning peapiiskopikandidaadid Ove Sander, Tiit Salumäe, Marko Tiitus ja Urmas Viilma. Kl 11 konverentsi avamine, ettekanded ühiskonna ...

Raamatu ja plaadi esitlus

vaimulikud motisklused copy

Kontsertmõtisklusega «Rõõmu allikas» esitletakse 1. novembril kell 17 Tallinna Jaani kirikus Jaan Tammsalu ja Anu Raua ühisraamatut «Vaimulikud mõtisklused 3» (256 lk) ning Robert Jürjendali ja Jaan Tammsalu ühisplaati «Rännak rõõmu allikale». Musitseerivad Robert Jürjendal kitarril ja kitarrorelil, Anti Jürjendal tšellol ja Liis Viira harfil. Mõtisklevad Jaan Tammsalu ja Anu Raud. Raamat ilmub Johannes Esto Ühingu väljaandel, selles on 38 värvifotot Anu Raua ...

Alustab uus piiblikursus

30. oktoobril kl 18.30 alustab Mustamäe koguduses uus piiblikursus «Teekond raamatute raamatu sügavustesse». Kursusel õpitakse põhjalikult tundma kristliku usu seisukohast kõige olulisemaid piiblitekste, nende ajaloolist ja usundiloolist tausta ning tekstide erinevaid tõlgendusi teoloogias. Kursuse viivad läbi õp Tiina Klement ja õp Jaan Lahe. Kursus hakkab toimuma iga kuu viimasel neljapäeval kell 18.30–21. Esimene kokkusaamise teemaks on Vana Testamendi loomislood, ...

Jalutades Jumala aedades

Tallinna Kaarli koguduse õppeklassis Toompuiestee 4 jätkub huvilistele teisipäeviti kl 18.30 loengusari «Jalutades Jumala aedades». 28. oktoober, Andres Uibo. Hugo Lepnurm 100. 4. november, Riho Saard. Usupuhastuspüha ajaloost, selle küsimustest 1930ndate Eestis koos ettevaatega aastasse 2017. 11. november, Marika Mägi. Ristiusu tulek Eestisse: millele osutavad arheoloogiliste kaevamiste tulemused? 18. november, Arne Hiob. Eestimaa ristiusustamine. Maarja ja ...

Tähistatakse Johan Kõpu sünniaastapäeva

Laupäeval, 8. novembril kl 12 algab Helme kirikus Johan Kõpu 140. sünniaastapäevale pühendatud jumalateenistus. Teenib Arvo Lasting koos külalisvaimulikega, jutlustab Ants Tooming (Tartu Peetri kogudus). Muusikaga teenivad Elke Unt (orel), Saimi Kortelainen (viiul), Atlan Karp (bariton). Teoloogiadoktor Priit Rohtmetsa ettekanne J. Kõpu usulistest seisukohtadest ja maailmapildist, kohal on Johan Kõpu sugulased.

Viljandi Jaani kirikus

Laupäeval, 25. oktoobril kell 15 kirikumuusikute konverentsi kontsert. Tasuta.

Palamuse kirikus

1. novembril kl 17 esinevad Kirsti Malmi (laul, kitarr) ja Ahti Bachblum (klahvpillid, laul). Sissepääs tasuta.