Slava Ukraine

Lehenumber 20. august 2014 Nr 32 Archives - Eesti Kirik

Tormas tuli kihelkond kokku

17. augustil tähistati Tormas tänujumalateenistuse ja ajalookonverentsiga kihelkonna 700. ja kiriku 247. aastapäeva. Eesti piirkondliku identiteedi kandjaks on olnud kihelkonnad. On seda tänini, sest kogu meie vanem kultuurikiht lähtub sellest haldusjaotusest. Kui laulame rahvalaulu, on see konkreetse kihelkonna päritolu; kui kanname rahvariideid, on need mõne kihelkonna omad. Siinkirjutaja meelest on just viimased aastad tõhustanud eestlaste kihelkondlikku enesetaju: ...

Vähesed käivad ahtal teel

Rahu Sõna jutlustajad jagasid möödunud nädalal Äksi koguduses taas jumalasõna, et toetada inimesi nende teekonnal. Juba paarkümmend aastat teeb Eestis misjonitööd Rahu Sõna misjoniorganisatsioon regulaarselt siinseid sõpru külastades. Kuus korda aastas külastab Äksi kogudust endine Soome Raahe koguduse õpetaja Veikko Määttä, kes pensionipõlve pidades elab praegu koos abikaasa Tuulaga Tallinnas. Lisaks Äksi kogudusele teevad nad kuulutustööd Harju-Jaani koguduses. Sealne ...

Kõndides Balti Teel

BaltiTee-VananurmFot1

23. august 1989 Balti kett kui massiivne protestimiiting korraldati 23. augustil 1939. aastal sõlmitud kurikuulsale Molotovi-Ribbentropi paktile (MRP) ja selle tagajärgedele tähelepanu tõmbamiseks 50 aastat pärast pakti allakirjutamist. Tallinnast Vilniuseni moodustati üle 600 km pikkune ja kaks miljonit inimest koondanud inimahel, avaldamaks meelt ebaõigluse vastu ja vabaduse poolt. Teadaolevalt oli tegu Eesti ja Baltimaade ajaloo suurima massimeeleavaldusega. Miks mõni ...

Eks Sulle tule süda anda …

Luhamets,Joel

Rääkisin möödunud pühapäeval kogudusele annetamisest ja asja paremaks mõistmiseks jutustasin ümber Osvald Tärgi pajatatud jutukese. Lugu oli järgmine. Jumal andis inimesele 10 õuna ja ütles: «Kolm õuna on sulle toiduks, kolm võid ära müüa ja saadud raha eest osta endale riided ja kolm õuna on su korterikuludeks. Nüüd jääb üks veel üle. See üks on selleks, et sul oleks võimalik midagi mulle tuua, kui tänutunne tõuseb su südames minu vastu.» Inimene tarvitas kolm õuna oma ...

Sinu tahtmine sündigu

Kõik on kogenud neid päevi, kus elu võib olla nii raske, et homne päev tundub mõttetu. Tahtmatult tekib siis küsimus, miks mulle on pandud koorem, mida kanda tundub talumatu. Ja missugune on lahendus, mis viib kriisist välja? Kristlased on õnneks paremas olukorras, sest nad teavad, et ei ole üksi. Isegi kui see vahel nii võib tunduda. Ja kui võimalik lahendus näib kaelamurdev – taevasel Isal on meiega oma plaan. Meil jääb vaid teda usaldada ja öelda: «Sinu tahtmine ...

Arvamusfestival ärgitas mõtlema

Kaerma

Nädalavahetusel Paidesse Vallimäele kogunenud neli tuhat inimest kõneles Eestile olulistel teemadel, paarikümnel laval oli nii või teisiti kõneks neli põhilist valdkonda: julgeolek, toimetulek, haridus ja lapsed. Ehk neli ratast, millel sõita, nagu ütleb vabas mikrofonis sõna võtnud kohaliku koguduse õpetaja Algur Kaerma (fotol). Ta ütleb, et pani end teda huvitanud teemal kevadel kirja ja see oli aktsepteeritud. «Vaimu vabast liikumisest ja religiooni surmast» on teema, ...

Kasulikku nõu kirikute hoidmisest

Siseministeeriumi, muinsuskaitseameti ja päästeameti korraldusel on toimunud EKNi liikmeskirikute kogudustele teabepäev Tallinnas. Neile, kel see info kahe silma vahele jäi, on võimalus samasisulisest päevast osa saada Tartus. Päeva sisse juhatades rõhutas siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au kokkusaamise tähtsust: pühaduse hoidmisel ei saa me olla ühepäevaperemehed ja riik saab pakkuda oma abi, et meie hoida usaldatud muinsus säiliks tulevastele ...

Kodukirik kutsub koduvalla rahvast

Viimsi vallas on kirikunädalal 7.–14. septembrini kõigi pühakodade uksed kutsuvalt valla. Viimsi vallas on neli kirikut (Randvere, Viimsi, Naissaare, Viimsi vabakoguduse kirik) ning Prangli ja Rohuneeme kabel. Kirikuist noorim on Viimsi kirik, mille ehitustööd algasid 2003 ja jumalakoda pühitseti 2007. Koguduse sünnist möödus aga käesoleva aasta märtsis 20 aastat. Viimsi kiriku ehitamise patroon oli president Lennart Meri. Ehitust koordineerinud sihtasutuse eesotsas olid ...

Lühiuudised

katariina kirik1

Võru linna sünnipäev Linna 230. sünnipäeva tähistatakse ka rännakutega pühakodadesse. Täna kell 12 ja kell 17 saab osaleda ekskursioonil, mis algab luterliku Katariina kiriku eest (fotol). Neljapäeval kell 19 avatakse Katariina kuju pargis temanimelisel alleel. Katariina II-ga on seotud linna sünnilugu. 1783. a moodustati tsaarinna Katariina II korraldusel Tartu maakonna lõuna- ja kaguosast uus maakond, keskuse asukohaks pidi saama Vana-Koiola riigimõis. Mõne aja pärast ...

Puhkpillimängijate suvi oli vaimulikult rikastav

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6 AD 2014 ei ole küll veel mööda saanud, aga pool on läinud :(. Puhkpillimängijatele, kes usinasti kiriku(te)s mängivad, on see poolaasta igati edukas olnud. Pasunate pidu Rapla kirikus Rapla pasunakoor sai 16aastaseks ja otsustas sõbrad külla kutsuda. 15. juunil, kolmainupühal, teenis Rapla kiriku avaral rõdul kaasa suur vaskpillide koor ehk väljamaa keeles brass. Koos oreliga hõiskasime koraale ja ...

Õnnelike asjaolude kokkusattumisel vaimulikuks

Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Eve Kruus tähistas 20. augustil oma esimest suurt juubelit.   Kas tee EELK ühe suurima koguduse vaimulikuks on olnud sihipärane töö või on juhuslikkuselgi ses oma roll, selle üle võib vaielda, ent tulemus on märkimisväärne, arvestades vaimulikuks pürgimist politseiuurija töö kõrvalt. «Kui palju siin minu saavutust on, ma ei tea, aga õnnelike asjaolude kokkusattumist on küll,» jääb Eve ise tagasihoidlikuks. 25 aastat tagasi juhtus ta ...

Mida on piibli- ja misjonikursus minule andnud?

Eelmise suve lõpus tundsin tugevat kutset midagi ise ära teha. Tundsin, kuidas Püha Vaim mind juhtis ja kõnetas. Kuid sel hetkel ei osanud ma selle tunde ning teadmisega midagi peale hakata. Kui kuulsin noorte piibli- ja misjonikursusest, teadsin kohe, et see on see, milleks mind on ette valmistatud. Lootes saada vaid väikest stardipakku edasiseks tööks, sain tegelikult oma senise elu parimad üheksa nädalalõppu. Alguses küll tundus, et kõik, millele mu usk on toetunud, ...

Hermann Kalmus on Pilistveres 10. aastat

«Kui oleks teadnud, mis mind ees ootab, poleks arvatavasti julgenud siia tulla,» tunnistab Hermann Kalmus, kel täitus lõikuskuu alguses kümme aastat Pilistvere vaimulikuna. 7. augustil 2004. aastal seadis peapiiskop Jaan Kiivit ta Pilistvere Andrease koguduses diakonina teenima. Hermann oli siis värske abielumees, kel teoloogiaõpingud Tartu ülikoolis veel lõpusirgel. Suurte lootuste ja töötahtega asus ta ametisse, rõõmustades, et saab enda rammu proovile panna just ...

Kõpu kirik on pakitud tellingutesse

Korras kirik ja hooldatud kirikuaed edastab avalikkusele mõjusa sõnumi, teatakse Viljandi külje all Kõpu kirikus, kus on käimas viimase saja aasta suuremad ehitustööd. Kelle tee Kõpust viimasel kevadel-suvel läbi viinud, on võinud oma silmaga tunnistada, et kiriku juures suuri tegusid tehakse. Torn on tellingutes ning Rändmeistri OÜ töömehed ametis. Nähtut kommenteerima palutud õpetaja Hedi Vilumaa kinnitab eeltoodut, nimetades, et Kõpu kirikus hakkavad lõpule jõudma ...

Suvi meelitab loodusesse laulma 2. osa

2. (Algus eelmises Eesti Kirikus) Niisugust ilusat vaimulikku muusikat, mis 5. augustil Põltsamaal kõlas, saab harva kuulda. Linnapargis leidis piiskopi osavõtul aset vabaõhu-jumalateenistus, kirikus aga kontsertjumalateenistus. Kava oli mitmekesine. Värvikalt kõlas koorilaul oreli ja pasunakoori kaasmängul. Juhatas Udu Topman. Vaheldust pakkusid soololaulud, tšello- ja orelipalad ning kammertrio. Baptistid pidasid juubelilaulupidu Haapsalus peeti 1. juulil eesti ...