Slava Ukraine

Lehenumber 20. august 2014 Nr 32 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Üks peatükk meie kiriku ajaloost sai raamatuks

E.E.L.K. vaimulikud

Trükivalgust on näinud teatmeteos «Välis-Eesti vaimulikud 1942–2012», milles raamatu autor teoloogiadoktor Tõnis Nõmmik teeb ülevaate laias maailmas teeninud E.E.L.K. vaimulikest. Peamise osa moodustavad vaimulike lühielulood, lisades on ära toodud ülevaated E.E.L.K. vaimulikest, praostkondadest ja kogudustest asukohamaade järgi erinevatel ajalooetappidel, samuti saab teada, milline näeb välja EELK Välis-Eesti piiskopkond pärast ühinemist aastal 2011. Eraldi peatükk on ...

Hea juhis aitab omandada tarkust

mäejutlus

Jeesus annab Matteuse evangeeliumist tuntud mäejutluses oma järelkäijatele eluks üldiseid põhimõtteid. Iidset teksti aitab paremini selgitada kunagise Tallinna Kalju baptistikoguduse pastori Robert Võsu raamat «Mäejutlus». Piibli üheks olulisemaks tekstiks on Matteuse evangeeliumis esitatud mäejutlus, mille Jeesus pidas Galilea järve läänekaldal paikneva Kapernauma linna lähedal mäel oma jüngritele ja teda kuulama tulnud rahvahulgale. Jutlusest leiame palju õpetuslikku, ...

Palve

Äramurtud oks ei kanna vilja,     elu temas on vaid hetkeks,     siis ta närtsib ja kuivab ja kõlbab üksnes haoks. Vilja kanda saab vaid tüve küljes,     ühenduses olles juure mahlaga –, siis armastan ma ja usun, loodan. Oh, kadunud pojad ja tütred, tulge koju,     äralahutatud oksad aedniku juurde,     tema lõikab, tema poogib tagasi. Ja annab elu.

Jumala heldus ja karmus

Kimmel,Aare

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: «Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.» Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meie rahva eest kandnud hoolt ja andnud vabaduse ja rahu. Täname Sind, et Eesti võis saada verevalamise ja ohvriteta iseseisvaks. Aita meil Sind teenida ja varja meie maad ja rahvast kõige halva eest! Ole ligi rahvastele, kes kannatavad sõja, vägivalla ja epideemiate all. Aita neil kasutada tänast päeva õigete valikute tegemiseks ja anna maailma rahu. Aamen.

Soosinguajad

Jumala oma rahva ajalugu näitab, et elus on aegu, mil inimene ja kogukond seisavad eriliste otsustamiste ja valikute ees. Nii näiteks oli eesti rahva jaoks oluline päev 20. august 1991, mil parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik. See oli oluline pöördepunkt meie rahva jaoks. Eesti oli iseseisvunud. Mõeldes sellele päevale võime olla Jumalale tänulikud. Kuigi sageli nuriseme ja ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 27

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 13. augusti küsimusele Haigestunud kuningas, kellele prohvet Jesaja kurva sõnumi edastas ja Jumal palve peale veel 15 eluaastat kinkis, oli Hiskija (2Kn 20:1–6; Js 38:1–5). Toimetusse laekus 17 vastust, loosi tahtel saab auhinna Ester Pihlak. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga tel 631 1671. KÜSIMUS 27. Ühel ööl külastas Jeesust ...

Tööpakkumine

Eesti Kirik võtab tööle osalise tööajaga reporteri asukohaga Tartus, Tallinnas või mõnes muus Eesti paigas. Töökohustuseks on kirikuelu kajastamine selle erinevais ilminguis ja rohked töölähetused. Haridus peab olema tööks vastav. Töö tõotab tulla huvitav, aga vähetasustatud. Sooviavaldused saata sirje.semm@eelk.ee 1. septembriks.

Orelinädal «Ladegasti-Saueri orel 100» Tallinna toomkirikus

saueri-ladegasti-100_logo

20.8. kl 18 orelinädala avamine. Galakontsert «Saueri orel 100. Muusikat oreli sünniajast». Organistid Kristel Aer, Piret Aidulo, Maris Oidekivi-Kaufmann, Kersti Petermann, Kadri Ploompuu, Aaro Tetsmann, Tiit Kiik. Liturg Urmas Viilma. Sissepääs vaba annetusega. 21.8. kl 19 Tobias Horn (Saksamaa). (Piletid 7/5 €) 22.8. kl 19 Ines Maidre (Norra/Eesti)  ja saksofonikvartett SaxEst. Erkki-Sven Tüüri teose «Excitatio ad contemplandum» Eesti esiettekanne. (Piletid 7/5 €) 23.8. ...

Algab jutlustajate koolitus

Vastavalt jutlustajatele esitatavatele haridusnõuetele ja eksamineerimisele alustavad Tartu ülikooli usuteaduskond ja usuteaduse instituut omavahelise koostöö raames ning Põhja-Saksamaa kiriku toetusel jutlustajate ettevalmistust. Koolitus toimub kahes linnas: Tallinnas ja Tartus. Jutlustajaks valmistuv inimene saab valida, kummas linnas ta koolitusi külastab. Koolituse eesmärk on anda jutlustajatele eksamiks vajalik teoreetiline baas, koolituse praktiline osa toimub ...

Noorte piibli- ja misjonikursus ootab osalejaid!

Alanud on registreerimine neljandat hooaega alustavale 18–30aastastele mõeldud piibli- ja misjonikursusele, mis toimub kord kuus Harjumaal Talu laagrikeskuses ja mida korraldavad  misjonikeskus, laste- ja noorsootöö ühendus ja usuteaduse instituut. Kursusele on oodatud need, keda huvitab kristliku usu mõistmine ja selle tähendus oma elule , Piibli rakendamine igapäevaelus ning kasvamine kristlasena. Üheksal nädalavahetusel õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ...

Piiblikursusele Soome

Kahel eestlasel, kes mõistavad soome keelt, on võimalik minna 1. septembrist algavale kolmekuulisele piiblikursusele Karkkusse. Kursusest  osavõtt on eestlastele tasuta. Infot saab Misjonikeskuse juhatajalt Leevi Reinarult (leevi.reinaru@eelk.ee). Kursusel õpitakse ka Iisraeli ajalugu. Piibli uurimise kõrval kõneldakse usust, eetikast ja dogmaatika alustest. Tuntakse rõõmu jumalasõnast ja osadusest üksteisega.

Tänujumalateenistus Tudulinnas

Tudulinna Rahu kogudus tähistab oma kirikuhoone 75. aastapäeva tänujumalateenistusega 30. augustil kell 15. Jumalateenistusest võtavad  osa Oonurme segakoor ja kvartett Soomest.

Ebatavaline muusika Narva kirikus

Eesti taasiseseisvuspäeval, 20. augustil kell 20 kõlab Narva Aleksandri kirikus ebatavaline muusika: kontsert kristallkaussidel. Esineb ansambel Helikristallid, kes esitab gregooriuse laulu ja eesti rahvalaulu teemadel meditatiivseid improvisatsioone. Ansambli koosseisus on veel gong, lüüra ja kannel. Ansambli moodustavad Tarmo Tabas (laul, raamtrumm, lüüra), Toivo Sõmer (lauto, kannel, lüüra) ja Aivar Täpsi (laulvad kristallkausid, gong). Piletid 5 ja 3 eurot.

Kutse juhatuseesimeeste konverentsile

VII konverents toimub 17.–19. oktoobril Nelijärvel. Konverentsi põhiteema on «Kristlane täna Maarjamaal». Räägime Maarjamaa aastast, mis kuulutatakse välja 7. septembril, kristluse hetkeolukorrast ja kristlasena elamisest selle maal. Toimub ka aasta juhatuse esimehe valimine. EELK juhatuseesimeeste konverentsi toimkonna nimel kutsun kõiki esimehi ja aseesimehi, juhatuse liikmeid konverentsil osalema. Usun, et konverents saab olema sisukas ning annab osavõtjatele ideid ning ...