Lehenumber » Väljaanded » 13. august 2014 Nr 31

Palverännakul pühapaikades

Tapa ja Ambla koguduse liikmed käisid kolmepäevasel palverännakul. Oleme peaaegu kõik käinud ekskursioonidel ja reisidel, kus külastatakse ka erinevaid sakraalehitisi. Palverännak erineb selle poolest, et teekond on nagu palvehelmed (palvest palvesse), pühakojast pühakotta ja pühapaika, missade ja palveteenistustega. Pühapaigad, pühakojad on erilise palvekontsentratsiooniga ja seetõttu paremini adutavad. «Jumalakartus on tarkuse algus,» öeldakse pühakirjas. Kartus kui ...

Ühiskonna enesetunde plahvatus

Selle suve tippsündmust üldlaulupidu annab kaua meenutada: oli võimas, liigutav, kaasahaarav. Laulupeo aukülaline maestro Roman Toi (98) tegi kaasa laulupeorongkäigu – tema jaoks oli koht peojuhtide kaarikus –, vaatas ja kuulas lauluväljakul mõlema päeva kontserdid algusest lõpuni, istudes otse lava ees president Toomas Hendrik Ilvese kõrval. Maestro peatus Tallinnas Viru hotellis ja siinses kohvikus võttis ta ka hulgalisi sõpru ning tuttavaid vastu. Siin sai paar päeva ...

Laulupidu puges hinge

Olen jätkuvalt laulu- ja tantsupeo lummuses. Minu sünnipäeval, 5. juulil oli hiigelsuur ühendkoor, võõramaalased ja mina kaasa arvatud, laulmas eesti keeles. Oma naiskoor võttis pärast esinemist minu ümber ringi ja laulis Piret Ripsi «Õnne, õnne, õnne, õnne täis on ilmaruum …». Kaamerad, fotoaparaadid välkusid. Sooviti lähemalt tutvuda Kärla rahvariietega, eriti püüdis pilku tikitud tasku ja huvitava kolmnurkse otsaga valge põll olevat eriline, samuti tutiga müts. Kes ...

Kõik on kutsutud Isa korraldatud pidusöögile

Miks minnakse kirikust, jäädakse eemale jumalateenistustelt? Lastakse ennast ristida, õnnistada ja kaotakse kirikust saadud varandusega kaugele. Kas pettutakse Isas? Usun, et mitte. Pigem tõmbutakse eemale vanematest vendadest ja õdedest, meist, kes me oleme siin enne uusi tulijaid – arvatakse, et ei sobita meie keskele. 2. juuli Eesti Kirikus ütleb kirikukoori juht kirikukooride osalemisest laulupeol: «Tegu on üldrahvaliku üritusega ja kus veel siis peaksid kristlased ...

Suvi meelitab loodusesse laulma 1. osa

1. Juuli ja august on Eestimaal ikka olnud parim aeg laulupidude ja -päevade pidamiseks. Ei olnud ka 1934. aasta selle poolest erandlik. Praostidest juubilarid Nii mõnigi kirik Eestimaal pidas juulis vajalikuks meenutada seda etappi oma ajaloost, mil seal töötas õpetajana emeriitpraost Friedrich Wilhelm Ederberg. 1. juulil (ukj) oli tema 75. sünnipäev. Pärit oli ta Virumaalt Haljala kihelkonnast. 1879–1883 õppis usuteadust Tartu ülikoolis, prooviaasta tegi Vändras ...

Reekviem Kuusalu pastoraadile 7.osa

7. Meie suure ekraaniga teler oli enamiku ajast Tallinnas minu vanima venna Reinu juures remondis. Nii saingi käia selle lahke vanaproua pool laupäeviti lastesaateid vaatamas. Teler oli küll vana ja väga tillukese ekraaniga, aga hunt Kriimsilm, Tipp ja Täpp ning paljud muudki tollased tegelased said mul ära nähtud. Omapärase maitsega biskviidid Alati oli televiisori vaatamise ajal meie ees laual suur ümmargune plekist karp, mis kandis Kave etiketti. Sellest võis volilt ...

Palve

Minu uks on kaua olnud kinni. Näe – rohigi on kasvanud ta paku ette ja kõdu haaranud ta lauad-plangud. Ta taha peitsin ma kõik aarded, talendid, annid, kingitused, mis toonud Sina mulle. Liiga väärtuslikud tundusid need, et heita kaaslaste ette, kes võib-olla ei oskagi neid hinnata. Ja viskavad siis mõttetuna minema. Kuid Sina, Issand, oled andnud nad selleks, et ma kasutaksin neid Sinu kiituseks ja auks, kaasinimeste hüvanguks. Murra lahti mu uks, löö puruks ...

Et keegi ei peaks kannatama

S22sk,Kristi3

Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ma annan selles asjas vaid nõu: see oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. Sest kui on olemas valmidust, siis ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et oled meile eluteele andnud kaasa nii mitmesuguseid andeid, millega võime teenida sind ning aidata ühiskonda ja ligimest. Anna andeks, kui me pole oma andeid kasutanud nii, et neist oleks kasu kõigile. Aita meil armastada ligimest. Ole abiks neile, kelle elus on raskusi ja muresid. Aita meil neid inimesi oma annetega teenida. Aamen.

Ustavus Jumala andide kasutamisel

Inimene sünnib siia maailma väeti lapsukesena, kes vajab hoolitsust ja abi. Kõik, mida inimene seejärel elus saavutab, sõltub mitmest tegurist. Esmalt annab Jumal igale inimesele eluteele midagi kaasa, mis teeb temast erilise inimese. Nii on ühel lauluhääl, teisel oskus ratsionaalselt mõelda, kolmandal oskus pidada häid kõnesid, neljandal abivalmidus. Igal inimesel on mingi anne. Tegu on Jumala kingitusega, mida inimene võib kasutada nii Jumala kui ligimese teenimiseks. ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 26

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 6. augusti küsimusele Paulus soovitas Korintoses asuva koguduse jõukamatel liikmetel võrdsuse saavutamiseks vaesemaid toetada ja tuletas neile meelde järgmisi sõnu: «Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe.» (2Kr 8: 14–15). Toimetusse laekus 11 vastust, loosi tahtel saab auhinna Salme Niilisk. Võitjal ...

Vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolitusele

Kestab vastuvõtt pastoraalseminari 2014/2015. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Avaldus ja vajaminevad materjalid esitada peapiiskopile elektrooniliselt usuteaduse instituudi kodulehe kaudu 25. augustini. Vastuvõtueksam (pro venia concionandi) toimub 2. septembril kell 10 konsistooriumis aadressil Kiriku plats 3, Tallinn. Info: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent, tel 611 7405; 5817 3444 ...

Kirikumuusika osakond kutsub õppima

Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakond kutsub õppima kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 aastat) ja eelkursusele (õppeaeg 1 aasta). Oodatud on kirikumuusikud, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi oreli- ja klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes. Õppeaastas on 10 õppesessiooni, a´ 3 päeva. Kirikumuusika D-kursuse lõpetanud saavad taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat. Eelkursuse edukalt lõpetanutel ...

Vastuvõtt Usuteaduse Instituuti

Usuteadus_EK-sse2014_3

Torma kirikus tähistatakse kihelkonna 700. aastapäeva

15.8. kl 19 kontsert: Atlan Karp (bariton), Saimi Kortelainen (viiul), Elke Unt (orel). 17.8. kl 10 ajalookonverents. Kl 13 lillede panek kiriku- ja kultuuritegelaste kalmudele.  Kl 14 jumalateenistus, jutlustab peapiiskop Andres Põder. Kl 15.30–18 konverents jätkub. Konverentsi ettekanded Asustusest ja arheoloogiast Torma kihelkonnas - Martti Veldi; Mõisamajanduse tekkimine ja areng Eestis ja Torma kihelkonnas - dr Tiit Rosenberg; Halduskorraldus ja selle muutumine ...