Slava Ukraine

Lehenumber 25. juuni 2014 Nr 28 Archives - Eesti Kirik

Suure-Jaani vaimulik laulupäev tõi kokku üle 400 laulja

22. juunil toimus Suure-Jaani muusikafestivali raames teist aastat vaimulik laulupäev. Kohale oli tulnud üle 400 koorilaulja, et üheskoos Jumalat ülistada. Esimesed muusikalised üllatused said reporterile osaks juba hommikusel jumalateenistusel Suure-Jaani Johannese kirikus, kus teenisid peapiiskop Andres Põder ja õpetaja Kristi Sääsk. Peale meisterlikult mänginud organisti Merike Saaremetsa olid jumalateenistusel teenimas Kose kiriku ja Rapla pasunakoor. Kaunis kirik oli ...

Eesti peab meeles

Võidupüha paraadil Valgas ühinenud neljast tulest üks süüdati 22. juunil Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris, kus viibis ka president Arnold Rüütel koos abikaasaga. Sõjakangelaste auks kirikus süüdatud mälestustuli alustas teekonda Torist Pärnusse noorte jooksjate kätes võidupüha maratonil, et seejärel paraadi ajaks Valka jõuda. Mälestusteenistusel kirikus jagati tunnustust neile, kes panustanud Eesti kaitsevõime tugevdamisse, ning mälestati ja lauldi tänulaule ...

Juhiga koos turvaliselt sihtpunkti

Olen juhtinud kahte väga erinevat organisatsiooni: maavanemana maavalitsust ja peasekretärina erakonda. Maavalitsuses töötasid pika staažiga ametnikud oma valdkonna spetsialistidena. Erakonnas toimetasid kutselised poliitikud, kes vedasid erinevaid valdkondi ja ministeeriume, piirkondade palgalised arendusjuhid töötasid nii tipp-poliitikute kui ka erakonna liikmete heaks, ja tuhanded erakonna liikmed, kellel olid organisatsioonile omad ootused. Kõige olulisem, mida ma ...

Meil pole vaja avatud uksest sisse murda!

salumae_tiit_leksikon

Möödunud nädalal lõppes Eesti Kiriku ja Kurhessen-Waldecki Maakiriku pastorite kohtumine. Kuulasime ettekandeid kiriku ja riigi suhetest nii riigi kui kohaliku kogukonna tasandil; kiriku õiguslikust seisundist; kiriku väljakutsest diplomaatia ja riikliku protokolli alal; kirikliku teenimise võimalustest riiklikes struktuurides; kristlikest koolidest ja usundiõpetusest; muinsuskaitsest ja kirikust kultuuriväärtuste hoidjana. Mida saame siis teha oma ühiskonna heaks? Millised ...

Andestage mulle, inimesed!

Jumal innustas mind paluma andeks kõigilt minu tehtud kurja eest. Ma ei suuda elada selle süüga hinges, mida tahan avalikult tunnistada ja kahetseda. Pöördun teie kõigi poole selle kirjaga, mis on praegu ainus viis andeks paluda. Olen kinnipeetav, kes kannab vanglas karistust tapmise eest. Läksin 2000. aastal teele, mis on kaine mõistuse vastane. Juba tollal mõistsin, et mu teod on õudsed, kuid ei suutnud peatuda. Tol õnnetul õhtul kaotasin inimliku loomuse ja muutusin ...

Ning päike on mul …

Mu lemmikuid Ernst Enno ülistas kord Tartu valgeid öid, mil aknad põhja hõõguvad, orus Emajõgi ajab udujuttu ja kuskil tamme lehtes tundub nagu nuttu ... Üksnes luuletajale on antud talent panna sõnadesse tunne, mis aastakaare pöörihetkel inimest puudutab. Suur valgus, mida sümboolselt jõulusõimes silmasime, on täna külluslikult meie ümber. Tuled siis hilisõhtul ula pealt või lahkud enne kukke-koitu kodust – ikka on valge. Vähemalt hämarik ehk agu. Kui üldiselt eristatakse ...

Tegus juuni usuteaduse instituudis

20. juunil lõpetati instituudis õppeaasta piduliku lõpujumalateenistusega Püha Vaimu kirikus ja aktusega kõrval asuva instituudi õppehoones. Lõpudiplomi ulatas 12 lõpetajale rektor Ove Sander, kes sel kevadel pälvis Tallinna linna teenetemärgi. Olgu lisatud, et sama tunnustuse on vaimulikest saanud Toomas Paul, Gustav Piir ja Jaan Tammsalu. 13. juunil kuulati USA Concordia seminari emeriitprofessori ja UI külalisprofessori Robert Kolbi loengut «Õigeksmõistuõpetus luterlikes ...

Sinoditele pani selleks korraks pitseri Valga

23. mail toimus Rannus Valga praostkonna sinod, mis oli ka viimane sel aastal. Sinod algas jumalateenistusega Rannu kirikus, sellele järgnes sinodikoosolek, mis toimus Rannu rahvamajas. Peapiiskopikandidaadiks valiti usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, kes ka ise kohal oli, et küsimustele vastata ning endast ja piiskopiametist rääkida. Sinodikoosoleku alguses kutsus praost Vallo Ehasalu enda kõrvale aukülalisena peapiiskop Andres Põderi ja Rannu koguduse õpetaja ...

Peetrus ja Paulus jätkavad usukuulutust

peetri kell copy

Käesoleva nädala pühapäeval on apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev. Apostlite tegude raamatus kirjutatakse, kuidas kuningas Heroodes hakkas Jeesust järginud Peetrust taga kiusama ja ta vangikongi heitis ning kuidas ingel Peetruse kongist välja juhatas. Mõlema apostli tegudest võib Piiblist lugeda. Ka on Pauluse tegevusest mõjusalt kirjutanud Soome tuntud kirjanik Mika Waltari oma romaanis «Inimkonna vaenlased». Tänu Peetruse ja Pauluse meelekindlusele ...

Lühiuudised

Bölli-mälestussammas copy

Misjonikoor teenis Saaremaal Läinud nädalavahetusel ­pakkusid Misjonikoor ja misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru külakosti Saaremaa viies koguduses. Nii täideti Misjonikoori missiooni jagada oma usku sõna ja muusika abil. Ettevõtmine sai Reinaru sõnul teoks tänu koguduste, lauljate ja toetajate panusele. Kui Jämajal, Mustjalas ja Kihelkonnal astuti üles kontsertpalvusega, siis Kuressaares ja Kaarmal teeniti kaasa jumalateenistusel. Mõlemas kirikus jutlustas ...

Helsingi piiskop Irja Askola piiskopi valimistest Soomes

Helsingi toomkapiitel korraldab igal aastal kevadreisi. Sel aastal oli sihtpunktiks Haapsalu, kuhu Helsingi piiskop Irja Askola tuli ühes saatjaskonnaga juuni alguses kaheks päevaks. Hoolimata lühikesest ajast Eestis pidas piiskop Askola oluliseks seda, et oleks kontakt kohalike eestlastega. Nii peeti õpetaja Tiit Salumäe juhtimisel ja vikaarõpetaja Kristel Engmani assisteerimisel õhtupalvus toomkirikus ja pärast seda ühine õhtusöök. Piiskop Askola oli valmis andma ...

Birgitta festivali avab «Missa»

Et Ameerika muusikalide suurkuju Leonard Bern­stein on kirjutanud missa ja et see tuleb sel suvel Tallinnas ettekandele, on omaette ime. Seda imet tasub vaatama minna. Mitmel põhjusel. Kõigepealt seetõttu, et meie areaali ainus kloostrifestival algab tõeliselt vaimuliku teosega. Osa teksti on roomakatoliku missast, osa on kirjutanud helilooja Bernstein ise koos dissidentide ja vaimulikega. Teiseks on see praeguses ajas väga aktuaalne teos oma sõja- ja valitsusvastaste ...

Maarjamaa juubeliaasta avatakse Pirita kloostris

banner2 copy

Ettevalmistustööd eesseisva suursündmuse – kaheksa sajandit Maarjamaad – nimel käivad hoogsalt. Initsiatiivgrupp oli viimati koos Pirita kloostris, et ühtlasi täpsustada avavespri korda ja üle vaadata toimumise koht. Maarjamaa-aasta loetakse avatuks pühapäeval, 7. septembril 2014 ajaloolises Pirita kloostris lahtise taeva all peetava vespriga. MTÜ Sonico esindaja Lehari Kaustel tutvustas arvutimaketil, kuidas kloostrimüüride vahele paigutuvad vespril teenijad – ...

Ka seekord saabus suvi Karusel palvusega kirikus

Kui Karuse kirikus pööripäevapalvusega kevadest suvesse suunduti, sadanud 60 km kaugusel Pärnus rahet. Karusel paistis päike ja puhus sisemaainimesele harjumatult tugev meretuul. Temperatuur püsis +15 kraadi juures. Diakon Meelis Malk avas juba hommikul Tallinna-Virtsu maantee ääres paikneva kiriku uksed ja süütas valguse, mille helk pidi kätte paistma ka Virtsust Muhumaa praamile kiirustajate katkematule voole. 21. juunil kell 13.51 algas suvi. Juba paarkümmend aastat ...

Leeriõnnistamise aeg

Eestimaa kirikutes on kevadine ja suvine leeriõnnistamise aeg kätte jõudnud. Kevadleer 8. juunil Tartu Peetri kirikus meenutas 1990ndate alguse või 1950ndate lõpu leeri, kus tuttavat nägu annab leeripildilt üles otsida. Õpetaja Ants Toominga sõnul registreerus kiriklikust õpetusest osa saama 57 inimest. Kõik siiski leeriõnnistuseni ei jõudnud, sest mõni tundides osaleja tuli huvist kristliku kultuuri vastu ja mõnel ei olnud kas aega või piisavalt huvi. Oli tore kursus ja ...